RAPORT ceny energii wrzesień 2019

Kanał publiczny / Rynek Energii

Raport TGE ceny energii 09.2019

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

14. Wrzesień 2019 | September 2019 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantee of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantees of Origin Register 884 093 Monthly volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) 1,09 1 173 712 09-2019 0,39 Zmiana Weighted Average Price (PLN/MWh) 08-2019 289 619 Miesięczny wolumen obrotu (MWh) 0,70 Cena średnioważona (PLN/MWh) Change Page 14 from 17 177 268 365 Number of Concluded Transactions 300 1 061 044 Volume Transferred to the End Users (MWh) 123 Liczba zawartych transakcji Łączne obroty miesięczne zielonymi certyfikatami | Total Monthly Green Certificates Volumes | (MWh) 792 679 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000

13. Wrzesień 2019 | September 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 0,68 Zmiana Change 2,88 42,22 Średnioważona cena 1 506,68 Zmiana Change 08-2019 09-2019 09-2019 0,33 29,37 -38,07 299,06 128,02 301,94 1 512,22 2,97 Średnioważona cena Monthly Volume (ktoe) 1,17 0,35 Monthly Volume (ktoe) Weighted Average Price (PLN/toe) 1 572,90 Page 13 from 17 28,20 1 558,94 Monthly Volume (ktoe) 1 514,16 Weighted Average Price (PLN/toe) 5,54 09-2019 09-2019 1 510,32 08-2019 Weighted Average Price (PLN/toe) Zmiana Change Średnioważona cena 125,78 4,14 Miesięczny wolumen (ktoe) Zmiana Change Miesięczny wolumen (ktoe) 44,78 08-2019 1 688,64 -0,02 41,53 Monthly Volume (GWh) 178,32 1 601,10 08-2019 Miesięczny wolumen (ktoe) 09-2019 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change -2,24 08-2019 Miesięczny wolumen (GWh) Średnioważona cena Średnioważona cena 67,44

12. Wrzesień 2019 | September 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) Miesięczny wolumen TP (GWh) - 0,00 - Zmiana Change 08-2019 0 0,00 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 697,37 Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji 6,92 - 09-2019 Zmiana Change 124,56 Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji 0 0,00 Monthly OTC Volume (ktoe) 08-2019 Number of Concluded Transactions Średnioważona cena TP - 211,98 -4,14 0,10 4,23 0,00 Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) 6,15 08-2019 223 0,79 0,10 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (ktoe) WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (GWh) Średnioważona cena TP - - - 120,41 13 Średnioważona cena TP 292,76 Zmiana Change Liczba zawartych transakcji 0,00 2 0 09-2019 0 298,91 09-2019 0 08-2019 210 - WAvg OTC Price (PLN/toe) 0,00 Miesięczny wolumen TP (ktoe) 0,90 - Page 12 from 17 0,00 0 2 Zmiana Change 08-2019 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 0 Number of Concluded Transactions 7 0 Liczba zawartych transakcji Monthly OTC Volume (ktoe) Miesięczny wolumen TP (ktoe) Monthly OTC Volume (ktoe) -0,79 WAvg OTC Price (PLN/toe) Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji Liczba zawartych transakcji 1 Monthly OTC Volume (GWh) 0,90 Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions 1 -1 1 0 Zmiana Change - Zmiana Change - Liczba zawartych transakcji 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) 09-2019 Średnioważona cena TP 08-2019 1 584,91 Monthly OTC Volume (GWh) 909,34 09-2019 Number of Concluded Transactions 0,00 1 400,00 - Number of Concluded Transactions 09-2019 7 14 Średnioważona cena TP Średnioważona cena TP 1 532,12 09-2019 2,69 08-2019

16. Wrzesień 2019 | September 2019 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market 09-2019 Monthly statistics 1 106 976 784 176 08-2019 4,35 Change 50,12 51,73 11,54 0,06 Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Wolumen RDNg (MWh) Zmiana Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) Statystyki miesięczne 11,88 484 109 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) Page 16 from 17 -116 472 11,60 Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) -0,08 Day-Ahead Market Volume (MWh) Intraday Volume (MWh) -0,25 0,38 50,50 322 800 11,96 51,98 367 637 Wolumen RDBg (MWh) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2015 2016 2017 2018 2019 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 1-09 3-09 5-09 7-09 9-09 11-09 13-09 15-09 17-09 19-09 21-09 23-09 25-09 27-09 29-09 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

11. Wrzesień 2019 | September 2019 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMEF | PMEF Contract (mtoe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (mtoe) Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract (mtoe) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register 5 698 387 88 360 Redempted Issued Redempted Od początku istnienia 19 020 449 028 Od początku istnienia 09-2019 Blocked for redemption Balance Zablokowane do umorzenia 4 605 298 0 0 Wystawione Bilans Blocked for redemption Umorzone Issued 0 From the beginning From the beginning 0 Redempted Issued Umorzone Bilans From the beginning 0 0 Redempted 0 Balance 33 692 105 583 6 015 337 374 0 Wystawione 09-2019 Od początku istnienia 1 732 408 354 0 1 277 031 293 Zablokowane do umorzenia 7 823 713 Balance 143 586 608 833 Od początku istnienia Bilans 356 515 874 177 278 714 416 09-2019 Wystawione Wystawione 282 879 595 Od początku istnienia Wystawione Umorzone Blocked for redemption 0 Umorzone 1 277 031 293 34 726 690 1 446 961 976 34 638 330 Od początku istnienia Balance 0 Issued 7 397 944 Wystawione From the beginning Blocked for redemption Bilans 0 6 487 403 Bilans Balance 6 468 588 19 028 272 741 09-2019 From the beginning From the beginning Redempted 230 545 Balance 65 650 963 0 0 Bilans Umorzone Balance Bilans 0 Blocked for redemption Redempted 0 9 559 510 Zablokowane do umorzenia Zablokowane do umorzenia 1 375 892 480 92 301 9 559 510 4 605 298 Redempted Issued Zablokowane do umorzenia 0 45 971 830 355 602 339 Wystawione Issued 6 487 403 Page 11 from 17 Zablokowane do umorzenia 68 588 45 971 830 From the beginning 09-2019 09-2019 Umorzone Blocked for redemption Umorzone 0 Zablokowane do umorzenia 40 173 779 09-2019 Blocked for redemption 0 40 173 779 Od początku istnienia 1 091 359 637 Issued 92 162

1. Wrzesień 2019 | September 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 219,31 241,54 -23,86 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 242,79 -5,51 -22,22 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 255,83 279,69 08-2019 Zmiana Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 50,37 55,59 09-2019 Średnioważone ceny Change 55,76 61,27 266,22 -23,43 58,76 Monthly Peak Price (EUR/MWh) Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 64,37 -5,62 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 17 -5,22 4,35 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 09-2019 08-2019 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 130 150 170 190 210 230 250 270 290 01/04 - 07/04 08/04 - 14/04 15/04 - 21/04 22/04 - 28/04 29/04 - 05/05 06/05 - 12/05 13/05 - 19/05 20/05 - 26/05 27/05 - 02/06 03/06 - 09/06 10/06 - 16/06 17/06 - 23/06 24/06 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 04/08 05/08 - 11/08 12/08 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 01/09 02/09 - 08/09 09/09 - 15/09 16/09 - 22/09 23/09 - 29/09

6. Wrzesień 2019 | September 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 12 735 089 20 047 150 6 614 4 372 Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) 137 288 901 L. kontr. Liczba kontraktów Traded Contr. Volume MWh MWh MWh Wol. obrotu We wrześniu 2019 roku na Rynku Terminowym Towarowym nie odbyły się żadne aukcje. | In September 2019 there were no auctions on Commodity Forward Instruments Market. Wolumen obrotu L. kontr. 972 1 962 060 53 09-2019 5 667 20 519 725 1 554 3 319 545 5 Miesiąc 16 334 1 638 825 15 283 149 13 765 011 50 952 14 OFFPEAK LOAD TOTAL 1 100 744 Volume 3 742 Volume Traded Contr. 4 908 MW 1 754 1 847 775 10 1 574 460 14 12 520 5 684 15 480 486 Page 6 from 17 13 422 738 1 060 7 226 1 312 22 04-2019 3 838 Traded Contr. 12 636 BASE LOAD PEAK5 LOAD 186 970 Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity 23 841 272 MW 14 473 354 12 13 662 6 556 16 205 169 10-2018 8 3 060 Obroty miesięczne energią elektryczną | Monthly Electricity Volumes | (MWh) Statystyki dla kontraktów notowanych w systemie aukcji | Statistics for Contracts Quoted in Auction Trading System 293 058 2 Volume Traded Contracts 5 199 12 831 802 1 092 1 620 135 21 17 898 120 Wol. obrotu Wol. obrotu L. kontr. 2 002 14 552 682 05-2019 4 570 13 893 506 3 882 12 462 005 1 458 1 326 150 Month 02-2019 06-2019 4 013 12 335 691 951 1 412 280 MWh MW 4 794 23 384 397 3 043 035 66 MW 07-2019 2019 40 169 121 554 310 10 685 15 644 475 98 90 116 26 720 490 3 347 12-2018 3 178 11 685 810 542 1 032 945 2 565 990 12 7 035 6 305 11-2018 01-2019 2 856 5 443 743 777 339 315 3 635 5 783 802 03-2019 5 163 17 040 4 978 21 417 6 312 08-2019 4 981 16 092 418 1 381 5 348 13 791 215 18 665 443 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 22 500 000 25 000 000 27 500 000 30 000 000 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 200 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

17. Wrzesień 2019 | September 2019 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes 304,73 Price Change 11,28 0,00 -0,79 Miesiąc Cena 12,11 1,68 0,25 0,17 -1,04 313,02 -3,45 12-2018 241,76 -3,60 PLN/GJ 12,83 12,62 09-2018 243,44 PSCMI 1 Price 2,29 4,85 11,89 -2,03 311,66 Zmiana % 2,62 297,24 -1,54 % PLN/GJ PLN/t 245,38 PSCMI 2 PLN/t Price Price Change Cena 11,96 1,10 2,06 3,22 11,10 -1,64 -1,58 250,78 04-2019 -1,23 11,28 -1,31 309,50 -0,85 -1,64 12,87 11,33 307,81 300,91 1,07 2,82 254,77 5,38 11,86 Month 10-2018 Page 17 from 17 12,76 12,98 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 12,42 12,82 08-2019 258,89 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 06-2019 263,75 -3,77 03-2019 258,14 05-2019 02-2019 12,61 1,96 304,62 256,52 -1,42 11,91 -0,42 -2,11 11-2018 260,91 313,80 0,27 0,44 07-2019 260,00 -0,15 12,87 -1,56 2,76 -0,85 -0,43 11,91 0,00 0,47 Change 2,08 Change -1,68 11,83 -2,31 01-2019 -2,46 11,91 308,91 Zmiana % 2,97 312,97 325,23 3,90 0,85 3,02 6,85 Cena Zmiana Cena % 255,97 13,01 13,28 13,00 Zmiana 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 14,75 15,00 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

2. Wrzesień 2019 | September 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Average Daily Volume 7 217 1 648 200 76 090 Statystyki miesięczne 09-2019 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 1 724 290 899 466 Change 134 331 Wolumen OFFPEAK 08-2019 957 707 Page 2 from 17 2 681 997 Zmiana 2 547 665 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 82 183 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 89 400 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) 58 241 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 1-09 3-09 5-09 7-09 9-09 11-09 13-09 15-09 17-09 19-09 21-09 23-09 25-09 27-09 29-09 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 01/04 - 07/04 08/04 - 14/04 15/04 - 21/04 22/04 - 28/04 29/04 - 05/05 06/05 - 12/05 13/05 - 19/05 20/05 - 26/05 27/05 - 02/06 03/06 - 09/06 10/06 - 16/06 17/06 - 23/06 24/06 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 04/08 05/08 - 11/08 12/08 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 01/09 02/09 - 08/09 09/09 - 15/09 16/09 - 22/09 23/09 - 29/09 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10. Wrzesień 2019 | September 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesiąc 376,94 325,88 6 487 Wolumen miesięczny (toe) 0,00 PLN/toe toe Volume - Weighted Average Price (PLN/toe) Monthly high TGEef19 lndex 0 128 TGEef19 - MIN - Wolumen w notowaniach ciągłych 15,00 09-2019 36,57 Sesje PMEF-2018 - Wolumen i indeks TGEef18 | Trading Sessions for PMEF-2018 contract - Volumes and TGEef18 Index 90,45 3 145 271 234 Zmiana Change 1 506,68 3 240 2 969 Monthly Total Volume (toe) 181 Auction Volume 1 586,82 Cena średnioważona (PLN/toe) 1 543,25 3 102 07-2019 - - 1 333,08 7 937 1 356 382,70 0 Volume 0 1 510 -1 510 6 915 12-2018 11-2018 - 0 10-2018 1 500,00 17 543 2 735 0 Page 10 from 17 512,73 - 4 403 - 90 WAvg Price - TGEef19 - MAX PLN/toe toe Monthly low TGEef19 index Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen 0 1 527,28 59,54 - 08-2019 08-2019 1 515,00 1 755 229,20 - Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2019 - Wolumen i indeks TGEef19 | Trading Sessions for PMEF-2019 contract - Volumes and TGEef19 index - 06-2019 - Month 2 825 03-2019 139,04 w tym / including: Wolumen na Fixingu 415 208,75 09-2019 - - 1 543,25 3 240 WAvg Price - - 1 506,68 2 969 1 598,15 - 2 043 1 650,36 10 666 3 415 1 653,75 645 1 653,75 3 378 05-2019 29,86 02-2019 01-2019 1 085 08-2019 1 652,22 04-2019 -128 Zmiana Change 0,00 09-2019 PMEF-2018 - PMEF-2019 - 0 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 10 500 3-09 5-09 10-09 12-09 17-09 19-09 24-09 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2019  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 3-09 5-09 10-09 12-09 17-09 19-09 24-09 26-09 Wolumen | Volume Indeks TGEef19 | TGEef19 index

7. Wrzesień 2019 | September 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 0 951 708 130,99 812 957 0 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 695 043 713 815 84 251 Continuous Trading Volume w tym / including: -14 891 TGEozea - MIN -18 772 Monthly low TGEozea index 130,37 0 -33 663 Monthly high TGEozea index Zmiana Change 0,80 130,99 Zmiana Change Weighted Average Price (PLN/MWh) 911 896 Page 7 from 17 05-2019 1 501 - 1 241 739 - w tym / including: Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks TGEozea | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and TGEozea index 129,57 TGEoze - MIN 0 - Wolumen miesięczny (MWh) PLN/MWh 03-2019 04-2019 134,02 - Cena średnioważona (PLN/MWh) Monthly low TGEoze index 0 TGEoze - MAX - - - 08-2019 09-2019 -0,84 779 295 132,04 130,80 06-2019 741 110 - - 139,80 Śr. waż. cena 02-2019 0 Wolumen MWh 0 0 779 295 Weighted Average Price (PLN/MWh) - - Monthly Total Volume (MWh) Wolumen na Fixingu 0 0 0 134,86 812 957 99 142 09-2019 Cena średnioważona (PLN/MWh) 132,04 1,05 Monthly high TGEoze index 0 - - 08-2019 798 566 10-2018 WAvg Price 0 01-2019 TGEozea - MAX Volume 0 1 337 570 Miesiąc Month 96,38 PLN/MWh 140,97 156,28 0 118,25 884 185 11-2018 Śr. waż. cena 0 Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume PMOZE_A 153,07 - PMOZE 0 WAvg Price - 1 612 513 - MWh 1 205 556 887 795 09-2019 - 0 133,53 - 101,46 - 08-2019 12-2018 - 129,47 07-2019 134,59 Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks TGEoze | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and TGEoze index Wolumen Volume 50 75 100 125 150 0 40 000 80 000 120 000 160 000 3-09 5-09 10-09 12-09 17-09 19-09 24-09 26-09 Wolumen | Volume Indeks TGEoze | TGEoze index 50 75 100 125 150 0 40 000 80 000 120 000 160 000 3-09 5-09 10-09 12-09 17-09 19-09 24-09 26-09 Wolumen | Volume Indeks TGEozea | TGEozea index 25 50 75 100 125 150 175 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

8. Wrzesień 2019 | September 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 302,53 0 299,50 Continuous Trading Volume PLN/MWh PMBG 0 - 302,53 32 836 WAvg Price Monthly high TGEozebio index Cena średnioważona (PLN/MWh) Monthly Total Volume (MWh) 3,03 Cena średnioważona (PLN/MWh) w tym / including: Wolumen miesięczny (MWh) 0 Zmiana Change TGEbg - MIN 08-2019 Monthly high TGEbg index Wolumen na Fixingu Page 8 from 17 - 0 - - 0 0 09-2019 0 - 0 0 Auction Volume 3,00 Wolumen miesięczny (MWh) Zmiana Change 35 294 38 842 Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - 297,50 Wolumen w notowaniach ciągłych Auction Volume 299,50 - 12-2018 Monthly Total Volume (MWh) Volume w tym / including: 0 -3 548 Miesiąc PMOZE-BIO - 308,39 - - 2,17 Continuous Trading Volume 0 Śr. waż. cena Wolumen Month 300,36 TGEozebio - MAX 220 0 - 06-2019 297,69 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 30 100 TGEozebio - MIN 300,65 03-2019 42 314 WAvg Price Volume PLN/MWh 6 226 6 006 300,43 0 - 0 01-2019 300,65 11-2018 43 683 -3 768 MWh - 29 068 09-2019 292,74 51 056 300,50 35 294 56 051 08-2019 304,95 302,78 38 842 0 0 MWh - 32 379 10-2018 303,03 02-2019 04-2019 306,16 56 480 Śr. waż. cena Wolumen 08-2019 TGEbg - MAX 0 - - 0 07-2019 37 077 0 05-2019 300,22 55 031 09-2019 - - - Monthly low TGEozebio index Monthly low TGEbg index Wolumen na Fixingu 35 819 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio index Sesje PMBG - Wolumen i indeks TGEbg | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and TGEbg index - 290 295 300 305 310 315 320 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 285 290 295 300 305 310 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 3-09 5-09 10-09 12-09 17-09 19-09 24-09 26-09 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio index 285 290 295 300 305 310 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 3-09 5-09 10-09 12-09 17-09 19-09 24-09 26-09 Wolumen | Volume Indeks TGEbg | TGEbg index

9. Wrzesień 2019 | September 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 29 372 19 506 22 448 270 153,20 05-2019 1 596,20 12 355 14 657 11-2018 02-2019 w tym / including: 8 393 71,71 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX Wolumen miesięczny (toe) 251,80 1 653,66 1 477,50 toe 1 524,49 Monthly high TGEef index 08-2019 397,97 9 962 80,11 1 509,56 10,44 -37 276 51 413 Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef index 15 235 Page 9 from 17 1 520,00 09-2019 66 648 13 516 533,97 262 08-2019 1 513,95 TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) 1 637,05 Continuous Trading Volume Wolumen na Fixingu -43 227 352 Wolumen w notowaniach ciągłych 1 558,94 PLN/toe PMEF_F w tym / including: 21 657 417 Continuous Trading Volume Wolumen na Fixingu 47 063 52,05 35,56 Monthly Total Volume (toe) Wolumen w notowaniach ciągłych 412 01-2019 1 654,00 1 690 3 754 Zmiana Change -31 907 Zmiana Change Monthly low TGEeff index 9 866 1 550,00 Auction Volume Śr. waż. cena Wolumen Volume 44,99 -5 369 08-2019 1 654,00 321,91 TGEeff - MIN 1 585,00 -5,00 -82 09-2019 66 648 -125 Monthly low TGEef index 1 513,95 1 572,90 Monthly high TGEeff index Monthly Total Volume (toe) 1 608,45 Weighted Average Price (PLN/toe) 1 555,00 352 0 Wolumen 227 1 653,84 90 12-2018 812,13 31,40 322,99 1 558,94 1 478,26 PLN/toe PMEF 82 TGEeff - MAX Month 03-2019 1 654,00 1 608,45 74 487 443 07-2019 Cena średnioważona (PLN/toe) 227 Auction Volume 04-2019 1 572,90 Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff index 27 527 06-2019 Śr. waż. cena 1 653,51 1 631,20 999 Miesiąc toe 1 635,32 29 372 1 384,21 WAvg Price 10-2018 1 727 WAvg Price 1 362 09-2019 Volume Wolumen miesięczny (toe) 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 3-09 5-09 10-09 12-09 17-09 19-09 24-09 26-09 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 10-09 12-09 17-09 19-09 24-09 26-09 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

3. Wrzesień 2019 | September 2019 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market -60,11 21 66,58 - -69,11 Wolumen BASE (MWh) 10 0 281,00 - Weighted Average Price (EUR/MWh) 63,39 - - -44,05 Zmiana -56,43 - 0 276,03 6 353,00 - EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 0 73,38 14 304,59 - 2 - 62,64 147 - 117 272,74 - -10,64 -39,88 20 - - - 0 - 7 258,95 -56,63 0 253,31 EUR/ MWh 36 64,54 - 74 13 319,50 62,50 0 Zmiana | Change Godz. | Hour - 58,18 5 - 4 17 20 -85,80 - 272,78 - - - - Zmiana | Change - PLN/ MWh 0 69,95 Wol. | Volume - - 15 -87,14 68,08 - Miesięczne średnioważone ceny dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 99 - - 0 - PLN/ MWh Godz. | Hour 296,41 3 46 84 -62,47 16 62,65 - 0 - 19 Statystki miesięczne 23 141 11 12 53,10 272,12 110 289,89 0 22 43 0 18 - 59,47 - - 0 8 9 -26,69 - 21 Base Volume (MWh) -410 1 348 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 231,19 938 280,87 64,51 81,25 - -72,13 - Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 08-2019 -16,74 09-2019 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 17 4,35 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 09-2019 08-2019 0 100 200 300 400 500 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1-09 3-09 5-09 7-09 9-09 11-09 13-09 15-09 17-09 19-09 21-09 23-09 25-09 27-09 29-09

15. Wrzesień 2019 | September 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) GAS_BASE_W-40-19 GAS_BASE_W-44-19 52,00 672 41,00 GAS_BASE_W-37-19 - 21,47 93,50 84,60 GAS_BASE_M-10-19 53,63 GAS_BASE_W-43-19 18 41,00 PLN/MWh 9,42 54,00 Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) 3 024 54,70 Kurs min Low Price 3 360 - 61 320 0 0 GAS_BASE_W-42-19 - - - 0 0 27 57,00 Zmiana obr. Vol. Change GAS_BASE_W-41-19 5 373 990 - Liczba kontraktów | - 52,00 10 461 808 - - - - 95,25 % - 1 499 904 14,22 12,31 166 295 020 502 - - 0 502 560 0 65,50 34 0 - - - 55,25 - 76,40 5 712 90,00 4,01 934 560 GAS_BASE_M-11-19 61,93 9 346 3 431 676 -52 704 378 50 -2 208 -1 725 360 0 2 0 2 016 81,00 - - 1 499 904 1 572 82,25 93,50 72,20 -2,53 -653 864 83,00 30 GAS_BASE_Q-4-19 4 0 84,50 84,50 GAS_BASE_S-S-20 20 21,17 89,41 4 368 - 972 360 1,93 2 0 90,00 85,00 -474 336 97,08 21,37 152 GAS_BASE_S-W-19 76,79 111 0,55 -1 484 440 Page 15 from 17 96,50 -4 368 92,20 -446 760 82,75 Obroty miesięczne gazem ziemnym | Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) Obroty roczne gazem ziemnym | Annual Natural Gas Volumes | (MWh) 2,85 2 485 872 94,25 - - 8 784 18,60 81,00 GAS_BASE_Q-3-20 GAS_BASE_M-01-20 -3,14 283 594 048 GAS_BASE_Y-21 66 270 19,41 GAS_BASE_Q-1-20 GAS_BASE_Y-20 GAS_BASE_S-W-20 - 136 2 99,50 4,25 94,50 0 93,50 0 17,63 22,29 - - GAS_BASE_Q-2-20 2,71 81,00 93,03 290 GAS_BASE_M-12-19 68 - - 20,53 -114 192 - 0 1 298 1 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 6 419 Liczba zawartych transakcji | 1 504 52,00 11,94 41,00 1 680 -3,41 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 2 PLN/MWh GAS_BASE_W-38-19 Nazwa kontraktu 3 024 Kurs max High Price MWh 10 - MWh EUR/MWh 53,62 - 84,50 -2,82 98,25 19,43 12,32 20,84 14 880 - 90,72 57,00 - Number of trades 20 - - - 60 312 PLN/MWh 50,00 0 2 2 365 12,22 50,00 -2,97 53,21 GAS_BASE_W-39-19 Products 4,35 Wolumen obrotu Volume L. kontr. Traded Contr. Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4. Wrzesień 2019 | September 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 1 89 0 599 Page 4 from 17 0 130 0 0 343 0 1 868 254 62,70 64 0 1 0 0 67 704 0 127 4 13 2 -2,20 62,50 -2,11 62,33 - 261,69 - BASE_M-04-20 - - - - - -5,59 BASE_Q-3-20 BASE_Q-1-21 BASE_Q-4-20 BASE_W-45-19 - 57,01 - - BASE_W-46-19 249,19 - 57,23 - 265,00 62,66 271,39 - BASE_M-02-20 BASE_M-05-20 - 289,00 - 272,83 BASE_M-01-20 BASE_Y-22 BASE_Y-21 BASE_Q-2-21 BASE_Q-2-20 - -3,01 270,00 BASE_Y-20 - - - - 237,10 289,00 - 273,00 60,86 56,95 - 272,12 60,10 - 273,00 247,97 - - 66,37 275,65 - 265,00 - -1,96 438 000 - 254,00 0 4 416 265,00 263 273,50 0 1 632 - - 269,00 64 14 335 488 244,00 267,00 94 080 560 245,00 - 240,00 26 2 5 236,00 -10,45 0 - 245,00 2 289,00 - - - 0 273,00 - 0 392 940 260,00 0 134 749 0 0 1 917 412 - - 241,27 232,00 476 055 0 0 639 - 0 0 - 243,00 238,50 222,00 245,00 - - 258 91 0 - 63 240 - 43 344 43 344 168 480 -2,36 246,50 - - 242,15 - 55,61 2 889 510 Wolumen | Volume | (MWh) 398 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 4 368 266,00 2 0 4 418 4 368 BASE_M-06-20 BASE_Q-1-20 BASE_Q-4-19 BASE_M-03-20 Kwartalne | Quarter 279 444 691 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 3 MWh % - - 0 4 368 261,50 275,00 1 279 235,00 1 Products 756 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 2 323 554 248,13 0 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity MWh 21 825 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 132 4 764 7 226 L. kontr. | Traded Contracts 903 Tygodniowe | Week 283 924 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 23 841 272 Roczne | Calendar 254,03 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 712 239 964 537 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 291 1 690 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 1 250,00 -6,61 64 249 589 PLN/MWh 371 370 0 1 594 109 367 L. trans. No. of Trades 203 Miesięczne | Month 56,27 58,34 36 840 L. kontr. | Traded Contracts 17 200 008 1 959 299 BASE_W-39-19 56,04 468 3 Roczne | Calendar 61 656 78 624 253,62 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price 56 112 269,50 BASE_W-37-19 1 054 1 1 0 93 072 BASE_M-12-19 246,00 -10,18 55,41 229,31 0 - - BASE_M-10-19 BASE_W-44-19 - -11,80 245,00 245,00 676 58,25 242,95 - 56,99 75 264 BASE_W-41-19 -8,23 269,00 BASE_W-40-19 840 840 52,67 55,80 BASE_W-38-19 242,50 BASE_W-43-19 BASE_W-42-19 - 244,00 248,22 243,25 0 234 - - - 138 960 - 468 605 - 0 4 416 0 0 4 336 0 - 265,00 150 627 - BASE_M-11-19 - 0 - 525 600 0 3 258 864 180 0 0 2 1 0 0 1 294 236 64 - 276,00 2 303 880 4 418 0 560 640 4,35

5. Wrzesień 2019 | September 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 7 - 0 0 9 0 0 0 0 0 117 1 0 3 0 0 2 565 0 472 0 - - - 0 0 - - 0 0 0 -52 920 0 3 0 0 0 0 - 53 0 0 0 0 0 146 0 0 6 0 60 0 62,31 0 0 0 0 0 49 4 - - 0 196 0 5 1 500 28 66 0 4 Page 5 from 17 0 0 0 0 0 0 209 550 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 215,00 0 0 0 0 0 0 0 329,00 0 0 0 0 - 501 075 1 279 - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 215,00 0 - - - 0 215,00 - 0 0 - 0 0 - 0 -888 - 0 - - - 215,00 0 0 0 0 1 0 - 0 0 - 0 -4 959 - - - - - - OFFPEAK_Q-1-21 OFFPEAK_Q-2-21 - - 0 OFFPEAK_Q-4-20 - - - - - OFFPEAK_Y-21 0 - 0 OFFPEAK_Y-22 PEAK5_Y-22 - 215,00 - - OFFPEAK_M-10-19 OFFPEAK_W-46-19 OFFPEAK_Y-20 - - 0 - - 0 0 0 - - - 0 - 0 - -10,06 - - 49,38 - - - - - - - - - - - - 556 260 -5,54 - - - - - - - - - - 0 - 0 - PEAK5_Q-3-20 - - - 314,95 - - OFFPEAK_W-42-19 0 - - - - - - - 323,74 - - - 225,00 51,68 0 -4,05 - - 0 - - 0 - - - - - - - - 330,50 - 279 5 580 0 73,55 0 - 312,00 - 74,35 64,26 - - - - - 270,00 305,00 - - 2 333 250 - 296,50 312,00 0 PEAK5_Q-2-21 OFFPEAK_W-40-19 - PEAK5_Y-20 - - - - PEAK5_Q-1-21 PEAK5_Y-21 - 225,00 320,25 OFFPEAK_W-38-19 225,00 - 278,00 - PEAK5_M-05-20 312,00 307,84 PEAK5_Q-1-20 -4,57 PEAK5_Q-2-20 70,70 PEAK5_Q-4-19 - - - - - - PEAK5_M-04-20 - PEAK5_M-02-20 - - 289,78 - - 66,55 - - PEAK5_W-37-19 -9,85 EUR/MWh PEAK5_W-42-19 268,00 PEAK5_W-40-19 PLN/MWh PLN/MWh - - -15,22 - - - - - - PEAK5_M-12-19 PEAK5_W-46-19 PEAK5_M-10-19 - 272,80 265,50 - 308,00 PEAK5_M-01-20 - 62,65 274,00 271,31 PEAK5_W-45-19 - - - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price - -18,52 Nazwa kontraktu PEAK5_W-39-19 - 280,00 - 280,05 58,02 -13,83 - - - PEAK5_W-43-19 PEAK5_W-44-19 Zmiana kursu WAvg Price Change 60,26 - PEAK5_W-41-19 Products PLN/MWh Kurs max High Price 252,62 274,00 281,26 - 64,32 64,60 286,00 262,37 % MWh - 49 0 - 3 675 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 0 Kurs min Low Price 269,00 245,00 Wolumen obrotu Volume 10 800 310 - - 2 550 250,00 - - - 0 288 300 290,00 - 0 - 0 0 0 32 775 87 420 0 - MWh - 0 - L. kontr. Traded Contr. L. trans. No. of Trades 0 0 - - 0 0 4 350 0 0 2 565 291,50 36 0 0 - 1 500 0 Zmiana obr. Vol. Change 146 58 590 - 0 0 610 32 430 - 0 0 - 95 3 675 312,00 77 490 5 580 0 0 0 0 0 18 20 0 - - - 0 82 10 950 4 500 - PEAK5_M-06-20 - PEAK5_M-03-20 71,66 - - - - 0 0 0 - - 0 310,00 2 700 - 279,79 - PEAK5_M-11-19 PEAK5_W-38-19 OFFPEAK_W-45-19 0 OFFPEAK_M-01-20 -4,02 - - OFFPEAK_W-39-19 - 318,25 0 0 1 0 - - - 279 - 0 - 215,00 - - OFFPEAK_W-41-19 OFFPEAK_Q-4-19 OFFPEAK_M-02-20 OFFPEAK_M-05-20 OFFPEAK_M-06-20 - - OFFPEAK_Q-3-20 OFFPEAK_M-11-19 PEAK5_Q-4-20 - OFFPEAK_W-37-19 49,38 - OFFPEAK_Q-1-20 - 0 - 1 279 OFFPEAK_W-44-19 - OFFPEAK_M-03-20 - OFFPEAK_M-04-20 - OFFPEAK_M-12-19 - 444 - - - - - 0 - OFFPEAK_W-43-19 - - - - - - - - OFFPEAK_Q-2-20

Widoki

 • 861 Suma odsłon
 • 622 Odsłon na stronie
 • 239 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 7 powergo.pl
 • 6 178.216.200.66:8069
 • 9 178.216.200.66
 • 6 www.powergo.pl