Kwestionariusz doboru mikro instalacji PV

Inwestor *

Imię i Nazwisko / Nazwa firmy *

adres email *

nr telefonu

kod pocztowy i miejscowość *

ulica i numer domu


adres instalacji

azymut


Dołącz plik ze zdjęciem miejsca instalacji


rodzaj budynku

wysokość budynku w kalenicy (m)

wyskokość do krawędzi dachu (m)

szerokośc budynku (m)

przyłącze do sieci energetycznej

istniejąca instalacja elektryczna w budynku

moc przyłączeniowa (kW)

zabezpieczenie główne przedlicznikowe (A)

instalacja odgromowa

Rodzaj instalacji


Roczne zużycie energii (kWh/rok)

profil użytkowania


rodzaj dachu

materiał wykonania dachu

Inne: podaj jakie?

pokrycie dachu

inne: jakie?

moc instalacji (kWp)

sposób montażu paneli (V/H)

preferowany inwerter

miejsce instalacji inwertera

opis lokalizacji

miejsce instalacji zabezpieczeń AC i DC

monitoring instalacji PV


dodatkowe informacje

Preferowany termin instalacji

Finansowanie