RAPORT Ceny energii sierpień 2019

Kanał publiczny / Rynek Energii

Raport TGE Ceny energii 08.2019

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

14. Sierpień 2019 | August 2019 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantees of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantees of Origin Register Liczba zawartych transakcji 1 131 957 792 679 Volume of Guarantees of Origin Cancelled (MWh) -110 -339 278 Number of Concluded Transactions 177 Page 14 from 17 287 07-2019 -1 131 770 Miesięczny wolumen obrotu (MWh) 0,79 Cena średnioważona (PLN/MWh) Change Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana 0,70 884 093 08-2019 -0,09 2 015 863 Monthly trading volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000

13. Sierpień 2019 | August 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 1,13 07-2019 Miesięczny wolumen (GWh) Średnioważona cena Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change 58,48 Monthly Volume (GWh) -769,06 1 572,90 07-2019 Miesięczny wolumen (ktoe) 08-2019 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Miesięczny wolumen (ktoe) 302,98 07-2019 1 510,32 -1,02 59,69 2,97 Miesięczny wolumen (ktoe) 08-2019 2 279,38 07-2019 Weighted Average Price (PLN/toe) Page 13 from 17 95,07 1 514,16 Monthly Volume (ktoe) 1 211,18 Weighted Average Price (PLN/toe) 173,60 08-2019 1 477,83 Średnioważona cena Monthly Volume (ktoe) -4,97 1,37 Monthly Volume (ktoe) 7,94 0,35 67,44 8,96 292,76 126,89 299,06 1 506,68 Weighted Average Price (PLN/toe) Zmiana Change Średnioważona cena Zmiana Change 07-2019 08-2019 08-2019 128,02 Średnioważona cena 1 333,08 -18,15 Zmiana Change 6,31 41,53

12. Sierpień 2019 | August 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 07-2019 Średnioważona cena TP 497,87 Średnioważona cena TP 08-2019 8,63 Miesięczny wolumen TP (GWh) 08-2019 Średnioważona cena TP 07-2019 - Monthly OTC Volume (GWh) 697,37 08-2019 Number of Concluded Transactions 0,00 - - Number of Concluded Transactions 08-2019 -9 7 1 034,25 Zmiana Change - Liczba zawartych transakcji 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions 0 -1 2 0 Zmiana Change Monthly OTC Volume (GWh) 07-2019 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 0 Number of Concluded Transactions 16 0 Liczba zawartych transakcji Monthly OTC Volume (ktoe) Miesięczny wolumen TP (ktoe) Monthly OTC Volume (ktoe) -10,62 WAvg OTC Price (PLN/toe) Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji Liczba zawartych transakcji 0 Miesięczny wolumen TP (ktoe) 0,00 - Page 12 from 17 0,00 0 -1 Zmiana Change -39 Średnioważona cena TP 292,89 Zmiana Change Liczba zawartych transakcji 0,79 0 1 08-2019 0 292,76 08-2019 0 07-2019 249 - WAvg OTC Price (PLN/toe) Zmiana Change 124,09 Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji 0 0,01 Monthly OTC Volume (ktoe) 07-2019 Number of Concluded Transactions Średnioważona cena TP - -630,31 0,47 0,00 -5,94 0,00 Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) -0,13 07-2019 210 11,42 -0,01 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (ktoe) WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (GWh) Średnioważona cena TP - 1 400,00 - 124,56 0,00 07-2019 1 0,00 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 1 327,67 Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji 2,69 1 532,12 08-2019 Miesięczny wolumen TP (GWh) - 0,00 - Zmiana Change

16. Sierpień 2019 | August 2019 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market -2,86 50,12 324 432 12,04 51,31 484 109 Wolumen RDBg (MWh) 0,67 Intraday Volume (MWh) Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) -0,08 Day-Ahead Market Volume (MWh) Statystyki miesięczne 11,96 208 702 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) Page 16 from 17 275 407 11,54 52,98 51,98 12,44 -0,90 Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Wolumen RDNg (MWh) Zmiana Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) 784 176 459 744 07-2019 4,34 Change 08-2019 Monthly statistics 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2015 2016 2017 2018 2019 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 1-08 3-08 5-08 7-08 9-08 11-08 13-08 15-08 17-08 19-08 21-08 23-08 25-08 27-08 29-08 31-08 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

11. Sierpień 2019 | August 2019 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMEF | PMEF Contract (mtoe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (mtoe) Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract (mtoe) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register 08-2019 Umorzone Blocked for redemption Umorzone 0 Zablokowane do umorzenia 19 430 824 08-2019 Blocked for redemption 609 898 235 39 602 303 Od początku istnienia 1 091 359 637 Issued 0 4 692 401 462 026 Redempted Issued Zablokowane do umorzenia 0 39 484 427 346 042 829 Wystawione Issued 2 183 114 139 From the beginning Redempted 0 Balance 58 253 019 0 441 565 Bilans Umorzone Balance Bilans 0 Blocked for redemption Redempted 0 4 692 401 Zablokowane do umorzenia Zablokowane do umorzenia 1 375 892 480 19 028 272 741 08-2019 From the beginning Page 11 from 17 Zablokowane do umorzenia 0 39 484 427 From the beginning 08-2019 From the beginning Blocked for redemption Bilans 0 2 183 114 Bilans Balance 6 400 000 30 033 032 Od początku istnienia Balance 0 Balance 143 586 608 833 Od początku istnienia Bilans 316 342 095 176 001 683 123 08-2019 Wystawione Wystawione 966 299 081 Od początku istnienia Wystawione Umorzone Blocked for redemption 20 171 479 Umorzone 460 988 909 Redempted Od początku istnienia 30 121 392 Wystawione 08-2019 Od początku istnienia 1 692 234 575 0 1 437 402 466 Balance 32 415 074 290 5 732 457 779 0 Redempted Issued Umorzone Bilans From the beginning 0 0 Redempted 0 Umorzone Issued 0 From the beginning From the beginning 0 19 020 449 028 Od początku istnienia 08-2019 Blocked for redemption Balance Zablokowane do umorzenia 462 026 0 0 Wystawione Bilans Blocked for redemption 1 070 887 144 Zablokowane do umorzenia 7 823 713 Issued Redempted Issued 23 625 421 Wystawione 5 536 624 88 360

10. Sierpień 2019 | August 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market PMEF-2018 PMEF-2019 3 145 07-2019 1 653,75 03-2019 10 666 - 4 403 2 043 1 650,36 1 755 1 652,22 645 04-2019 90,45 01-2019 12-2018 1 500,00 0 29,86 Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2019 - Wolumen i indeks TGEef19 | Trading Sessions for PMEF-2019 contract - Volumes and TGEef19 index 05-2019 - Month 2 735 02-2019 382,70 w tym / including: Wolumen na Fixingu 234 325,88 08-2019 - - 1 506,68 2 969 WAvg Price - - 1 333,08 7 937 1 653,75 07-2019 -4 451 11-2018 10-2018 - 512,73 376,94 6 915 Wolumen miesięczny (toe) PLN/toe toe Volume - WAvg Price TGEef19 - MAX PLN/toe toe Monthly low TGEef19 index Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen 1 272,82 1 085 7 185 Page 10 from 17 717,84 - 6 487 - 1 530,00 -2,72 Miesiąc Cena średnioważona (PLN/toe) 1 506,68 1 356 06-2019 229,20 17 543 1 598,15 3 102 3 378 208,75 Volume 1 674 752 Zmiana Change 1 333,08 2 969 7 937 Monthly Total Volume (toe) -518 Auction Volume 1 527,28 173,60 139,04 3 415 -4 968 227,18 08-2019 - Weighted Average Price (PLN/toe) Monthly high TGEef19 lndex TGEef19 - MIN Wolumen w notowaniach ciągłych - - 09-2018 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 10 500 1-08 6-08 8-08 13-08 20-08 22-08 27-08 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2019  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 1-08 6-08 8-08 13-08 20-08 22-08 27-08 29-08 Wolumen | Volume Indeks TGEef19 | TGEef19 index

1. Sierpień 2019 | August 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 4,34 Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 59,53 4,84 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 17 3,42 Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 55,59 52,18 08-2019 Średnioważone ceny Change 61,27 57,01 242,89 23,33 64,37 Monthly Peak Price (EUR/MWh) 241,54 222,28 26,08 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 266,22 4,26 19,26 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 279,69 253,61 07-2019 Zmiana 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 08-2019 07-2019 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 130 150 170 190 210 230 250 270 290 25/02 - 03/03 04/03 - 10/03 11/03 - 17/03 18/03 - 24/03 25/03 - 31/03 01/04 - 07/04 08/04 - 14/04 15/04 - 21/04 22/04 - 28/04 29/04 - 05/05 06/05 - 12/05 13/05 - 19/05 20/05 - 26/05 27/05 - 02/06 03/06 - 09/06 10/06 - 16/06 17/06 - 23/06 24/06 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 04/08 05/08 - 11/08 12/08 - 18/08 19/08 - 25/08

6. Sierpień 2019 | August 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 28 615 307 4 794 11-2018 3 347 17 898 120 972 1 962 060 1 620 135 21 21 417 6 312 10-2018 12-2018 3 178 11 685 810 542 1 032 945 3 742 12 735 089 02-2019 3 882 12 520 5 684 17 040 4 978 07-2019 5 199 12 831 802 1 458 3 635 5 783 802 14 473 354 285 040 MW 06-2019 2019 34 502 101 034 585 9 131 12 324 930 93 88 114 7 035 12 462 005 04-2019 3 838 13 422 738 2 856 5 443 743 777 339 315 Month 01-2019 05-2019 4 570 13 893 506 1 100 1 574 460 MWh MW 5 480 26 713 132 1 617 135 98 Volume Traded Contracts 4 013 12 335 691 951 1 412 280 14 23 384 397 Wol. obrotu Wol. obrotu L. kontr. 22 1 092 293 058 Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity 18 665 443 MW 13 765 011 8 3 060 5 348 13 791 215 09-2018 2 744 Obroty miesięczne energią elektryczną | Monthly Electricity Volumes | (MWh) Statystyki dla kontraktów notowanych w systemie aukcji | Statistics for Contracts Quoted in Auction Trading System Traded Contr. 13 662 BASE LOAD PEAK5 LOAD 53 03-2019 5 163 1 638 825 12 1 847 775 10 12 636 4 908 15 283 149 Page 6 from 17 14 552 682 1 381 6 305 OFFPEAK LOAD TOTAL 1 060 16 334 Volume 4 372 Volume Traded Contr. 6 556 MW 821 1 326 150 16 205 169 15 480 486 43 726 14 186 970 20 047 150 26 720 490 6 399 6 614 Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) 113 447 629 L. kontr. Liczba kontraktów Traded Contr. Volume MWh MWh MWh Wol. obrotu W sierpniu 2019 roku na Rynku Terminowym Towarowym nie odbyły się żadne aukcje. | In August 2019 there were no auctions on Commodity Forward Instruments Market. Wolumen obrotu L. kontr. 1 754 3 043 035 66 08-2019 4 981 16 092 418 1 312 2 565 990 12 Miesiąc 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 22 500 000 25 000 000 27 500 000 30 000 000 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 200 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

17. Sierpień 2019 | August 2019 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Zmiana 254,77 -1,68 241,76 -3,60 11,10 % -0,56 325,23 313,02 2,76 0,47 -0,79 -2,03 Cena Zmiana Cena 312,97 -3,77 0,00 06-2019 263,75 -2,11 12,98 0,27 -1,04 -0,15 -1,42 11,91 -0,42 5,38 Change 1,96 Change 1,07 12,11 1,68 12-2018 -1,54 11,89 313,80 Page 17 from 17 12,87 13,00 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 12,62 12,42 07-2019 260,00 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 05-2019 256,52 3,90 02-2019 255,97 04-2019 01-2019 12,82 -0,85 307,81 260,91 2,82 11,96 1,10 2,08 10-2018 258,14 0,85 Zmiana % Price Change Cena 12,76 13,01 13,28 11,83 -2,31 -1,64 -1,58 11,33 2,97 -1,64 243,44 03-2019 4,34 11,43 3,16 301,60 2,06 3,22 12,61 11,28 300,91 311,66 Month 09-2018 PSCMI 1 Price -3,45 -2,46 11,86 0,44 297,24 Zmiana % 0,07 304,73 2,62 % PLN/GJ PLN/t 248,44 PSCMI 2 PLN/t Price 11,91 0,17 6,85 0,25 2,29 304,62 4,85 11-2018 250,78 3,02 PLN/GJ 12,46 12,83 08-2018 245,38 309,50 Price Change 11,28 -1,31 -1,23 Miesiąc Cena 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 14,75 15,00 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

2. Sierpień 2019 | August 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market -58 353 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 82 183 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) Wolumen OFFPEAK 07-2019 899 466 Page 2 from 17 2 547 665 Zmiana 2 798 820 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 90 285 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 1 648 200 957 819 Change -251 155 1 841 001 -192 801 Statystyki miesięczne 08-2019 Average Daily Volume -8 102 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 1-08 3-08 5-08 7-08 9-08 11-08 13-08 15-08 17-08 19-08 21-08 23-08 25-08 27-08 29-08 31-08 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 25/02 - 03/03 04/03 - 10/03 11/03 - 17/03 18/03 - 24/03 25/03 - 31/03 01/04 - 07/04 08/04 - 14/04 15/04 - 21/04 22/04 - 28/04 29/04 - 05/05 06/05 - 12/05 13/05 - 19/05 20/05 - 26/05 27/05 - 02/06 03/06 - 09/06 10/06 - 16/06 17/06 - 23/06 24/06 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 04/08 05/08 - 11/08 12/08 - 18/08 19/08 - 25/08 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7. Sierpień 2019 | August 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks TGEoze | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and TGEoze index Wolumen Volume MWh 1 241 739 1 205 556 08-2019 - 0 96,38 - - - 07-2019 156,28 - PMOZE 0 WAvg Price - 1 366 160 - Śr. waż. cena 0 Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume PMOZE_A - 07-2019 911 896 09-2018 WAvg Price 0 12-2018 TGEozea - MAX Volume 0 1 612 513 Miesiąc Month 118,25 PLN/MWh 129,30 140,97 0 139,80 1 337 570 10-2018 11-2018 101,46 134,59 133,66 951 708 120 589 08-2019 Wolumen MWh 0 0 812 957 Weighted Average Price (PLN/MWh) - - Monthly Total Volume (MWh) Wolumen na Fixingu 0 0 0 06-2019 133,53 130,99 129,47 05-2019 884 185 - - 153,07 Śr. waż. cena 01-2019 0 Cena średnioważona (PLN/MWh) 130,99 0,19 Monthly high TGEoze index 0 - - Cena średnioważona (PLN/MWh) Monthly low TGEoze index 0 TGEoze - MAX - - - 07-2019 08-2019 1,20 812 957 03-2019 134,86 - 798 566 - w tym / including: Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks TGEozea | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and TGEozea index 128,12 TGEoze - MIN 0 - Wolumen miesięczny (MWh) PLN/MWh 02-2019 0 -138 751 Monthly high TGEozea index Zmiana Change 1,46 130,80 Zmiana Change Weighted Average Price (PLN/MWh) 741 110 Page 7 from 17 04-2019 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 713 815 831 119 99 142 Continuous Trading Volume w tym / including: -21 447 TGEozea - MIN -117 304 Monthly low TGEozea index 129,57 130,80 951 708 1 501 0 0 887 795 50 75 100 125 150 0 40 000 80 000 120 000 160 000 1-08 6-08 8-08 13-08 20-08 22-08 27-08 29-08 Wolumen | Volume Indeks TGEoze | TGEoze index 50 75 100 125 150 0 40 000 80 000 120 000 160 000 1-08 6-08 8-08 13-08 20-08 22-08 27-08 29-08 Wolumen | Volume Indeks TGEozea | TGEozea index 25 50 75 100 125 150 175 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

8. Sierpień 2019 | August 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES - - - Monthly low TGEozebio index Monthly low TGEbg index Wolumen na Fixingu 43 683 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio index Sesje PMBG - Wolumen i indeks TGEbg | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and TGEbg index - Śr. waż. cena Wolumen 07-2019 TGEbg - MAX 0 - - 0 06-2019 42 314 0 04-2019 300,43 56 051 0 MWh - 55 031 09-2018 308,39 01-2019 03-2019 310,31 41 753 08-2019 08-2019 297,69 32 379 297,50 38 842 37 077 07-2019 302,78 296,75 51 056 0 05-2019 300,22 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 56 480 TGEozebio - MIN 300,65 02-2019 35 819 WAvg Price Volume PLN/MWh 6 006 3 013 300,36 0 - 0 12-2018 303,03 10-2018 30 100 Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - 285,45 Wolumen w notowaniach ciągłych Auction Volume 292,74 - 11-2018 Monthly Total Volume (MWh) Volume w tym / including: 0 -12 214 Miesiąc PMOZE-BIO - 306,16 - - 6,03 Continuous Trading Volume 0 Śr. waż. cena Wolumen Month 300,65 TGEozebio - MAX 2 993 Page 8 from 17 - 0 - - 0 0 08-2019 0 - 0 0 Auction Volume 12,05 Wolumen miesięczny (MWh) Zmiana Change 38 842 51 056 0 - 0 Zmiana Change TGEbg - MIN 07-2019 Monthly high TGEbg index Wolumen na Fixingu WAvg Price Monthly high TGEozebio index Cena średnioważona (PLN/MWh) Monthly Total Volume (MWh) 6,77 Cena średnioważona (PLN/MWh) w tym / including: Wolumen miesięczny (MWh) 299,50 48 043 -15 207 MWh - 32 836 Continuous Trading Volume PLN/MWh PMBG 0 - 299,50 0 292,74 290 295 300 305 310 315 320 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 285 290 295 300 305 310 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 1-08 6-08 8-08 13-08 20-08 22-08 27-08 29-08 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio index 285 290 295 300 305 310 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 1-08 6-08 8-08 13-08 20-08 22-08 27-08 29-08 Wolumen | Volume Indeks TGEbg | TGEbg index

9. Sierpień 2019 | August 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Cena średnioważona (PLN/toe) 352 Auction Volume 03-2019 1 478,26 Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff index 12 355 05-2019 Śr. waż. cena 1 635,32 1 653,51 90 Miesiąc toe 1 612,03 66 648 812,13 WAvg Price 09-2018 3 754 WAvg Price 1 727 08-2019 Volume Wolumen miesięczny (toe) Weighted Average Price (PLN/toe) 1 400,89 1 362 82 Wolumen 352 1 654,00 443 11-2018 31,40 80,11 251,80 1 513,95 1 477,50 PLN/toe PMEF 100 TGEeff - MAX Month 02-2019 1 654,00 1 572,90 22 448 324 06-2019 Zmiana Change 10 381 Zmiana Change Monthly low TGEeff index 15 235 1 555,00 Auction Volume Śr. waż. cena Wolumen Volume 129,73 9 204 07-2019 1 654,00 397,97 TGEeff - MIN 1 550,00 154,11 -18 08-2019 47 063 -1 010 Monthly low TGEef index 1 384,21 1 478,26 Monthly high TGEeff index Monthly Total Volume (toe) 1 572,90 8 393 691,39 412 07-2019 1 384,21 TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) 1 585,00 Continuous Trading Volume Wolumen na Fixingu -992 270 1 362 Wolumen w notowaniach ciągłych 1 513,95 PLN/toe PMEF_F w tym / including: 13 656 262 Continuous Trading Volume Wolumen na Fixingu 74 487 35,00 94,64 Monthly Total Volume (toe) Wolumen w notowaniach ciągłych 999 12-2018 1 631,20 417 1 690 14 657 47 063 Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef index 6 031 Page 9 from 17 1 509,56 20,38 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX Wolumen miesięczny (toe) 321,91 1 653,84 1 653,66 toe 1 504,11 Monthly high TGEef index 07-2019 533,97 13 516 153,20 1 299,96 209,60 19 585 41 032 9 962 10-2018 01-2019 w tym / including: 21 657 08-2019 66 648 51 413 27 527 1 262 322,99 04-2019 1 524,49 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 1-08 6-08 8-08 13-08 20-08 22-08 27-08 29-08 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 8-08 13-08 20-08 22-08 27-08 29-08 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

3. Sierpień 2019 | August 2019 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market 4,34 26,85 08-2019 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 17 146 Base Volume (MWh) -986 2 334 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 287,82 1 348 353,00 81,25 54,40 - 121,25 - Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 07-2019 87 30 125,06 16 82,53 - 0 - 19 Statystki miesięczne 23 15 11 12 66,25 312,00 0 350,00 0 22 10 0 18 - 69,74 - - 0 8 9 43,19 - Wol. | Volume - - 15 158,72 82,60 - Miesięczne średnioważone ceny dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 253 - - 0 - PLN/ MWh Godz. | Hour 358,88 3 17 168 131,52 - 358,58 - - - - Zmiana | Change - PLN/ MWh 0 90,16 71,81 0 Zmiana | Change Godz. | Hour - 64,45 5 - 4 7 303,00 71,16 0 280,00 EUR/ MWh 80 - - 40 13 388,61 286,67 6 231,74 - EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 0 89,44 14 391,73 - 2 - 75,76 236 - 284 329,17 - 54,15 69,77 20 - - - 0 - 118,33 21 80,56 - 154,09 Wolumen BASE (MWh) 10 0 - - Weighted Average Price (EUR/MWh) 65,98 - - 75,08 Zmiana 93,44 - 0 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 08-2019 07-2019 0 100 200 300 400 500 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1-08 3-08 5-08 7-08 9-08 11-08 13-08 15-08 17-08 19-08 21-08 23-08 25-08 27-08 29-08 31-08

15. Sierpień 2019 | August 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) Products 4,34 Wolumen obrotu Volume L. kontr. Traded Contr. Średnioważony kurs transakcji WAvg Price - Number of trades 0 3 528 54,50 - 0 PLN/MWh - 0 0 0 0 14,67 - 18,72 0 54,83 81,35 51,35 - 85,69 51,74 -0,36 81,06 -4,84 - - GAS_BASE_W-34-19 94,00 GAS_BASE_W-33-19 Nazwa kontraktu 0 Kurs max High Price MWh 0 - MWh EUR/MWh 53,83 1 008 106 12 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 5 210 Liczba zawartych transakcji | 1 381 - - - 0 - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 0 PLN/MWh GAS_BASE_M-10-19 54,48 34 GAS_BASE_M-11-19 72 - - 20,04 -390 888 - 1 18,13 22,22 82,00 83,75 GAS_BASE_Q-2-20 -2,76 83,63 91,26 83,00 GAS_BASE_Q-3-20 GAS_BASE_M-12-19 - 337 2 319 408 GAS_BASE_Y-21 720 134 18,66 GAS_BASE_Q-1-20 GAS_BASE_Y-20 GAS_BASE_S-W-20 - 531 4 99,25 -2,54 95,75 1 Page 15 from 17 94,50 8 736 89,64 -665 760 85,00 Obroty miesięczne gazem ziemnym | Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) Obroty roczne gazem ziemnym | Annual Natural Gas Volumes | (MWh) -2,70 2 960 208 90,50 82,00 GAS_BASE_Q-4-19 0 114 192 79,50 82,00 GAS_BASE_S-S-20 0 20,63 87,05 8 736 19,72 1 419 120 -1,92 4 9 90,25 88,00 -1 133 136 96,54 21,01 136 GAS_BASE_S-W-19 78,77 162 -1,89 2 617 417 82,00 61 488 19,25 112 156 4 916 116 35 136 507 139 2 208 1 179 360 26 14 2 208 600 84,00 18,87 87,00 432 000 2 252 78,80 - 6 75 990 1 008 57,70 21 0 55,50 - - - - - 61,00 -3,73 -691 417 85,50 81,00 3 528 66,25 -8,04 4 74,75 588 960 - Liczba kontraktów | - 51,50 13 627 084 12,39 - - 191 194 400 818 - - 78 970 - 2 2 GAS_BASE_W-37-19 - 56,50 53,50 6 0 0 - Zmiana obr. Vol. Change GAS_BASE_W-38-19 0 - PLN/MWh - - Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) 0 52,00 Kurs min Low Price 0 - GAS_BASE_W-36-19 0 % - 432 000 12,54 326 11,91 GAS_BASE_W-35-19 GAS_BASE_W-39-19 - 0 - GAS_BASE_W-32-19 12,62 - - 63,73 GAS_BASE_M-09-19 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4. Sierpień 2019 | August 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 4,34 0 0 0 1 084 155 14 - 285,00 1 778 280 0 0 122 640 0 2 152 080 111 0 0 0 BASE_W-38-19 BASE_W-37-19 - 281,33 280,79 282,00 0 10 - - - 5 215 - 447 120 - 0 0 0 0 6 3 360 0 - - 124 431 - BASE_M-10-19 248,00 0 248,00 630 720 4 959 34 272 BASE_M-11-19 275,00 -0,30 62,61 280,70 0 - 5 544 BASE_M-09-19 BASE_W-39-19 - -3,02 282,36 282,00 1 008 61,56 272,36 - 57,70 30 576 BASE_W-36-19 2,48 289,00 BASE_W-35-19 34 272 34 272 64,61 62,69 BASE_W-33-19 270,00 327 192 L. trans. No. of Trades 79 Miesięczne | Month 64,99 61,14 103 035 L. kontr. | Traded Contracts 12 977 544 1 478 137 BASE_W-34-19 64,75 193 8 Roczne | Calendar 32 256 32 424 267,48 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price -2 016 268,00 BASE_W-32-19 918 0 0 Roczne | Calendar 265,65 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 855 034 1 187 659 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 165 1 398 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 3 262,50 1,25 235 144 424 PLN/MWh 219 780 1 1 253 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 83 4 065 6 305 L. kontr. | Traded Contracts 743 Tygodniowe | Week 234 864 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 18 665 443 MWh 11 370 260,00 0 247,00 3 Products 584 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 2 024 976 250,69 1 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity 62,50 2 231 805 Wolumen | Volume | (MWh) 236 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 0 271,00 0 0 0 0 BASE_M-05-20 BASE_Q-1-20 BASE_Q-4-19 BASE_M-02-20 Kwartalne | Quarter 744 1 332 517 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 3 MWh % - - 0 5 544 278,00 - 272,02 267,00 813 600 6 0 1 130 - 0 0 4,16 279,00 275,00 269,00 280,00 - - 494 41 4 464 - 28 080 - 82 320 82 992 7 450 2,18 286,00 248,00 - 271,54 57,08 262,00 273,75 43 008 256 274,00 - 270,00 33 20 204 274,00 -1,57 0 - 283,25 0 - - - - 0 - - 0 242 313 267,50 0 1 064 738 0 0 1 782 663 - -183 960 - 264,50 0 0 276,50 203 281,00 0 1 261 - - 272,50 14 11 076 624 - 258,50 - - - - 60,45 - 277,99 61,58 - - 262,65 - - - 285,15 - - - -0,53 BASE_W-40-19 - 64,63 - - BASE_W-41-19 277,20 - 63,80 - - 64,05 279,82 - BASE_M-01-20 BASE_M-04-20 - - - 278,29 BASE_M-12-19 BASE_Y-22 BASE_Y-21 BASE_Q-2-21 BASE_Q-2-20 - -0,85 274,00 BASE_Y-20 - - - - BASE_M-03-20 - - - - - 0,58 BASE_Q-3-20 BASE_Q-1-21 BASE_Q-4-20 0,38 63,98 -0,60 64,40 - 267,56 117 - 12 3 12 0 0 29 520 4 464 225 143 24 6 56 0 461 Page 4 from 17 0 5 0 0 639 0 0 807 0

5. Sierpień 2019 | August 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market - OFFPEAK_Q-2-20 - 0,43 PEAK5_Q-4-20 - OFFPEAK_W-32-19 - - OFFPEAK_Q-1-20 - 0 - 0 OFFPEAK_W-39-19 - OFFPEAK_M-02-20 - OFFPEAK_M-03-20 - OFFPEAK_M-11-19 - 0 - - 235,00 - 224,00 0 - OFFPEAK_W-38-19 - 224,00 - - - OFFPEAK_W-40-19 0 OFFPEAK_M-12-19 - - - OFFPEAK_W-34-19 - 332,50 0 52 920 0 0 - - 0 0 340,00 0 - - - - OFFPEAK_W-36-19 OFFPEAK_Q-4-19 OFFPEAK_M-01-20 OFFPEAK_M-04-20 OFFPEAK_M-05-20 - - OFFPEAK_Q-3-20 OFFPEAK_M-10-19 21 12 0 - - - 0 20 1 275 4 020 - PEAK5_M-05-20 - PEAK5_M-02-20 - - - - - 0 0 0 - - 750 325,00 3 525 - 311,09 - PEAK5_M-10-19 PEAK5_W-33-19 18 900 - 150 0 479 68 670 311,90 0 0 - 326 1 275 323,10 18 900 0 2 0 0 0 0 L. trans. No. of Trades 0 0 - - 0 10 3 840 0 0 345 298,00 47 0 0 - 0 0 Zmiana obr. Vol. Change 17 216 - 150 1 875 277,00 - 309,00 312,00 0 200 880 300,00 322,00 150 - 0 2 0 102 690 106 950 0 - MWh - 2 325,00 L. kontr. Traded Contr. 1 125 MWh 325,00 18 750 - 1 350 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 150 Kurs min Low Price 300,00 300,00 Wolumen obrotu Volume PLN/MWh Kurs max High Price 314,22 323,00 297,79 2,86 69,66 68,54 305,00 282,29 % Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 74,80 -4,09 Nazwa kontraktu PEAK5_W-34-19 71,35 291,50 322,00 302,65 72,32 -0,45 325,00 309,99 - PEAK5_W-38-19 PEAK5_W-39-19 Zmiana kursu WAvg Price Change 64,97 74,11 PEAK5_W-36-19 Products - 311,00 - 320,00 PEAK5_M-12-19 - - 320,00 316,07 PEAK5_W-40-19 - - - PEAK5_M-03-20 - PEAK5_M-01-20 - - 320,00 - - 73,65 71,81 - PEAK5_W-32-19 1,60 EUR/MWh PEAK5_W-37-19 - PEAK5_W-35-19 PLN/MWh PLN/MWh - 312,00 -4,17 - - 312,00 - 322,00 - PEAK5_M-11-19 PEAK5_W-41-19 PEAK5_M-09-19 - PEAK5_Q-2-21 OFFPEAK_W-35-19 - PEAK5_Y-20 - - - - PEAK5_Q-1-21 PEAK5_Y-21 78,19 - 339,03 OFFPEAK_W-33-19 - - - - PEAK5_M-04-20 - 322,59 PEAK5_Q-1-20 - PEAK5_Q-2-20 74,25 PEAK5_Q-4-19 - - - - - - - - - - - - 346,00 - 0 0 0 78,03 0 - - 336,00 77,66 71,60 - 339,71 - 339,00 - 305,00 319,00 - - 1 832 175 - 317,00 - 0 PEAK5_Q-3-20 - - - 329,00 - - OFFPEAK_W-37-19 0 - - - - 336,00 - - 337,41 - - - - - 0 -1,88 - - 0 - - 0 - - 0,29 54,09 - - - - - 77,33 - - - - - - - - 346 710 -1,20 - 235,00 - - - - - - - - 0 - 0 - - 1 332 - - 4 959 0 0 - - - 0 - 0 - PEAK5_Y-22 - - - - OFFPEAK_M-09-19 OFFPEAK_W-41-19 OFFPEAK_Y-20 - - - OFFPEAK_Y-21 0 - 0 OFFPEAK_Y-22 0 OFFPEAK_Q-4-20 - - - - - - - OFFPEAK_Q-1-21 OFFPEAK_Q-2-21 - 235,00 0 - 0 - - - - 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - 0 -14 877 - 224,00 0 0 0 0 - - - - 0 3 - 0 - - - 0 - - 0 0 - 0 0 - 1 0 0 0 0 - 51,56 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 3 0 266 700 0 744 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 332 0 347,25 0 3 0 0 - 504 900 0 - 0 0 Page 5 from 17 0 0 0 0 72,75 0 0 1 0 0 7 0 - - 1 137 0 0 0 34 6 0 0 0 0 0 7 1 0 - 234 0 744 0 0 0 91 4 0 0 0 67 0 1 - 0 0 1 0 0 8 0 14 60 0 0 0 0 0 345 0 360 0 - - - 0 0 - 336,00 0 0 0 52 920

Widoki

 • 2272 Suma odsłon
 • 1732 Odsłon na stronie
 • 540 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 3 powergo.pl
 • 15 178.216.200.66:8069
 • 17 178.216.200.66
 • 20 www.powergo.pl