Kto może przystąpic do programów DSR?

Usługi DSR

 

Uczestnikiem usługi DSR  może być każdy podmiot posiadający zdolności przesunięcia lub redukcji zapotrzebowania energii elektrycznej, przyłączony do sieci elektroenergetycznej i pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony. Weryfikacja przeprowadzona w sposób nieangażujący uczestnika będzie polegała na sprawdzeniu posiadania odpowiedniego układu pomiarowego umożliwiającego rozliczenie.

Więksi odbiorcy energii mogą świadczyć usługę bezpośrednio dla PSE jeśli:

  • posiadają 1 MW mocy redukcji lub więcej (w Programie Bieżącym Uproszczonym);
  • posiadają 10 MW mocy redukcji lub więcej (w Programach: Gwarantowanym i Bieżącym)

Jeśli jesteś mniejszym odbiorcą mocy i chcesz, aby kwestie formalne wziął na siebie agregator, czyli firma reprezentująca interesy odbiorców w relacjach z PSE – skontaktuj się z jedną z takich firm. Listę agregatorów znajdziesz w zakładce >Lista agregatorów i OSD<. Możesz również stać się agregatorem jeśli zapewnisz moc redukcji 1 MW w Programie Bieżącym Uproszczonym lub 10 MW w Programach Gwarantowanym i Bieżącym na zasadach innych odbiorców (ewentualnie przy wykorzystaniu jednocześnie swoich zasobów).

Potencjalne podmioty mogące przystąpić do programów DSR:

  • huty, kopalnie, stocznie, duże fabryki i zakłady produkcyjne
  • sklepy wielkopowierzchniowe i centra handlowe, biurowce
  • hale sportowe i baseny
  • gospodarstwa rolne wykorzystujące hale i urządzenia do uprawy roślin i hodowli zwierząt, np.: szklarnie, chlewnie, fermy drobiu
  • cementownie, chłodnie, stacje paliw
  • kina oraz inne obiekty kultury i rozrywki
  • inne podmioty zużywające średnio powyżej 300 kW energii elektrycznej
  • odbiorcy posiadający własne źródła generacji – agregaty prądotwórcze

1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star