Kanał publiczny / Rynek Energii

Raport TGE ceny energii styczeń 2019

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

17. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) Liczba zawartych transakcji 0 1 368,00 - -6,28 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (1000 toe) -1,00 3 - WAvg OTC Price (PLN/toe) 0,35 WAvg OTC Price (PLN/toe) -131,30 Średnioważona cena TP - Zmiana Change -3,68 Number of Concluded Transactions WAvg OTC Price (PLN/toe) 12-2018 6,63 WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 - Page 17 from 22 - - Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 12-2018 Zmiana Change 01-2019 Liczba zawartych transakcji 7 4 Number of Concluded Transactions 3,98 01-2019 Monthly OTC Volume (1000 toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) Średnioważona cena TP 250,00 Monthly OTC Volume (1000 toe) Liczba zawartych transakcji 9 -98,00 348,00 Number of Concluded Transactions Średnioważona cena TP Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,30 Number of Concluded Transactions 01-2019 - Zmiana Change 242,49 - 3 6 373,79 12-2018 2 Monthly OTC Volume (1000 toe) 12-2018 Zmiana Change - 01-2019 -2 1,00 Liczba zawartych transakcji 0

19. Styczeń 2019 | January 2019 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantee of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Uprawnień do Emisji CO2 | Emission Allowance Market © Towarowa Giełda Energii SA RGP, RTT (zielone certyfikaty), RUE | GOR, CFIM (Green Certificates), EAM Zmiana W styczniu 2019 roku notowania instrumentów z dostawą uprawnień do emisji CO2 były zawieszone. | In January 2019 quotations of instruments with delivery of emission allowances were suspended. 0,68 0,00 0,00 Cena średnioważona (PLN/MWh) Change 0,00 0,00 0 0 Monthly volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) Statystyki dla kontraktów z dostawą praw majątkowych (OZE) | Statistics for Contracts with Delivery of Green Certificates 0,00 0,00 0,00 -2 643 203 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen obrotu (MWh) 0,51 1 545 298 01-2019 0,17 4 188 501 12-2018 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Page 19 from 22 0,00 0,00 0 0 W styczniu 2019 roku notowania instrumentów typu forward z dostawą praw majątkowych (OZE) były zawieszone. | In January 2019 quotations of forward instruments with delivery of green certificates were suspended. 0,00 0 0 0 0 0 0,00 564 6 001 169 -241 0 0,00 -5 743 460 Number of Concluded Transactions 323 0 Liczba zawartych transakcji 0,00 Łączne obroty miesięczne zielonymi certyfikatami | Total Monthly Green Certificates Volumes | (MWh) 0 0,00 257 709 Volume Transferred to the End Users (MWh) 0 0 0,00 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000

21. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) Monthly statistics 112,16 495 008 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) 22 686 24,14 Wolumen RDNg (MWh) Zmiana 100,65 26,14 -2,00 01-2019 Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) -2,10 Day-Ahead Market Volume (MWh) 2 693 016 2 059 152 12-2018 4,29 Change 23,44 Page 21 from 22 Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Statystyki miesięczne 109,54 517 694 Wolumen RDBg (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Intraday Volume (MWh) -8,46 103,69 633 864 25,53 -8,89 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2015 2016 2017 2018 2019 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000 250 000 1-01 3-01 5-01 7-01 9-01 11-01 13-01 15-01 17-01 19-01 21-01 23-01 25-01 27-01 29-01 31-01 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

14. Styczeń 2019 | January 2019 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Umorzone 0 13 514 099 0 26 565 457 827 3 065 621 420 13 514 099 Redempted Issued Umorzone Bilans From the Beginning Issued Balance Zablokowane do umorzenia 4 252 845 877 135 990 355 863 Od początku istnienia Bilans 5 358 603 735 162 555 813 690 294 133 578 Balance From the Beginning From the Beginning 0 294 133 578 18 428 474 0 Balance Wystawione Bilans Blocked for redemption 1 851 270 510 5 358 614 940 Issued 0 0 0 Od początku istnienia Od początku istnienia Balance 0 Bilans 6 491 680 Umorzone 999 310 109 Zablokowane do umorzenia 899 460 362 01-2019 Balance Bilans 6 818 380 0 155 911 725 Wystawione Redempted Issued 11 205 Umorzone Od początku istnienia 01-2019 01-2019 Wystawione 01-2019 Blocked for redemption Wystawione Redempted 417 974 888 Zablokowane do umorzenia Od początku istnienia From the Beginning Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia 7 762 675 Bilans 51 648 987 58 140 667 0 01-2019 Umorzone Blocked for redemption Wystawione 568 631 736 Zablokowane do umorzenia Issued Redempted 0 Wystawione Umorzone Blocked for redemption 0 19 020 449 028 Redempted 0 Blocked for redemption Redempted Balance 1 783 562 852 Zablokowane do umorzenia Umorzone Od początku istnienia Page 14 from 22 Issued -2 511 182 087 Wystawione 01-2019 Od początku istnienia 0 19 028 272 741 01-2019 From the Beginning 71 921 669 0 Bilans 7 823 713 9 463 091 068 Issued 0 417 974 888 1 363 469 384 9 455 328 393 Zablokowane do umorzenia 31 262 980 364 159 275 From the Beginning Redempted 139 628 000 4 362 452 597 899 460 362 Balance Blocked for redemption 0 From the Beginning

15. Styczeń 2019 | January 2019 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMEF | PMEF Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Issued 11 205 Blocked for redemption Bilans Balance Redempted Page 15 from 22 Blocked for redemption Redempted Issued 13 514 099 Umorzone 294 133 578 7 762 675 5 358 603 735 Zablokowane do umorzenia 6 818 380 18 428 474 Bilans 139 628 000 01-2019 155 911 725 294 133 578 Balance 9 455 328 393 4 252 845 877 Od początku istnienia 9 463 091 068 Umorzone Redempted Zablokowane do umorzenia 417 974 888 4 274 Wystawione 0 705 626 771 Umorzone 6 721 823 From the Beginning Issued Balance Zablokowane do umorzenia Redempted 1 602 548 0 1 783 562 852 Zablokowane do umorzenia Blocked for redemption From the Beginning Balance 0 Od początku istnienia 0 Redempted 0 899 460 362 15 583 787 Issued Od początku istnienia Blocked for redemption Issued Wystawione 899 460 362 From the Beginning Wystawione 0 0 Issued Umorzone 7 726 617 380 023 Od początku istnienia 01-2019 Zablokowane do umorzenia Zablokowane do umorzenia Wystawione 13 514 099 Umorzone 0 Bilans 0 Balance 5 358 614 940 78 984 705 Balance 1 323 006 794 120 714 639 0 0 78 992 431 Redempted Wystawione Bilans 0 9 292 262 0 0 Od początku istnienia From the Beginning Umorzone 01-2019 Bilans Wystawione 417 974 888 0 4 274 Umorzone 15 565 720 01-2019 18 067 Redempted Bilans From the Beginning Blocked for redemption Issued From the Beginning 01-2019 Blocked for redemption From the Beginning Wystawione Od początku istnienia Bilans 0 0 Zablokowane do umorzenia 01-2019 01-2019 0 0 Balance Od początku istnienia 0 0 Blocked for redemption

1. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 201,63 181,90 31,95 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 246,24 6,52 19,73 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 272,63 240,68 12-2018 Zmiana Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 46,95 42,40 01-2019 Średnioważone ceny Change 57,34 50,82 218,01 28,23 63,48 Monthly Peak Price (EUR/MWh) Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 56,10 7,38 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 22 4,55 4,29 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 01-2019 12-2018 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 30/07 - 05/08 06/08 - 12/08 13/08 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 02/09 03/09 - 09/09 10/09 - 16/09 17/09 - 23/09 24/09 - 30/09 01/10 - 07/10 08/10 - 14/10 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10 29/10 - 04/11 05/11 - 11/11 12/11 - 18/11 19/11 - 25/11 26/11 - 02/12 03/12 - 09/12 10/12 - 16/12 17/12 - 23/12 24/12 - 30/12 31/12 - 06/01 07/01 - 13/01 14/01 - 20/01 21/01 - 27/01

18. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 554,15 Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) Zmiana Change 2,00 0,41 Miesięczny wolumen (GWh) 55,23 Weighted Average Price (PLN/toe) 1 654,00 301,95 251,48 338,98 Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Średnioważona cena 345,84 46,18 48,85 -208,31 -0,62 Zmiana Change 55,23 111,42 115,99 Monthly Volume (GWh) 55,13 -126,50 110,80 12-2018 Weighted Average Price (PLN/toe) 20,15 Miesięczny wolumen (1000 toe) 01-2019 0,06 Średnioważona cena Średnioważona cena 01-2019 Page 18 from 22 8,67 01-2019 12-2018 12-2018 254,21 123,72 -2,07 01-2019 12-2018 154,46 10,94 Średnioważona cena 2,58 Zmiana Change 10,31 209,88 Weighted Average Price (PLN/toe) 209,88 710,00 Weighted Average Price (PLN/toe) 1 499,54 336,38 55,13 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 123,72 19,64 Monthly Volume (GWh) 01-2019 -9,84 01-2019 12-2018 299,88 Weighted Average Price (PLN/MWh) 12-2018 Zmiana Change 01-2019 2 288,99 12-2018 Średnioważona cena 345,84 01-2019 12-2018 Zmiana Change Średnioważona cena 110,80 111,42 Miesięczny wolumen (GWh) 254,21 771,57 -517,36 Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly Volume (1000 toe) Średnioważona cena 8,73 8,67 0,06 0,10 104,08 -208,31 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (1000 toe) 10,97 0,03 Monthly Volume (1000 toe) 10,97 771,57 Zmiana Change Zmiana Change -500,12 Zmiana Change 01-2019 104,08 8,39 Monthly Volume (1000 toe) -1,59 Monthly Volume (1000 toe) -0,62 Monthly Volume (GWh) 01-2019 Średnioważona cena -87,50 117,47 -2,67 Monthly Volume (GWh) Zmiana Change Monthly Volume (GWh) Zmiana Change 0,10 12-2018 2 366,19 -517,36 Weighted Average Price (PLN/MWh) Średnioważona cena Miesięczny wolumen (1000 toe) Średnioważona cena Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Miesięczny wolumen (GWh) 19,64 77,20 8,73 12-2018 Miesięczny wolumen (GWh) 01-2019 554,15 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Monthly Volume (GWh) 01-2019 Weighted Average Price (PLN/MWh) 1,48 12-2018 12-2018 Miesięczny wolumen (1000 toe)

6. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 8 627 Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) Page 6 from 22 83 341 Volume 6 665 Volume Traded Contr. Volume Traded Contracts 1 617 135 98 285 040 6 399 28 615 307 15 898 202 17 891 673 5 800 77 450 MW 20 047 150 57 154 416 4 763 12 769 997 5 783 802 L. kontr. Liczba kontraktów Traded Contr. Volume MWh MWh MWh Wol. obrotu 4 194 542 BASE LOAD PEAK5 LOAD OFFPEAK LOAD TOTAL 821 W styczniu 2019 roku na Rynku Terminowym Towarowym nie odbyły się żadne aukcje. | In January 2019 there were no auctions on Commodity Forward Instruments Market. Wolumen obrotu L. kontr. 1 684 674 025 117 110 318 26 720 490 11-2018 3 347 17 898 120 972 1 962 060 53 Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity 17 107 330 52 02-2018 MW Traded Contr. 96 Obroty miesięczne energią elektryczną | Monthly Electricity Volumes | (MWh) Statystyki dla kontraktów notowanych w systemie aukcji | Statistics for Contracts Quoted in Auction Trading System Wol. obrotu Wol. obrotu L. kontr. Miesiąc Month 06-2018 4 455 14 828 354 1 128 1 229 250 75 205 592 5 658 16 263 196 12 735 089 01-2019 2 856 5 443 743 777 339 315 2 744 3 635 5 783 802 08-2018 3 463 14 981 028 690 703 920 41 169 039 957 015 15 853 987 09-2018 5 480 26 713 132 2019 2 856 5 443 743 777 339 315 2 744 3 635 10-2018 4 794 23 384 397 1 754 3 043 035 66 293 058 6 614 186 970 4 372 12-2018 3 178 11 685 810 MWh MW MW 4 093 6 390 010 1 637 652 005 70 30 554 7 072 569 6 826 04-2018 5 691 15 301 692 878 519 060 1 032 945 22 16 334 3 742 03-2018 05-2018 4 660 15 418 506 862 634 800 5 574 16 136 647 07-2018 3 331 11 658 566 1 375 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 22 500 000 25 000 000 27 500 000 30 000 000 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 200 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Average Daily Volume 6 768 1 662 106 169 544 Statystyki miesięczne 01-2019 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 1 831 650 1 043 483 Change 209 799 Wolumen OFFPEAK 12-2018 1 083 738 Page 2 from 22 2 915 388 Zmiana 2 705 589 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 87 277 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 94 045 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) 40 256 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 1-01 3-01 5-01 7-01 9-01 11-01 13-01 15-01 17-01 19-01 21-01 23-01 25-01 27-01 29-01 31-01 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 30/07 - 05/08 06/08 - 12/08 13/08 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 02/09 03/09 - 09/09 10/09 - 16/09 17/09 - 23/09 24/09 - 30/09 01/10 - 07/10 08/10 - 14/10 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10 29/10 - 04/11 05/11 - 11/11 12/11 - 18/11 19/11 - 25/11 26/11 - 02/12 03/12 - 09/12 10/12 - 16/12 17/12 - 23/12 24/12 - 30/12 31/12 - 06/01 07/01 - 13/01 14/01 - 20/01 21/01 - 27/01 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

22. Styczeń 2019 | January 2019 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes 228,22 PLN/t Price Miesiąc Cena 0,64 1,65 1,40 06-2018 12,41 10,57 297,23 -1,61 -0,98 10,79 2,99 -1,37 6,45 239,42 0,94 Change PSCMI 1 Price PLN/GJ 12,04 12,40 226,76 2,48 12,21 297,18 PSCMI 2 01-2018 10,48 0,67 299,16 3,50 % PLN/GJ PLN/t Change Month 02-2018 301,60 2,84 04-2018 238,22 3,24 230,75 05-2018 -0,66 11,08 -0,55 08-2018 6,63 10,41 7,99 289,04 Price -1,92 -0,84 10,90 2,08 294,68 Zmiana % 5,56 11,43 3,16 1,58 301,38 1,11 -0,56 303,05 11-2018 250,78 3,02 11,33 0,44 297,24 -2,46 0,86 -1,64 Cena Zmiana Cena 03-2018 248,44 4,34 Zmiana % Price Change Cena 12,46 12,83 12,62 11,28 0,00 -1,23 11,28 -1,31 304,73 -0,56 2,97 Change 2,62 311,66 Page 22 from 22 12,53 12,42 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 12,23 12,11 12-2018 241,76 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 10-2018 243,44 -1,54 07-2018 238,10 09-2018 245,38 -1,58 12,82 4,85 0,07 3,22 -3,60 11,10 -2,03 -0,79 237,20 -0,43 10,73 % Zmiana 309,50 2,62 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

16. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 401,77 28 1 404,80 Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 01-2019 Średnioważona cena TP 0 110,90 01-2019 0 12-2018 8,76 315 55,25 Number of Concluded Transactions Number of Concluded Transactions 12-2018 8 0 0,00 12-2018 -6 - - Miesięczny wolumen TP (GWh) 83,05 - - WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) 499,07 88,62 0,00 Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/MWh) -364,66 Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji 0 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Liczba zawartych transakcji 0,00 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji -10 18 0,14 Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/MWh) 01-2019 Średnioważona cena TP 12-2018 - 12-2018 Monthly OTC Volume (GWh) 1 625,08 01-2019 Number of Concluded Transactions 88,62 0,00 28 0 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) -0,31 12-2018 199 0 220,28 14,63 -10 -416,02 13 0 Number of Concluded Transactions 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) 0,14 Zmiana Change 55,25 Number of Concluded Transactions 499,07 12-2018 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 0 Zmiana Change -116 Średnioważona cena TP 2 Monthly OTC Volume (GWh) 01-2019 -416,02 Number of Concluded Transactions 37,11 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP 107,28 Miesięczny wolumen TP (GWh) - 0,00 Zmiana Change 88,62 83,05 Zmiana Change 92,65 Zmiana Change - 2 - 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) Zmiana Change Liczba zawartych transakcji 2 01-2019 Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 37,11 - 12-2018 2 88,62 0,00 10,37 8 Miesięczny wolumen TP (GWh) Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions 18 -6 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) 8,62 8,76 01-2019 111,21 Zmiana Change 01-2019 297,21 292,85 4,36 01-2019 401,77 -364,66 Monthly OTC Volume (GWh) Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 12-2018 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 110,90 Monthly OTC Volume (GWh) 5 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 8,62 01-2019 18 Miesięczny wolumen TP (GWh) Zmiana Change Page 16 from 22 Miesięczny wolumen TP (GWh) - Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 5,19 2 Średnioważona cena TP 5,17 111,21 -0,31 Monthly OTC Volume (GWh) 12-2018 2

8. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES Wolumen miesięczny (MWh) Zmiana Change 35 819 43 683 39 868 -6 414 MWh - 33 454 Continuous Trading Volume PLN/MWh -1 450 Monthly High BGX Index PMBG 300,65 Monthly High TGEozebio Index Cena średnioważona (PLN/MWh) Zmiana Change Wolumen miesięczny (MWh) 0 - 0 Page 8 from 22 - 0 - - 0 0 01-2019 0 - 0 0 Auction Volume -0,33 Monthly Total Volume (MWh) -2,38 Cena średnioważona (PLN/MWh) w tym / including: 0 0 Continuous Trading Volume 313,06 317,91 34 096 Monthly Total Volume (MWh) Volume w tym / including: 0 -7 864 302,20 307,07 BGX - MIN 42 442 Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - 300,33 Wolumen w notowaniach ciągłych Auction Volume 04-2018 Miesiąc PMOZE-BIO 07-2018 10-2018 306,16 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 37 709 TGEozebio - MIN 300,01 WAvg Price TGEozebio - MAX 303,03 - 0 MWh - 56 480 02-2018 317,68 303,03 - 08-2018 35 819 38 594 12-2018 - 317,99 - 0 Wolumen na Fixingu Śr. waż. cena Wolumen Month 312,66 12-2018 - 43 683 300,65 0 Śr. waż. cena Wolumen 12-2018 BGX - MAX 2 365 3 815 -4,88 01-2019 01-2019 308,39 30 100 06-2018 313,50 51 782 WAvg Price Volume PLN/MWh 0 - - 0 11-2018 54 360 0 09-2018 310,31 41 753 - - - Monthly Low TGEozebio Index Monthly Low BGX Index Wolumen na Fixingu 41 438 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio Index Sesje PMBG - Wolumen i indeks BGX | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and BGX Index - 0 - 0 05-2018 315,62 03-2018 295 300 305 310 315 320 325 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 295 300 305 310 315 320 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 3-01 8-01 10-01 15-01 17-01 22-01 24-01 29-01 31-01 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio Index 295 300 305 310 315 320 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 3-01 8-01 10-01 15-01 17-01 22-01 24-01 29-01 31-01 Wolumen | Volume Indeks BGX | BGX Index

9. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMGM-2017 | PMGM-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 0 156 353 Cena średnioważona (PLN/MWh) - - - 0 Zmiana Change - 0 12-2018 - Weighted Average Price (PLN/MWh) 01-2019 WAvg Price KGMX - MIN 18 481 Wolumen w notowaniach ciągłych 0 Auction Volume - Monthly Total Volume (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) 0 KGMX - MAX Wolumen WAvg Price 160 376 Sesje PMGM-2018 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM- 2018 contract - Volumes and KGMX Index Sesje PMGM-2017 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM-2017 contract - Volumes and KGMX Index 0 Wolumen na Fixingu w tym / including: Monthly Low KGMX Index 01-2019 0 112,46 Monthly High KGMX Index w tym / including: - Monthly High KGMX Index Volume 290 253 Wolumen miesięczny (MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) -1,19 Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change - Monthly Total Volume (MWh) 111,97 - Monthly Low KGMX Index 308 734 KGMX - MAX 110,78 -1,22 110,96 111,24 KGMX - MIN Auction Volume Wolumen w notowaniach ciągłych Continuous Trading Volume 22 504 129 877 110,10 -0,86 12-2018 152 381 - 10-2018 01-2019 110,78 152 381 - 110,61 Page 9 from 22 Wolumen na Fixingu Miesiąc - 111,97 0 Continuous Trading Volume 285 099 - 8 356 - MWh 110,47 - - - 290 792 117,34 455 004 117,63 0 02-2018 - MWh 07-2018 195 850 203 542 - Wolumen - 109,38 108,14 09-2018 05-2018 0 04-2018 03-2018 107,37 106,37 107,96 Śr. waż. cena - 110,66 -4 023 83 560 117,75 Śr. waż. cena 19 165 PLN/MWh 144 072 PMGM-2017 104 969 06-2018 11-2018 245 918 - 12-2018 111 161 - Month Volume PMGM-2018 08-2018 118,08 PLN/MWh 308 734 - 112,50 110,98 297 640 43 047 95 100 105 110 115 120 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 3-01 8-01 10-01 15-01 17-01 22-01 24-01 29-01 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index 100 105 110 115 120 125 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 PMGM-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMGM-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 90 95 100 105 110 115 120 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 3-01 8-01 10-01 15-01 17-01 22-01 24-01 29-01 31-01 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index

11. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEC-2017 | PMEC-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP - Page 11 from 22 - 171 153 Monthly Low KECX Index 05-2018 1 000 8,52 Sesje PMEC-2017 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2017 contract - Volumes and KECX Index - Weighted Average Price (PLN/MWh) 12-2018 0 KECX - MIN 01-2019 KECX - MAX Cena średnioważona (PLN/MWh) Continuous Trading Volume 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Wolumen miesięczny (MWh) 0 - Auction Volume 0 - - Monthly Total Volume (MWh) Zmiana Change Monthly High KECX Index - - - 0 0 01-2019 8,76 Weighted Average Price (PLN/MWh) - 8,72 Zmiana Change 12-2018 8,76 11-2018 8,76 - Auction Volume 242 591 9,82 Wolumen na Fixingu 0 - - 8,77 -0,05 Monthly Low KECX Index Wolumen miesięczny (MWh) 0 0 PMEC-2018 MWh Sesje PMEC-2018 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2018 contract - Volumes and KECX Index 8,68 03-2018 9,79 571 486 Śr. waż. cena - Wolumen 0,00 w tym / including: - 8,80 Wolumen na Fixingu 8,70 8,83 Miesiąc 272 495 248 854 -101 342 WAvg Price Volume Monthly Total Volume (MWh) Monthly High KECX Index 8,70 5 947 - 268 020 Wolumen w notowaniach ciągłych 29 588 PMEC-2017 - WAvg Price KECX - MIN 8,72 - 09-2018 8,80 162 119 - 10-2018 12-2018 171 153 Month Wolumen 23 641 Cena średnioważona (PLN/MWh) KECX - MAX 141 565 Continuous Trading Volume 0 8,80 0 - 272 495 01-2019 - 9,83 - 04-2018 Śr. waż. cena - 159 353 178 300 - - 9,83 9,78 07-2018 -0,03 -107 289 w tym / including: Volume 1 528 663 922 563 02-2018 06-2018 44 223 08-2018 8,81 109 298 9 439 MWh PLN/MWh PLN/MWh 0 - 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 3-01 8-01 10-01 15-01 17-01 22-01 24-01 29-01 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 PMEC-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEC-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 3-01 8-01 10-01 15-01 17-01 22-01 24-01 29-01 31-01 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index

10. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMMET-2017 | PMMET-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 35 097 55,13 54,76 18 459 Wolumen w notowaniach ciągłych - Sesje PMMET-2017 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2017 contract - Volumes and KMETX Index w tym / including: Page 10 from 22 12-2018 0 0 0 - - - Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly High KMETX Index Monthly Total Volume (MWh) - 0 - 0 0 - 0 Zmiana Change 0 Sesje PMMET-2018 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2018 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 193 KMETX - MAX 0,10 Monthly High KMETX Index 12-2018 588 - Monthly Total Volume (MWh) 15 455 19 643 35 097 Auction Volume 781 Śr. waż. cena 01-2019 55,00 -0,02 w tym / including: Auction Volume Wolumen na Fixingu PMMET-2018 PMMET-2017 Monthly Low KMETX Index 55,17 KMETX - MAX Wolumen miesięczny (MWh) 55,02 55,30 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 19 055 15 261 55,13 0,04 - 34 316 Wolumen Miesiąc Month - 55,71 Śr. waż. cena 55,40 - 181 05-2018 21 528 06-2018 - 14 905 - - - 04-2018 Continuous Trading Volume PLN/MWh 55,13 0 11-2018 - MWh 55,36 3 467 WAvg Price Volume WAvg Price PLN/MWh 30 555 54,85 19 643 Wolumen 01-2019 11 625 08-2018 - - 1 226 MWh 02-2018 0 - 55,06 9 400 10-2018 07-2018 55,40 - - 55,50 12-2018 55,13 - 01-2019 55,20 Monthly Low KMETX Index KMETX - MIN KMETX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) - - 55,17 54,93 09-2018 0 - - 96 059 Wolumen na Fixingu 03-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) Volume 24 244 0 9 644 55,01 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 0 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 3-01 8-01 10-01 15-01 17-01 22-01 24-01 29-01 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index 52 53 54 55 56 57 58 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 PMMET-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMMET-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 3-01 8-01 10-01 15-01 17-01 22-01 24-01 29-01 31-01 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index

12. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 14 690 03-2018 06-2018 189,71 337,89 Monthly High TGEef Index 12-2018 Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef Index -19,89 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX Wolumen miesięczny (toe) 715,66 1 612,03 1 635,32 298,33 -108,61 -3 554 10 955 toe 11-2018 484 05-2018 1 545,64 206 07-2018 674,99 13 956 672,16 16 707 443 19 711 13 516 1 654,00 9 962 w tym / including: 10 727 1 540,00 Continuous Trading Volume 01-2019 Monthly High TGEeff Index Monthly Total Volume (toe) 1 654,00 318,00 9 414 833,50 1 047 12-2018 321,91 54,00 -1 01-2019 13 516 -587 1 631,20 PMEF 412 Auction Volume Monthly Total Volume (toe) 251,80 1 650,00 TGEeff - MIN TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) 2 561 9 784 Page 12 from 22 13 656 934 539,24 Wolumen na Fixingu 8 393 WAvg Price 90 01-2019 Zmiana Change -1 171 Zmiana Change Monthly Low TGEeff Index 177 1 654,00 Auction Volume Śr. waż. cena Wolumen Volume -70,11 1 654,00 Continuous Trading Volume Wolumen na Fixingu -586 348 999 -2 383 WAvg Price 02-2018 Monthly Low TGEef Index 321,91 4,00 12-2018 826 Miesiąc toe - 9 962 397,97 412 1 597,45 489 04-2018 533,97 691,39 645,37 251,80 1 653,51 PLN/toe 1 520,00 719,50 09-2018 10-2018 Śr. waż. cena 1 494,09 1 502,12 175 58 880 21 657 0 08-2018 1 631,20 Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff Index 324 Volume Wolumen miesięczny (toe) Weighted Average Price (PLN/toe) 1 600,00 999 64 Wolumen PLN/toe PMEF_F w tym / including: Wolumen w notowaniach ciągłych Month Cena średnioważona (PLN/toe) Wolumen w notowaniach ciągłych 65 TGEeff - MAX 22,80 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 3-01 8-01 10-01 15-01 17-01 22-01 24-01 29-01 31-01 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff Index 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 3-01 8-01 10-01 15-01 17-01 22-01 24-01 29-01 31-01 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

13. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market - Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 01-2019 - - - TGEef19 - MAX - - - - 6 915 - - - 495 388 - 25 - 643,17 1 557 04-2018 PLN/toe toe PLN/toe toe Miesiąc Cena średnioważona (PLN/toe) - - 11-2018 376,94 6 487 - - 4 403 6 263 WAvg Price Volume 08-2018 Sesje PMEF-2018 - Wolumen i indeks TGEef18 | Trading Sessions for PMEF-2018 contract - Volumes and TGEef18 Index 10 666 - - Wolumen w notowaniach ciągłych 9 993 -110,52 325,88 Weighted Average Price (PLN/toe) 01-2019 12-2018 - - 12-2018 - - 02-2018 0 - Monthly Total Volume (toe) 350,00 Monthly High TGEef19 Index Wolumen na Fixingu 673 441 TGEef19 - MIN 03-2018 - - 700,00 0 - Monthly Low TGEef19 Index - - 512,73 -117,13 Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2019 - Wolumen i indeks TGEef19 | Trading Sessions for PMEF-2019 contract - Volumes and TGEef19 Index 289,97 10-2018 - Month 0 07-2018 520,00 w tym / including: Wolumen na Fixingu 0 Auction Volume Auction Volume Page 13 from 22 Continuous Trading Volume Volume - 710,00 01-2019 208,75 10 666 - 0 06-2018 05-2018 710,00 325,88 4 403 - - - 985 - - - 09-2018 717,84 1 674 12-2018 - 232 Zmiana Change TGEef18 - MIN Weighted Average Price (PLN/toe) w tym / including: TGEef18 - MAX WAvg Price -60,03 208,75 Monthly High TGEef18 Index 3 962 6 032 0 - Wolumen miesięczny (toe) Monthly Low TGEef18 Index PMEF-2018 168,02 PMEF-2019 Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen Wolumen miesięczny (toe) 279 Monthly Total Volume (toe) Cena średnioważona (PLN/toe) 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 3-01 8-01 10-01 15-01 17-01 22-01 24-01 29-01 31-01 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2019  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 3-01 8-01 10-01 15-01 17-01 22-01 24-01 29-01 31-01 Wolumen | Volume Indeks TGEef19 | TGEef19 Index

3. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market 14,86 21 58,79 - 92,52 Wolumen BASE (MWh) 10 0 276,88 - Weighted Average Price (EUR/MWh) 87,90 - - 8,70 Zmiana 42,99 - 0 377,50 6 271,89 - EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 0 82,47 14 313,66 - 2 - 79,54 279 - 356 341,61 - 46,83 51,23 20 - - - 0 - 7 336,75 2,00 0 286,48 EUR/ MWh 363 64,47 - 368 13 354,20 78,81 0 Zmiana | Change Godz. | Hour - 66,70 5 - 4 17 260 97,03 - 335,01 - - - - Zmiana | Change - PLN/ MWh 0 73,03 Wol. | Volume - - 15 43,79 79,68 - Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 438 - - 0 - PLN/ MWh Godz. | Hour 342,19 3 2 312 43,66 16 78,01 - 0 - 19 Statystki miesięczne 23 96 11 12 49,68 338,47 285 252,50 0 22 289 0 18 - 78,41 - - 0 8 9 60,53 34,13 290 Base Volume (MWh) 796 2 542 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 213,38 3 337 316,92 73,79 63,38 - 45,03 - Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 12-2018 10,42 01-2019 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 22 4,29 200 225 250 275 300 325 350 375 400 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 01-2019 12-2018 0 100 200 300 400 500 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 250 500 750 1 000 1 250 1-01 3-01 5-01 7-01 9-01 11-01 13-01 15-01 17-01 19-01 21-01 23-01 25-01 27-01 29-01 31-01

7. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 09-2018 0 0 0 -11,52 -8,50 741 110 Wolumen w notowaniach ciągłych 640 780 805 395 100 330 Continuous Trading Volume w tym / including: Zmiana Change 1 290 189 Page 7 from 22 1 337 570 139,80 21 540 OZEX_A - MIN Monthly High OZEX Index 01-2019 0 - - Cena średnioważona (PLN/MWh) 161,00 152,50 Weighted Average Price (PLN/MWh) - - Monthly Total Volume (MWh) 884 185 78 789 Wolumen na Fixingu 0 Monthly Low OZEX Index 0 OZEX - MAX - - - 0 -143 075 Monthly High OZEX_A Index 153,07 Zmiana Change Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 12-2018 08-2018 - 1 580 737 - w tym / including: Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks OZEX_A | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and OZEX_A Index 135,20 OZEX - MIN 0 - Wolumen miesięczny (MWh) PLN/MWh 07-2018 Wolumen 0 0 -13,26 03-2018 Śr. waż. cena 0 WAvg Price - 887 027 - 0 -164 616 Monthly Low OZEX_A Index 123,68 PLN/MWh 61,96 71,85 0 72,62 882 985 139,80 0 0 741 110 1 612 513 01-2019 - - - 12-2018 140,97 153,07 884 185 125,45 - Continuous Trading Volume - Wolumen miesięczny (MWh) Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume 156,28 10-2018 1 212 176 - - 77,67 PMOZE_A 11-2018 129,30 04-2018 MWh 71,12 - PMOZE - 12-2018 1 492 250 02-2018 WAvg Price 0 05-2018 OZEX_A - MAX Volume 0 1 324 396 Miesiąc Month 90,15 0 Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks OZEX | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and OZEX Index Wolumen Volume Śr. waż. cena 06-2018 0 1 366 160 MWh 01-2019 0 100 110 120 130 140 150 160 170 0 40 80 120 160 200 240 280 3-01 8-01 10-01 15-01 17-01 22-01 24-01 29-01 31-01 Wolumen | Volume Indeks OZEX | OZEX Index 100 110 120 130 140 150 160 170 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 3-01 8-01 10-01 15-01 17-01 22-01 24-01 29-01 31-01 Wolumen | Volume Indeks OZEX_A | OZEX_A Index 25 50 75 100 125 150 175 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

20. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) 0 0 - -4,94 227 136 GAS_BASE_M-02-19 314 289 99,50 GAS_BASE_W-07-19 - - 96 GAS_BASE_W-05-19 GAS_BASE_W-09-19 99,20 -65 520 104,53 GAS_BASE_W-02-19 Obroty roczne gazem ziemnym | Annual Natural Gas Volumes | (MWh) GAS_BASE_W-08-19 316 104,00 PLN/MWh 24,34 106,75 Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) -40 992 109,50 Kurs min Low Price Liczba kontraktów | 99,50 97,24 22,64 64 99,00 0 25 4 236 - - 100,50 - 109,50 17 568 24,62 92,50 - - - 96,11 21,80 12 95,00 857 1 432 704 91,00 166 896 - 3 619 - - 111 90,00 2 431 968 - - 85 680 - - 104,00 97,35 103,00 - 617 040 23,95 222 - - 0 - - -2,34 - 97,00 Obroty miesięczne gazem ziemnym | Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) 94,69 101,00 125 913 93,64 105,72 - 0 GAS_BASE_M-05-19 -4,07 96 0 GAS_BASE_Y-21 484 848 25,48 GAS_BASE_Q-3-19 20 72 864 13 - 89,00 GAS_BASE_Q-4-19 280 320 - 113 - 0 -6,36 843 264 102,00 109 800 - 0 32 GAS_BASE_Y-20 - GAS_BASE_S-S-20 70 656 33 108,65 110,50 0 GAS_BASE_S-W-19 99,20 23,10 57 096 GAS_BASE_S-S-19 -83 448 Page 20 from 22 - - -0,81 96,90 105,50 249 617 22,05 512 736 GAS_BASE_M-03-19 102,84 127 GAS_BASE_M-04-19 24,77 51 0 GAS_BASE_Q-2-19 58 0 515 GAS_BASE_W-06-19 0 104,00 GAS_BASE_Q-1-20 - 0 108,01 108,76 23,45 Zmiana obr. Vol. Change 0 2 482 91,50 - 0 290 513 6 516 938 0 - 0 22,38 - - 97,87 - 0 423 3 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 11 944 Liczba zawartych transakcji | 1 352 104,54 24,34 107,00 26 880 1,29 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 17 PLN/MWh 416 976 - 96,50 0 510 0 103,00 106,36 GAS_BASE_W-04-19 100,72 17 12 -6,78 109,45 -8,02 3 052 -13,05 617 040 22,67 23,17 22,79 1,62 0 L. kontr. Traded Contr. Number of trades GAS_BASE_W-03-19 53 088 Nazwa kontraktu Kurs max High Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price MWh EUR/MWh 416 976 - - 487 536 MWh 160 1,28 Products 4,29 Wolumen obrotu Volume PLN/MWh % 102,00 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 0 125 0 288 Page 4 from 22 0 104 0 0 446 0 50 403 84 62,43 25 8 0 24 0 31 680 10 416 105 1 0 0 63,28 - -1,65 63,91 -0,28 - - - BASE_M-08-19 - - - - - -5,07 BASE_Q-1-20 BASE_Q-3-20 BASE_Q-2-20 286,45 BASE_W-10-19 - 62,47 - - BASE_W-11-19 257,90 - 60,05 277,00 - 61,43 - - BASE_M-06-19 BASE_M-09-19 - - - 263,83 BASE_M-05-19 BASE_Y-22 BASE_Y-21 BASE_Q-4-20 BASE_Q-4-19 - - 261,00 BASE_Y-20 - - - - 263,00 - - 265,00 - 64,68 - 274,48 66,70 - 268,13 277,79 - - - 0 0 0 0 - 278,50 0 0 - 3 - - 366 - - -2,03 266,00 283,00 45 528 271 - - - 0 0 1 258,00 -4,19 0 - - 0 - 0,35 - - 0 272,00 - 0 364 320 295,00 0 832 104 0 0 880 152 165 - - 254,00 512 736 14 31 763 67,97 22 320 0 - - 253,00 264,50 - - - 232 44 10 416 - 31 680 - 38 976 38 976 118 137 - 286,00 271,79 291,90 260,49 60,65 130 050 Wolumen | Volume | (MWh) 97 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 119 286 296,00 54 0 0 44 180 BASE_M-10-19 BASE_Q-3-19 BASE_Q-2-19 BASE_M-07-19 Kwartalne | Quarter 0 744 463 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 0 MWh % - - 0 0 264,00 265,00 0 232,50 1 Products 34 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 1 363 758 241,95 0 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity MWh 24 975 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 129 2 193 3 635 L. kontr. | Traded Contracts 379 Tygodniowe | Week 143 472 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 5 783 802 Roczne | Calendar 260,94 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 695 289 1 011 607 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 333 854 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 2 255,00 - 141 85 33 PLN/MWh 89 865 0 355 313 188 L. trans. No. of Trades 71 Miesięczne | Month - 60,76 94 425 L. kontr. | Traded Contracts 3 241 224 369 118 BASE_W-04-19 - 162 0 Roczne | Calendar 31 584 27 216 275,40 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price 31 584 264,00 BASE_W-02-19 622 0 0 0 45 528 BASE_M-04-19 265,00 - - 273,89 0 - 0 BASE_M-02-19 BASE_W-09-19 - - - - 0 64,13 259,00 - 56,34 27 216 BASE_W-06-19 -3,04 276,00 BASE_W-05-19 168 168 63,77 60,31 BASE_W-03-19 259,00 BASE_W-08-19 BASE_W-07-19 - - 268,27 259,00 0 159 - - - 115 165 300,00 512 064 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 355 488 0 BASE_M-03-19 258,00 22 320 283,00 -122 640 0 0 267,00 282,75 - - - 0 3 214 944 0 1 264 896 0 0 0 352 3 0 - 266,50 26 280 0 4,29

5. Styczeń 2019 | January 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 0 18 - 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 025 0 33 0 222,50 - 0 62 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,20 0 0 0 0 0 17 6 - - 0 0 0 0 58 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Page 5 from 22 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 368,00 5 580 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 744 - 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 - 0 - - - - 0 0 - 0 - - 0 - - - - - OFFPEAK_Y-21 0 0 0 0 - - - 0 - 0 - - - - - 0 - - - 51,81 - OFFPEAK_Q-1-20 0 - OFFPEAK_Y-20 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - 0 - - 0 1,76 - - - - - 0 - - 222,50 - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - 222,50 - 0 326,00 375,00 - 360,00 337,00 0 - - - - - - - - - - - 0 5 580 0 84,27 0 - 333,00 PEAK5_Q-1-20 - - - 353,00 - - - - - PEAK5_Q-4-20 OFFPEAK_W-05-19 - PEAK5_Y-20 - - - - PEAK5_Q-3-20 PEAK5_Y-21 - - 361,92 OFFPEAK_W-03-19 - - - - PEAK5_M-09-19 336,17 365,35 PEAK5_Q-3-19 - PEAK5_Q-4-19 85,07 PEAK5_Q-2-19 - - - - - - 82,83 - - PEAK5_M-08-19 - PEAK5_M-06-19 - 316,17 - - 73,62 - - PEAK5_W-02-19 - EUR/MWh PEAK5_W-07-19 - PEAK5_W-05-19 PLN/MWh PLN/MWh PEAK5_Y-22 PEAK5_M-10-19 PEAK5_W-08-19 PEAK5_W-09-19 - PEAK5_M-07-19 - 78,27 - - - - - 355,73 - PEAK5_M-03-19 PEAK5_W-03-19 PEAK5_M-04-19 PEAK5_W-11-19 PEAK5_M-02-19 - - 306,00 - 340,00 PEAK5_M-05-19 - - 309,00 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price - - Nazwa kontraktu PEAK5_W-04-19 - 318,68 305,00 PEAK5_W-10-19 - - - 328,64 77,44 - - - - - - Zmiana kursu WAvg Price Change 65,48 - PEAK5_W-06-19 Products PLN/MWh Kurs max High Price 332,59 - - - 350,00 312,56 - - - 76,52 72,78 331,00 281,22 % 0 - L. kontr. Traded Contr. MWh - 90 0 - 6 750 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 0 Kurs min Low Price 322,00 317,00 Wolumen obrotu Volume 2 625 74 - 0 3 975 270,00 - - - 0 67 710 320,00 - 0 - 0 0 0 83 400 67 710 0 - 155 - 0 0 - - 278 6 750 375,00 16 575 L. trans. No. of Trades 0 0 - 0 0 0 11 625 0 0 11 025 332,00 53 0 0 17 40 0 - - - 0 17 2 625 11 625 Zmiana obr. Vol. Change 35 0 0 - - - 103 275 130 050 0 346,00 3 975 MWh - 16 575 - 0 0 34 83 400 - 0 0 0 0 OFFPEAK_W-10-19 0 OFFPEAK_M-05-19 - - - OFFPEAK_W-04-19 - - 0 0 0 0 - - 0 - 0 PEAK5_Q-2-20 - OFFPEAK_W-02-19 - - - - OFFPEAK_W-06-19 OFFPEAK_Q-2-19 OFFPEAK_W-07-19 OFFPEAK_M-06-19 - - - - OFFPEAK_M-02-19 OFFPEAK_W-11-19 - OFFPEAK_W-08-19 - - - - - - - - OFFPEAK_Q-2-20 - - OFFPEAK_M-09-19 OFFPEAK_M-10-19 - OFFPEAK_M-03-19 0 - - - OFFPEAK_Q-3-19 - 0 - 0 OFFPEAK_W-09-19 - OFFPEAK_M-07-19 - OFFPEAK_M-08-19 - OFFPEAK_M-04-19 - 0 - - - - 0 - 744 - OFFPEAK_Q-4-19 - - - OFFPEAK_Q-3-20 OFFPEAK_Q-4-20 - OFFPEAK_Y-22 0 0

Widoki

 • 2060 Suma odsłon
 • 1544 Odsłon na stronie
 • 516 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 43 www.powergo.pl
 • 13 178.216.200.66:8069
 • 9 178.216.200.66
 • 22 powergo.pl