Monitoring cen energii elektrycznej w Polsce

Z jakim sprzedawcą zawarłeś umowę? *

Data podpisania umowy


Do którego OSD podłączony jest Punkt Poboru Energii (PPE) *

Inny (jaki?):

Grupa taryfowa *

cena energii (strefa S1) PLN/MWh netto *

cena energii (strefa S2) PLN/MWh netto

cena energii (strefa S3) PLN/MWh netto

cena energii (strefa S4) PLN/MWh netto

Opłata Handlowa *


Czy według twojej opinii twoje stawki za energie są konkurencyjne? *