Kanał publiczny / Rynek Energii

Raport Cen energii na TGE luty 2019

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

17. Luty 2019 | February 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 242,49 01-2019 0 Monthly OTC Volume (1000 toe) 01-2019 Zmiana Change 0 02-2019 0 0,00 Liczba zawartych transakcji 0 - 250,00 Number of Concluded Transactions Średnioważona cena TP Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 Number of Concluded Transactions 02-2019 - Zmiana Change 311,91 - 9 -9 Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 01-2019 Zmiana Change 02-2019 Liczba zawartych transakcji 3 7 Number of Concluded Transactions 0,30 02-2019 Monthly OTC Volume (1000 toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) Średnioważona cena TP - Monthly OTC Volume (1000 toe) Liczba zawartych transakcji 0 WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 0,00 Page 17 from 22 0,00 - WAvg OTC Price (PLN/toe) 01-2019 0,35 Number of Concluded Transactions WAvg OTC Price (PLN/toe) 1,09 WAvg OTC Price (PLN/toe) 69,42 Średnioważona cena TP - Zmiana Change -0,30 - - 0 0,74 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (1000 toe) 0,00 -4 Liczba zawartych transakcji 0

19. Luty 2019 | February 2019 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantee of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer Luty 2019 | February 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Luty 2019 | February 2019 Rynek Uprawnień do Emisji CO2 | Emission Allowance Market © Towarowa Giełda Energii SA RGP, RTT (zielone certyfikaty), RUE | GOR, CFIM (Green Certificates), EAM 1 349 530 Number of Concluded Transactions 467 0 Liczba zawartych transakcji 0,00 Łączne obroty miesięczne zielonymi certyfikatami | Total Monthly Green Certificates Volumes | (MWh) 0 0,00 1 607 239 Volume Transferred to the End Users (MWh) 0 0 0,00 144 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 323 257 709 0,00 0 0 W lutym 2019 roku notowania instrumentów typu forward z dostawą praw majątkowych (OZE) były zawieszone. | In February 2019 quotations of forward instruments with delivery of green certificates were suspended. 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Page 19 from 22 0,00 0,00 1 689 123 02-2019 0,28 1 545 298 01-2019 143 825 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen obrotu (MWh) 0,68 0,00 0,00 Statystyki dla kontraktów z dostawą praw majątkowych (OZE) | Statistics for Contracts with Delivery of Green Certificates 0,00 Monthly volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) 0,00 0,00 0 0 Cena średnioważona (PLN/MWh) Change W lutym 2019 roku notowania instrumentów z dostawą uprawnień do emisji CO2 były zawieszone. | In February 2019 quotations of instruments with delivery of emission allowances were suspended. 0,96 0,00 0,00 Zmiana 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000

21. Luty 2019 | February 2019 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market -15,39 -16,68 87,01 -1 539 792 23,44 356 238 Wolumen RDBg (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Intraday Volume (MWh) Statystyki miesięczne 100,65 Page 21 from 22 Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) -3,69 Day-Ahead Market Volume (MWh) 1 153 224 2 693 016 01-2019 4,32 Change 19,75 517 694 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) -161 456 20,15 Wolumen RDNg (MWh) Zmiana 85,26 24,14 -3,99 02-2019 Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) Monthly statistics 103,69 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2015 2016 2017 2018 2019 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 1-02 3-02 5-02 7-02 9-02 11-02 13-02 15-02 17-02 19-02 21-02 23-02 25-02 27-02 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

14. Luty 2019 | February 2019 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Balance Blocked for redemption 0 From the Beginning 0 325 496 732 From the Beginning Redempted 282 958 536 02-2019 From the Beginning 85 699 674 2 065 Bilans 7 823 713 11 925 036 762 Issued 0 2 461 945 694 1 402 620 524 11 917 274 087 Zablokowane do umorzenia 13 778 005 403 310 415 0 19 028 272 741 Od początku istnienia Page 14 from 22 Issued 2 393 078 670 Wystawione 02-2019 Od początku istnienia Wystawione 261 949 955 Zablokowane do umorzenia Issued Redempted 0 Wystawione Umorzone Blocked for redemption 0 19 020 449 028 Redempted 2 065 Blocked for redemption Redempted Balance 1 946 413 584 Zablokowane do umorzenia Umorzone 02-2019 Wystawione 02-2019 Blocked for redemption Wystawione Redempted 2 461 945 694 Zablokowane do umorzenia Od początku istnienia From the Beginning Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia 7 762 675 Bilans 0 39 151 140 0 02-2019 Umorzone Blocked for redemption Umorzone 999 310 109 Zablokowane do umorzenia 325 496 732 02-2019 Balance Bilans 11 408 861 0 162 850 732 Wystawione Redempted Issued 11 205 Umorzone Od początku istnienia 02-2019 Bilans 39 151 140 343 465 659 Balance From the Beginning From the Beginning 0 343 465 659 29 837 335 0 Balance Wystawione Bilans Blocked for redemption 2 393 078 670 5 684 111 672 Issued 0 0 0 Od początku istnienia Od początku istnienia Balance 0 135 990 355 863 Od początku istnienia Bilans 5 684 100 467 164 948 892 360 4 532 652 085 0 49 332 081 0 28 958 536 497 3 327 571 375 49 332 081 Redempted Issued Umorzone Bilans From the Beginning Issued Balance Zablokowane do umorzenia Umorzone

15. Luty 2019 | February 2019 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMEF | PMEF Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register 02-2019 8 400 667 8 400 667 Balance Od początku istnienia 1 989 409 0 Blocked for redemption 0 1 183 122 Zablokowane do umorzenia 02-2019 Bilans From the Beginning Wystawione Od początku istnienia Blocked for redemption From the Beginning 02-2019 Wystawione 2 461 945 694 0 7 181 Umorzone 16 748 842 02-2019 18 067 Redempted Bilans From the Beginning Blocked for redemption Issued 0 0 78 992 431 Redempted Wystawione Bilans 0 10 170 474 0 0 Od początku istnienia From the Beginning Umorzone 02-2019 Bilans 16 766 909 Issued Od początku istnienia Blocked for redemption Issued Wystawione 325 496 732 From the Beginning Wystawione 8 400 667 8 400 667 Issued Umorzone 7 726 619 369 432 Od początku istnienia 02-2019 Zablokowane do umorzenia Zablokowane do umorzenia Wystawione 49 332 081 Umorzone 0 Bilans 1 989 409 Balance 5 684 111 672 78 984 705 Balance 1 324 996 203 131 623 159 Redempted 0 325 496 732 Issued Balance Zablokowane do umorzenia Redempted 878 212 0 1 946 413 584 Zablokowane do umorzenia Blocked for redemption From the Beginning Balance 0 Od początku istnienia 0 From the Beginning 2 907 Wystawione 1 183 122 705 626 771 Umorzone 10 908 520 Redempted Zablokowane do umorzenia 2 461 945 694 282 958 536 02-2019 162 850 732 343 465 659 Balance 11 917 274 087 4 532 652 085 Od początku istnienia 11 925 036 762 Umorzone Umorzone 343 465 659 7 762 675 5 684 100 467 Zablokowane do umorzenia 11 408 861 29 837 335 Bilans Redempted Issued 49 332 081 Issued 11 205 Blocked for redemption Bilans Balance Redempted Page 15 from 22 Blocked for redemption

1. Luty 2019 | February 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 4,32 Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 63,48 -9,43 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 22 -5,82 Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 41,12 46,95 02-2019 Średnioważone ceny Change 49,38 57,34 246,24 -33,03 54,05 Monthly Peak Price (EUR/MWh) 177,56 201,63 -39,27 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 213,21 -7,95 -24,07 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 233,36 272,63 01-2019 Zmiana 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 02-2019 01-2019 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 27/08 - 02/09 03/09 - 09/09 10/09 - 16/09 17/09 - 23/09 24/09 - 30/09 01/10 - 07/10 08/10 - 14/10 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10 29/10 - 04/11 05/11 - 11/11 12/11 - 18/11 19/11 - 25/11 26/11 - 02/12 03/12 - 09/12 10/12 - 16/12 17/12 - 23/12 24/12 - 30/12 31/12 - 06/01 07/01 - 13/01 14/01 - 20/01 21/01 - 27/01 28/01 - 03/02 04/02 - 10/02 11/02 - 17/02 18/02 - 24/02

18. Luty 2019 | February 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczny wolumen (1000 toe) 01-2019 345,84 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Monthly Volume (GWh) 02-2019 Weighted Average Price (PLN/MWh) -1,06 01-2019 Miesięczny wolumen (1000 toe) Średnioważona cena Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Miesięczny wolumen (GWh) 123,72 -757,00 8,77 01-2019 Miesięczny wolumen (GWh) 02-2019 Średnioważona cena 70,74 116,40 4,59 Monthly Volume (GWh) Zmiana Change Monthly Volume (GWh) Zmiana Change -0,02 01-2019 1 609,19 40,32 Weighted Average Price (PLN/MWh) Średnioważona cena -0,02 -88,11 15,13 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (1000 toe) 2,04 0,03 Monthly Volume (1000 toe) 2,04 254,21 Zmiana Change Zmiana Change -327,30 Zmiana Change 02-2019 -88,11 10,97 Monthly Volume (1000 toe) -0,15 Monthly Volume (1000 toe) -1,27 Monthly Volume (GWh) 02-2019 01-2019 Zmiana Change 02-2019 2 366,19 01-2019 Średnioważona cena 360,97 02-2019 01-2019 Zmiana Change Średnioważona cena 109,52 110,80 Miesięczny wolumen (GWh) 294,52 254,21 40,32 Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly Volume (1000 toe) Średnioważona cena 8,77 8,73 0,04 5,43 02-2019 01-2019 299,71 Weighted Average Price (PLN/MWh) 2,02 Średnioważona cena -8,92 Zmiana Change 15,74 382,70 Weighted Average Price (PLN/toe) 382,70 710,00 Weighted Average Price (PLN/toe) 1 654,00 209,88 55,23 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 35,61 123,72 Monthly Volume (GWh) 02-2019 8,73 02-2019 01-2019 01-2019 294,52 35,61 -0,16 02-2019 01-2019 0,00 Średnioważona cena 02-2019 Page 18 from 22 01-2019 Weighted Average Price (PLN/toe) 10,31 Miesięczny wolumen (1000 toe) 02-2019 0,04 Średnioważona cena 299,88 322,22 251,48 Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Średnioważona cena 360,97 50,78 46,18 15,13 -1,27 Zmiana Change 55,21 110,80 117,47 Monthly Volume (GWh) 55,23 172,82 109,52 345,84 Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) Zmiana Change 0,41 0,26 Miesięczny wolumen (GWh) 55,21 Weighted Average Price (PLN/toe) 1 654,00

6. Luty 2019 | February 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market MWh MW MW 6 826 17 107 330 1 684 674 025 117 110 318 17 891 673 5 691 05-2018 4 660 15 418 506 862 634 800 339 315 2 744 3 635 04-2018 06-2018 4 455 14 828 354 1 128 1 229 250 5 658 16 263 196 08-2018 3 463 14 981 028 690 2019 6 738 17 905 748 2 235 1 665 465 10 3 804 8 983 11-2018 3 347 17 898 120 972 1 962 060 53 186 970 4 372 16 334 3 742 01-2019 2 856 5 443 743 57 154 416 4 763 12 769 997 5 783 802 02-2019 3 882 12 462 005 1 458 1 326 150 8 3 060 5 348 13 791 215 09-2018 5 480 26 713 132 821 1 617 135 98 285 040 703 920 28 615 307 10-2018 4 794 23 384 397 3 331 11 658 566 1 375 957 015 Month 07-2018 03-2018 MW Traded Contr. 52 Obroty miesięczne energią elektryczną | Monthly Electricity Volumes | (MWh) Statystyki dla kontraktów notowanych w systemie aukcji | Statistics for Contracts Quoted in Auction Trading System Wol. obrotu Wol. obrotu L. kontr. Miesiąc 75 15 301 692 W lutym 2019 roku na Rynku Terminowym Towarowym nie odbyły się żadne aukcje. | In February 2019 there were no auctions on Commodity Forward Instruments Market. Wolumen obrotu L. kontr. 878 519 060 96 77 450 20 047 150 12-2018 3 178 11 685 810 542 1 032 945 22 Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity MW 12 735 089 41 169 039 4 194 15 853 987 19 575 017 L. kontr. Liczba kontraktów Traded Contr. Volume MWh MWh MWh Wol. obrotu 6 399 777 BASE LOAD PEAK5 LOAD OFFPEAK LOAD TOTAL 1 754 83 341 205 592 Volume 5 574 Volume Traded Contr. Volume Traded Contracts 3 043 035 66 293 058 6 614 26 720 490 16 136 647 15 898 202 8 627 6 665 Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) Page 6 from 22 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 22 500 000 25 000 000 27 500 000 30 000 000 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 200 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2. Luty 2019 | February 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market -130 485 Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 94 269 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) Wolumen OFFPEAK 01-2019 953 254 Page 2 from 22 2 639 520 Zmiana 2 915 388 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 94 045 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 1 686 267 1 083 738 Change -275 868 1 831 650 -145 383 Statystyki miesięczne 02-2019 Average Daily Volume 224 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 1-02 3-02 5-02 7-02 9-02 11-02 13-02 15-02 17-02 19-02 21-02 23-02 25-02 27-02 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 27/08 - 02/09 03/09 - 09/09 10/09 - 16/09 17/09 - 23/09 24/09 - 30/09 01/10 - 07/10 08/10 - 14/10 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10 29/10 - 04/11 05/11 - 11/11 12/11 - 18/11 19/11 - 25/11 26/11 - 02/12 03/12 - 09/12 10/12 - 16/12 17/12 - 23/12 24/12 - 30/12 31/12 - 06/01 07/01 - 13/01 14/01 - 20/01 21/01 - 27/01 28/01 - 03/02 04/02 - 10/02 11/02 - 17/02 18/02 - 24/02 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

22. Luty 2019 | February 2019 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes 304,73 -1,54 3,22 12,61 -3,45 2,62 -1,64 5,38 11,86 6,86 3,02 239,42 0,94 10,90 % Zmiana -0,79 11,28 0,00 297,24 2,97 -1,64 Change -0,56 300,91 Page 22 from 22 12,46 12,82 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 12,11 12,41 01-2019 254,77 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 11-2018 250,78 -2,46 08-2018 248,44 10-2018 243,44 12-2018 241,76 -3,60 11,10 -2,03 311,66 4,85 2,08 -1,58 Cena Zmiana Cena 04-2018 245,38 -1,23 Zmiana % Price Change Cena 12,83 12,62 12,42 11,33 0,44 301,60 3,24 1,58 297,23 309,50 -1,92 05-2018 237,20 -0,43 238,22 06-2018 -0,84 11,43 4,34 09-2018 0,64 10,48 0,67 299,16 Price 1,40 2,84 11,08 -0,56 303,05 Zmiana % 3,50 11,28 -1,31 1,65 10,57 0,86 297,18 -0,66 % PLN/GJ PLN/t Change Month 03-2018 1,11 3,16 0,07 07-2018 12,21 10,79 301,38 2,62 2,48 10,73 -1,37 -0,98 2,99 238,10 -0,55 Change PSCMI 1 Price PLN/GJ 12,40 12,23 228,22 -1,61 12,53 294,68 PSCMI 2 02-2018 230,75 PLN/t Price Miesiąc Cena 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

16. Luty 2019 | February 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 4 01-2019 Monthly OTC Volume (GWh) 8,76 02-2019 11 Miesięczny wolumen TP (GWh) Zmiana Change Page 16 from 22 Miesięczny wolumen TP (GWh) - Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) -1,90 -2 Średnioważona cena TP 10,37 110,90 -1,89 01-2019 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 109,00 Monthly OTC Volume (GWh) 18 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 8,70 02-2019 110,90 Zmiana Change 02-2019 295,01 297,21 -2,20 02-2019 37,11 28,93 Monthly OTC Volume (GWh) Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 2 Miesięczny wolumen TP (GWh) Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions 12 2 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) 8,76 0 -88,62 88,62 8,46 01-2019 Zmiana Change Liczba zawartych transakcji 0 02-2019 Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 66,04 55,25 55,25 -2 - 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 4 Monthly OTC Volume (GWh) 02-2019 0,41 Number of Concluded Transactions 66,04 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP 113,98 Miesięczny wolumen TP (GWh) - 0,00 Zmiana Change -88,62 83,46 Zmiana Change 107,28 Zmiana Change -7 0,41 -6 2 Number of Concluded Transactions 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) -0,06 Zmiana Change - Number of Concluded Transactions 83,05 01-2019 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 0 Zmiana Change 34 Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) 02-2019 Średnioważona cena TP 01-2019 - 01-2019 Monthly OTC Volume (GWh) 697,30 02-2019 Number of Concluded Transactions 0,00 88,62 18 0 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) -1,89 01-2019 233 0 -927,78 6,70 Miesięczny wolumen TP (GWh) 83,46 - - WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) 83,05 0,00 0,00 Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/MWh) 28,93 Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji 0 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Liczba zawartych transakcji 0,00 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji -7 11 -0,06 Liczba zawartych transakcji 1 625,08 Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 02-2019 Średnioważona cena TP 0 109,00 02-2019 2 01-2019 8,70 199 - Number of Concluded Transactions Number of Concluded Transactions 01-2019 2 0 0,00 01-2019 2 - - 37,11 18

8. Luty 2019 | February 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES - - - Monthly Low TGEozebio Index Monthly Low BGX Index Wolumen na Fixingu 51 782 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio Index Sesje PMBG - Wolumen i indeks BGX | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and BGX Index - 0 - 0 06-2018 313,50 04-2018 Śr. waż. cena Wolumen 01-2019 BGX - MAX 07-2018 312,66 54 360 WAvg Price Volume PLN/MWh 0 - - 0 12-2018 38 594 0 10-2018 306,16 56 480 3 664 2 365 0,24 02-2019 02-2019 303,03 43 683 300,22 WAvg Price TGEozebio - MAX 300,65 - 0 MWh - 30 100 03-2018 315,62 09-2018 42 314 41 753 01-2019 - 317,68 - 0 Wolumen na Fixingu Śr. waż. cena Wolumen Month 313,06 01-2019 - 35 819 300,65 0 11-2018 308,39 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 42 442 TGEozebio - MIN 300,65 - 05-2018 Miesiąc PMOZE-BIO 08-2018 302,44 302,20 BGX - MIN 41 438 Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - 300,01 Wolumen w notowaniach ciągłych Auction Volume Monthly Total Volume (MWh) Volume w tym / including: 0 6 495 0 0 Continuous Trading Volume 310,31 317,99 37 709 Page 8 from 22 - 0 - - 0 0 02-2019 0 - 0 0 Auction Volume 0,21 Monthly Total Volume (MWh) 0,01 Cena średnioważona (PLN/MWh) w tym / including: Zmiana Change Wolumen miesięczny (MWh) 0 - 0 300,65 Monthly High TGEozebio Index Cena średnioważona (PLN/MWh) Wolumen miesięczny (MWh) Zmiana Change 42 314 35 819 33 454 5 197 MWh - 38 651 Continuous Trading Volume PLN/MWh 1 299 Monthly High BGX Index PMBG 295 300 305 310 315 320 325 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 295 300 305 310 315 320 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 5-02 7-02 12-02 14-02 19-02 21-02 26-02 28-02 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio Index 295 300 305 310 315 320 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 5-02 7-02 12-02 14-02 19-02 21-02 26-02 28-02 Wolumen | Volume Indeks BGX | BGX Index

9. Luty 2019 | February 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMGM-2017 | PMGM-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP PMGM-2018 09-2018 110,66 PLN/MWh 294 936 - 111,97 112,50 19 165 83 560 Śr. waż. cena - - -14 903 144 072 117,34 Śr. waż. cena - PLN/MWh 104 969 PMGM-2017 111 161 07-2018 12-2018 195 850 - 01-2019 203 542 - 11-2018 02-2019 109,64 308 734 Month Volume 0 05-2018 04-2018 108,14 107,96 107,37 0 Continuous Trading Volume 455 004 106,37 43 047 - MWh 110,61 - - - 285 099 118,08 297 640 117,75 8 356 03-2018 - MWh 08-2018 152 381 245 918 - Wolumen - 110,47 109,38 10-2018 06-2018 Miesiąc - - 110,78 - 110,98 Page 9 from 22 Monthly Total Volume (MWh) 110,78 - Monthly Low KGMX Index 294 936 KGMX - MAX 109,64 -0,04 Auction Volume Wolumen w notowaniach ciągłych Continuous Trading Volume 18 481 290 253 106,33 -3,77 01-2019 110,10 111,19 KGMX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) -1,14 - Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change KGMX - MAX Wolumen WAvg Price 1 105 Sesje PMGM-2018 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM- 2018 contract - Volumes and KGMX Index Sesje PMGM-2017 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM-2017 contract - Volumes and KGMX Index 0 Wolumen na Fixingu w tym / including: Monthly Low KGMX Index 02-2019 0 111,24 Monthly High KGMX Index w tym / including: - Monthly High KGMX Index Volume 291 357 Wolumen miesięczny (MWh) 308 734 Wolumen na Fixingu 3 578 Wolumen w notowaniach ciągłych 0 Auction Volume - Monthly Total Volume (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) 0 WAvg Price KGMX - MIN - Weighted Average Price (PLN/MWh) 02-2019 -13 798 Cena średnioważona (PLN/MWh) - - - 0 Zmiana Change - 0 01-2019 0 95 100 105 110 115 120 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 5-02 7-02 12-02 14-02 19-02 21-02 26-02 28-02 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index 100 105 110 115 120 125 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 PMGM-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMGM-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 90 95 100 105 110 115 120 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 5-02 7-02 12-02 14-02 19-02 21-02 26-02 28-02 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index

12. Luty 2019 | February 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 64 TGEeff - MAX 0,00 Monthly Total Volume (toe) Wolumen w notowaniach ciągłych Month Cena średnioważona (PLN/toe) 262 Auction Volume 09-2018 1 654,00 Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff Index 443 Volume Wolumen miesięczny (toe) Weighted Average Price (PLN/toe) 1 654,00 412 0 Wolumen 206 Miesiąc toe 1 494,09 14 657 321,91 262 1 612,03 175 05-2018 397,97 533,97 539,24 322,99 1 631,20 PLN/toe 1 597,45 715,66 10-2018 11-2018 Śr. waż. cena 1 502,12 1 545,64 484 10 727 01-2019 1 091 WAvg Price 03-2018 Monthly Low TGEef Index 251,80 0,00 8 393 489 177 13 389 Page 12 from 22 21 657 348 672,16 Wolumen na Fixingu 13 516 WAvg Price 999 02-2019 Zmiana Change 3 604 Zmiana Change Monthly Low TGEeff Index 1 268 1 654,00 Auction Volume Śr. waż. cena Wolumen Volume 71,19 TGEeff - MIN PMEF 1 654,00 0,00 -64 02-2019 9 962 -150 1 654,00 14 657 w tym / including: 9 414 1 520,00 Continuous Trading Volume 02-2019 Monthly High TGEeff Index Monthly Total Volume (toe) 1 654,00 440,47 13 956 674,99 826 01-2019 251,80 TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) 1 654,00 Continuous Trading Volume Wolumen na Fixingu -86 262 412 Wolumen w notowaniach ciągłych 322,99 PLN/toe PMEF_F w tym / including: 1 654,00 16 707 9 962 90 toe 12-2018 1 047 06-2018 1 540,00 324 08-2018 719,50 14 690 691,39 13 656 189,71 -1,93 4 695 9 784 187,79 318,00 Monthly High TGEef Index 01-2019 Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef Index 122,47 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX Wolumen miesięczny (toe) 645,37 1 635,32 1 653,51 19 711 04-2018 07-2018 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 5-02 7-02 12-02 14-02 19-02 21-02 26-02 28-02 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff Index 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 5-02 7-02 12-02 14-02 19-02 21-02 26-02 28-02 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

13. Luty 2019 | February 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Wolumen miesięczny (toe) Monthly Low TGEef18 Index PMEF-2018 196,85 PMEF-2019 Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen Wolumen miesięczny (toe) 168 Monthly Total Volume (toe) Cena średnioważona (PLN/toe) -314 Zmiana Change TGEef18 - MIN Weighted Average Price (PLN/toe) w tym / including: TGEef18 - MAX - 10-2018 512,73 6 915 01-2019 - 1 557 - - 710,00 02-2019 382,70 2 043 1 650,36 1 755 07-2018 06-2018 520,00 208,75 10 666 - 0 - Monthly High TGEef19 Index Wolumen na Fixingu 358 673 TGEef19 - MIN 04-2018 - 700,00 710,00 495 - Monthly Low TGEef19 Index 1 650,17 - 376,94 173,95 Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2019 - Wolumen i indeks TGEef19 | Trading Sessions for PMEF-2019 contract - Volumes and TGEef19 Index 422,01 11-2018 - Month 1 452 08-2018 643,17 w tym / including: Wolumen na Fixingu 303 0 - 01-2019 - - 03-2018 1 755 0 Monthly Total Volume (toe) 289,97 Auction Volume Auction Volume Continuous Trading Volume Volume - WAvg Price 132,04 382,70 Monthly High TGEef18 Index 9 993 -8 308 0 - Weighted Average Price (PLN/toe) 02-2019 01-2019 208,75 2 043 1 452 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 1 685 28,83 PLN/toe toe PLN/toe toe Miesiąc Cena średnioważona (PLN/toe) 1 650,36 - 12-2018 325,88 4 403 - - 10 666 -8 623 WAvg Price Volume 09-2018 Sesje PMEF-2018 - Wolumen i indeks TGEef18 | Trading Sessions for PMEF-2018 contract - Volumes and TGEef18 Index 717,84 1 674 05-2018 Page 13 from 22 - - 25 985 - 388 - - - TGEef19 - MAX 1 650,49 - - - 6 487 - 303 02-2019 1 755 Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 5-02 7-02 12-02 14-02 19-02 21-02 26-02 28-02 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2019  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 5-02 7-02 12-02 14-02 19-02 21-02 26-02 28-02 Wolumen | Volume Indeks TGEef19 | TGEef19 Index

11. Luty 2019 | February 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEC-2017 | PMEC-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP MWh PLN/MWh PLN/MWh 0 - 9,79 08-2018 0,02 61 226 w tym / including: Volume 922 563 571 486 03-2018 07-2018 178 300 09-2018 8,80 159 353 - - PMEC-2017 WAvg Price KECX - MIN 8,80 - Wolumen Wolumen 29 588 05-2018 Śr. waż. cena 8,52 242 591 109 298 - - 9,82 8,76 0 - 171 153 02-2019 - - - Cena średnioważona (PLN/MWh) KECX - MAX 202 791 Continuous Trading Volume 1 000 1 528 663 Wolumen w notowaniach ciągłych MWh Sesje PMEC-2018 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2018 contract - Volumes and KECX Index 8,77 04-2018 9,83 9 439 Śr. waż. cena - 8 271 0,07 w tym / including: - 8,82 Wolumen na Fixingu 8,70 8,80 Miesiąc 171 153 141 565 39 908 WAvg Price Volume Monthly Total Volume (MWh) Monthly High KECX Index 8,77 -21 318 - 10-2018 8,76 272 495 - 11-2018 01-2019 211 062 Month Zmiana Change 01-2019 8,80 12-2018 8,72 - Auction Volume 162 119 9,78 Wolumen na Fixingu 0 - - 8,81 0,08 Monthly Low KECX Index Wolumen miesięczny (MWh) 0 0 PMEC-2018 - 8,80 8,72 Weighted Average Price (PLN/MWh) 02-2019 - Auction Volume 0 - - Monthly Total Volume (MWh) Zmiana Change Monthly High KECX Index - - - 0 0 KECX - MIN 02-2019 KECX - MAX Cena średnioważona (PLN/MWh) Continuous Trading Volume 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Wolumen miesięczny (MWh) 0 0 Sesje PMEC-2017 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2017 contract - Volumes and KECX Index - Weighted Average Price (PLN/MWh) 01-2019 211 062 Monthly Low KECX Index 06-2018 44 223 8,68 - Page 11 from 22 - 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 5-02 7-02 12-02 14-02 19-02 21-02 26-02 28-02 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 PMEC-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEC-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 5-02 7-02 12-02 14-02 19-02 21-02 26-02 28-02 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index

10. Luty 2019 | February 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMMET-2017 | PMMET-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 24 244 Wolumen na Fixingu 04-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) Volume 181 0 21 528 54,85 10-2018 - 01-2019 55,17 55,21 55,13 02-2019 55,30 Monthly Low KMETX Index KMETX - MIN KMETX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) KMETX - MAX 2,70 Monthly High KMETX Index - - 55,13 55,40 - - 55,71 3 467 12-2018 - MWh 55,50 9 644 WAvg Price Volume WAvg Price PLN/MWh 96 059 55,06 35 097 Wolumen 02-2019 18 459 09-2018 - - - MWh 03-2018 0 - 55,13 11 625 11-2018 08-2018 - 35 613 Wolumen Miesiąc Month 55,01 - Śr. waż. cena 55,36 - 1 226 06-2018 9 400 07-2018 - 19 643 - - - 05-2018 Continuous Trading Volume PLN/MWh Śr. waż. cena 02-2019 55,20 0,20 w tym / including: Auction Volume Wolumen na Fixingu PMMET-2018 PMMET-2017 Monthly Low KMETX Index 55,21 KMETX - MAX Wolumen miesięczny (MWh) 55,00 58,00 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 34 316 1 297 55,17 0,04 0 Sesje PMMET-2018 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2018 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change -781 01-2019 781 - Monthly Total Volume (MWh) 516 35 097 35 613 Auction Volume 0 0 - - 0 Zmiana Change - - Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly High KMETX Index Monthly Total Volume (MWh) - 0 - 0 0 - Page 10 from 22 01-2019 0 0 0 - Sesje PMMET-2017 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2017 contract - Volumes and KMETX Index w tym / including: 35 613 54,76 54,93 14 905 Wolumen w notowaniach ciągłych - 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 0 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5-02 7-02 12-02 14-02 19-02 21-02 26-02 28-02 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index 52 53 54 55 56 57 58 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 PMMET-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMMET-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 5-02 7-02 12-02 14-02 19-02 21-02 26-02 28-02 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index

7. Luty 2019 | February 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 1 612 513 1 337 570 02-2019 - MWh 02-2019 0 MWh 0 Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks OZEX | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and OZEX Index Wolumen Volume Śr. waż. cena 07-2018 0 77,67 - PMOZE - 01-2019 1 580 737 03-2018 WAvg Price 0 06-2018 OZEX_A - MAX Volume 0 882 985 Miesiąc Month 125,45 PLN/MWh 129,30 - Continuous Trading Volume - Wolumen miesięczny (MWh) Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume 153,07 11-2018 1 290 189 - - 72,62 PMOZE_A 12-2018 140,97 05-2018 - - 01-2019 156,28 139,80 741 110 0 0 911 896 118,25 71,85 71,12 0 90,15 1 212 176 04-2018 Śr. waż. cena 0 WAvg Price - 1 324 396 - 0 184 483 Monthly Low OZEX_A Index 100,91 Wolumen 0 0 -21,55 09-2018 - 1 366 160 - w tym / including: Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks OZEX_A | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and OZEX_A Index 123,68 OZEX - MIN 0 - Wolumen miesięczny (MWh) PLN/MWh 08-2018 139,80 Zmiana Change Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 01-2019 118,25 -13 697 OZEX_A - MIN Monthly High OZEX Index 02-2019 0 - - Cena średnioważona (PLN/MWh) 152,50 129,82 Weighted Average Price (PLN/MWh) - - Monthly Total Volume (MWh) 741 110 100 330 Wolumen na Fixingu 0 Monthly Low OZEX Index 0 OZEX - MAX - - - 0 170 786 Monthly High OZEX_A Index Zmiana Change 1 492 250 Page 7 from 22 884 185 -22,77 -22,68 911 896 Wolumen w notowaniach ciągłych 825 262 640 780 86 633 Continuous Trading Volume w tym / including: 0 0 10-2018 0 90 100 110 120 130 140 150 0 50 100 150 200 250 300 5-02 7-02 12-02 14-02 19-02 21-02 26-02 28-02 Wolumen | Volume Indeks OZEX | OZEX Index 90 100 110 120 130 140 150 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 5-02 7-02 12-02 14-02 19-02 21-02 26-02 28-02 Wolumen | Volume Indeks OZEX_A | OZEX_A Index 25 50 75 100 125 150 175 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

3. Luty 2019 | February 2019 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market 4,32 -16,44 02-2019 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 22 156 Base Volume (MWh) -71 3 337 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 191,15 3 266 247,63 57,35 73,79 267,32 -69,29 61,91 Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 01-2019 152 402 -125,90 16 53,08 - 0 - 19 Statystki miesięczne 23 246 11 12 44,27 297,53 110 240,36 0 22 154 0 18 - 71,59 - - 0 8 9 -89,72 -97,47 Wol. | Volume - - 15 -52,68 50,09 - Miesięczne średnioważone ceny dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 389 - - 0 - PLN/ MWh Godz. | Hour 216,29 3 155 -105,85 - 229,17 - - - - Zmiana | Change - PLN/ MWh 0 60,45 0 Zmiana | Change Godz. | Hour - 45,57 5 - 4 17 309,12 -22,22 365 196,75 EUR/ MWh 221 41,55 - 271 13 277,10 68,91 289,09 6 316,92 - EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 0 64,18 14 260,99 - 2 - 56,34 401 - 245 243,26 - -88,41 -40,94 20 - - - 0 - 7 -12,14 21 55,67 - -77,11 Wolumen BASE (MWh) 10 0 179,41 - Weighted Average Price (EUR/MWh) 66,95 - - -27,63 Zmiana -98,35 - 0 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 12 14 16 18 20 22 24 02-2019 01-2019 0 100 200 300 400 500 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1-02 3-02 5-02 7-02 9-02 11-02 13-02 15-02 17-02 19-02 21-02 23-02 25-02 27-02

20. Luty 2019 | February 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) 90,50 MWh 29 -3,82 Products 4,32 Wolumen obrotu Volume PLN/MWh % 1 344 - - 1 512 0 L. kontr. Traded Contr. Number of trades GAS_BASE_W-07-19 6 552 Nazwa kontraktu Kurs max High Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price MWh EUR/MWh 85,00 14 3 -11,13 102,62 -12,46 9 -13,13 15 624 19,69 19,46 19,59 - 88,00 88,00 GAS_BASE_W-08-19 89,55 0 368 0 - 0 891 22 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 3 610 Liczba zawartych transakcji | 883 90,81 21,03 96,00 4 872 - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 4 PLN/MWh 1 344 - 92,50 88,00 19,69 Zmiana obr. Vol. Change 0 8 82,50 - 0 24 480 4 960 673 0 - 0 19,73 - - 84,58 0 99,75 GAS_BASE_Q-1-20 - - 81,00 91,00 448 427 19,49 1 512 GAS_BASE_M-04-19 85,22 198 GAS_BASE_M-05-19 20,38 76 0 GAS_BASE_Q-2-19 2 0 344 GAS_BASE_W-10-19 - -6,24 98,03 22,70 35 136 GAS_BASE_S-S-19 285 480 Page 20 from 22 - 234 048 44 - 81,50 GAS_BASE_Q-4-19 192 720 -0,44 203 - 0 -9,17 1 440 576 100,20 144 936 - 0 22 GAS_BASE_Y-20 - GAS_BASE_S-S-20 161 184 106 100,00 104,50 0 GAS_BASE_S-W-19 -1,17 -87 600 96,35 Obroty miesięczne gazem ziemnym | Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) 84,15 98,50 198 810 85,05 101,19 - 0 GAS_BASE_M-06-19 -4,28 164 0 GAS_BASE_Y-21 362 544 23,77 GAS_BASE_Q-3-19 13 19,70 15 96,00 21 786 837 83,50 597 312 - 1 482 - - 1 82,75 1 101 126 - - 61 824 - - 88,00 85,03 90,00 - 15 624 19,74 166 - - 0 - - 96,82 22,42 74 89,00 0 33 69 9 - - 84,50 - 103,75 303 048 23,44 82,00 - - - 85,17 GAS_BASE_W-12-19 39 94,50 PLN/MWh 22,16 91,50 Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) -79 128 85,00 Kurs min Low Price Liczba kontraktów | 85,00 Obroty roczne gazem ziemnym | Annual Natural Gas Volumes | (MWh) 0 0 - -11,38 -122 304 GAS_BASE_M-03-19 641 520 84,04 GAS_BASE_W-11-19 - - 64 GAS_BASE_W-09-19 GAS_BASE_W-13-19 83,50 4 872 95,69 GAS_BASE_W-06-19 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4. Luty 2019 | February 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 4,32 0 0 0 0 924 43 0 - 268,00 455 520 0 0 251,00 277,00 - - - 0 8 740 080 0 5 525 136 BASE_W-12-19 BASE_W-11-19 - - 239,46 228,00 0 158 - - - 82 080 - 702 135 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 258 336 - BASE_M-04-19 277,00 0 287,00 429 240 0 20 328 BASE_M-05-19 265,00 - - 220,27 0 - 0 BASE_M-03-19 BASE_W-13-19 - - - - 0 52,85 213,88 - 54,67 19 488 BASE_W-10-19 -5,52 254,00 BASE_W-09-19 12 936 12 936 51,02 49,53 BASE_W-07-19 208,50 617 37 L. trans. No. of Trades 20 Miesięczne | Month - 58,01 194 355 L. kontr. | Traded Contracts 9 195 600 1 047 65 BASE_W-08-19 - 116 6 Roczne | Calendar 6 216 19 488 228,19 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price 6 048 255,00 BASE_W-06-19 982 2 2 Roczne | Calendar 250,46 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 1 029 744 1 393 860 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 417 460 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 0 250,00 -3,30 240 125 201 PLN/MWh 167 220 0 967 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 168 3 459 5 348 L. kontr. | Traded Contracts 206 Tygodniowe | Week 77 280 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 13 791 215 31 275 2 502 227,00 0 Products 244 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 2 159 381 236,05 0 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity MWh 933 300 Wolumen | Volume | (MWh) 180 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 700 253 293,00 317 0 0 580 967 BASE_M-11-19 BASE_Q-3-19 BASE_Q-2-19 BASE_M-08-19 Kwartalne | Quarter 558 0 687 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 3 MWh % - - 0 0 256,00 248,00 - - 255,50 820 272 73 0 1 104 - 0 0 - - 237,50 216,00 - - - 109 58 30 240 -2,52 32 736 - 18 312 18 312 113 760 -3,63 237,00 284,53 - 261,91 60,66 223,00 251,00 20 328 121 - - - 0 0 77 229,00 -7,15 0 - - 0 - -0,47 - - 0 271,00 - 0 622 656 269,00 0 -43 680 0 0 836 472 282 0 0 0 0 - 277,50 0 0 - 52 - 0 995 - - -1,24 - 257,00 - - 261,00 - 61,16 - 262,15 66,43 - 266,87 264,07 - - - BASE_W-14-19 - 55,46 - - BASE_W-15-19 246,12 - 57,00 - - 60,34 - - BASE_M-07-19 BASE_M-10-19 - - - 260,55 BASE_M-06-19 BASE_Y-22 BASE_Y-21 BASE_Q-4-20 BASE_Q-4-19 - - 249,00 BASE_Y-20 - - - -4,94 BASE_Q-1-20 BASE_Q-3-20 BASE_Q-2-20 286,85 65,90 - 0,14 60,71 -4,49 - - - BASE_M-09-19 - - - - - 51 61,81 53 62 0 0 0 43 152 52 560 47 23 0 0 226 0 297 Page 4 from 22 0 124 0 0 621 0 164 383 0

5. Luty 2019 | February 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 235,00 OFFPEAK_Q-4-19 - - - OFFPEAK_Q-3-20 OFFPEAK_Q-4-20 - OFFPEAK_Y-22 0 0 OFFPEAK_Q-2-20 - - OFFPEAK_M-10-19 OFFPEAK_M-11-19 235,00 OFFPEAK_M-04-19 0 - - - OFFPEAK_Q-3-19 - 0 - 1 269 OFFPEAK_W-13-19 - OFFPEAK_M-08-19 - OFFPEAK_M-09-19 - OFFPEAK_M-05-19 - 0 - - - - 1 233 - 0 OFFPEAK_M-07-19 - 221,00 - - OFFPEAK_M-03-19 OFFPEAK_W-15-19 - OFFPEAK_W-12-19 - - - - - - - - 265,00 0 0 0 0 OFFPEAK_W-14-19 0 OFFPEAK_M-06-19 - - - OFFPEAK_W-08-19 - - 0 0 0 0 - - 558 - 0 PEAK5_Q-2-20 - OFFPEAK_W-06-19 51,18 - - - OFFPEAK_W-10-19 OFFPEAK_Q-2-19 0 22 19 0 - - - 0 41 4 275 5 400 Zmiana obr. Vol. Change 57 0 0 0 - - 803 250 933 300 10 200 308,00 6 225 MWh - 23 400 - 525 0 244 180 810 270,00 0 0 - - 609 4 200 362,00 39 975 L. trans. No. of Trades 0 0 - - 0 136 5 400 0 0 2 520 297,00 83 0 135 - 525 6 225 268,00 - 244,00 257,00 0 123 525 297,00 270,00 300 - 0 7 0 191 835 55 815 0 - 4 275 4 275,00 L. kontr. Traded Contr. MWh 272,00 56 10 200 - 4 200 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 150 Kurs min Low Price 260,00 250,00 Wolumen obrotu Volume PLN/MWh Kurs max High Price 257,63 -9,65 - - 275,00 293,53 256,14 - - 62,04 67,98 297,00 274,13 % 292,00 PEAK5_W-14-19 - - 270,00 267,89 59,67 - - 273,50 250,96 - 254,00 Zmiana kursu WAvg Price Change 63,49 62,53 PEAK5_W-10-19 Products PEAK5_W-15-19 PEAK5_M-03-19 - - 270,50 - 281,50 PEAK5_M-06-19 - - 280,00 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 63,34 - Nazwa kontraktu PEAK5_W-08-19 58,12 285,66 281,13 - - 65,11 59,32 - PEAK5_W-06-19 - EUR/MWh PEAK5_W-11-19 - PEAK5_W-09-19 PLN/MWh PLN/MWh PEAK5_Y-22 PEAK5_M-11-19 PEAK5_W-12-19 PEAK5_W-13-19 - PEAK5_M-08-19 - 77,53 - - - - - 320,64 - PEAK5_M-04-19 PEAK5_W-07-19 PEAK5_M-05-19 - - PEAK5_M-10-19 334,75 356,22 PEAK5_Q-3-19 -2,50 PEAK5_Q-4-19 82,50 PEAK5_Q-2-19 - - - - - - 74,26 - - PEAK5_M-09-19 - PEAK5_M-07-19 - - - - PEAK5_Q-4-20 OFFPEAK_W-09-19 - PEAK5_Y-20 - - - - PEAK5_Q-3-20 PEAK5_Y-21 - 205,00 354,05 OFFPEAK_W-07-19 205,00 - - - - - - - - - - - - 558 3 720 0 82,00 0 - 333,00 PEAK5_Q-1-20 - - - 336,00 - - OFFPEAK_W-11-19 0 - - - - - - - - - - - 205,00 47,48 0 - 0 0 - - - - - 310,00 327,00 - 350,00 336,00 0 - - -9,87 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - 0 - - 0 - - -2,17 - - 235,00 - - 1 269 - - - - - OFFPEAK_Q-1-20 0 - OFFPEAK_Y-20 54,43 - 0 0 0 - - - 0 - 0 - - - - - - - - - OFFPEAK_Y-21 0 - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 - 0 - - - 221,00 0 0 1 1 1 - 0 0 0 0 - 0 221,00 1 233 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 369,00 -1 860 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 - Page 5 from 22 0 0 0 0 66,16 0 0 2 0 0 37 4 -0,42 - 1 0 0 0 28 29 0 0 0 0 3 0 64 3 0 - 236 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 72 0 4 - 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 520 0 201 0 - - 0 84 - 0 0 - - 0

Widoki

 • 1825 Suma odsłon
 • 1364 Odsłon na stronie
 • 461 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 11 178.216.200.66:8069
 • 9 178.216.200.66
 • 6 www.powergo.pl
 • 9 powergo.pl