RAPORT_kwiecien_2019

Kanał publiczny / Rynek Energii

Raport cen energii na TGE - kwiecień 2019

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

17. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 0,00 0 Liczba zawartych transakcji Zmiana Change -0,50 WAvg OTC Price (PLN/toe) 2,41 WAvg OTC Price (PLN/toe) 160,37 Średnioważona cena TP - - - 1 1,12 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (1000 toe) 0 03-2019 1,29 Number of Concluded Transactions WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 3,00 Page 17 from 22 -3,00 - Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 03-2019 Zmiana Change 04-2019 Liczba zawartych transakcji 4 4 Number of Concluded Transactions 0,50 04-2019 Monthly OTC Volume (1000 toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) Średnioważona cena TP - Monthly OTC Volume (1000 toe) Liczba zawartych transakcji 0 - 352,36 Number of Concluded Transactions Średnioważona cena TP Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 Number of Concluded Transactions 04-2019 - Zmiana Change 482,20 1 600,00 6 -6 WAvg OTC Price (PLN/toe) 321,83 03-2019 0 Monthly OTC Volume (1000 toe) 03-2019 Zmiana Change -1 04-2019 0 0,00 Liczba zawartych transakcji 0

19. Kwiecień 2019 | April 2019 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantee of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Uprawnień do Emisji CO2 | Emission Allowance Market © Towarowa Giełda Energii SA RGP, RTT (zielone certyfikaty), RUE | GOR, CFIM (Green Certificates), EAM Zmiana W kwietniu 2019 roku notowania instrumentów z dostawą uprawnień do emisji CO2 były zawieszone. | In April 2019 quotations of instruments with delivery of emission allowances were suspended. 0,89 0,00 0,00 Cena średnioważona (PLN/MWh) Change 0,00 0,00 0 0 Statystyki dla kontraktów z dostawą praw majątkowych (OZE) | Statistics for Contracts with Delivery of Green Certificates 0,00 Monthly volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) 0,00 0,00 -1 560 286 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen obrotu (MWh) 0,80 1 224 339 04-2019 0,09 2 784 625 03-2019 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Page 19 from 22 0,00 0,00 0 0 W kwietniu 2019 roku notowania instrumentów typu forward z dostawą praw majątkowych (OZE) były zawieszone. | In April 2019 quotations of forward instruments with delivery of green certificates were suspended. 0,00 0 0 0 0 0 0,00 523 1 753 881 0 0,00 -185 -437 361 Number of Concluded Transactions 338 0 Liczba zawartych transakcji 0,00 Łączne obroty miesięczne zielonymi certyfikatami | Total Monthly Green Certificates Volumes | (MWh) 0 0,00 1 316 520 Volume Transferred to the End Users (MWh) 0 0 0,00 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000

21. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Wolumen RDNg (MWh) Zmiana 74,63 18,15 -0,06 04-2019 Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) 441 706 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) 62 630 18,09 Monthly statistics 78,00 1 827 024 1 721 483 03-2019 4,29 Change 17,40 Page 21 from 22 Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Statystyki miesięczne 75,17 Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) -0,08 Day-Ahead Market Volume (MWh) 504 336 Wolumen RDBg (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Intraday Volume (MWh) -0,43 77,57 105 541 17,49 -0,55 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 2015 2016 2017 2018 2019 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 1-04 3-04 5-04 7-04 9-04 11-04 13-04 15-04 17-04 19-04 21-04 23-04 25-04 27-04 29-04 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

14. Kwiecień 2019 | April 2019 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Umorzone 0 30 852 500 0 29 746 852 853 1 814 463 297 30 852 500 Redempted Issued Umorzone Bilans From the Beginning Issued Balance Zablokowane do umorzenia 6 662 349 426 138 922 134 828 Od początku istnienia Bilans 7 031 999 484 168 668 987 681 465 051 747 Balance From the Beginning From the Beginning 0 465 051 747 60 340 833 0 Balance Wystawione Bilans Blocked for redemption 2 623 934 847 7 032 010 689 Issued 0 0 0 Od początku istnienia Od początku istnienia Balance 0 Bilans 43 761 119 368 661 070 Wystawione Redempted Issued 11 205 Umorzone Od początku istnienia 04-2019 Od początku istnienia From the Beginning Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia 7 762 675 Bilans 13 576 452 57 337 571 0 04-2019 Umorzone Blocked for redemption Umorzone 1 074 522 481 Zablokowane do umorzenia 258 550 229 04-2019 Balance Bilans 15 167 216 0 Wystawione 926 137 576 Zablokowane do umorzenia Issued Redempted 0 Wystawione Umorzone Blocked for redemption 0 19 020 449 028 Redempted 0 Blocked for redemption Redempted Balance 2 479 293 175 Zablokowane do umorzenia Umorzone 04-2019 Wystawione Od początku istnienia Page 14 from 22 Issued 2 399 291 386 Wystawione 04-2019 Od początku istnienia 0 19 028 272 741 04-2019 From the Beginning 63 846 544 2 065 Bilans 7 823 713 20 151 808 052 Issued 0 1 043 551 852 1 509 645 836 20 144 045 377 Zablokowane do umorzenia 18 964 757 435 123 355 From the Beginning Redempted 403 148 173 224 643 461 258 550 229 0 From the Beginning 04-2019 Blocked for redemption Wystawione Redempted 1 043 551 852 Zablokowane do umorzenia Balance Blocked for redemption

15. Kwiecień 2019 | April 2019 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMEF | PMEF Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Issued 11 205 Blocked for redemption Bilans Balance Redempted Page 15 from 22 Blocked for redemption Redempted Issued 30 852 500 Umorzone 465 051 747 7 762 675 7 031 999 484 Zablokowane do umorzenia 15 167 216 60 340 833 Bilans 04-2019 368 661 070 465 051 747 Balance 20 144 045 377 6 662 349 426 Od początku istnienia 20 151 808 052 Umorzone Redempted Zablokowane do umorzenia 1 043 551 852 403 148 173 Wystawione 4 759 735 705 626 771 Umorzone 34 426 354 38 580 From the Beginning Issued Balance Zablokowane do umorzenia Redempted 5 345 025 0 2 479 293 175 Zablokowane do umorzenia Blocked for redemption From the Beginning Balance 0 Od początku istnienia 0 Redempted 0 258 550 229 21 856 485 Issued Od początku istnienia Blocked for redemption Issued Wystawione 258 550 229 From the Beginning Wystawione 1 659 793 11 871 748 Issued Umorzone 7 726 649 367 303 Od początku istnienia 04-2019 Zablokowane do umorzenia Zablokowane do umorzenia Wystawione 30 852 500 Umorzone 0 Bilans 28 425 712 Balance 7 032 010 689 78 984 705 Balance 1 354 994 074 182 580 279 0 0 78 992 431 Redempted Wystawione Bilans 0 21 033 975 0 0 Od początku istnienia From the Beginning Umorzone 04-2019 Bilans From the Beginning Blocked for redemption Issued 04-2019 Wystawione 1 043 551 852 0 Umorzone 04-2019 Redempted Bilans Blocked for redemption From the Beginning 0 4 759 735 04-2019 Bilans Wystawione 28 425 712 0 Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia Od początku istnienia From the Beginning 04-2019 1 659 793 11 871 748 Balance Od początku istnienia 53 295 21 838 418 18 067

1. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 199,87 167,97 26,01 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 226,92 6,73 31,90 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 240,68 214,68 03-2019 Zmiana Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 46,61 39,08 04-2019 Średnioważone ceny Change 52,92 46,19 198,54 28,37 56,13 Monthly Peak Price (EUR/MWh) Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 49,94 6,19 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 22 7,54 4,29 140 160 180 200 220 240 260 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 04-2019 03-2019 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 29/10 - 04/11 05/11 - 11/11 12/11 - 18/11 19/11 - 25/11 26/11 - 02/12 03/12 - 09/12 10/12 - 16/12 17/12 - 23/12 24/12 - 30/12 31/12 - 06/01 07/01 - 13/01 14/01 - 20/01 21/01 - 27/01 28/01 - 03/02 04/02 - 10/02 11/02 - 17/02 18/02 - 24/02 25/02 - 03/03 04/03 - 10/03 11/03 - 17/03 18/03 - 24/03 25/03 - 31/03 01/04 - 07/04 08/04 - 14/04 15/04 - 21/04 22/04 - 28/04

18. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 55,25 Weighted Average Price (PLN/toe) 1 653,84 659,14 66,91 45,73 -212,66 1,37 Zmiana Change 55,25 109,15 99,45 Monthly Volume (GWh) 55,30 -75,83 110,52 3,64 Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen (1000 toe) Zmiana Change 0,42 1,69 Miesięczny wolumen (GWh) 03-2019 Weighted Average Price (PLN/toe) 13,64 Miesięczny wolumen (1000 toe) 04-2019 -0,07 Średnioważona cena Średnioważona cena 04-2019 Page 18 from 22 299,84 112,44 169,13 03-2019 03-2019 2 582,80 53,57 0,65 04-2019 03-2019 -0,16 8,71 04-2019 Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Średnioważona cena 3,12 Średnioważona cena -0,77 Zmiana Change 29,93 90,45 Weighted Average Price (PLN/toe) 90,45 710,00 Weighted Average Price (PLN/toe) 1 654,00 166,28 55,30 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 53,57 72,94 Monthly Volume (GWh) 04-2019 04-2019 03-2019 300,49 Weighted Average Price (PLN/MWh) 04-2019 1 797,13 03-2019 Średnioważona cena 3,38 04-2019 03-2019 Zmiana Change Średnioważona cena 1 652,22 1 609,51 Miesięczny wolumen (GWh) 2 582,80 2 678,74 -95,94 Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly Volume (1000 toe) Średnioważona cena 8,64 8,71 -0,07 16,29 Monthly Volume (1000 toe) Miesięczny wolumen (1000 toe) 3,14 0,03 Monthly Volume (1000 toe) 3,14 2 678,74 Zmiana Change Zmiana Change -619,55 Zmiana Change 04-2019 -19,37 3,91 Monthly Volume (1000 toe) 1,27 Monthly Volume (1000 toe) 42,72 Monthly Volume (GWh) 04-2019 03-2019 Zmiana Change Średnioważona cena -56,70 121,34 21,18 Monthly Volume (GWh) Zmiana Change Monthly Volume (GWh) Zmiana Change -0,04 03-2019 2 706,19 -95,94 Weighted Average Price (PLN/MWh) Średnioważona cena -0,04 -19,37 -0,27 Miesięczny wolumen (1000 toe) Średnioważona cena Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Miesięczny wolumen (GWh) 72,94 909,06 8,64 03-2019 Miesięczny wolumen (GWh) 04-2019 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Monthly Volume (GWh) 04-2019 Weighted Average Price (PLN/MWh) 21,88 03-2019 03-2019 Miesięczny wolumen (1000 toe) 871,80

6. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Page 6 from 22 1 032 945 22 16 334 3 742 12 735 089 12 769 997 16 263 196 5 574 5 658 Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) 51 063 335 L. kontr. Liczba kontraktów Traded Contr. Volume MWh MWh MWh Wol. obrotu 154 416 OFFPEAK LOAD TOTAL 542 169 039 Volume 4 763 Volume Traded Contr. W kwietniu 2019 roku na Rynku Terminowym Towarowym nie odbyły się żadne aukcje. | In April 2019 there were no auctions on Commodity Forward Instruments Market. Wolumen obrotu L. kontr. 1 128 1 229 250 75 205 592 Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity BASE LOAD PEAK5 LOAD MW 13 791 215 66 293 058 6 614 26 720 490 05-2018 98 285 040 6 399 28 615 307 16 205 169 04-2019 3 838 13 422 738 1 060 1 847 775 10 4 372 1 381 15 283 149 11-2018 3 347 17 898 120 972 1 962 060 53 186 970 3 043 035 14 828 354 41 Volume Traded Contracts 3 882 12 462 005 1 458 1 326 150 8 MW Traded Contr. 57 Obroty miesięczne energią elektryczną | Monthly Electricity Volumes | (MWh) Statystyki dla kontraktów notowanych w systemie aukcji | Statistics for Contracts Quoted in Auction Trading System Wol. obrotu Wol. obrotu L. kontr. Miesiąc Month 09-2018 12 636 23 384 397 20 047 150 12-2018 3 178 11 685 810 5 480 26 713 132 821 1 617 135 5 783 802 02-2019 2019 15 739 45 881 168 4 676 5 152 065 32 30 102 20 447 01-2019 2 856 5 443 743 777 339 315 2 744 3 635 3 060 5 348 03-2019 5 163 14 552 682 1 754 4 908 MWh MW MW 4 660 15 418 506 862 634 800 52 83 341 16 136 647 4 455 07-2018 3 331 11 658 566 1 375 957 015 1 638 825 12 13 662 6 556 06-2018 08-2018 3 463 14 981 028 690 703 920 4 194 15 853 987 10-2018 4 794 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 22 500 000 25 000 000 27 500 000 30 000 000 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 200 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Average Daily Volume 628 1 931 050 -26 885 Statystyki miesięczne 04-2019 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 1 904 165 1 018 916 Change -76 318 Wolumen OFFPEAK 03-2019 969 483 Page 2 from 22 2 873 647 Zmiana 2 949 966 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 95 160 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 95 788 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) -49 433 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 1-04 3-04 5-04 7-04 9-04 11-04 13-04 15-04 17-04 19-04 21-04 23-04 25-04 27-04 29-04 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 29/10 - 04/11 05/11 - 11/11 12/11 - 18/11 19/11 - 25/11 26/11 - 02/12 03/12 - 09/12 10/12 - 16/12 17/12 - 23/12 24/12 - 30/12 31/12 - 06/01 07/01 - 13/01 14/01 - 20/01 21/01 - 27/01 28/01 - 03/02 04/02 - 10/02 11/02 - 17/02 18/02 - 24/02 25/02 - 03/03 04/03 - 10/03 11/03 - 17/03 18/03 - 24/03 25/03 - 31/03 01/04 - 07/04 08/04 - 14/04 15/04 - 21/04 22/04 - 28/04 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

22. Kwiecień 2019 | April 2019 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes 09-2018 12,46 10,90 309,50 2,97 2,62 11,08 2,48 -1,61 -0,98 245,38 -1,23 Change PSCMI 1 Price PLN/GJ 12,11 12,41 238,22 -0,56 12,83 297,23 PSCMI 2 04-2018 237,20 PLN/t Price 303,05 2,84 % PLN/GJ PLN/t Change Month 05-2018 -0,43 Miesiąc Cena 1,40 11,28 1,65 301,38 Zmiana % -0,84 11,33 0,44 -1,31 10,73 -0,56 0,00 -1,54 297,24 0,07 07-2018 238,10 -0,55 239,42 08-2018 -1,92 11,28 -0,79 11-2018 3,24 10,79 2,08 294,68 Price 2,62 304,73 0,94 3,16 301,60 02-2019 255,97 0,47 11,89 0,24 307,81 2,29 1,58 -1,64 Cena Zmiana Cena 06-2018 250,78 3,02 Zmiana % Price Change Cena 12,42 12,82 12,61 11,86 6,86 300,91 -1,58 3,22 Change -1,64 304,62 Page 22 from 22 12,62 12,87 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 12,21 12,53 03-2019 258,14 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 01-2019 254,77 -3,45 10-2018 243,44 12-2018 241,76 2,03 12,76 -1,04 -2,46 -0,85 0,85 11,91 0,20 5,38 248,44 4,34 11,43 % Zmiana 311,66 4,85 -3,60 11,10 -2,03 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

16. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 24 998,57 Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 04-2019 Średnioważona cena TP 0 110,01 04-2019 1 03-2019 8,76 181 - Number of Concluded Transactions Number of Concluded Transactions 03-2019 15 0 0,00 03-2019 -4 - - Miesięczny wolumen TP (GWh) 1 418,17 - - WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) 1 535,51 0,00 0,00 Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/MWh) -257,88 Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji 0 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Liczba zawartych transakcji 0,00 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji -7 17 0,00 Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/MWh) 04-2019 Średnioważona cena TP 03-2019 - 03-2019 Monthly OTC Volume (GWh) 1 464,45 04-2019 Number of Concluded Transactions 0,00 50,83 24 0 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) 0,39 03-2019 236 0 465,89 9,08 2 1 Number of Concluded Transactions 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) 0,00 Zmiana Change - Number of Concluded Transactions 1 535,51 03-2019 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 0 Zmiana Change 55 Średnioważona cena TP 399,88 Monthly OTC Volume (GWh) 04-2019 -117,33 Number of Concluded Transactions 142,00 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP 111,00 Miesięczny wolumen TP (GWh) - 0,00 Zmiana Change -50,83 1 418,17 Zmiana Change 101,91 Zmiana Change 55,30 -1 - 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 11 55,30 Zmiana Change Liczba zawartych transakcji 0 04-2019 Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 142,00 -7 -117,33 03-2019 0 -50,83 50,83 10,86 15 Miesięczny wolumen TP (GWh) Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions 18 -4 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) 8,76 8,76 04-2019 109,62 Zmiana Change 04-2019 300,80 297,62 3,17 04-2019 399,88 -257,88 Monthly OTC Volume (GWh) Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 03-2019 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 110,01 Monthly OTC Volume (GWh) 16 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 8,76 04-2019 17 Miesięczny wolumen TP (GWh) Zmiana Change Page 16 from 22 Miesięczny wolumen TP (GWh) - Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 2,20 Monthly OTC Volume (GWh) 03-2019 -1 Średnioważona cena TP 8,66 109,62 0,39 11

9. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMGM-2017 | PMGM-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 0 45 223 Cena średnioważona (PLN/MWh) - - - 0 Zmiana Change - 0 03-2019 - Weighted Average Price (PLN/MWh) 04-2019 WAvg Price KGMX - MIN 498 232 Wolumen miesięczny (MWh) 471 920 18 911 Wolumen w notowaniach ciągłych 0 Auction Volume - Monthly Total Volume (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) 0 Weighted Average Price (PLN/MWh) KGMX - MAX Wolumen WAvg Price 36 566 Sesje PMGM-2018 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM- 2018 contract - Volumes and KGMX Index Sesje PMGM-2017 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM-2017 contract - Volumes and KGMX Index 0 Wolumen na Fixingu w tym / including: Monthly Low KGMX Index 04-2019 0 109,97 Monthly High KGMX Index w tym / including: - Monthly High KGMX Index Volume 105,30 Auction Volume Wolumen na Fixingu - 114,04 KGMX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) 1,91 Wolumen w notowaniach ciągłych Continuous Trading Volume 10 253 461 666 109,47 4,17 03-2019 110,67 4,07 Zmiana Change - 111,97 Page 9 from 22 Monthly Total Volume (MWh) 108,76 - Monthly Low KGMX Index 517 143 KGMX - MAX - 108,76 0 Continuous Trading Volume 19 165 107,37 144 072 - MWh 112,50 - - - 297 640 - - 118,08 83 560 05-2018 - MWh 10-2018 294 936 152 381 - Wolumen - 110,98 110,61 12-2018 08-2018 Miesiąc - Month Volume 0 07-2018 06-2018 110,47 108,14 109,38 - - 8 658 111 161 110,66 Śr. waż. cena - PLN/MWh 203 542 PMGM-2017 245 918 09-2018 02-2019 308 734 - 03-2019 195 850 - 01-2019 04-2019 110,67 471 920 Śr. waż. cena PMGM-2018 11-2018 - PLN/MWh 517 143 - 109,64 110,78 - 104 969 95 100 105 110 115 120 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 2-04 4-04 9-04 11-04 16-04 18-04 23-04 25-04 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index 100 105 110 115 120 125 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 PMGM-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMGM-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 105 107 109 111 113 115 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 2-04 4-04 9-04 11-04 16-04 18-04 23-04 25-04 30-04 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index

7. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 12-2018 0 0 0 9,71 1 241 739 Wolumen w notowaniach ciągłych 1 135 259 724 696 106 480 Continuous Trading Volume w tym / including: 32 610 OZEX_A - MIN 410 563 Monthly Low OZEX_A Index 131,56 1 366 160 Page 7 from 22 911 896 Monthly High OZEX Index 04-2019 0 - - Cena średnioważona (PLN/MWh) 126,03 135,74 Weighted Average Price (PLN/MWh) - - Monthly Total Volume (MWh) 798 566 73 869 Wolumen na Fixingu 0 Monthly Low OZEX Index 0 OZEX - MAX - - - 0 443 174 Monthly High OZEX_A Index Zmiana Change 50,74 96,38 Zmiana Change Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 03-2019 133,53 37,15 11-2018 - 1 337 570 - w tym / including: Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks OZEX_A | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and OZEX_A Index 80,82 OZEX - MIN 0 - Wolumen miesięczny (MWh) PLN/MWh 10-2018 0 0 04-2019 133,53 1 241 739 - - 03-2019 139,80 96,38 798 566 0 0 156,28 - Continuous Trading Volume - Wolumen miesięczny (MWh) Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume 118,25 01-2019 1 580 737 - - 125,45 PMOZE_A 02-2019 153,07 07-2018 - 03-2019 1 612 513 05-2018 WAvg Price 0 08-2018 OZEX_A - MAX Volume 0 1 290 189 Miesiąc Month 140,97 PLN/MWh 77,67 72,62 0 129,30 1 492 250 06-2018 90,15 - PMOZE Wolumen Śr. waż. cena 0 WAvg Price - 1 212 176 - 0 0 Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks OZEX | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and OZEX Index Wolumen Volume Śr. waż. cena 09-2018 0 MWh 0 MWh 884 185 741 110 04-2019 - 50 75 100 125 150 0 50 100 150 200 2-04 4-04 9-04 11-04 16-04 18-04 23-04 25-04 30-04 Wolumen | Volume Indeks OZEX | OZEX Index 50 75 100 125 150 0 50 000 100 000 150 000 200 000 2-04 4-04 9-04 11-04 16-04 18-04 23-04 25-04 30-04 Wolumen | Volume Indeks OZEX_A | OZEX_A Index 25 50 75 100 125 150 175 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

8. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES Wolumen miesięczny (MWh) Zmiana Change 56 051 37 077 34 251 16 656 MWh - 50 908 Continuous Trading Volume PLN/MWh 2 317 Monthly High BGX Index PMBG 300,43 Monthly High TGEozebio Index Cena średnioważona (PLN/MWh) Wolumen miesięczny (MWh) 0 - 0 Page 8 from 22 - 0 - - 0 0 04-2019 0 - 0 0 Auction Volume 0,08 Monthly Total Volume (MWh) 0,07 Cena średnioważona (PLN/MWh) w tym / including: Zmiana Change 0 0 Continuous Trading Volume 308,39 315,62 41 438 Monthly Total Volume (MWh) Volume w tym / including: 0 18 973 301,20 302,32 BGX - MIN 54 360 Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - 300,11 Wolumen w notowaniach ciągłych Auction Volume 300,36 - 07-2018 Miesiąc PMOZE-BIO 10-2018 11-2018 56 051 30 100 03-2019 - 313,50 - 0 Wolumen na Fixingu Śr. waż. cena Wolumen Month 306,16 03-2019 - 37 077 300,43 0 01-2019 300,65 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 51 782 TGEozebio - MIN 5 143 2 826 -1,12 04-2019 04-2019 300,65 42 314 300,20 WAvg Price TGEozebio - MAX 300,36 - 0 MWh - 35 819 05-2018 312,66 09-2018 310,31 41 753 WAvg Price Volume PLN/MWh 0 - - 0 02-2019 56 480 0 12-2018 303,03 43 683 Śr. waż. cena Wolumen 03-2019 BGX - MAX - - - Monthly Low TGEozebio Index Monthly Low BGX Index Wolumen na Fixingu 38 594 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio Index Sesje PMBG - Wolumen i indeks BGX | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and BGX Index - 0 - 0 08-2018 313,06 06-2018 295 300 305 310 315 320 325 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 295 300 305 310 315 320 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 2-04 4-04 9-04 11-04 16-04 18-04 23-04 25-04 30-04 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio Index 295 300 305 310 315 320 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 2-04 4-04 9-04 11-04 16-04 18-04 23-04 25-04 30-04 Wolumen | Volume Indeks BGX | BGX Index

11. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEC-2017 | PMEC-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP - Page 11 from 22 - 1 164 623 Monthly Low KECX Index 08-2018 109 298 8,81 Sesje PMEC-2017 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2017 contract - Volumes and KECX Index - Weighted Average Price (PLN/MWh) 03-2019 04-2019 KECX - MAX Cena średnioważona (PLN/MWh) Continuous Trading Volume 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Wolumen miesięczny (MWh) 0 0 0 KECX - MIN - 0 - Auction Volume 0 - - Monthly Total Volume (MWh) Zmiana Change Monthly High KECX Index - - 04-2019 8,65 Weighted Average Price (PLN/MWh) - 8,49 Zmiana Change 03-2019 8,72 02-2019 8,65 - Auction Volume 171 153 9,83 Wolumen na Fixingu 0 - - 8,76 -0,16 Monthly Low KECX Index Wolumen miesięczny (MWh) 0 0 PMEC-2018 0,00 w tym / including: 8,52 8,65 Wolumen na Fixingu 7,99 8,76 Miesiąc 1 143 235 1 106 152 21 388 WAvg Price Volume Monthly Total Volume (MWh) Monthly High KECX Index 7,99 -16 072 - 12-2018 8,80 211 062 - 01-2019 03-2019 1 164 623 Month 21 012 Cena średnioważona (PLN/MWh) KECX - MAX 1 143 612 Continuous Trading Volume 178 300 571 486 Wolumen w notowaniach ciągłych MWh Sesje PMEC-2018 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2018 contract - Volumes and KECX Index 8,80 06-2018 - - Śr. waż. cena - 8,76 44 223 - 1 143 235 04-2019 - - 8,68 9,79 37 084 07-2018 Śr. waż. cena 8,77 272 495 242 591 - - -0,11 37 460 w tym / including: Volume 9 439 - 05-2018 09-2018 159 353 11-2018 8,80 162 119 - - PMEC-2017 WAvg Price KECX - MIN 8,49 - Wolumen Wolumen MWh PLN/MWh PLN/MWh 1 000 - - 10-2018 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 2-04 4-04 9-04 11-04 16-04 18-04 23-04 25-04 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 PMEC-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEC-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 2-04 4-04 9-04 11-04 16-04 18-04 23-04 25-04 30-04 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index

10. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMMET-2017 | PMMET-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 53 573 55,13 55,17 35 097 Wolumen w notowaniach ciągłych - Sesje PMMET-2017 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2017 contract - Volumes and KMETX Index w tym / including: - 0 0 Page 10 from 22 03-2019 0 0 0 - - - Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly High KMETX Index Monthly Total Volume (MWh) - 0 - 0 Zmiana Change 03-2019 0 - Monthly Total Volume (MWh) 31 460 22 113 53 573 Auction Volume 1 505 0 - - Śr. waż. cena 04-2019 55,08 -0,08 w tym / including: Auction Volume Wolumen na Fixingu PMMET-2018 PMMET-2017 Monthly Low KMETX Index 55,25 KMETX - MAX Wolumen miesięczny (MWh) 55,16 55,36 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 22 113 29 955 55,28 -0,03 0 Sesje PMMET-2018 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2018 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 1 505 52 068 Wolumen Miesiąc Month 55,06 - Śr. waż. cena 55,71 - - 08-2018 18 459 09-2018 - 35 613 - - - 07-2018 Continuous Trading Volume PLN/MWh 21 528 02-2019 - MWh - 9 400 WAvg Price Volume WAvg Price PLN/MWh 181 55,13 22 113 Wolumen 04-2019 19 643 11-2018 - - - MWh 05-2018 3 467 54,85 54,76 14 905 01-2019 10-2018 55,01 55,50 - - - - 54,93 - 04-2019 58,05 Monthly Low KMETX Index KMETX - MIN KMETX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) KMETX - MAX -2,69 Monthly High KMETX Index 55,21 12-2018 - 03-2019 55,28 55,25 1 226 Wolumen na Fixingu 06-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) Volume - 9 644 11 625 55,13 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 0 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 2-04 4-04 9-04 11-04 16-04 18-04 23-04 25-04 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index 52 53 54 55 56 57 58 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 PMMET-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMMET-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 2-04 4-04 9-04 11-04 16-04 18-04 23-04 25-04 30-04 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index

12. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 13 656 06-2018 09-2018 23,22 199,20 Monthly High TGEef Index 03-2019 Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef Index -88,20 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX Wolumen miesięczny (toe) 672,16 1 631,20 1 654,00 toe 02-2019 206 08-2018 1 597,45 90 10-2018 645,37 16 707 397,97 8 393 110,69 -87,47 15 173 11 800 412 21 657 12 355 1 653,84 27 527 w tym / including: 14 690 1 612,03 Continuous Trading Volume 04-2019 Monthly High TGEeff Index Monthly Total Volume (toe) 1 653,84 111,00 19 711 715,66 324 03-2019 153,20 TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) 1 654,29 Continuous Trading Volume Wolumen na Fixingu 1 412 1 619 417 Wolumen w notowaniach ciągłych 80,11 PLN/toe PMEF_F w tym / including: -0,24 -139 04-2019 12 355 1 273 1 654,00 PMEF 1 654,00 TGEeff - MIN 554 24 878 Page 12 from 22 13 516 206 533,97 Wolumen na Fixingu 14 657 WAvg Price 262 04-2019 Zmiana Change 13 078 Zmiana Change Monthly Low TGEeff Index 2 649 1 653,76 Auction Volume Śr. waż. cena Wolumen Volume -73,09 2 095 WAvg Price 05-2018 Monthly Low TGEef Index 153,20 0,29 9 962 484 03-2019 13 956 443 Miesiąc toe 1 545,64 27 527 322,99 1 690 1 653,51 1 047 07-2018 251,80 321,91 691,39 80,11 1 654,00 PLN/toe 1 635,32 539,24 12-2018 01-2019 Śr. waż. cena 1 540,00 1 520,00 826 11-2018 1 654,00 Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff Index 999 Volume Wolumen miesięczny (toe) Weighted Average Price (PLN/toe) 1 654,00 417 72 Wolumen Wolumen w notowaniach ciągłych Month Cena średnioważona (PLN/toe) 1 690 Auction Volume 211 TGEeff - MAX -0,16 Monthly Total Volume (toe) 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 10 500 2-04 4-04 9-04 11-04 16-04 18-04 23-04 25-04 30-04 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 10 500 2-04 4-04 9-04 11-04 16-04 18-04 23-04 25-04 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

3. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market 96,17 21 72,08 - 97,17 Wolumen BASE (MWh) 10 0 284,59 - Weighted Average Price (EUR/MWh) 57,36 - - 16,81 Zmiana 61,93 - 0 245,94 6 194,90 15,24 EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 0 74,06 14 316,81 - 2 - 57,01 412 - 492 244,43 - 26,19 62,98 20 - - - 0 - 7 245,83 - 136 129,62 EUR/ MWh 530 66,37 - 315 13 317,54 69,16 0 Zmiana | Change Godz. | Hour - 30,23 5 - 4 17 427 97,82 - 257,17 - - - - Zmiana | Change - PLN/ MWh 0 73,88 Wol. | Volume - - 15 126,71 67,58 - Miesięczne średnioważone ceny dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 918 - - 0 - PLN/ MWh Godz. | Hour 289,76 3 329 787 105,18 16 59,98 - 0 - 19 Statystki miesięczne 23 980 11 12 29,72 296,55 86 309,09 0 22 762 0 18 - 57,33 - - 0 8 9 -43,71 97,15 390 Base Volume (MWh) 2 887 3 676 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 127,44 6 563 254,45 59,34 45,34 227,29 59,55 53,01 Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 03-2019 14,00 04-2019 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 22 4,29 125 150 175 200 225 250 275 300 325 12 14 16 18 20 22 24 04-2019 03-2019 0 200 400 600 800 1 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 1-04 3-04 5-04 7-04 9-04 11-04 13-04 15-04 17-04 19-04 21-04 23-04 25-04 27-04 29-04

13. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 2 734 Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 04-2019 702 -2,53 - TGEef19 - MAX 1 653,75 1 653,75 0,00 1 653,75 10 666 -1,53 Volume 11-2018 Sesje PMEF-2018 - Wolumen i indeks TGEef18 | Trading Sessions for PMEF-2018 contract - Volumes and TGEef18 Index 376,94 6 487 07-2018 Page 13 from 22 710,00 - 985 -42,70 PLN/toe toe PLN/toe toe Miesiąc Cena średnioważona (PLN/toe) 1 652,22 0 02-2019 382,70 2 043 1 650,36 1 755 3 415 -270 WAvg Price 3 145 2 031 442 Wolumen w notowaniach ciągłych 2 635 139,04 04-2019 03-2019 202 1 653,75 03-2019 - - 05-2018 3 378 645 Monthly Total Volume (toe) 200,00 Auction Volume Auction Volume Continuous Trading Volume Volume - WAvg Price -76,71 90,45 Monthly High TGEef18 Index 3 293 -658 25 - Weighted Average Price (PLN/toe) Monthly High TGEef19 Index Wolumen na Fixingu 510 122 TGEef19 - MIN 06-2018 - 710,00 520,00 388 - Monthly Low TGEef19 Index 1 651,22 - 208,75 -48,59 Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2019 - Wolumen i indeks TGEef19 | Trading Sessions for PMEF-2019 contract - Volumes and TGEef19 Index 123,29 01-2019 - Month 2 473 10-2018 512,73 w tym / including: Wolumen na Fixingu 905 643,17 04-2019 90,45 3 145 1 652,22 3 378 09-2018 08-2018 717,84 139,04 3 415 1 653,75 645 - 1 674 - 1 557 6 915 - - - 12-2018 325,88 4 403 03-2019 - - 388 Zmiana Change TGEef18 - MIN Weighted Average Price (PLN/toe) w tym / including: TGEef18 - MAX Wolumen miesięczny (toe) Monthly Low TGEef18 Index PMEF-2018 57,44 PMEF-2019 Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen Wolumen miesięczny (toe) 100 Monthly Total Volume (toe) Cena średnioważona (PLN/toe) 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 10 500 2-04 4-04 9-04 11-04 16-04 18-04 23-04 25-04 30-04 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2019  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 10 500 2-04 4-04 9-04 11-04 16-04 18-04 23-04 25-04 30-04 Wolumen | Volume Indeks TGEef19 | TGEef19 Index

20. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) GAS_BASE_W-20-19 - - 46 GAS_BASE_W-18-19 GAS_BASE_W-22-19 71,50 -3 696 80,29 GAS_BASE_W-15-19 Obroty roczne gazem ziemnym | Annual Natural Gas Volumes | (MWh) 0 0 - -1,08 -105 984 GAS_BASE_M-05-19 GAS_BASE_W-21-19 110 79,00 PLN/MWh 18,72 79,00 Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) 14 448 - Kurs min Low Price Liczba kontraktów | - - 100 0 1 - - 74,00 - 107,40 0 23,14 66,00 - - - 73,06 64 800 73,56 0 67,50 738 792 - - 34 608 - - 75,50 71,02 81,00 - 744 17,11 100 - - 0 - - - 0 GAS_BASE_M-08-19 4,26 582 0 GAS_BASE_Y-21 220 800 - GAS_BASE_Q-4-19 59 22,67 47 94,50 1 653 232 88,45 887 184 - 993 - - - 0 95 GAS_BASE_Y-20 - GAS_BASE_S-W-20 -125 913 571 - - 0 GAS_BASE_S-S-20 8,13 210 240 90,50 Obroty miesięczne gazem ziemnym | Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) 101,22 102,00 -185 555 97,22 99,20 98,91 23,07 268 105,40 Page 20 from 22 - 1 261 339 224 - 91,00 GAS_BASE_Q-1-20 832 200 5,24 56 - 0 5,56 5 112 288 104,20 439 200 - - 4 200 GAS_BASE_M-06-19 73,36 39 GAS_BASE_M-07-19 11,66 28 0 GAS_BASE_Q-3-19 1 0 296 GAS_BASE_W-19-19 98,80 - - 66,00 80,00 122 248 23,61 23,04 -904 752 GAS_BASE_S-W-19 0 75,50 - 0 23 760 8 850 035 0 - 0 17,04 - - 75,50 0 93,15 GAS_BASE_Q-2-20 80,00 50,00 - Zmiana obr. Vol. Change 0 0 - 0 90 0 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 2 931 Liczba zawartych transakcji | 1 026 79,00 18,42 80,30 336 31,67 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 5 PLN/MWh 0 - 0 50,00 50,00 GAS_BASE_W-17-19 104,00 0 206 - 11 1 8,89 - 0,53 25 -2,83 744 16,56 17,16 17,61 - 0 L. kontr. Traded Contr. Number of trades 18 480 Kurs max High Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price MWh EUR/MWh GAS_BASE_W-16-19 Nazwa kontraktu % - - - 4 200 MWh 2 23,52 Products 4,29 Wolumen obrotu Volume PLN/MWh 79,00 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 0 233 0 251 Page 4 from 22 0 241 0 0 424 0 33 333 90 59,63 0 0 0 0 0 0 0 74 16 0 0 1,18 62,14 3,74 - - - BASE_M-11-19 - - - - - 4,60 BASE_Q-2-20 BASE_Q-4-20 BASE_Q-3-20 261,78 BASE_W-23-19 - 58,83 - - BASE_W-24-19 289,62 - 67,54 - - 60,50 - - BASE_M-09-19 BASE_M-12-19 - - - 259,42 BASE_M-08-19 BASE_Y-22 BASE_Y-21 BASE_Q-1-21 BASE_Q-1-20 - - 250,99 BASE_Y-20 - - - - 273,50 - - 251,50 - 69,00 - 266,44 61,05 - 255,69 295,88 - - - 0 0 0 0 - 251,50 0 0 - 79 - - 1 158 - - 205,00 224,00 34 944 208 - - - 0 0 28 234,50 1,10 0 - - 0 - - - - 0 264,00 - 0 768 732 308,00 0 -132 480 0 0 735 264 - - - - 507 408 0 0 682 - 0 0 - - 269,50 225,00 - - - 139 0 0 - -2 232 - 23 352 23 352 269 280 - 236,00 - - - - - 1 521 855 Wolumen | Volume | (MWh) 240 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 144 078 267,50 66 0 0 144 078 BASE_M-01-20 BASE_Q-4-19 BASE_Q-3-19 BASE_M-10-19 Kwartalne | Quarter 615 870 517 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 1 MWh % - - 0 0 304,50 223,00 1 233 207,00 1 Products 398 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 1 648 074 218,32 2 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity MWh 8 400 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 66 3 478 4 908 L. kontr. | Traded Contracts 419 Tygodniowe | Week 134 064 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 15 283 149 Roczne | Calendar 227,12 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 776 688 1 056 665 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 125 798 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 2 219,00 -2,66 201 205 343 PLN/MWh 229 455 2 1 057 297 242 L. trans. No. of Trades 127 Miesięczne | Month - 52,97 88 065 L. kontr. | Traded Contracts 10 863 912 1 237 112 BASE_W-17-19 - 181 5 Roczne | Calendar 40 656 30 408 217,80 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price 24 192 234,00 BASE_W-15-19 747 1 1 9 918 30 912 BASE_M-07-19 - 1,21 - 230,65 0 - - BASE_M-05-19 BASE_W-22-19 - 1,29 - - 0 50,79 257,39 - 50,91 26 880 BASE_W-19-19 2,25 261,00 BASE_W-18-19 4 704 4 704 53,79 60,03 BASE_W-16-19 250,00 BASE_W-21-19 BASE_W-20-19 - - 252,26 261,00 0 374 - - - 78 480 - 348 192 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 205 437 - BASE_M-06-19 - 0 - -341 640 256,00 274,00 - - - 0 10 171 872 0 913 536 348 3,01 0 0 0 996 61 0 - 268,50 692 040 0 0 0 4,29

5. Kwiecień 2019 | April 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 121 - 0 0 183 0 0 5 0 0 26 0 0 0 0 0 47 880 0 317 0 - - 0 115 - 0 0 - 218,00 0 0 0 0 0 0 0 0 - 80 0 615 0 0 0 0 33 0 0 0 0 57 68,01 0 0 0 0 0 90 0 - - 0 0 0 0 26 14 0 0 0 0 0 0 5,59 Page 5 from 22 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 344,00 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 0 53 340 0 615 0 0 - 0 1 0 0 0 - 0 255,00 0 0 870 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 870 0 1 253,00 - - - 0 0 0 0 0 - - - - 2 0 59,00 0 - - - 255,00 0 0 2 0 1 0 - 0 0 - - - OFFPEAK_Y-21 0 - 0 9 918 0 0 - - - 0 - 0 - - - - - PEAK5_Y-22 - 255,00 - - OFFPEAK_M-05-19 OFFPEAK_W-24-19 OFFPEAK_Y-20 - -1 233 - - 213,00 - - OFFPEAK_Q-2-20 4 959 - - - 0 - - - 305,00 - 0 - - 0,45 50,02 - - - - - 50,84 - - - - - - - - 125 730 0,39 - 216,00 - - 253,00 - 0 - PEAK5_Q-2-20 - - - 329,50 - - OFFPEAK_W-20-19 0 - - - - 218,00 - - 331,89 - - - - - 0 0,16 - - 0 - - 0 - - - - - - - - 338,00 - 0 0 0 78,44 0 - - 218,00 77,40 80,82 - - - - - 327,00 370,00 - - PEAK5_Q-1-21 OFFPEAK_W-18-19 - PEAK5_Y-20 - - - - PEAK5_Q-4-20 PEAK5_Y-21 - - 336,36 OFFPEAK_W-16-19 - - - - PEAK5_M-12-19 - 315,03 PEAK5_Q-4-19 -3,14 PEAK5_Q-1-20 73,47 PEAK5_Q-3-19 - - - - - - - PEAK5_W-15-19 -9,32 EUR/MWh PEAK5_W-20-19 - PEAK5_W-18-19 PLN/MWh PLN/MWh - - 0,44 - - - - - - 346,55 - PEAK5_M-06-19 PEAK5_W-16-19 PEAK5_M-07-19 PEAK5_W-24-19 PEAK5_M-05-19 - - 272,00 - 361,00 PEAK5_M-08-19 - - 316,50 291,62 PEAK5_W-23-19 - - - PEAK5_M-11-19 - PEAK5_M-09-19 - - 339,65 - -3,58 79,21 - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price - 0,91 Nazwa kontraktu PEAK5_W-17-19 - 250,00 - 249,66 61,31 - - - - PEAK5_W-21-19 PEAK5_W-22-19 Zmiana kursu WAvg Price Change 58,60 - PEAK5_W-19-19 Products PLN/MWh Kurs max High Price 262,89 271,00 254,67 - 58,22 59,39 260,00 251,26 % 0 - L. kontr. Traded Contr. MWh - 18 0 - 810 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 0 Kurs min Low Price 240,00 256,00 Wolumen obrotu Volume 1 740 139 - - 1 125 240,00 - - - 0 135 525 270,00 - 0 - 0 0 0 35 910 39 000 0 - L. trans. No. of Trades 0 0 - - 0 0 3 975 0 0 52 155 260,00 21 0 0 - 0 0 Zmiana obr. Vol. Change 29 279 225 1 396 125 0 305,00 1 575 MWh - 74 400 - 0 0 365 34 965 - 0 0 - 114 810 325,00 93 930 OFFPEAK_W-15-19 59,47 - - - OFFPEAK_W-19-19 OFFPEAK_Q-3-19 OFFPEAK_M-09-19 15 11 2 - - - 0 101 1 740 4 275 - PEAK5_M-01-20 - PEAK5_M-10-19 - - - - - 0 0 - - - OFFPEAK_Q-3-20 - 9,44 OFFPEAK_M-12-19 OFFPEAK_M-01-20 - OFFPEAK_M-06-19 0 0 0 0 OFFPEAK_W-23-19 0 OFFPEAK_M-08-19 - - - OFFPEAK_W-17-19 - 329,00 0 0 0 0 - - - 0 - 0 PEAK5_Q-3-20 - - OFFPEAK_Q-4-19 - 0 - 1 233 OFFPEAK_W-22-19 - OFFPEAK_M-10-19 - OFFPEAK_M-11-19 - OFFPEAK_M-07-19 - 0 - - 214,50 - - 0 - OFFPEAK_W-21-19 - - 253,00 - - - - - - - OFFPEAK_Q-1-20 - - - OFFPEAK_Q-4-20 OFFPEAK_Q-1-21 - OFFPEAK_Y-22 0 0

Widoki

 • 2631 Suma odsłon
 • 1962 Odsłon na stronie
 • 669 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 31 www.powergo.pl
 • 16 178.216.200.66
 • 8 178.216.200.66:8069
 • 28 powergo.pl