Formularz rekrutacji - Instalator

This form is intended to help the responsible of a recruitment interview.

Imię *

Nazwisko *

e-mail *

tel: *


Jaką szkołę ukończyłeś?

Płeć?

Do jakiej grupy wiekowej należysz?


Masz doświadczenie w branży energetycznej? *

Wykształcenie

Jaką formą zatrudnienia jesteś zainteresowany/a? *

Posiadasz prawo jazdy kat. B?


Oceń znaczenie

Nie ważneDość ważneWażneBardzo ważneNajważniejsze
Dobra płaca
Współpraca z kolegami
Miejsce pracy
Dobry zarząd
Nie poza godzinami pracy