SmartLogger2000

Kanał publiczny / Rozwiązania techniczne

SmartLogger2000 Huawei

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

2. SmartLogger2000 II 4G Wireless sie ś + PLC or RS485 Inteligentny management PV farmy albo M onitoring trzecich stron Smart PV 4G Wireless sie ć PLC Or RS485 RS48 5 SUN2000 SUN2000 Metering Meteo stacja Transform ato r PLC Or RS485 RS485 Or Ethernet Cable RS48 5 III Ethernet sie ć typ gwiazda + PLC or RS485 I wielu-pier ś cieniowa sie ć e thernet + PLC or RS485 Ethernet prze łą cznik Ś wiat ł owód SmartLogger2000 SmartLogger2000 SmartLogger2000 Ś wiat ł owód Ś wiat ł owód Ś wiat ł owód SmartLogger2000 PLC Or RS485 RS48 5 SUN2000 SUN2000 Metering Meteo stacja Transform ato r PLC Or RS485 RS485 Or Ethernet kabel RS48 5 PLC Or RS485 Ethernet kabel RS48 5 RS485 Or Ethernet Cable SmartLogger2000 Smart PV 4G Wireless Terminal RS48 5 PLC Or RS485 SUN2000 SUN2000 Metering Meteo stacja Transform ato r SmartLogger2000 Ethernet prze łą cznik Ethernet kabel Ś wiat ł owód Instalacja sieciowa Always Available for Highest Yields sales@photomate.eu Huawei dis T ribu T or for cen T ral and eas T ern e urope

1. SmartLogger2000 l   Integracja zbioru danych, konwersja protoko ł ów i prze łą cznik ethernet Prosty l   Dzia ł a jako uk ł ad kieruj ą cy komunikacj ą , data logger, PLC jednostka i prze łą cznik ethernet l   Wiele interfejsów komunikacyjnych w łą cznie z PLC, RS485, szybkim E thernet em , i SFP portami , elastyczna aplikacja l   A ż do 200 obs ł ugiwanych urz ą dze ń , w łą cznie z 80 inteligentnymi falownikami Huawei l   STP i RSTP wsparcie dla wielu-pier ś cieniowej sieci ethernetowej oraz dla ochrony pier ś cieni l   Bluetooth, wbudowany WEB i USB wsparcie, ł atwy w obs ł udze l   Inteligentna I-V diagnoza stringów Inteligentny Opis Specyfikacja Zarz ą dzanie urz ą dzeniami Maks . ilo ść zarz ą dzanych urz ą dze ń 200 Maks. ilo ść zarz ą dzanych inteligentnych falowników 80 Interfejs komunikacyjny Ethernet standardowy ETH × 2, 10 / 100 Mbps Ethernet optyczny (op cja ) SFP × 2, 100 Mbps RS485 COM × 6, 4800 / 9600 / 19200 bps PLC PLC × 1, 115.2 kbps Cyfrowe / Analog owe Wej ś cie / Wyj ś cie DI × 8, DO × 3, AI × 8, AO × 6 Protoko ł y komunikacyjne Ethernet ModBus-TCP, IEC 60870-5-104 RS485 MODBUS-RTU, IEC 60870-5-101/103 Interakcja LED LED wska ź nik × 4 WEB wbudowany WEB Bluetooth SUN2000 App USB USB2.0 × 1 Otoczenie Temperatura robocza -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F) Temperatura magazynowania -40 °C ~ +85 °C (-40 °F ~ +185 °F) Wilgotno ść wzgl ę dna (bez kondensacji ) 5% ~ 95% Wysoko ść robocza 0 ~ 4,000m (0 ~ 13,123 ft.) Ogólne dane Zasilacz 90 Vac ~ 264 Vac , 50Hz / 60Hz Pobór energii Min. 8W, Max. 15W Rozmiary ( Szer ./ Wys ./ G ł .) 350mm × 170mm × 44mm (13.8 × 6.7 × 1.7 inches) W aga 3.8 kg (8.4 lb.) Stopie ń ochrony IP20 Warianty instalacji Monta ż na ś cian ę , na szyny, zintegrowany wewn ą trz Huawei Smart Array Controller (SACU) l   Zastosowanie przemys ł owe i niezawodno ść klasy operatorskiej Niezawodny info.energyeu@huawei.com inverter@huawei.com Tel.: 49 911 255 22 3053 Tel.: 800 0889977 solar.huawei.com sales@photomate.eu www.photomate.eu

Widoki

 • 1190 Suma odsłon
 • 886 Odsłon na stronie
 • 304 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 8 www.powergo.pl
 • 7 178.216.200.66:8069
 • 8 powergo.pl
 • 6 178.216.200.66