RAPORT_ceny energii wrzesien 2018

Kanał publiczny / Rynek Energii

Raport z TGE ceny energii wrzesień 2018

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

17. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) - Zmiana Change Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 09-2018 08-2018 0,00 1,84 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (1000 toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 0 Monthly OTC Volume (1000 toe) Monthly OTC Volume (1000 toe) 08-2018 Zmiana Change 0,00 - 0 - Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 08-2018 Zmiana Change 09-2018 Liczba zawartych transakcji 2 0 Number of Concluded Transactions 0,00 09-2018 - Number of Concluded Transactions Średnioważona cena TP 09-2018 Średnioważona cena TP - 0 694,34 WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 0,00 Page 17 from 22 0,00 0 - WAvg OTC Price (PLN/toe) Number of Concluded Transactions 2 Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/toe) 1,84 WAvg OTC Price (PLN/toe) - Średnioważona cena TP - Monthly OTC Volume (1000 toe) Liczba zawartych transakcji 0 0 0 Liczba zawartych transakcji 0 - 08-2018 0 - Zmiana Change 0,00 - 0,00

19. Wrzesień 2018 | September 2018 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantee of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Uprawnień do Emisji CO2 | Emission Allowance Market © Towarowa Giełda Energii SA RGP, RTT (zielone certyfikaty), RUE | GOR, CFIM (Green Certificates), EAM 0 Liczba zawartych transakcji - Łączne obroty miesięczne zielonymi certyfikatami | Total Monthly Green Certificates Volumes | (MWh) 0 - - 150 641 338 - Number of Concluded Transactions 224 74 1 343 894 35 381 0 0 - - - Page 19 from 22 - 676 719 Volume Transferred to the End Users (MWh) -2 000 0 OZE_05-18 0 0 - 0 0 Change OZE_11-18 0 - 0 0 -6 000 Monthly volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) 08-2018 151 675 We wrześniu 2018 roku notowania instrumentów typu forward z dostawą praw majątkowych (OZE) były zawieszone. | In September 2018 quotations of forward instruments with delivery of green certificates were suspended. 1 495 569 09-2018 -0,13 Cena średnioważona (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - Statystyki dla kontraktów z dostawą praw majątkowych (OZE) | Statistics for Contracts with Delivery of Green Certificates - - - OZE_05-19 OZE_11-19 We wrześniu 2018 roku notowania instrumentów z dostawą uprawnień do emisji CO2 były zawieszone. | In September 2018 quotations of instruments with delivery of emission allowances were suspended. - - 0 0 0,38 0,51 Miesięczny wolumen obrotu (MWh) Zmiana 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000 03-2017 04-2017 05-2017 06-2017 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018

21. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market 14,65 123,84 103 008 24,84 17,80 357 487 Wolumen RDBg (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Intraday Volume (MWh) Statystyki miesięczne 106,45 Page 21 from 22 Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) 4,05 Day-Ahead Market Volume (MWh) 496 464 393 456 08-2018 4,30 Change 28,89 259 684 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) 97 803 28,79 Wolumen RDNg (MWh) Zmiana 124,26 25,48 3,32 09-2018 Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) Monthly statistics 109,19 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2015 2016 2017 2018 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 1-09 3-09 5-09 7-09 9-09 11-09 13-09 15-09 17-09 19-09 21-09 23-09 25-09 27-09 29-09 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

14. Wrzesień 2018 | September 2018 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Wystawione Balance 0 198 164 903 0 From the Beginning 1 175 344 085 7 192 459 932 7 192 459 932 Issued Wystawione Umorzone Blocked for redemption Umorzone 09-2018 Wystawione 0 09-2018 From the Beginning 47 418 723 0 Bilans 7 823 713 Blocked for redemption Wystawione Redempted 1 363 709 995 Zablokowane do umorzenia Od początku istnienia 0 From the Beginning Umorzone Od początku istnienia Page 14 from 22 Issued 1 268 798 740 Wystawione 09-2018 Od początku istnienia 0 53 021 972 Blocked for redemption 0 Umorzone Balance Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia 53 021 972 1 268 798 740 Balance Umorzone 3 433 633 723 0 900 140 661 Zablokowane do umorzenia Wystawione 1 091 123 244 198 164 903 09-2018 Zablokowane do umorzenia Balance Issued Bilans 2 361 890 Redempted 0 0 Wystawione Umorzone Blocked for redemption 0 19 020 449 028 Redempted 10 807 417 Balance 985 747 493 2 355 161 458 Issued 19 028 272 741 0 Bilans 0 177 632 783 Balance From the Beginning Redempted From the Beginning 0 177 632 783 2 863 771 0 Zablokowane do umorzenia Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia Balance 124 862 830 302 Od początku istnienia Bilans 3 433 633 723 156 676 090 227 Redempted 0 2 050 707 0 31 813 259 925 8 101 683 252 2 050 707 09-2018 Bilans Blocked for redemption Issued Umorzone Bilans From the Beginning Issued Zablokowane do umorzenia Redempted Issued Od początku istnienia 09-2018 0 1 363 709 995 From the Beginning Redempted 31 376 452 0 0 0 Od początku istnienia Od początku istnienia Bilans 542 496 275 203 424 09-2018

15. Wrzesień 2018 | September 2018 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMEF | PMEF Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans 2 610 512 0 530 124 Zablokowane do umorzenia 169 989 9 527 Blocked for redemption 0 Wystawione 530 124 705 626 771 Umorzone Blocked for redemption 65 881 934 From the Beginning Wystawione From the Beginning Blocked for redemption Issued 09-2018 09-2018 2 050 707 Umorzone 45 076 230 Bilans -42 465 718 Balance 0 Wystawione 1 363 709 995 9 527 0 Umorzone 22 741 921 60 877 652 0 Wystawione Zablokowane do umorzenia Balance Od początku istnienia 11 115 923 Issued Od początku istnienia Blocked for redemption Issued Wystawione 198 164 903 From the Beginning Wystawione 22 749 647 60 885 378 Issued Umorzone 7 726 Od początku istnienia 593 231 480 Od początku istnienia 09-2018 Zablokowane do umorzenia Bilans 22 741 921 9 527 From the Beginning 7 726 Redempted Bilans 11 097 856 09-2018 18 067 Redempted 7 726 198 164 903 9 527 2 050 707 Redempted Wystawione 09-2018 09-2018 Od początku istnienia From the Beginning 3 433 633 723 1 363 709 995 Issued Issued Bilans 985 747 493 Blocked for redemption 0 Od początku istnienia Umorzone 7 726 Zablokowane do umorzenia 22 749 647 60 885 378 Balance Zablokowane do umorzenia Redempted From the Beginning 60 877 652 Balance 1 298 858 251 Redempted Zablokowane do umorzenia 0 31 376 452 09-2018 10 807 417 177 632 783 Balance 7 192 459 932 2 355 161 458 Od początku istnienia 7 192 459 932 Umorzone 177 632 783 0 3 433 633 723 Zablokowane do umorzenia 2 361 890 2 863 771 Bilans Redempted Page 15 from 22 From the Beginning Balance 0 Blocked for redemption Bilans Balance Redempted Umorzone Blocked for redemption Issued

1. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 4,30 Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 68,23 4,05 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 22 0,78 Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 50,69 49,90 09-2018 Średnioważone ceny Change 64,23 62,00 265,73 10,52 72,28 Monthly Peak Price (EUR/MWh) 218,01 213,88 18,44 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 276,24 2,23 4,13 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 310,88 292,45 08-2018 Zmiana 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 09-2018 08-2018 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 02/04 - 08/04 09/04 - 15/04 16/04 - 22/04 23/04 - 29/04 30/04 - 06/05 07/05 - 13/05 14/05 - 20/05 21/05 - 27/05 28/05 - 03/06 04/06 - 10/06 11/06 - 17/06 18/06 - 24/06 25/06 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 15/07 16/07 - 22/07 23/07 - 29/07 30/07 - 05/08 06/08 - 12/08 13/08 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 02/09 03/09 - 09/09 10/09 - 16/09 17/09 - 23/09 24/09 - 30/09

6. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 11-2017 1 128 862 98 02-2018 8 617 196 04-2018 07-2018 Liczba kontraktów Traded Contracts 3 361 Traded Contr. MWh Volume 4 864 Miesiąc 20 094 3 357 9 787 156 01-2018 6 088 16 2 138 3 934 130 086 392 690 634 800 3 463 1 684 674 025 14 981 028 75 7 612 740 4 455 5 658 5 480 26 713 132 03-2018 4 660 15 418 506 96 11 213 957 015 821 6 826 41 933 05-2018 285 040 622 14 828 354 BASE LOAD PEAK5 LOAD L. kontr. OFFPEAK LOAD TOTAL 5 574 52 83 341 330 625 15 301 692 77 450 4 093 652 005 917 1 698 912 945 MWh 1 637 Traded Contr. 1 579 2 439 6 390 010 878 3 086 17 107 330 70 7 689 732 2 30 554 Volume 6 665 1 842 930 810 MWh 1 274 505 5 15 898 202 5 800 8 627 L. kontr. Wol. obrotu Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity Volume Wolumen obrotu 10-2017 Month L. kontr. Wol. obrotu 80 12-2017 Wol. obrotu Traded Contr. Volume 11 062 471 4 938 53 768 08-2018 06-2018 138 834 976 16 263 196 205 592 465 117 110 318 1 229 250 10 790 751 519 060 625 530 28 615 307 15 853 987 4 763 4 194 1 135 844 7 072 569 MWh 16 136 647 17 891 673 Łączne obroty miesięczne energią elektryczną | Total Monthly Electricity Volumes | (MWh) 6 399 8 333 398 5 691 7 687 774 8 603 142 169 039 154 416 Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) 57 Page 6 from 22 3 331 11 658 566 12 769 997 703 920 1 375 41 1 617 135 09-2018 2018 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 22 500 000 25 000 000 27 500 000 30 000 000 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

18. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczny wolumen (1000 toe) Monthly Volume (GWh) 09-2018 Miesięczny wolumen (GWh) Średnioważona cena -1,21 Miesięczny wolumen (GWh) 8,76 08-2018 Monthly Volume (1000 toe) Miesięczny wolumen (GWh) 325,35 Page 18 from 22 11,63 Weighted Average Price (PLN/MWh) 10,85 08-2018 Miesięczny wolumen (1000 toe) Średnioważona cena Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Miesięczny wolumen (GWh) 9,40 -328,12 Monthly Volume (GWh) 19,58 119,38 1,08 Monthly Volume (GWh) Zmiana Change Monthly Volume (GWh) Zmiana Change 0,00 08-2018 2 310,06 -147,84 -1,86 Weighted Average Price (PLN/MWh) Średnioważona cena 09-2018 2 638,18 08-2018 Średnioważona cena 14,58 1 612,03 Zmiana Change Średnioważona cena Monthly Volume (1000 toe) 0,51 Monthly Volume (GWh) 09-2018 08-2018 Zmiana Change 08-2018 0,00 2,23 182,03 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (1000 toe) 1,67 0,03 Monthly Volume (1000 toe) 1,67 09-2018 09-2018 08-2018 643,17 507,38 0,15 Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/toe) 717,84 710,00 Weighted Average Price (PLN/toe) Średnioważona cena 8,76 8,61 0,15 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 1 180,57 1 328,41 -147,84 09-2018 1 180,57 Miesięczny wolumen (1000 toe) Zmiana Change 09-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) 08-2018 Zmiana Change 7,84 09-2018 Średnioważona cena 16,71 08-2018 Zmiana Change 09-2018 2,23 1,56 Monthly Volume (1000 toe) 0,12 09-2018 08-2018 Zmiana Change Średnioważona cena 109,96 109,45 1,65 8,61 1 328,41 Weighted Average Price (PLN/toe) 09-2018 311,56 691,74 672,16 Weighted Average Price (PLN/MWh) 0,21 0,32 Miesięczny wolumen (GWh) 1 597,45 55,13 55,13 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 11,63 9,40 Monthly Volume (GWh) Średnioważona cena 0,12 Zmiana Change 15,50 717,84 109,45 108,52 Monthly Volume (GWh) 55,13 74,67 Weighted Average Price (PLN/toe) 109,96 09-2018 309,70 08-2018 08-2018 325,35 Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) Zmiana Change 507,38 63,79 62,71 182,03 0,51 Zmiana Change 55,13

22. Wrzesień 2018 | September 2018 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes 11,43 3,16 0,94 226,76 6,63 10,41 % Zmiana 303,05 2,84 -1,37 301,60 Page 22 from 22 12,23 12,53 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 10,62 11,31 08-2018 248,44 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 06-2018 239,42 -1,92 03-2018 230,75 05-2018 237,20 2,62 12,46 0,07 -0,84 -0,56 4,34 07-2018 238,10 -0,55 11,08 1,65 301,38 1,40 1,27 -1,61 Cena Zmiana Cena 11-2017 238,22 3,24 Zmiana % Price Change Cena 12,11 12,41 12,21 10,90 1,58 -0,43 10,73 -0,56 297,23 -0,98 2,48 Change 297,18 1,27 7,99 289,04 294,68 5,56 12-2017 212,66 0,59 211,41 01-2018 1,23 10,57 1,11 04-2018 2,69 9,39 1,84 237,66 Price 3,50 6,69 10,48 0,73 273,82 Zmiana % -2,86 10,79 2,08 0,67 9,45 0,64 253,53 6,68 % PLN/GJ PLN/t Change Month 10-2017 1,25 0,86 -0,66 02-2018 12,04 9,57 299,16 2,99 6,50 9,64 3,89 1,92 -3,19 228,22 0,64 Change PSCMI 1 Price PLN/GJ 10,03 10,42 206,17 6,45 12,40 256,65 PSCMI 2 09-2017 208,75 PLN/t Price Miesiąc Cena 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

2. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 94 981 Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 70 992 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) Wolumen OFFPEAK 08-2018 794 355 Page 2 from 22 2 129 767 Zmiana 2 056 416 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 66 336 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 1 335 411 699 374 Change 73 351 1 357 042 -21 631 Statystyki miesięczne 09-2018 Average Daily Volume 4 656 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 1-09 3-09 5-09 7-09 9-09 11-09 13-09 15-09 17-09 19-09 21-09 23-09 25-09 27-09 29-09 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 02/04 - 08/04 09/04 - 15/04 16/04 - 22/04 23/04 - 29/04 30/04 - 06/05 07/05 - 13/05 14/05 - 20/05 21/05 - 27/05 28/05 - 03/06 04/06 - 10/06 11/06 - 17/06 18/06 - 24/06 25/06 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 15/07 16/07 - 22/07 23/07 - 29/07 30/07 - 05/08 06/08 - 12/08 13/08 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 02/09 03/09 - 09/09 10/09 - 16/09 17/09 - 23/09 24/09 - 30/09 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

16. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 0 08-2018 0 09-2018 14 30 Miesięczny wolumen TP (GWh) Monthly OTC Volume (GWh) 08-2018 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 8 Zmiana Change 109,53 Zmiana Change 13 Page 16 from 22 Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) Średnioważona cena TP 24,12 108,93 0,61 09-2018 Number of Concluded Transactions Monthly OTC Volume (GWh) 12 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions - Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) -2,08 0 Monthly OTC Volume (GWh) 8,75 Liczba zawartych transakcji 08-2018 214,19 6 0 89,65 Monthly OTC Volume (GWh) 09-2018 108,93 Zmiana Change Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 1 021,22 0,00 0,00 22,03 09-2018 8,59 308,53 309,14 -0,61 Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 0 Zmiana Change -35 Średnioważona cena TP 0 - 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 14 Monthly OTC Volume (GWh) 09-2018 -197,89 Number of Concluded Transactions 303,84 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP 105,02 Miesięczny wolumen TP (GWh) 15 30 0,16 15 15 -197,89 1 0 Number of Concluded Transactions 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 0,16 Zmiana Change - Number of Concluded Transactions 6 Zmiana Change WAvg OTC Price (PLN/MWh) 08-2018 - 08-2018 Monthly OTC Volume (GWh) 943,90 09-2018 Number of Concluded Transactions 0,00 0,00 15 0 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) 0,61 08-2018 236 0 08-2018 0,00 Zmiana Change 83,23 08-2018 - 0,00 Zmiana Change 1 219,11 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 09-2018 Średnioważona cena TP 0 109,53 09-2018 0 08-2018 8,75 271 - Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji 08-2018 09-2018 1 057,44 -113,54 21,79 0,00 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) 8 Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji 0 09-2018 Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 303,84 214,19 Miesięczny wolumen TP (GWh) 1 021,22 - - WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) 1 219,11 8,59 Zmiana Change WAvg OTC Price (PLN/MWh) 0,00 - - 0,00 0,00 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP Number of Concluded Transactions - 89,65 Miesięczny wolumen TP (GWh) - Liczba zawartych transakcji

8. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES WAvg Price Volume PLN/MWh - 07-2018 - - - Monthly Low TGEozebio Index Monthly Low BGX Index Wolumen na Fixingu 32 861 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio Index Sesje PMBG - Wolumen i indeks BGX | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and BGX Index - 0 - 0 01-2018 318,33 11-2017 317,99 37 709 0 05-2018 315,62 41 438 51 782 02-2018 317,91 34 096 09-2018 312,66 54 360 38 594 310,31 0 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 34 109 TGEozebio - MIN 306,62 312,57 Miesiąc PMOZE-BIO Śr. waż. cena Wolumen Month 0 - 03-2018 Cena średnioważona (PLN/MWh) 2 297 313,06 - Śr. waż. cena Wolumen 08-2018 BGX - MAX 04-2018 41 753 42 442 08-2018 Monthly Total Volume (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) BGX - MIN 06-2018 313,50 WAvg Price TGEozebio - MAX 313,06 - 0 313,98 317,50 -3,52 Wolumen w notowaniach ciągłych -2,75 Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - 316,48 - 0 Wolumen na Fixingu - 3 541 0 Auction Volume 09-2018 35 053 4 403 MWh - 39 456 Continuous Trading Volume PLN/MWh -1 244 10-2017 08-2018 Monthly Total Volume (MWh) Volume w tym / including: 0 0 Continuous Trading Volume 317,68 313,44 52 871 - w tym / including: PMBG 0 -5,95 Monthly High BGX Index Zmiana Change - 0 0 0 09-2018 0 - 0 0 Auction Volume Zmiana Change 41 753 38 594 3 160 Wolumen miesięczny (MWh) MWh Monthly High TGEozebio Index Cena średnioważona (PLN/MWh) 310,31 - Page 8 from 22 - 0 - - 34 065 0 12-2017 317,95 295 300 305 310 315 320 325 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 300 305 310 315 320 325 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 4-09 6-09 11-09 13-09 18-09 20-09 25-09 27-09 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio Index 300 305 310 315 320 325 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 4-09 6-09 11-09 13-09 18-09 20-09 25-09 27-09 Wolumen | Volume Indeks BGX | BGX Index

9. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMGM-2017 | PMGM-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 0 107,96 - 118,08 110,66 - 110,47 285 099 MWh PMGM-2018 03-2018 104 969 83 560 Śr. waż. cena - 117,63 3 989 0 116,95 Śr. waż. cena 290 792 PLN/MWh 0 0 12-2017 11-2017 - - - Miesiąc Month Volume 0 Continuous Trading Volume PMGM-2017 8 356 02-2018 07-2018 144 072 - 117,75 08-2018 43 047 117,34 455 004 106,37 04-2018 117,23 PLN/MWh 203 542 - 109,38 108,14 245 151 - - 297 640 06-2018 09-2018 110,61 111 161 19 165 107,37 Page 9 from 22 05-2018 - Auction Volume Wolumen Volume 190 658 Wolumen miesięczny (MWh) 111 161 173 050 8 895 102 267 KGMX - MAX 01-2018 151 856 - Wolumen w notowaniach ciągłych Continuous Trading Volume 0 0,14 111,10 Monthly High KGMX Index KGMX - MIN w tym / including: - Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly High KGMX Index Zmiana Change Monthly Total Volume (MWh) 110,47 - Monthly Low KGMX Index 203 542 KGMX - MAX 110,61 -0,12 110,12 110,98 0 08-2018 Monthly Low KGMX Index 09-2018 117,14 Wolumen na Fixingu w tym / including: Wolumen na Fixingu Cena średnioważona (PLN/MWh) Auction Volume 12 884 157 350 116,52 - WAvg Price MWh Monthly Total Volume (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) - Wolumen WAvg Price 88 391 Sesje PMGM-2018 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM- 2018 contract - Volumes and KGMX Index Sesje PMGM-2017 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM-2017 contract - Volumes and KGMX Index 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 10-2017 110,25 0,14 KGMX - MIN - Weighted Average Price (PLN/MWh) 09-2018 0 08-2018 - - 0 92 380 Cena średnioważona (PLN/MWh) - - - 0 Zmiana Change - 95 100 105 110 115 120 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 4-09 6-09 11-09 13-09 18-09 20-09 25-09 27-09 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index 100 105 110 115 120 125 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 PMGM-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMGM-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 90 95 100 105 110 115 120 0 7 000 14 000 21 000 28 000 35 000 42 000 4-09 6-09 11-09 13-09 18-09 20-09 25-09 27-09 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index

12. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 1 494,09 385,56 05-2018 06-2018 Śr. waż. cena Weighted Average Price (PLN/toe) 1 594,76 206 0 Wolumen Wolumen miesięczny (toe) PLN/toe 833,50 206 691,39 484 1 377,69 489 19 711 13 956 826 09-2018 14 690 719 Wolumen w notowaniach ciągłych 04-2018 1 597,45 Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff Index 0 PMEF Wolumen Volume 324 Auction Volume 674,99 Miesiąc toe 1 240,90 13 656 539,24 PMEF_F w tym / including: Continuous Trading Volume 1 520,00 PLN/toe Cena średnioważona (PLN/toe) Wolumen w notowaniach ciągłych TGEeff - MAX 14,58 WAvg Price 10-2017 Monthly Low TGEef Index 672,16 20,00 Wolumen na Fixingu 1 598 5,24 0 09-2018 16 707 118 1 597,45 Zmiana Change -4 648 Zmiana Change Monthly Low TGEeff Index 4 001 1 600,00 Auction Volume Śr. waż. cena 1 600,00 TGEeff - MIN 08-2018 TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) Monthly Total Volume (toe) Continuous Trading Volume 691,39 19,23 1 620,00 13 656 w tym / including: 09-2018 Wolumen na Fixingu Monthly High TGEeff Index 118 324 Monthly Total Volume (toe) 1 612,03 206 16 707 29 1 502,12 0 37 281 1 612,03 12-2017 - Volume 10 727 WAvg Price Month 1 540,00 1 047 645,37 324 02-2018 715,66 34 685 27 214 - 496,27 0 08-2018 672,16 558,03 1 545,64 toe 07-2018 290 01-2018 1 400,00 175 03-2018 469,13 42 822 719,50 9 414 58 880 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX 11-2017 672,64 698,47 Monthly High TGEef Index 08-2018 Wolumen miesięczny (toe) 2 403 9 655 Page 12 from 22 600,00 72,64 -3 050 14 303 Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef Index 1,53 700,00 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 4-09 6-09 11-09 13-09 18-09 20-09 25-09 27-09 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff Index 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 4-09 6-09 11-09 13-09 18-09 20-09 25-09 27-09 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef Index 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

11. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEC-2017 | PMEC-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 8,52 Month - 1 000 0 9,82 1 528 663 9,72 8,81 Zmiana Change 08-2018 Wolumen 12-2017 Śr. waż. cena - WAvg Price Auction Volume KECX - MIN 8,80 8,83 Wolumen na Fixingu 8,80 105 298 50 055 02-2018 0 04-2018 - 0 268 020 WAvg Price Volume 9,78 922 563 Monthly Total Volume (MWh) 06-2018 109 298 09-2018 MWh PLN/MWh PLN/MWh - Wolumen w notowaniach ciągłych - 9,79 PMEC-2017 - Cena średnioważona (PLN/MWh) - 44 223 9,76 01-2018 0 - 9,79 03-2018 4 000 0,02 35 628 w tym / including: Volume 167 971 571 486 05-2018 8,77 178 300 9 439 KECX - MAX 8,77 8,68 07-2018 8,81 - 08-2018 159 353 - 9,83 9,83 0 PMEC-2018 18 426 MWh Sesje PMEC-2018 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2018 contract - Volumes and KECX Index - 11-2017 9,81 229 369 - Śr. waż. cena - - Wolumen Monthly High KECX Index 14 426 140 927 Continuous Trading Volume - 436 268 255 554 10-2017 - Weighted Average Price (PLN/MWh) 8,81 Miesiąc -0,01 09-2018 159 353 Monthly Low KECX Index Monthly Low KECX Index Wolumen miesięczny (MWh) 0 0 0 Wolumen na Fixingu 0 - Auction Volume 0 - - Monthly Total Volume (MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) KECX - MAX Cena średnioważona (PLN/MWh) 109 298 08-2018 0 8,80 Continuous Trading Volume -0,03 Zmiana Change Monthly High KECX Index - - Sesje PMEC-2017 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2017 contract - Volumes and KECX Index - Wolumen miesięczny (MWh) w tym / including: - 09-2018 0 KECX - MIN Wolumen w notowaniach ciągłych 0 - Page 11 from 22 - 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 4-09 6-09 11-09 13-09 18-09 20-09 25-09 27-09 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 PMEC-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEC-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000 4-09 6-09 11-09 13-09 18-09 20-09 25-09 27-09 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index

10. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMMET-2017 | PMMET-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 55,13 w tym / including: PLN/MWh Wolumen Miesiąc Month 0 06-2018 10 925 - - 07-2018 55,36 24 244 55,13 03-2018 55,03 55,71 - 55,32 - 9 400 Wolumen 09-2018 Monthly Low KMETX Index - - 3 467 04-2018 181 55,50 01-2018 0 0 - - 15 067 Wolumen na Fixingu 11-2017 55,40 55,06 Volume MWh 10-2017 - - 09-2018 KMETX - MAX 54,67 09-2018 55,15 Monthly Low KMETX Index 02-2018 - - 21 528 1 226 KMETX - MIN KMETX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) -0,45 55,26 96 059 23 503 11 625 55,13 55,40 Śr. waż. cena - - 05-2018 12-2017 - 08-2018 55,13 Auction Volume 0 Śr. waż. cena - 0 MWh 55,31 0 WAvg Price Volume Auction Volume WAvg Price PLN/MWh 9 009 Wolumen na Fixingu PMMET-2018 PMMET-2017 30 555 9 400 2 225 - 0 Sesje PMMET-2018 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2018 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 0 KMETX - MAX 0,60 Monthly High KMETX Index 08-2018 0,00 - w tym / including: Continuous Trading Volume 0 - Monthly Total Volume (MWh) 2 225 9 400 11 625 11 625 55,01 54,85 9 644 - Wolumen miesięczny (MWh) 55,12 55,75 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) Zmiana Change - Page 10 from 22 0 0 0 - Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly High KMETX Index Monthly Total Volume (MWh) - 0 - 0 0 - 0 08-2018 Sesje PMMET-2017 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2017 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 0 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 4-09 6-09 11-09 13-09 18-09 20-09 25-09 27-09 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index 52 53 54 55 56 57 58 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 PMMET-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMMET-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 4-09 6-09 11-09 13-09 18-09 20-09 25-09 27-09 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index

13. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2017 | PMEF-2017 Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 02-2018 - - 463,69 1 524 - TGEef18 - MAX 1 413 Cena średnioważona (PLN/toe) WAvg Price 310,00 717,84 643,17 w tym / including: Wolumen miesięczny (toe) Monthly Low TGEef18 Index 0 598,49 8 195 PMEF-2018 - - 457,60 640,00 PMEF-2017 Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen Wolumen miesięczny (toe) 606 Monthly Total Volume (toe) Monthly Low TGEef17 Index 688,06 - 12-2017 643,17 1 557 - - 1 810 Month 380 Zmiana Change - 11-2017 2 651 09-2018 717,84 1 674 - - 528 05-2018 710,00 25 08-2018 01-2018 0 0 0 03-2018 - w tym / including: Wolumen na Fixingu 0 Auction Volume Auction Volume Page 13 from 22 Monthly High TGEef18 Index Monthly High TGEef17 Index PLN/toe toe PLN/toe toe Wolumen na Fixingu 380 0 Miesiąc 0 06-2018 710,00 388 581,10 WAvg Price Volume 04-2018 700,00 495 TGEef17 - MIN - 0 794,61 0 534,15 2 538 10-2017 - - - Wolumen w notowaniach ciągłych 1 294 33,82 0 0 0 Monthly Total Volume (toe) 690,00 74,67 Cena średnioważona (PLN/toe) - - - Weighted Average Price (PLN/toe) Weighted Average Price (PLN/toe) 08-2018 09-2018 08-2018 1 557 117 Continuous Trading Volume Volume 420,05 Sesje PMEF-2018 - Wolumen i indeks TGEef18 | Trading Sessions for PMEF-2018 contract - Volumes and TGEef18 Index 1 674 27 07-2018 520,00 985 - - TGEef18 - MIN 1 557 -263 Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2017 - Wolumen i indeks TGEef17 | Trading Sessions for PMEF-2017 contract - Volumes and TGEef17 Index 1 000,00 0 TGEef17 - MAX - - - 09-2018 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change - 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 4-09 6-09 11-09 13-09 18-09 20-09 25-09 27-09 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 400 500 600 700 800 900 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 0 50 100 150 200 250 300 350 4-09 6-09 11-09 13-09 18-09 20-09 25-09 27-09 Wolumen | Volume Indeks TGEef17 | TGEef17 Index

3. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market 4,30 10,83 09-2018 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 22 345 Base Volume (MWh) -153 8 465 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 206,19 8 312 335,84 78,08 67,25 490,14 47,61 113,95 Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 08-2018 399 684 27,74 16 74,65 - 0 - 19 Statystki miesięczne 23 879 11 12 47,94 430,90 472 376,69 0 22 675 0 18 - 75,52 - - 0 8 9 -21,29 11,04 Wol. | Volume - - 15 64,50 74,01 - Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 761 - - 0 - PLN/ MWh Godz. | Hour 318,35 3 820 50,64 - 321,07 - - - - Zmiana | Change - PLN/ MWh 0 91,25 0 Zmiana | Change Godz. | Hour - 50,62 5 - 4 17 324,81 -23,59 309 217,74 EUR/ MWh 705 60,04 - 727 13 427,69 100,18 302,39 6 288,23 113,00 EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 0 99,44 14 392,48 - 2 - 69,81 811 - 724 300,27 - 44,41 141,19 20 - - - 0 - 7 107,30 21 87,58 - 67,10 Wolumen BASE (MWh) 10 0 258,23 - Weighted Average Price (EUR/MWh) 70,30 - - 48,75 Zmiana 34,66 - 0 200 250 300 350 400 450 500 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 09-2018 08-2018 0 200 400 600 800 1 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 250 500 750 1 000 1 250 1-09 3-09 5-09 7-09 9-09 11-09 13-09 15-09 17-09 19-09 21-09 23-09 25-09 27-09 29-09

7. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 0 Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks OZEX | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and OZEX Index Wolumen Volume Śr. waż. cena 02-2018 0 72,62 09-2018 - 08-2018 1 324 396 10-2017 WAvg Price 0 71,12 - Continuous Trading Volume 0 - 125,45 1 212 176 MWh 1 290 189 09-2018 - 0 61,96 01-2018 - - 08-2018 07-2018 1 366 160 1 492 250 44,10 41,80 129,30 90,15 06-2018 765 261 - - 49,05 77,67 1 580 737 0 99,64 OZEX - MIN 0 - Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) 0 Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume PMOZE_A 0 0 04-2018 - 882 985 - w tym / including: Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks OZEX_A | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and OZEX_A Index PLN/MWh 03-2018 05-2018 0 3,86 OZEX_A - MAX -2,71 -20 766 OZEX_A - MIN Monthly High OZEX Index 09-2018 0 - - Cena średnioważona (PLN/MWh) 156,07 153,36 Weighted Average Price (PLN/MWh) - - Monthly Total Volume (MWh) 1 580 737 141 946 Volume 0 1 331 697 12-2017 Wolumen 0 0 1 045 638 11-2017 Śr. waż. cena 0 WAvg Price MWh 44,94 - 0 Monthly Low OZEX Index 0 OZEX - MAX - - - 0 PMOZE Miesiąc Month - 1 121 727 - 0 Zmiana Change -193 811 Monthly Low OZEX_A Index 96,91 08-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 1 366 160 Wolumen w notowaniach ciągłych 1 244 980 1 438 791 121 180 Continuous Trading Volume Page 7 from 22 w tym / including: 129,30 Zmiana Change -214 577 Monthly High OZEX_A Index 125,45 -2,73 71,85 PLN/MWh 887 027 Wolumen na Fixingu 90 100 110 120 130 140 150 160 0 40 80 120 160 200 240 280 4-09 6-09 11-09 13-09 18-09 20-09 25-09 27-09 Wolumen | Volume Indeks OZEX | OZEX Index 90 100 110 120 130 140 150 160 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 240 000 280 000 4-09 6-09 11-09 13-09 18-09 20-09 25-09 27-09 Wolumen | Volume Indeks OZEX_A | OZEX_A Index 25 50 75 100 125 150 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

20. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) 1 - GAS_BASE_M-10-18 GAS_BASE_W-38-18 11 256 Nazwa kontraktu Kurs max High Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price MWh EUR/MWh - 1 680 - - 132 048 4 1 680 - 0 MWh Wolumen obrotu Volume 1 652 127,00 29,53 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 11 PLN/MWh 127,00 672 - PLN/MWh % 127,00 L. kontr. Traded Contr. 0 1 13,72 - 12,54 786 11,57 1 196 352 30,43 - 30,69 - 0 126,50 129,02 GAS_BASE_W-39-18 125,75 - 0 1 445 0 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 7 193 Liczba zawartych transakcji | - 138,00 0 0 0 Number of trades Liczba kontraktów | - 0 1 608 166 135 - - 125,75 277 0 - 1 179 984 29,01 GAS_BASE_W-37-18 GAS_BASE_W-40-18 - Products 4,30 1 040 400 - 67 120,00 PLN/MWh 28,15 127,00 Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) 11 256 125,75 Kurs min Low Price 132,00 132,00 29,24 Zmiana obr. Vol. Change 0 10 124,00 - 0 925 200 18 557 774 0 - 0 29,97 - - 132,01 0 - GAS_BASE_Q-3-19 - 0 120,00 137,50 0 30,47 132 048 GAS_BASE_M-11-18 124,78 264 GAS_BASE_M-12-18 30,00 0 0 GAS_BASE_Q-4-18 26 0 106 GAS_BASE_W-41-18 - - 118,10 27,46 74 256 GAS_BASE_S-W-18 -74 664 Page 20 from 22 - 196 30,43 GAS_BASE_S-S-19 69 106,75 1 539 367 191 - 123,25 GAS_BASE_Q-2-19 3 048 048 8,09 0 - 0 10,97 2 239 920 111,25 Łączne obroty miesięczne gazem ziemnym | Total Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) 131,06 113,70 -2 184 130,89 - 0 0 GAS_BASE_M-01-19 - 1 017 0 GAS_BASE_Y-20 1 577 226 - GAS_BASE_Q-1-19 105 12,65 109,86 25,54 355 136,90 0 205 0 327 672 699 516 713 - - 124,00 402 960 - 895 440 - 121,45 - GAS_BASE_S-W-19 206 365 - - 0 - GAS_BASE_W-43-18 GAS_BASE_Y-19 GAS_BASE_W-44-18 0 4,78 - - - 0 - 123,00 0 0 - GAS_BASE_W-42-18 - 0 8 908 920 124,20 136,50 - - 128,92 - 0 138,50 130,89 121,09 347 11,42 419 710 714 - 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018

4. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 4,30 322,00 3 794 688 306 600 2 0 0 1 911 336 28 - - - 1 283 429 18,38 4 418 0 250,10 315,00 - 295,00 - 35 19 438 440 0 7 796 400 BASE_W-43-18 BASE_W-42-18 - - 292,13 295,00 0 183 - 0 0 75 600 - 512 560 - 0 4 416 0 0 0 0 0 - 290,00 233 172 0 BASE_M-11-18 - 0 - 2 705 472 229 770 20 496 BASE_M-12-18 287,00 - - 267,01 0 - 0 BASE_M-10-18 BASE_W-44-18 - 4,82 - - 0 66,54 282,86 0 67,75 24 864 BASE_W-41-18 14,93 317,00 BASE_W-40-18 1 176 1 176 62,08 65,76 BASE_W-38-18 278,00 173 120 L. trans. No. of Trades 53 Miesięczne | Month - 61,76 59 565 L. kontr. | Traded Contracts 23 539 728 2 686 56 BASE_W-39-18 - 148 0 Roczne | Calendar 20 160 24 864 286,21 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price 20 160 269,00 BASE_W-37-18 970 40 24 Roczne | Calendar 265,64 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 961 390 1 297 801 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 155 527 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 12 261,00 - 77 65 250 PLN/MWh 103 950 46 2 275 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 56 4 433 6 399 L. kontr. | Traded Contracts 214 Tygodniowe | Week 88 536 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 28 615 307 11 625 50 460 270,00 8 Products 383 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 2 123 478 291,41 42 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity MWh 1 441 995 Wolumen | Volume | (MWh) 110 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 0 288,00 0 0 4 418 0 BASE_M-06-19 BASE_Q-1-19 BASE_Q-4-18 BASE_M-03-19 Kwartalne | Quarter 0 4 810 621 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 0 MWh % - 0 0 0 316,00 306,00 - - 249,00 606 430 0 0 814 - 0 0 - - 284,00 262,00 - - - 125 300 0 - 139 872 - 21 000 21 000 131 760 13,17 280,00 - - 274,98 63,93 273,50 320,00 21 336 127 - - - 0 0 7 273,00 5,56 0 - - 2 310,00 - - - 0 - - 0 831 215 305,00 0 658 282 0 0 62,53 385 - 0 0 2 122 640 - 246,00 0 4 416 264,50 432 320,00 0 2 219 - - - 275,00 310,00 - - 68,00 67,59 - 285,53 BASE_W-45-18 - 67,92 - - BASE_W-46-18 300,88 - 69,95 - 292,50 68,67 296,02 - BASE_M-02-19 BASE_M-05-19 - 310,00 - 295,36 BASE_M-01-19 BASE_Y-21 BASE_Y-20 BASE_Q-2-20 BASE_Q-2-19 - 12,29 258,50 - - - 268,96 - 290,72 - - BASE_Y-19 72,07 11,90 BASE_Q-3-19 BASE_Q-1-20 BASE_Q-4-19 - - 15,52 66,39 18,26 68,82 - - BASE_M-04-19 - - - 60 - 198 0 0 0 0 223 200 0 43 2 0 0 1 247 0 371 Page 4 from 22 0 130 0 0 473 0 0 581

5. Wrzesień 2018 | September 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 194,00 OFFPEAK_Q-2-19 - - - - - - OFFPEAK_Y-20 OFFPEAK_Q-4-19 - 13,73 OFFPEAK_M-05-19 OFFPEAK_M-06-19 194,00 PEAK5_Y-21 PEAK5_Q-4-19 - - - PEAK5_Q-1-20 - 336,00 - - - - PEAK5_Y-20 - - - - - OFFPEAK_M-11-18 OFFPEAK_W-37-18 53,54 - - - OFFPEAK_W-41-18 OFFPEAK_W-44-18 - OFFPEAK_M-03-19 - OFFPEAK_M-04-19 - OFFPEAK_M-12-18 6 075 MWh 0 6 615 0 0 0 383 58 995 - 0 0 0 0 OFFPEAK_W-45-18 0 OFFPEAK_M-01-19 - - - OFFPEAK_W-39-18 - - 0 0 0 0 - - 0 - 0 570 0 371,00 81 0 0 0 0 24 8 2 - - - 0 7 2 850 1 350 Zmiana obr. Vol. Change 38 0 0 0 - - 903 600 1 441 995 0 386,00 58 995 34 020 0 - 18 - 0 0 - - 171 1 350 380,00 6 615 L. trans. No. of Trades 0 0 - 0 0 0 1 350 0 0 0 103 - 0 6 075 319,00 - - - 0 97 335 317,00 - 0 0 0 0 0 2 850 0 - L. kontr. Traded Contr. MWh - 18 0 - 1 350 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 0 Kurs min Low Price 330,00 318,00 Wolumen obrotu Volume 333,50 346,37 76,97 - - - - - - Zmiana kursu WAvg Price Change - PLN/MWh Kurs max High Price 331,08 - - - 345,00 311,20 - - PEAK5_W-38-18 PEAK5_M-04-19 - PEAK5_M-02-19 83,69 PEAK5_W-46-18 - 80,53 Nazwa kontraktu PEAK5_W-39-18 - Products 359,94 % 308,00 PEAK5_W-45-18 PEAK5_M-10-18 - - - 325,00 - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price - - - - 351,40 - - - - PEAK5_W-37-18 - EUR/MWh PEAK5_W-42-18 PEAK5_W-41-18 PEAK5_W-40-18 PLN/MWh PLN/MWh 72,35 360,00 PEAK5_W-43-18 PEAK5_W-44-18 - PEAK5_M-03-19 - - - - - - - 357,58 - PEAK5_M-11-18 PEAK5_M-12-18 325,00 - PEAK5_M-05-19 - - PEAK5_M-01-19 - 380,00 PEAK5_Q-1-19 - PEAK5_Q-2-19 88,35 PEAK5_Q-4-18 - - - - PEAK5_Q-3-19 - - 0 380,00 - 0 - OFFPEAK_W-42-18 - - - - - - 0 0 PEAK5_Q-2-20 OFFPEAK_W-40-18 0 - - 0 - - - - PEAK5_Y-19 - - 0 0 - - PEAK5_M-06-19 14,09 - - - - - OFFPEAK_M-10-18 OFFPEAK_W-46-18 - 92,45 - OFFPEAK_W-43-18 - 325,00 22,88 - - - 83,14 - - - - - - - - 230,40 - 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - 238,00 0 0 - 0 - - 0 235,00 - - - OFFPEAK_W-38-18 OFFPEAK_Q-4-18 2 428 - - - OFFPEAK_Y-21 0 0 4 000 - 0 0 - 236,50 0 - 224,00 - 810 - - OFFPEAK_Q-1-20 OFFPEAK_Q-2-20 - - - 0 - - - OFFPEAK_M-02-19 - - 337,00 374,00 - 397,66 0 - - 4 000 48 032 0 0 - - - - - - - 0 0 0 - - - 45,10 - 0 436,00 - 46 768 - - 188,00 53,57 OFFPEAK_Q-1-19 - - - 230,28 - - - - OFFPEAK_Q-3-19 64 935 0 229 770 0 0 - - 235,00 54,98 0 - - - 222,00 0 0 0 - OFFPEAK_Y-19 810 - 0 0 0 0 - - 2 428 0 224,00 194,00 - - 0 - - 42 0 0 0 0 0 0 1,89 0 0 0 0 - - - 46 0 - 210,03 0 - 0 0 0 75,56 - 0 10 240,00 - 0 0 - 48,83 0 23 1 38 2 - 0 0 0 0 - 0 Page 5 from 22 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 81,70 0 0 0 0 0 4 0 - - 0 0 2 570 6 18 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0

Widoki

 • 4594 Suma odsłon
 • 3518 Odsłon na stronie
 • 1076 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 43 powergo.pl
 • 16 178.216.200.66:8069
 • 13 178.216.200.66
 • 7 www.powergo.pl