Audyt energetyczny - Poznań

Audyt energetyczny przyjmuje postać systematyczne procedury, w ramach której audytor uzyskuje wiedzę o profilu istniejącego zużycia energii. W zależności od potrzeb audyt można wykonać w odniesieniu do pojedynczego budynku lub zespołu budynków, instalacji przemysłowej, całej firmy lub obiektu użyteczności publicznej. Nie ma pod tym względem praktycznie żadnych ograniczeń, które wskazywałyby obiekty wykluczone z procedury audytowej.

 

Audyt energetyczny obiektu powinien obejmować:

  • inwentaryzację instalacji zużywających energię,
  • ocenę właściwości cieplnych budynku,
  • określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
  • skazanie sposobów, na jakie można zmniejszyć zużycie energii,
  • ocenę opłacalności każdej z wskazanych metod,
  • wskazanie rozwiązań, które z perspektywy użytkowania danego obiektu są najbardziej optymalne.
Odoo blok tekstu i zdjęcia 

Czemu służy audyt energetyczny

Celem audytu energetycznego jest określeni ilości i struktury zużywanej energii. Dodatkowo, w ramach audytu zalecamy konkretne zmiany/rozwiązania techniczne, organizacyjne i formalne, które pozwolą na ograniczenie kosztów związanych z użytkowaniem energii. Klientom zapewniamy również doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji, które mają za zadanie racjonalizację zużycia energii w obrębie audytowanego przedsiębiorstwa. Co ważne, audyt może obejmować całą firmę wraz ze wszystkimi jej obiektami lub wyłącznie obiekty, które zostały wytypowane przez zarząd przedsiębiorstwa jako generujące najwyższe zużycie energii w firmie.

Audyt energetyczny – Poznań

Ofertę audytów energetycznych kierujemy do wszystkich klientów biznesowych za energię elektryczna w grupach taryfowych B i C oraz W3 - W6 za gaz ziemny. Działamy na terenie miasta Poznań i okolicy. Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdej firmy, w ramach którego zapewniamy nie tylko rzetelne przeprowadzenie procedury audytowej, ale jednocześnie proponujemy zmiany, które są realne do wprowadzenia w danym przedsiębiorstwie. Dotyczy to w szczególności możliwości inwestycyjnych marki oraz specyfiki pracy firmy, która w sposób znaczący wpływa na zapotrzebowanie obiektu/obiektów na energię.

Klientów zainteresowanych zleceniem przeprowadzenia audytu zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i przygotujemy spersonalizowaną ofertę.