URE ceny energii II_kwartal_2018

Kanał publiczny / Rynek Energii

 Transkrypt Statystyki

Kwartalny komunikat Prezesa URE dotyczącego cen energii elektrycznej. W drugim kwartale 2018 wyniosła ona 174,23 PLN/MWh

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

1. Warszawa, dnia 10 lipca 2018 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 50 /2018 w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne Działając na podstawie art. 49a ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 , ze zm.) informuję, że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 tej ustawy, za I I kwartał 2018 r. wyniosła 174, 23 zł/MWh. W obliczeniu ww. ceny uwzględniono dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, zobowiązanych do sprzedaży części wytw orzonej energii elektrycznej w sposób określony w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne. Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia. Cenę oblicz ono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w tym okresie o łącznym wolumenie 2,39 TWh .

Widoki

 • 1792 Suma odsłon
 • 1358 Odsłon na stronie
 • 434 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 15 178.216.200.66:8069
 • 8 178.216.200.66
 • 10 www.powergo.pl
 • 14 powergo.pl