URE cena_ee_III_kwartal_2018

Kanał publiczny / Rynek Energii

 Transkrypt Statystyki

Kwartalny komunikat Prezesa URE dotyczącego cen energii elektrycznej. W drugim kwartale 2018 wyniosła ona 183,69 PLN/MWh

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

1. 1 Warszawa, dnia 11 października 2018 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 79 /2018 w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne Działając na podstawie art. 49a ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685 , 771 , 1000, 1356 i 1637 ) informuję, że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 tej ustawy, za I I I kwartał 2018 r. wyniosła 183,69 zł/MWh. W obliczeniu ww. ceny uwzględniono dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, zobowiązanych do sprzedaży części wytw orzonej energii elektrycznej w sposób określony w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne. Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia. Cenę oblicz ono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w tym okresie o łącznym wolumenie 21,35 TWh .

Widoki

 • 2075 Suma odsłon
 • 1555 Odsłon na stronie
 • 520 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 7 178.216.200.66:8069
 • 17 www.powergo.pl
 • 8 178.216.200.66
 • 14 powergo.pl