SmartLogger1000

Kanał publiczny / Rozwiązania techniczne

SmartLogger1000 Huawei

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

2. NetEco l   Ł atwy dost ę p w urz ą dzeniach mobilnych l   Proaktywne raporty o wydajno ś ci i alarmach Inteligentny l   Instalacja na PC na jedno klikni ę cie l   Zg ł oszenia usterek poprzez SMS i E-mail Proste l   Hierarchiczne zarz ą dzanie l   Przechowywanie danych a ż do 25 lat z CSV plikami Sta bilne Struktura sieci SUN2000 SUN2000 Smart Logger Smart Logger Centrum zarz ą dzania sieci ą IE Alarm NetEco 1000S SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000 Monitoring pogody RS485/232 TCP/IP Sub-network Urz ą dzenia mobilne Monitoring pogody Always Available for Highest Yields sales@photomate.eu Huawei dis T ribu T or for cen T ral and eas T ern e urope

1. SmartLogger1000 l   Maks. niezawodny zasi ę g komunikacji - 1000m Sta bilne l   A ż do 80 falowników na jeden SmartLogger1000 l   A ż do 30 urz ą dze ń na RS485 magistrali l   Ł atwe do instalacji na ś ciany, blaty itp Proste l   MODBUS-TCP do po łą czenia z NetEco l   IEC60870-5-104 do po łą czenia si ę z systemami minitoringu stron trzecich l   USB i wbudowany web do odczytu danych i aktualizacji oprogramowania l   Automatyczne wykrywanie urz ą dze ń i mapowanie adresów RS485 l   Zdalne sterowanie mocy czynnej i biernej Inteli gentny Specyfikacje techniczne Smart Logger Zarz ą dzanie urz ą dzeniami Maks . ilo ść zarz ą dzanych urzadze ń 80 Maks . ilo ść zarz ą dzanych intel. falowników 80 Interfejs komunikacyjny Ele k t ryczny Ethernet ETH × 1, 10 / 100 Mbps RS485 COM × 6, 4800 / 9600 / 19200 bps Cyfrowe / Analog Wej ś cie / Wyj ś cie DI × 4, DO × 3, AI × 2 Protokó ł komunikacyjny Ethernet ModBus-TCP, IEC 60870-5-104 RS485 MODBUS-RTU, IEC 60870-5-101/103 Interakcja LCD 3.5inch graficzny LCD wy ś wietlacz LED Wska ź nik LED × 3 WEB Wbudowany WEB Bluetooth SUN2000 App USB USB2.0 × 1 Otoczenie Temperatura robocza -20 °C ~ +60 °C (-4 °F ~ +140 °F) Temperatura magazynowania -40 °C ~ +85 °C (-40 °F ~ +185 °F) Wilgotno ść wzgl ę dna (bez kondensacji) 5% ~ 95% Ogólne dane Zasilacz 90 Vac ~ 264 Vac , 50Hz / 60Hz Pobór energii Min. 3W, Maks . 7W Rozmiary ( Szer. / Wys. / G ł - ) 225 × 140 × 50 mm (8.9 × 5.5 × 2.0 inch) Stopie ń ochrony IP20 Warianty instalacji Na ś ciane , szyny monta ż owe , blaty monta ż owe , zintegrowany wewn ą trz Huawei Smart Array Controller (SACU) info.energyeu@huawei.com inverter@huawei.com Tel.: 49 911 255 22 3053 Tel.: 800 0889977 solar.huawei.com sales@photomate.eu www.photomate.eu

Widoki

 • 1203 Suma odsłon
 • 866 Odsłon na stronie
 • 337 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 10 www.powergo.pl
 • 13 178.216.200.66:8069
 • 12 powergo.pl
 • 13 178.216.200.66