RAPORT ceny energii sierpień 2018

Kanał publiczny / Rynek Energii

RAPORT TGE ceny energii sierpień 2018

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

17. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) - Zmiana Change Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 08-2018 07-2018 2,60 -2,60 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (1000 toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 0 Monthly OTC Volume (1000 toe) Monthly OTC Volume (1000 toe) 07-2018 Zmiana Change 0,00 - 0 - Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 07-2018 Zmiana Change 08-2018 Liczba zawartych transakcji 0 6 Number of Concluded Transactions 0,00 08-2018 - Number of Concluded Transactions Średnioważona cena TP 08-2018 Średnioważona cena TP - 0 - WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 0,00 Page 17 from 22 0,00 0 - WAvg OTC Price (PLN/toe) Number of Concluded Transactions -6 Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/toe) 0,00 WAvg OTC Price (PLN/toe) - Średnioważona cena TP - Monthly OTC Volume (1000 toe) Liczba zawartych transakcji 0 0 0 Liczba zawartych transakcji 0 513,78 07-2018 0 - Zmiana Change 0,00 - 0,00

19. Sierpień 2018 | August 2018 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantee of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Uprawnień do Emisji CO2 | Emission Allowance Market © Towarowa Giełda Energii SA RGP, RTT (zielone certyfikaty), RUE | GOR, CFIM (Green Certificates), EAM 0 Liczba zawartych transakcji - Łączne obroty miesięczne zielonymi certyfikatami | Total Monthly Green Certificates Volumes | (MWh) 0 - - 194 415 365 - Number of Concluded Transactions 150 -44 835 799 225 973 0 0 - - - Page 19 from 22 - 641 338 Volume Transferred to the End Users (MWh) -2 000 0 OZE_05-18 0 0 - 0 0 Change OZE_11-18 0 - 0 0 -6 000 Monthly volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) 07-2018 508 095 W sierpniu 2018 roku notowania instrumentów typu forward z dostawą praw majątkowych (OZE) były zawieszone. | In August 2018 quotations of forward instruments with delivery of green certificates were suspended. 1 343 894 08-2018 0,09 Cena średnioważona (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - Statystyki dla kontraktów z dostawą praw majątkowych (OZE) | Statistics for Contracts with Delivery of Green Certificates - - - OZE_05-19 OZE_11-19 W sierpniu 2018 roku notowania instrumentów z dostawą uprawnień do emisji CO2 były zawieszone. | In August 2018 quotations of instruments with delivery of emission allowances were suspended. - - 0 0 0,51 0,42 Miesięczny wolumen obrotu (MWh) Zmiana 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000 03-2017 04-2017 05-2017 06-2017 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018

21. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market 5,59 109,19 -58 104 23,47 4,82 259 684 Wolumen RDBg (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Intraday Volume (MWh) Statystyki miesięczne 101,63 Page 21 from 22 Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) 1,36 Day-Ahead Market Volume (MWh) 393 456 451 560 07-2018 4,29 Change 24,84 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) 47 812 25,48 Wolumen RDNg (MWh) Zmiana 106,45 23,93 1,55 08-2018 Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) Monthly statistics 103,60 211 872 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 2015 2016 2017 2018 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 1-08 3-08 5-08 7-08 9-08 11-08 13-08 15-08 17-08 19-08 21-08 23-08 25-08 27-08 29-08 31-08 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

14. Sierpień 2018 | August 2018 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Wystawione Balance 0 489 192 817 Umorzone 0 08-2018 From the Beginning 47 794 261 0 Bilans 7 823 713 Blocked for redemption Wystawione Redempted 325 588 593 Zablokowane do umorzenia Od początku istnienia 0 From the Beginning 0 Umorzone Od początku istnienia Page 14 from 22 Issued 664 201 106 Wystawione 08-2018 Od początku istnienia 0 32 960 878 Blocked for redemption 0 Umorzone From the Beginning 1 122 322 113 5 828 749 937 5 828 749 937 Issued Wystawione Umorzone Blocked for redemption Balance Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia 32 960 878 664 201 106 Balance Umorzone 3 235 468 820 0 900 140 661 Zablokowane do umorzenia Wystawione 4 938 831 421 489 192 817 08-2018 Zablokowane do umorzenia Balance Issued Bilans 450 000 Redempted 0 0 Wystawione Umorzone Blocked for redemption 0 19 020 449 028 Redempted 882 607 072 Balance 981 993 951 2 323 785 006 Issued 19 028 272 741 0 Bilans 0 175 582 076 Balance From the Beginning Redempted From the Beginning 0 175 582 076 501 881 0 Zablokowane do umorzenia Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia Balance 124 862 830 302 Od początku istnienia Bilans 3 235 468 820 155 407 291 487 Redempted 0 32 242 717 0 30 544 461 185 7 058 370 898 32 242 717 08-2018 Bilans Blocked for redemption Issued Umorzone Bilans From the Beginning Issued 08-2018 Zablokowane do umorzenia Redempted Issued Od początku istnienia 08-2018 0 325 588 593 From the Beginning Redempted 2 030 750 677 0 0 0 Od początku istnienia Od początku istnienia Bilans 6 731 772 222 181 452 Wystawione 08-2018

15. Sierpień 2018 | August 2018 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMEF | PMEF Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans 148 515 0 1 010 851 Zablokowane do umorzenia 33 217 220 0 Wystawione 1 010 851 660 550 541 Umorzone 7 726 Blocked for redemption Blocked for redemption 110 788 175 From the Beginning Wystawione From the Beginning Blocked for redemption Issued 08-2018 08-2018 32 242 717 Umorzone 0 Bilans 148 515 Balance 0 Wystawione 325 588 593 0 0 Umorzone 7 106 436 38 135 731 0 Wystawione Zablokowane do umorzenia Balance Od początku istnienia 10 585 799 Issued Od początku istnienia Blocked for redemption Issued Wystawione 489 192 817 From the Beginning Wystawione 7 106 436 38 135 731 Issued Umorzone 0 Od początku istnienia 635 697 198 Od początku istnienia 08-2018 Zablokowane do umorzenia Bilans 7 106 436 7 726 From the Beginning 0 Redempted Bilans 10 567 732 08-2018 18 067 Redempted 0 489 192 817 0 32 242 717 Redempted Wystawione 08-2018 08-2018 Od początku istnienia From the Beginning 3 235 468 820 325 588 593 Issued Issued Bilans 981 993 951 Blocked for redemption 0 Od początku istnienia Umorzone 0 Zablokowane do umorzenia 7 106 436 38 135 731 Balance Zablokowane do umorzenia Redempted From the Beginning 38 135 731 Umorzone Redempted Zablokowane do umorzenia Redempted Page 15 from 22 Umorzone Blocked for redemption 0 2 030 750 677 08-2018 882 607 072 175 582 076 Balance Blocked for redemption 175 582 076 0 Bilans Balance Redempted 3 235 468 820 Zablokowane do umorzenia 450 000 501 881 Bilans Balance 1 296 247 739 5 828 749 937 2 323 785 006 Od początku istnienia 5 828 749 937 From the Beginning Balance 0 Issued

6. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 10-2017 862 878 41 01-2018 7 689 732 03-2018 06-2018 Liczba kontraktów Traded Contracts 4 938 Traded Contr. MWh Volume 3 361 Miesiąc 330 625 3 557 9 284 428 12-2017 4 864 80 1 698 3 086 103 373 260 1 375 519 060 3 331 1 637 652 005 11 658 566 52 5 995 605 4 660 5 574 3 463 14 981 028 02-2018 5 691 15 301 692 117 10 392 1 229 250 690 4 093 36 453 04-2018 169 039 524 15 418 506 BASE LOAD PEAK5 LOAD L. kontr. OFFPEAK LOAD TOTAL 6 665 96 77 450 465 17 107 330 110 318 3 934 625 530 1 579 917 1 274 505 MWh 2 138 Traded Contr. 1 563 3 357 7 687 774 1 684 2 439 6 390 010 16 9 787 156 9 20 094 Volume 8 627 912 945 837 MWh 1 417 620 2 17 891 673 6 088 5 800 L. kontr. Wol. obrotu Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity Volume Wolumen obrotu 09-2017 Month L. kontr. Wol. obrotu 5 11-2017 Wol. obrotu Traded Contr. Volume 10 702 885 5 129 47 369 07-2018 05-2018 110 219 669 16 136 647 83 341 810 70 30 554 634 800 8 603 142 674 025 1 842 930 15 853 987 12 769 997 5 658 4 763 850 804 8 333 398 MWh 15 898 202 7 072 569 Łączne obroty miesięczne energią elektryczną | Total Monthly Electricity Volumes | (MWh) 4 194 10 790 751 6 826 8 617 196 11 062 471 154 416 205 592 Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) 75 Page 6 from 22 4 455 14 828 354 16 263 196 957 015 1 128 57 703 920 08-2018 2018 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 4,29 Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 58,47 9,76 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 22 3,45 Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 49,90 46,45 08-2018 Średnioważone ceny Change 62,00 54,22 234,76 30,97 68,23 Monthly Peak Price (EUR/MWh) 213,88 201,12 39,30 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 265,73 7,77 12,76 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 292,45 253,15 07-2018 Zmiana 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 08-2018 07-2018 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 26/02 - 04/03 05/03 - 11/03 12/03 - 18/03 19/03 - 25/03 26/03 - 01/04 02/04 - 08/04 09/04 - 15/04 16/04 - 22/04 23/04 - 29/04 30/04 - 06/05 07/05 - 13/05 14/05 - 20/05 21/05 - 27/05 28/05 - 03/06 04/06 - 10/06 11/06 - 17/06 18/06 - 24/06 25/06 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 15/07 16/07 - 22/07 23/07 - 29/07 30/07 - 05/08 06/08 - 12/08 13/08 - 19/08 20/08 - 26/08

18. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczny wolumen (1000 toe) Monthly Volume (GWh) 08-2018 Miesięczny wolumen (GWh) Średnioważona cena -5,61 Miesięczny wolumen (GWh) 8,61 07-2018 Monthly Volume (1000 toe) Miesięczny wolumen (GWh) 399,68 Page 18 from 22 9,40 Weighted Average Price (PLN/MWh) 26,12 07-2018 Miesięczny wolumen (1000 toe) Średnioważona cena Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Miesięczny wolumen (GWh) 21,53 -527,87 Monthly Volume (GWh) 135,89 108,52 -40,58 Monthly Volume (GWh) Zmiana Change Monthly Volume (GWh) Zmiana Change 0,07 07-2018 2 638,18 -60,74 0,03 Weighted Average Price (PLN/MWh) Średnioważona cena 08-2018 3 166,05 07-2018 Średnioważona cena 77,45 1 597,45 Zmiana Change Średnioważona cena Monthly Volume (1000 toe) 0,84 Monthly Volume (GWh) 08-2018 07-2018 Zmiana Change 07-2018 0,07 -12,13 -74,33 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (1000 toe) 1,56 0,03 Monthly Volume (1000 toe) 1,56 08-2018 08-2018 07-2018 520,00 325,35 1 328,41 Miesięczny wolumen (1000 toe) Zmiana Change 08-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) 07-2018 Zmiana Change -66,83 08-2018 07-2018 Zmiana Change Średnioważona cena 109,45 108,62 1,53 Średnioważona cena 22,31 07-2018 Zmiana Change 08-2018 -12,13 0,99 Monthly Volume (1000 toe) -0,62 -0,05 Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/toe) 643,17 710,00 Weighted Average Price (PLN/toe) Średnioważona cena 8,61 8,66 -0,05 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 1 328,41 1 389,15 -60,74 08-2018 8,66 1 389,15 Weighted Average Price (PLN/toe) 08-2018 311,53 672,16 536,27 Weighted Average Price (PLN/MWh) 0,83 0,21 Miesięczny wolumen (GWh) 1 520,00 55,13 55,06 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 9,40 21,53 Monthly Volume (GWh) 08-2018 Średnioważona cena 0,57 Zmiana Change 16,71 643,17 108,62 82,40 Monthly Volume (GWh) 55,06 123,18 Weighted Average Price (PLN/toe) 109,45 08-2018 311,56 07-2018 07-2018 399,68 Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) Zmiana Change 325,35 62,71 103,29 -74,33 0,84 Zmiana Change 55,13

22. Sierpień 2018 | August 2018 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes 11,08 1,65 -0,43 212,66 0,59 9,64 % Zmiana 294,68 -0,84 2,99 301,38 Page 22 from 22 12,40 12,21 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 10,42 10,62 07-2018 238,10 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 05-2018 237,20 2,84 02-2018 228,22 04-2018 238,22 -1,61 12,53 1,40 -0,66 2,62 -0,55 06-2018 239,42 0,94 10,90 1,58 297,23 -1,92 0,64 2,48 Cena Zmiana Cena 10-2017 230,75 1,11 Zmiana % Price Change Cena 12,23 12,11 12,41 10,73 -0,56 3,24 10,79 2,08 303,05 -1,37 -0,98 Change 299,16 1,25 0,73 273,82 297,18 6,69 11-2017 211,41 1,27 208,75 12-2017 6,68 10,48 0,64 03-2018 -3,66 9,22 -1,18 244,66 Price 5,56 1,23 10,41 1,27 256,65 Zmiana % 5,78 10,57 0,86 7,99 9,39 1,84 237,66 -2,86 % PLN/GJ PLN/t Change Month 09-2017 2,69 0,67 3,50 01-2018 11,31 9,45 289,04 6,45 1,92 9,57 -3,19 3,89 5,39 226,76 6,63 Change PSCMI 1 Price PLN/GJ 10,36 10,03 200,76 6,50 12,04 253,53 PSCMI 2 08-2017 206,17 PLN/t Price Miesiąc Cena 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

2. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market -13 698 Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 66 336 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) Wolumen OFFPEAK 07-2018 699 374 Page 2 from 22 2 056 416 Zmiana 2 017 137 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 65 069 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 1 357 042 713 071 Change 39 279 1 304 066 52 976 Statystyki miesięczne 08-2018 Average Daily Volume 1 267 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 1-08 3-08 5-08 7-08 9-08 11-08 13-08 15-08 17-08 19-08 21-08 23-08 25-08 27-08 29-08 31-08 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 26/02 - 04/03 05/03 - 11/03 12/03 - 18/03 19/03 - 25/03 26/03 - 01/04 02/04 - 08/04 09/04 - 15/04 16/04 - 22/04 23/04 - 29/04 30/04 - 06/05 07/05 - 13/05 14/05 - 20/05 21/05 - 27/05 28/05 - 03/06 04/06 - 10/06 11/06 - 17/06 18/06 - 24/06 25/06 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 15/07 16/07 - 22/07 23/07 - 29/07 30/07 - 05/08 06/08 - 12/08 13/08 - 19/08 20/08 - 26/08 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

16. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 0 07-2018 08-2018 6 15 Miesięczny wolumen TP (GWh) Monthly OTC Volume (GWh) 0 07-2018 WAvg OTC Price (PLN/MWh) -8 Zmiana Change 108,93 Zmiana Change 12 Page 16 from 22 Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) Średnioważona cena TP 48,93 108,34 0,58 08-2018 Number of Concluded Transactions Monthly OTC Volume (GWh) 17 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions - Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) -24,82 0 Monthly OTC Volume (GWh) 8,59 Liczba zawartych transakcji 07-2018 294,71 14 0 -80,52 Monthly OTC Volume (GWh) 08-2018 108,34 Zmiana Change Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 1 219,11 0,00 0,00 24,12 08-2018 8,64 -0,05 Zmiana Change - Number of Concluded Transactions 14 Zmiana Change WAvg OTC Price (PLN/MWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 0 Zmiana Change 1 Średnioważona cena TP 0 - 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 6 Monthly OTC Volume (GWh) 08-2018 8,26 Number of Concluded Transactions 214,19 Liczba zawartych transakcji 309,14 310,27 -1,12 Liczba zawartych transakcji Zmiana Change 75,49 07-2018 08-2018 Średnioważona cena TP 83,23 Miesięczny wolumen TP (GWh) -11 15 -0,05 26 -11 8,26 -5 0 Number of Concluded Transactions 07-2018 - 07-2018 Monthly OTC Volume (GWh) 1 057,44 08-2018 Number of Concluded Transactions 0,00 0,00 26 0 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) 0,58 07-2018 271 0 07-2018 0,00 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 07-2018 - 0,00 Zmiana Change 1 210,85 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 08-2018 Średnioważona cena TP 0 108,93 08-2018 0 07-2018 8,59 270 - 1 673,80 -616,35 7,74 0,00 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) -8 Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji 0 08-2018 Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 214,19 294,71 Miesięczny wolumen TP (GWh) 1 219,11 - - WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) 1 210,85 8,64 Zmiana Change WAvg OTC Price (PLN/MWh) 0,00 - - Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji 0,00 0,00 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP Number of Concluded Transactions - -80,52 Miesięczny wolumen TP (GWh) - Liczba zawartych transakcji

8. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES WAvg Price Volume PLN/MWh - 06-2018 - - - Monthly Low TGEozebio Index Monthly Low BGX Index Wolumen na Fixingu 34 065 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio Index Sesje PMBG - Wolumen i indeks BGX | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and BGX Index - 0 - 0 12-2017 317,95 10-2017 317,91 34 096 0 04-2018 317,68 42 442 41 438 01-2018 318,33 32 861 08-2018 313,50 51 782 54 360 313,06 0 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 52 871 TGEozebio - MIN 312,57 312,22 Miesiąc PMOZE-BIO Śr. waż. cena Wolumen Month 0 - 02-2018 Cena średnioważona (PLN/MWh) 3 541 312,66 - Śr. waż. cena Wolumen 07-2018 BGX - MAX 03-2018 38 594 37 709 07-2018 Monthly Total Volume (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) BGX - MIN 05-2018 315,62 WAvg Price TGEozebio - MAX 312,66 - 0 317,50 313,27 4,23 Wolumen w notowaniach ciągłych 0,40 Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - 313,44 - 0 Wolumen na Fixingu - 3 713 0 Auction Volume 08-2018 50 647 -15 594 MWh - 35 053 Continuous Trading Volume PLN/MWh -173 09-2017 07-2018 Monthly Total Volume (MWh) Volume w tym / including: 0 0 Continuous Trading Volume 317,99 311,58 44 319 - w tym / including: PMBG 0 0,36 Monthly High BGX Index Zmiana Change - 0 0 0 08-2018 0 - 0 0 Auction Volume Zmiana Change 38 594 54 360 -15 766 Wolumen miesięczny (MWh) MWh Monthly High TGEozebio Index Cena średnioważona (PLN/MWh) 313,06 - Page 8 from 22 - 0 - - 34 109 0 11-2017 316,48 295 300 305 310 315 320 325 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 300 305 310 315 320 325 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 2-08 7-08 9-08 14-08 16-08 21-08 23-08 28-08 30-08 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio Index 300 305 310 315 320 325 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 2-08 7-08 9-08 14-08 16-08 21-08 23-08 28-08 30-08 Wolumen | Volume Indeks BGX | BGX Index

9. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMGM-2017 | PMGM-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 0 106,37 - 117,34 118,08 - 109,38 290 792 MWh PMGM-2018 02-2018 144 072 43 047 Śr. waż. cena 110,66 0 11-2017 10-2017 - - - Miesiąc Month Volume 0 Continuous Trading Volume 117,23 -11 161 - 116,52 Śr. waż. cena 245 151 PLN/MWh 0 PMGM-2017 0 01-2018 06-2018 83 560 19 165 117,63 07-2018 8 356 117,75 285 099 - 03-2018 117,14 PLN/MWh 111 161 - 108,14 107,37 157 350 455 004 05-2018 08-2018 110,47 104 969 297 640 107,96 Page 9 from 22 04-2018 - - Auction Volume Wolumen Volume 102 267 Wolumen miesięczny (MWh) 104 969 128 605 20 056 84 913 KGMX - MAX 12-2017 173 050 - Wolumen w notowaniach ciągłych Continuous Trading Volume 0 1,09 109,95 Monthly High KGMX Index KGMX - MIN w tym / including: - Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly High KGMX Index Zmiana Change Monthly Total Volume (MWh) 109,38 - Monthly Low KGMX Index 111 161 KGMX - MAX 110,47 1,16 108,12 111,10 0 07-2018 Monthly Low KGMX Index 08-2018 116,95 Wolumen na Fixingu w tym / including: Wolumen na Fixingu Cena średnioważona (PLN/MWh) Auction Volume 8 895 151 856 116,48 - WAvg Price MWh Monthly Total Volume (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) - Wolumen WAvg Price 17 353 Sesje PMGM-2018 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM- 2018 contract - Volumes and KGMX Index Sesje PMGM-2017 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM-2017 contract - Volumes and KGMX Index 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 09-2017 110,12 1,99 - KGMX - MIN - Weighted Average Price (PLN/MWh) 08-2018 0 07-2018 - - 0 6 192 Cena średnioważona (PLN/MWh) - - - 0 Zmiana Change - 95 100 105 110 115 120 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 2-08 7-08 9-08 14-08 16-08 21-08 23-08 28-08 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index 100 105 110 115 120 125 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 PMGM-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMGM-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 90 95 100 105 110 115 120 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 2-08 7-08 9-08 14-08 16-08 21-08 23-08 28-08 30-08 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index

12. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market - 469,13 04-2018 05-2018 Śr. waż. cena Weighted Average Price (PLN/toe) 1 520,00 826 0 Wolumen Wolumen miesięczny (toe) Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff Index 0 PLN/toe 558,03 826 672,16 175 - 0 14 690 9 414 1 047 08-2018 13 956 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 03-2018 1 520,00 PMEF Wolumen Volume 206 Auction Volume 833,50 Miesiąc toe - 16 707 645,37 PMEF_F w tym / including: Continuous Trading Volume 1 540,00 PLN/toe Cena średnioważona (PLN/toe) Wolumen w notowaniach ciągłych Wolumen na Fixingu -1 216 TGEeff - MAX 77,45 74,76 0 08-2018 19 711 -620 1 520,00 Zmiana Change -1 789 Zmiana Change Monthly Low TGEeff Index 2 403 1 594,76 Auction Volume Śr. waż. cena WAvg Price 09-2017 Monthly Low TGEef Index 539,24 80,00 1 520,00 TGEeff - MIN 07-2018 TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) Monthly Total Volume (toe) Continuous Trading Volume 672,16 132,92 1 600,00 08-2018 Wolumen na Fixingu Monthly High TGEeff Index -620 206 Monthly Total Volume (toe) 1 597,45 826 19 711 0 1 494,09 719 22 509 1 597,45 11-2017 1 240,90 Volume 58 880 WAvg Price Month 1 545,64 484 715,66 206 01-2018 719,50 27 214 37 281 1 400,00 523,42 290 07-2018 539,24 385,56 1 502,12 toe 06-2018 29 12-2017 1 377,69 489 02-2018 496,27 34 685 674,99 10 727 42 822 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX 16 707 w tym / including: 10-2017 600,00 600,00 Monthly High TGEef Index 07-2018 Wolumen miesięczny (toe) 3 619 14 303 Page 12 from 22 492,91 107,09 -3 005 16 092 Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef Index 98,47 698,47 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 600 1 200 1 800 2 400 3 000 2-08 7-08 9-08 14-08 16-08 21-08 23-08 28-08 30-08 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff Index 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 600 1 200 1 800 2 400 3 000 2-08 7-08 9-08 14-08 16-08 21-08 23-08 28-08 30-08 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef Index 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

10. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMMET-2017 | PMMET-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 55,13 w tym / including: PLN/MWh Wolumen Miesiąc Month 0 05-2018 15 067 - - 06-2018 55,40 96 059 55,06 02-2018 54,65 55,50 - 11-2017 - 07-2018 55,06 - 55,71 55,31 - 0 03-2018 24 244 55,36 12-2017 0 0 - - 9 009 Wolumen na Fixingu 10-2017 55,40 54,85 Volume MWh 09-2017 - - 08-2018 KMETX - MAX 55,12 08-2018 55,12 Monthly Low KMETX Index KMETX - MIN KMETX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) 21 528 Wolumen 08-2018 Monthly Low KMETX Index 9 400 9 400 0,12 55,03 30 555 10 925 01-2018 1 226 - 9 644 181 55,13 55,32 Śr. waż. cena Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume 0 Śr. waż. cena - 0 MWh 55,26 - WAvg Price Volume Auction Volume WAvg Price PLN/MWh 11 746 Wolumen na Fixingu -12 128 PMMET-2018 21 528 PMMET-2017 23 503 21 528 -12 128 0 Sesje PMMET-2018 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2018 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 0 KMETX - MAX 0,02 Monthly High KMETX Index 07-2018 0,07 - w tym / including: Continuous Trading Volume 0 9 400 - 55,01 3 467 - Wolumen miesięczny (MWh) 55,00 55,15 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) Zmiana Change - Page 10 from 22 0 0 0 - Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly High KMETX Index Monthly Total Volume (MWh) - 0 - 0 0 - 0 - 07-2018 - - Sesje PMMET-2017 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2017 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych - 04-2018 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 0 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 2-08 7-08 9-08 14-08 16-08 21-08 23-08 28-08 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index 52 53 54 55 56 57 58 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 PMMET-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMMET-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 2-08 7-08 9-08 14-08 16-08 21-08 23-08 28-08 30-08 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index

11. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEC-2017 | PMEC-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP - Month - 0 0 9,83 268 020 9,70 8,77 Zmiana Change 07-2018 KECX - MIN 8,81 8,81 KECX - MAX 0,04 8,80 08-2018 Wolumen 11-2017 Śr. waż. cena - WAvg Price Auction Volume Wolumen na Fixingu 8,72 173 300 -69 002 01-2018 0 03-2018 - 0 229 369 WAvg Price Volume 9,82 1 528 663 Monthly Total Volume (MWh) 05-2018 178 300 08-2018 MWh PLN/MWh PLN/MWh - Wolumen w notowaniach ciągłych - 9,78 PMEC-2017 - Cena średnioważona (PLN/MWh) - 8,80 Śr. waż. cena 9,83 9 439 Wolumen Miesiąc 1 000 9,72 12-2017 - - 9,76 02-2018 5 000 0,01 -68 002 w tym / including: Volume 436 268 8,52 06-2018 8,77 - 922 563 04-2018 8,68 44 223 571 486 - 07-2018 109 298 - 9,79 9,81 0 PMEC-2018 4 000 MWh Sesje PMEC-2018 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2018 contract - Volumes and KECX Index - 10-2017 9,79 255 554 Monthly High KECX Index -1 000 105 298 Continuous Trading Volume - 226 929 167 971 09-2017 - Weighted Average Price (PLN/MWh) 109 298 Monthly Low KECX Index Monthly Low KECX Index Wolumen miesięczny (MWh) 0 0 0 Wolumen na Fixingu 0 - Auction Volume 0 - - Monthly Total Volume (MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) KECX - MAX Cena średnioważona (PLN/MWh) 178 300 07-2018 0 8,81 Continuous Trading Volume 0,08 Zmiana Change Monthly High KECX Index - - Sesje PMEC-2017 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2017 contract - Volumes and KECX Index - Wolumen miesięczny (MWh) w tym / including: - 08-2018 0 KECX - MIN Wolumen w notowaniach ciągłych 0 - Page 11 from 22 - 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 2-08 7-08 9-08 14-08 16-08 21-08 23-08 28-08 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 PMEC-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEC-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 2-08 7-08 9-08 14-08 16-08 21-08 23-08 28-08 30-08 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index

13. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2017 | PMEF-2017 Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market - 420,05 1 413 09-2017 - 01-2018 - - 476,25 424 - TGEef18 - MAX 2 651 - 463,69 606,18 PMEF-2017 Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen Wolumen miesięczny (toe) 457 Monthly Total Volume (toe) Cena średnioważona (PLN/toe) WAvg Price 90,00 643,17 520,00 w tym / including: Wolumen miesięczny (toe) Monthly Low TGEef18 Index 0 794,61 1 810 PMEF-2018 - - 0 534,15 Monthly Low TGEef17 Index 598,49 - 11-2017 520,00 985 - - 2 538 Month 0 Zmiana Change 688,06 10-2017 1 524 08-2018 643,17 1 557 - - 8 195 04-2018 700,00 495 07-2018 12-2017 0 0 0 02-2018 - w tym / including: Wolumen na Fixingu 0 Auction Volume Auction Volume Monthly High TGEef18 Index Monthly High TGEef17 Index PLN/toe toe PLN/toe toe Wolumen na Fixingu 0 0 Miesiąc 528 05-2018 710,00 25 - WAvg Price Volume Page 13 from 22 03-2018 - 0 TGEef17 - MIN - - Wolumen w notowaniach ciągłych 1 557 149,37 0 123,18 Cena średnioważona (PLN/toe) - - - Weighted Average Price (PLN/toe) Weighted Average Price (PLN/toe) 07-2018 0 0 Monthly Total Volume (toe) 600,00 08-2018 07-2018 985 571 Continuous Trading Volume Volume 457,60 Sesje PMEF-2018 - Wolumen i indeks TGEef18 | Trading Sessions for PMEF-2018 contract - Volumes and TGEef18 Index 1 557 0 06-2018 710,00 388 581,10 27 TGEef18 - MIN 985 571 Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2017 - Wolumen i indeks TGEef17 | Trading Sessions for PMEF-2017 contract - Volumes and TGEef17 Index 690,00 0 TGEef17 - MAX - - - 08-2018 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change - 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 600 1 200 1 800 2 400 3 000 2-08 7-08 9-08 14-08 16-08 21-08 23-08 28-08 30-08 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 400 500 600 700 800 900 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 0 50 100 150 200 250 300 350 2-08 7-08 9-08 14-08 16-08 21-08 23-08 28-08 30-08 Wolumen | Volume Indeks TGEef17 | TGEef17 Index

7. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 0 Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks OZEX | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and OZEX Index Wolumen Volume Śr. waż. cena 01-2018 0 77,67 08-2018 - 07-2018 887 027 09-2017 WAvg Price 0 71,85 - Continuous Trading Volume 0 - 90,15 882 985 MWh 1 212 176 08-2018 - 0 49,05 12-2017 - - 07-2018 06-2018 1 580 737 1 290 189 52,70 44,10 125,45 72,62 05-2018 1 045 638 - - 44,94 71,12 1 492 250 0 76,36 OZEX - MIN 0 - Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) 0 Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume PMOZE_A 0 0 03-2018 - 1 324 396 - w tym / including: Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks OZEX_A | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and OZEX_A Index PLN/MWh 02-2018 04-2018 0 35,29 OZEX_A - MAX 59,33 42 032 OZEX_A - MIN Monthly High OZEX Index 08-2018 0 - - Cena średnioważona (PLN/MWh) 96,73 156,07 Weighted Average Price (PLN/MWh) - - Monthly Total Volume (MWh) 1 492 250 99 913 Volume 0 1 121 727 11-2017 Wolumen 0 0 1 331 697 10-2017 Śr. waż. cena 0 WAvg Price MWh 41,80 - 0 Monthly Low OZEX Index 0 OZEX - MAX - - - 0 PMOZE Miesiąc Month - 1 220 835 - 0 Zmiana Change 46 455 Monthly Low OZEX_A Index 99,64 07-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 1 580 737 Wolumen w notowaniach ciągłych 1 438 791 1 392 336 141 946 Continuous Trading Volume Page 7 from 22 w tym / including: 125,45 Zmiana Change 88 487 Monthly High OZEX_A Index 90,15 23,29 61,96 PLN/MWh 765 261 Wolumen na Fixingu 90 100 110 120 130 140 150 160 0 40 80 120 160 200 240 280 2-08 7-08 9-08 14-08 16-08 21-08 23-08 28-08 30-08 Wolumen | Volume Indeks OZEX | OZEX Index 90 100 110 120 130 140 150 160 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 240 000 280 000 2-08 7-08 9-08 14-08 16-08 21-08 23-08 28-08 30-08 Wolumen | Volume Indeks OZEX_A | OZEX_A Index 25 50 75 100 125 150 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

3. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market 4,29 5,40 08-2018 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 22 247 Base Volume (MWh) 3 149 5 316 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 229,78 8 465 288,23 67,25 61,85 377,14 20,46 87,99 Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 07-2018 346 889 -41,39 16 63,09 - 0 - 19 Statystki miesięczne 23 545 11 12 53,61 289,71 449 269,39 0 22 551 0 18 - 64,41 - - 0 8 9 -1,35 34,86 Wol. | Volume - - 15 -33,16 67,80 - Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 1 155 - - 0 - PLN/ MWh Godz. | Hour 290,61 3 870 21,84 - 270,43 - - - - Zmiana | Change - PLN/ MWh 0 76,52 0 Zmiana | Change Godz. | Hour - 55,77 5 - 4 17 276,06 17,86 371 239,03 EUR/ MWh 456 57,67 - 636 13 360,59 67,59 257,98 6 267,76 86,34 EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 0 84,13 14 327,97 - 2 - 61,97 890 - 1 060 265,60 - 9,39 34,40 20 - - - 0 - 7 27,45 21 62,85 - 60,62 Wolumen BASE (MWh) 10 0 247,20 - Weighted Average Price (EUR/MWh) 60,19 - - 20,08 Zmiana 11,05 - 0 200 225 250 275 300 325 350 375 400 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 08-2018 07-2018 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 200 400 600 800 1 000 1-08 3-08 5-08 7-08 9-08 11-08 13-08 15-08 17-08 19-08 21-08 23-08 25-08 27-08 29-08 31-08

20. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) 1 - GAS_BASE_M-09-18 GAS_BASE_W-33-18 672 Nazwa kontraktu Kurs max High Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price MWh EUR/MWh - 336 - - 336 2 336 - 0 MWh Wolumen obrotu Volume 1 115 101,00 23,56 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 1 PLN/MWh 98,00 336 - PLN/MWh % 101,00 L. kontr. Traded Contr. 0 1 5,60 97,09 6,23 2 - 115 200 25,87 - 27,37 - 16 368 105,00 105,00 GAS_BASE_W-34-18 110,00 - 0 54 5 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 3 728 Liczba zawartych transakcji | 126,00 126,00 0 0 0 Number of trades Liczba kontraktów | - 0 160 419 760 - - 110,00 1 300 0 - 115 200 25,69 GAS_BASE_W-32-18 GAS_BASE_W-35-18 - Products 4,29 40 230 - 4 98,00 PLN/MWh 22,86 101,00 Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) 672 110,00 Kurs min Low Price 119,70 105,00 25,66 Zmiana obr. Vol. Change 0 2 109,50 125,90 0 40 230 13 318 965 0 125,99 0 26,99 - - 117,32 22 105,00 GAS_BASE_Q-3-19 - 16 368 100,60 120,00 2 184 26,89 336 GAS_BASE_M-10-18 110,09 15 GAS_BASE_M-11-18 24,50 1 0 GAS_BASE_Q-4-18 1 5 315 GAS_BASE_W-36-18 - 1,93 106,43 24,83 375 648 GAS_BASE_S-W-18 57 096 Page 20 from 22 - 5,71 -1 124 352 98,40 Łączne obroty miesięczne gazem ziemnym | Total Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) 115,24 108,75 2 184 116,20 105,00 171 27,11 GAS_BASE_S-S-19 77 95,75 839 851 122 - 105,75 GAS_BASE_Q-2-19 808 128 4,52 1 - 971 0 GAS_BASE_Y-20 1 157 516 22,65 GAS_BASE_Q-1-19 37 5,53 101,63 23,71 323 125,50 0 188 17 0 91,00 105,00 106,50 2 321 400 - 821 184 - 105,00 - GAS_BASE_S-W-19 936 000 - - 0 - GAS_BASE_W-38-18 GAS_BASE_Y-19 GAS_BASE_W-39-18 0 - - - 105,00 74 664 24,50 102,00 0 0 GAS_BASE_M-12-18 - 29,40 - GAS_BASE_W-37-18 - - 115,70 - 0 123,50 110,87 98,00 40 336 -313 055 389 124,50 0 0 92 7,38 759 896 524 - 0 8 505 960 113,75 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018

4. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 4,29 262,50 1 089 216 183 960 0 0 0 1 139 97 15 - - - 625 147 10,48 0 0 224,50 254,50 - - - 21 11 642 040 0 2 925 840 BASE_W-38-18 BASE_W-37-18 - 278,00 269,51 278,00 0 126 - 0 0 69 285 - 482 400 - 0 0 0 0 5 0 0 - - -140 335 0 BASE_M-10-18 227,00 0 255,00 562 176 164 835 26 544 BASE_M-11-18 289,00 - - 263,57 0 - 0 BASE_M-09-18 BASE_W-39-18 - - - 278,00 840 60,45 276,39 840 54,20 7 392 BASE_W-36-18 7,81 295,00 BASE_W-35-18 3 864 3 864 61,49 64,49 BASE_W-33-18 274,00 296 21 L. trans. No. of Trades 10 Miesięczne | Month - 59,09 88 800 L. kontr. | Traded Contracts 12 915 216 1 474 54 BASE_W-34-18 64,86 44 0 Roczne | Calendar 3 528 7 392 259,09 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price -336 277,00 BASE_W-32-18 560 1 1 Roczne | Calendar 253,29 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 784 158 1 081 651 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 184 348 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 7 240,00 4,92 146 35 97 PLN/MWh 63 315 33 1 251 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 63 2 794 4 194 L. kontr. | Traded Contracts 130 Tygodniowe | Week 58 464 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 15 853 987 13 410 1 264 225,00 4 Products 143 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 1 223 190 232,31 28 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity MWh 538 395 Wolumen | Volume | (MWh) 67 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 0 250,00 0 0 0 0 BASE_M-05-19 BASE_Q-1-19 BASE_Q-4-18 BASE_M-02-19 Kwartalne | Quarter 0 2 940 388 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 0 MWh % - 0 0 0 294,00 242,00 - - 240,00 550 800 112 0 765 - 0 0 - 278,00 250,00 259,00 - - - 97 78 70 680 7,64 48 240 - 16 296 16 296 93 870 9,14 268,00 242,98 - 261,79 61,08 250,00 265,00 26 544 158 - - - 0 0 23 247,25 7,06 0 - - 0 - - - - 0 - - 0 598 043 278,00 0 -247 408 0 0 54,32 277 - 0 0 0 183 960 - 215,00 0 0 233,00 124 268,00 0 1 329 - - - 238,50 - - - - 60,62 - 241,44 BASE_W-40-18 - 62,88 - - BASE_W-41-18 276,75 - 64,57 - - 58,21 263,62 - BASE_M-01-19 BASE_M-04-19 - - - 249,51 BASE_M-12-18 BASE_Y-21 BASE_Y-20 BASE_Q-2-20 BASE_Q-2-19 - - 230,00 - - - 232,83 - 259,81 - - BASE_Y-19 - 7,24 BASE_Q-3-19 BASE_Q-1-20 BASE_Q-4-19 56,69 - 10,37 56,33 10,73 61,51 - - BASE_M-03-19 - - - 19 - 50 67 0 0 0 56 160 83 328 37 9 0 1 0 195 0 193 Page 4 from 22 0 89 0 0 445 0 0 283

5. Sierpień 2018 | August 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market - OFFPEAK_Q-2-19 - - - - - - OFFPEAK_Y-20 OFFPEAK_Q-4-19 - 12,22 OFFPEAK_M-04-19 OFFPEAK_M-05-19 - PEAK5_Y-21 PEAK5_Q-4-19 - - - PEAK5_Q-1-20 - 293,50 - - - - PEAK5_Y-20 - - - - - OFFPEAK_M-10-18 OFFPEAK_W-32-18 52,73 - - - OFFPEAK_W-36-18 OFFPEAK_W-39-18 - OFFPEAK_M-02-19 - OFFPEAK_M-03-19 - OFFPEAK_M-11-18 9 000 MWh 0 0 0 0 0 143 74 400 334,00 0 0 0 0 OFFPEAK_W-40-18 0 OFFPEAK_M-12-18 - - - OFFPEAK_W-34-18 - - 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 285,00 120 0 0 0 0 41 4 0 - - - 0 0 975 1 560 Zmiana obr. Vol. Change 13 0 0 0 - - -184 485 538 395 975 358,50 88 800 8 505 0 - 26 - 0 0 - - 296 900 - 0 L. trans. No. of Trades 0 0 - 0 0 13 1 560 0 0 0 67 - 0 1 725 272,00 - 330,00 - 0 63 315 340,00 - 0 0 0 0 0 375 0 - L. kontr. Traded Contr. MWh - 12 975 - 900 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 0 Kurs min Low Price 298,00 313,00 Wolumen obrotu Volume 297,00 310,00 73,34 7,31 - - 330,85 - - Zmiana kursu WAvg Price Change - PLN/MWh Kurs max High Price 314,33 7,05 - - 316,00 310,87 - - PEAK5_W-33-18 PEAK5_M-03-19 - PEAK5_M-01-19 64,36 PEAK5_W-41-18 - 72,33 Nazwa kontraktu PEAK5_W-34-18 77,19 Products 275,85 % 278,00 PEAK5_W-40-18 PEAK5_M-09-18 - - - - - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price - - - - 326,96 - - - - PEAK5_W-32-18 10,56 EUR/MWh PEAK5_W-37-18 PEAK5_W-36-18 PEAK5_W-35-18 PLN/MWh PLN/MWh 72,53 315,00 PEAK5_W-38-18 PEAK5_W-39-18 - PEAK5_M-02-19 - - - - - - - 313,41 - PEAK5_M-10-18 PEAK5_M-11-18 - - PEAK5_M-04-19 - - PEAK5_M-12-18 - - PEAK5_Q-1-19 - PEAK5_Q-2-19 - PEAK5_Q-4-18 - - - - PEAK5_Q-3-19 - - 0 - - 0 - OFFPEAK_W-37-18 - - - - - - 0 0 PEAK5_Q-2-20 OFFPEAK_W-35-18 0 - - 0 - - - - PEAK5_Y-19 - - 0 0 - - PEAK5_M-05-19 5,33 - - - - - OFFPEAK_M-09-18 OFFPEAK_W-41-18 - 75,51 - OFFPEAK_W-38-18 - - 9,28 - - - 73,12 - - - - - - - - 231,50 - 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 0 0 - 0 - - 0 - - - - OFFPEAK_W-33-18 OFFPEAK_Q-4-18 0 - - - OFFPEAK_Y-21 0 0 2 940 - 0 0 - - 0 - 230,00 - 0 - - OFFPEAK_Q-1-20 OFFPEAK_Q-2-20 - - - 0 - - - OFFPEAK_M-01-19 - - 288,00 339,75 - 323,63 0 - - 2 940 1 264 0 0 - - - - - - - 0 0 0 - - - - - 0 339,00 - -2 528 - - 174,00 54,01 OFFPEAK_Q-1-19 - - - 226,00 - - - - OFFPEAK_Q-3-19 24 975 0 164 835 0 0 - - 226,00 - 0 - - - 226,00 0 0 0 - OFFPEAK_Y-19 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 192,00 - - - 0 - - 28 0 0 0 0 0 0 13,38 0 0 0 0 - - - 33 0 - 184,68 0 - 0 0 0 - - 0 7 233,00 - 0 0 - 43,09 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0 - 0 Page 5 from 22 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 76,28 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 8 6 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 146 0 0 0

Widoki

 • 2674 Suma odsłon
 • 1999 Odsłon na stronie
 • 675 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 1 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 20 www.powergo.pl
 • 36 powergo.pl
 • 17 178.216.200.66
 • 21 178.216.200.66:8069