Kompensacja mocy biernej

Wybór rozwiązania kompensatora mocy biernej zależny jest od rodzaju odbiorników zainstalowanych u odbiorcy, częstotliwości zmiany obciążenia, asymetrii obciążenia i wielu innych czynników.
Odoo - Przykład 1 na 3 kolumny

oszczędność

Obniżenie lub całkowite wyeliminowanie opłat za moc bierną pobraną i oddaną

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

optymalizacja

Zmniejszenie strat mocy czynnej w związku z przepływem mocy biernej, a tym samym obniżenie opłat za moc czynną.

Odoo - Przykład 3 na 3 kolumny

minimalizacja

Odciążenie sieci i urządzeń z przepływów związanych z mocą bierną.

Kompensacja mocy biernej

 

Moc bierna w obwodach prądu zmiennego jest wielkością opisującą pulsowanie energii elektrycznej między elementami obwodu elektrycznego. Ta oscylująca energia nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło, niemniej jest ona konieczna do funkcjonowania maszyn elektrycznych. W zależności od odbiornika energii wyróżniamy: Energię bierną indukcyjną (pobraną) – związana z odbiornikami indukcyjnymi energii (np. silniki elektryczne, transformatory, piece indukcyjne) Energia bierna pojemnościowa (oddana) – związana ze źródłami mocy biernej (np. generatory, UPS-y, kondensatory oraz pojemność linii energetycznych) Zarówno moc bierna indukcyjna, jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych, zatem usunięcie z sieci mocy biernej powoduje zmniejszenie współczynnika mocy, jak również spadek składowej prądu i wydłużenie żywotności kabli, transformatora oraz innych elementów sieci zasilającej. 

Odoo blok zdjęcia i tekstu

Za co płacisz?

Współczynnikiem charakteryzującym stosunek wartości mocy biernej do mocy czynnej Q/P jest współczynnik tgϕ (parametr ten zawsze jest rozliczany na fakturze dystrybucyjnej za energię elektryczną). Odbiorca który średnio przez cały okres rozliczeniowy utrzymuje wspomniany współczynnik tgϕ na poziomie od 0 do 0,4 przy indukcyjnym charakterze mocy nie ponosi opłat za moc bierną. W przypadku gdy ten współczynnik jest większy niż 0,2 - 0,4 (w zależności od OSD) odbiorca ponosi opłaty za moc bierną indukcyjną w wielkości zależnej od zużycia danej mocy. Na fakturze za dystrybucję w pozycji „energia biernej indukcyjnej lub energia bierna pojemnościowa” należy sprawdzić poziom współczynnika mocy (tg ϕ). Jeżeli jest wyższy niż umowny (np. 0,4 – umowny, a zarejestrowany – 0,78), pojawią się na naszej fakturze kary – których możesz uniknąć stosując kompensację mocy biernej.

Skorzystaj z oferty już dziś!

Dołącz do nas i spraw, by twoja firma stała się lepszym miejscem.