zalacznik_nr_1_do__pp_ae

Kanał publiczny / OZE

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Agroenergia

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

1. Załącznik 1 do programu priorytetowego Agroenergia Kosztowy w skaź nik antropogeniczności Kosztowy Wskaźnik Antropogeniczności – WAK opisany jest następującym wzorem: WAK = (ZKK / OWA) < 1 gdzie: ZKK - zannualizowane nakłady inwestycyjne; OWA – zdyskontowane, wygenerowane oszczędności (traktowane jako wszelkie oszczędności w czasie życia projektu związane z wprowadzeniem do procesu technologicznego surowca wtórnego/zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego w produkcie wynikające m.in. z zmniejszen ia kosztu nabycia surowca, zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, zmniejszenia kosztów opłat środowiskowych, itp.) , przy czym, ww. oszczędności to efekt zwiększenia udziału surowca wtórnego / zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego w produkcie czy też w produkcji w stosunku do całości zużywanych surowców , wyrażon e w zł. Zannualizowane nakłady inwestycyjne (ZKK) są obliczane wg wzoru: n r r I ZKK      ) 1 ( 1 gdzie: I całkowity koszt inwestycji, r stopa dyskontowa, n czas życia projektu. Przy obliczaniu wartości ZKK (zannualizowanych nakładów inwestycyjnych) należy przyjąć założenia odnośnie stopy dyskontowej . Z uwagi na fakt, że wskaźnik ma na celu porównywanie przedsięwzięć, przyjmuje się tę samą stopę dla wszystkich przedsięwzięć w dany m programie/konkursie. Czas życia projektu. Żywotność instalacji/technologii wpływa na jej cenę. Obliczenia dla każdego projektu powinny się opierać o specyfikację producenta/wykonawcy.

2. 2 Wobec zróżnicowania czasu życia poszczególnych elementów technologi i zannualizowane nakłady inwestycyjne należy policzyć w poszczególnych grupach różniących się czasem życia projektu wg. następującego wzoru: ZKK = ZKK 1 + ZKK 2 +... +ZKK 5 ZKK 1 = I 1 * 1 ) 1 ( 1 n r r    , ZKK2= I 2 * 2 ) 1 ( 1 n r r    , ... gdzie: I 1 , I 2 ,..I 5 wartości składowych nakładów inwestycyjnych dla różnych czasów życia poszczególnych elementów infrastruktury projektu oznaczonych odpowiednio jako: n1, n2, (...) n5. Maksymalna liczba wydzielonych grup obejmujących nakłady inwestycyjne nie może przekraczać 5 składowych 1 . Efekt oceny : Przypisanie punktów dla każdego z wniosków o dofinansowanie w zakresie od 0 do 5 pkt. Skala ocen :  odrzucenie wniosku – 0 pkt.,  akceptacja wniosku – od 1 do 5 pkt. Kryterium dla przyjęcia wniosku o d ofinansowanie przedsięwzięcia: pozytywna ocena wszystkich kryteriów efektywności kosztowej oraz uzyskania wartości wskaźnika WAK < 0,9 Procedura: 1. Zebranie danych z danego programu 2. Przeliczenie wartości Wskaźnika Antropogeniczności Kosztowej (WAK) na wartości punktowe wg przyjętych założeń. 3. Przypisanie dla każdego z wniosków w programie/konkursie wyliczonej ilości punktów. 4. Odrzucenie wniosków niespełniających kryterium efektywności kosztowe j (tutaj: wartości granicznej). 1 Ograniczenie ma na celu uproszczenie obliczeń oraz ułatwienie ich weryfikacji.

Widoki

 • 1402 Suma odsłon
 • 1029 Odsłon na stronie
 • 373 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 12 www.powergo.pl
 • 19 178.216.200.66:8069
 • 29 powergo.pl
 • 5 178.216.200.66