RAPORT Ceny energii październik 2019

Kanał publiczny / Rynek Energii

Raport TGE Ceny energii 10.2019

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

14. Październik 2019 | October 2019 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantee of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantees of Origin Register 1 659 769 Volume Transferred to the End Users (MWh) 206 Liczba zawartych transakcji Łączne obroty miesięczne zielonymi certyfikatami | Total Monthly Green Certificates Volumes | (MWh) 506 1 061 044 598 725 Number of Concluded Transactions 300 09-2019 234 358 Miesięczny wolumen obrotu (MWh) 1,09 Cena średnioważona (PLN/MWh) Change 1 408 070 10-2019 -0,05 Page 14 from 17 1,04 Zmiana Weighted Average Price (PLN/MWh) 1 173 712 Monthly volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000

13. Październik 2019 | October 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 5,26 09-2019 Miesięczny wolumen (GWh) Średnioważona cena Średnioważona cena 29,37 Zmiana Change Miesięczny wolumen (ktoe) 5,16 09-2019 1 860,48 1,14 Zmiana Change 42,22 2,88 Miesięczny wolumen (ktoe) 1 601,10 Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly Volume (GWh) 171,84 1 626,52 09-2019 Miesięczny wolumen (ktoe) 10-2019 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) 10-2019 Monthly Volume (ktoe) Weighted Average Price (PLN/toe) 87,06 10-2019 25,42 1 564,09 1 558,94 10-2019 1 688,64 09-2019 Zmiana Change 09-2019 0,33 Monthly Volume (ktoe) Weighted Average Price (PLN/toe) Weighted Average Price (PLN/toe) Zmiana Change Średnioważona cena 131,04 Monthly Volume (ktoe) -1,26 4,14 1,48 29,64 0,26 301,94 125,78 302,56 1 599,28 Page 13 from 17 10-2019 Średnioważona cena 1 512,22 Średnioważona cena 18,58 Zmiana Change 0,62 60,79

12. Październik 2019 | October 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 09-2019 10-2019 6,92 Średnioważona cena TP - 10-2019 Średnioważona cena TP 09-2019 - 866,68 10-2019 Number of Concluded Transactions 0,00 - 1 400,00 Number of Concluded Transactions 10-2019 -5 9 - Miesięczny wolumen TP (ktoe) Monthly OTC Volume (ktoe) 12,00 WAvg OTC Price (PLN/toe) Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji Liczba zawartych transakcji -1 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions 0 2 0 0 Zmiana Change Monthly OTC Volume (GWh) -0,90 - Page 12 from 17 0,00 Monthly OTC Volume (ktoe) Miesięczny wolumen TP (ktoe) 09-2019 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 0 Number of Concluded Transactions 14 0 Liczba zawartych transakcji Monthly OTC Volume (GWh) Zmiana Change - Liczba zawartych transakcji 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 10-2019 0 291,03 10-2019 0 Zmiana Change 120,41 Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji 0 0,10 Monthly OTC Volume (ktoe) 09-2019 2 1 -2 Zmiana Change 39 Średnioważona cena TP 298,91 Zmiana Change 12,00 0 2 Średnioważona cena TP - -42,67 2,99 0,00 -3,21 0,00 Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) -7,89 09-2019 262 0,00 -0,10 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (ktoe) WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (GWh) Średnioważona cena TP - 1 584,91 - 123,40 09-2019 0,00 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 09-2019 223 - WAvg OTC Price (PLN/toe) Liczba zawartych transakcji 909,34 Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji 3,71 1 501,49 10-2019 Miesięczny wolumen TP (GWh) Number of Concluded Transactions 0,90 Średnioważona cena TP Miesięczny wolumen TP (GWh) - 0,00 - Zmiana Change

16. Październik 2019 | October 2019 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market 2,42 52,92 540 159 11,88 51,73 572 551 Wolumen RDBg (MWh) 1,92 Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) 0,59 Day-Ahead Market Volume (MWh) Intraday Volume (MWh) Statystyki miesięczne 12,47 367 637 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) Page 16 from 17 204 914 12,30 50,50 53,65 11,60 0,70 Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Wolumen RDNg (MWh) Zmiana Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) 1 647 135 1 106 976 09-2019 4,30 Change 10-2019 Monthly statistics 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2015 2016 2017 2018 2019 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000 1-10 3-10 5-10 7-10 9-10 11-10 13-10 15-10 17-10 19-10 21-10 23-10 25-10 27-10 29-10 31-10 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

11. Październik 2019 | October 2019 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMEF | PMEF Contract (mtoe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (mtoe) Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract (mtoe) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register 10-2019 Umorzone Blocked for redemption Umorzone 0 Zablokowane do umorzenia 2 574 613 10-2019 Blocked for redemption 5 350 835 113 61 448 836 Od początku istnienia 1 091 359 637 Issued 18 688 Page 11 from 17 Zablokowane do umorzenia 348 903 48 500 904 From the beginning 10-2019 956 561 Redempted Issued Zablokowane do umorzenia 0 48 500 904 355 602 339 Wystawione Issued 2 529 074 110 989 0 Zablokowane do umorzenia Zablokowane do umorzenia 1 434 766 703 Redempted 768 782 Balance 26 080 165 0 0 Bilans Umorzone Balance Bilans 0 Blocked for redemption Redempted 0 0 Balance 6 817 491 19 028 272 741 From the beginning Od początku istnienia Balance 0 Issued 19 303 425 Wystawione Blocked for redemption Bilans 0 2 529 074 Balance 148 937 443 946 Od początku istnienia Bilans 359 090 487 178 985 026 821 10-2019 Wystawione Zablokowane do umorzenia 7 382 148 Wystawione 775 010 598 Od początku istnienia Wystawione Umorzone Blocked for redemption 58 874 223 Umorzone -3 644 522 708 35 683 251 1 446 961 976 Wystawione 10-2019 Od początku istnienia 1 440 911 459 1 706 312 405 0 0 Redempted 0 Balance 30 047 582 875 0 1 793 857 190 0 Umorzone Issued 0 From the beginning From the beginning 0 Blocked for redemption Balance Zablokowane do umorzenia 956 561 0 0 Wystawione Bilans Blocked for redemption Redempted Issued Umorzone Bilans From the beginning 88 360 10-2019 From the beginning 19 020 449 028 Redempted Issued Redempted Od początku istnienia 35 594 891 Bilans 6 467 169 Od początku istnienia 10-2019 From the beginning

1. Październik 2019 | October 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 4,30 Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 58,76 -2,23 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 17 -4,53 Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 45,84 50,37 10-2019 Średnioważone ceny Change 52,59 55,76 242,79 -16,49 56,52 Monthly Peak Price (EUR/MWh) 197,24 219,31 -12,60 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 226,30 -3,17 -22,07 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 243,23 255,83 09-2019 Zmiana 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 10-2019 09-2019 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 130 150 170 190 210 230 250 270 290 29/04 - 05/05 06/05 - 12/05 13/05 - 19/05 20/05 - 26/05 27/05 - 02/06 03/06 - 09/06 10/06 - 16/06 17/06 - 23/06 24/06 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 04/08 05/08 - 11/08 12/08 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 01/09 02/09 - 08/09 09/09 - 15/09 16/09 - 22/09 23/09 - 29/09 30/09 - 06/10 07/10 - 13/10 14/10 - 20/10 21/10 - 27/10

6. Październik 2019 | October 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 20 047 150 3 178 01-2019 2 856 5 443 743 777 339 315 3 319 545 5 2 002 7 226 12-2018 02-2019 3 882 12 462 005 1 458 1 326 150 5 348 13 791 215 04-2019 3 838 21 417 6 312 7 035 6 305 09-2019 5 667 20 519 725 1 060 6 556 16 205 169 MW 08-2019 2019 45 285 144 385 634 11 976 18 871 185 105 102 200 12 084 13 422 738 06-2019 4 013 12 335 691 5 163 14 552 682 1 381 1 638 825 Month 03-2019 07-2019 5 199 12 831 802 1 092 1 620 135 MWh MW 3 347 17 898 120 1 962 060 53 Volume Traded Contracts 4 981 16 092 418 1 312 2 565 990 12 11 685 810 Wol. obrotu Wol. obrotu L. kontr. 8 16 334 Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity 26 070 118 MW 18 665 443 10 12 636 4 908 15 283 149 11-2018 12 13 662 Obroty miesięczne energią elektryczną | Monthly Electricity Volumes | (MWh) Statystyki dla kontraktów notowanych w systemie aukcji | Statistics for Contracts Quoted in Auction Trading System 186 970 Traded Contr. 12 520 BASE LOAD PEAK5 LOAD 2 05-2019 4 570 1 574 460 14 1 412 280 14 17 040 4 978 13 765 011 Page 6 from 17 13 893 506 1 100 6 414 1 554 23 841 272 OFFPEAK LOAD TOTAL 951 3 060 Volume 3 635 Volume Traded Contr. 5 684 MW 972 1 847 775 15 480 486 14 473 354 57 366 21 744 5 783 802 12 735 089 4 372 3 742 Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) 163 359 019 L. kontr. Liczba kontraktów Traded Contr. Volume MWh MWh MWh Wol. obrotu W październiku 2019 roku na Rynku Terminowym Towarowym nie odbyły się żadne aukcje. | In October 2019 there were no auctions on Commodity Forward Instruments Market. Wolumen obrotu L. kontr. 542 1 032 945 22 10-2019 5 116 22 831 324 1 291 3 226 710 7 Miesiąc 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 22 500 000 25 000 000 27 500 000 30 000 000 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 200 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

17. Październik 2019 | October 2019 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes % -1,64 313,80 312,97 -3,77 1,07 -3,60 0,25 Cena Zmiana Cena % 258,14 13,28 308,91 -1,56 -2,03 08-2019 258,89 -0,85 12,88 -0,22 3,90 0,08 1,73 12,10 1,60 0,85 Change -2,11 Change 2,82 11,96 1,10 02-2019 4,85 12,11 308,22 Month 11-2018 Page 17 from 17 13,01 12,87 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 12,82 12,61 09-2019 263,36 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 07-2019 260,00 0,27 04-2019 260,91 06-2019 03-2019 12,87 2,08 313,02 263,75 -0,43 11,91 0,00 -0,15 13,00 12,98 12-2018 256,52 11,91 -0,42 -0,85 -1,64 11,86 -1,58 3,22 241,76 05-2019 -0,79 11,28 0,00 304,73 1,96 2,06 12,76 11,10 304,62 307,81 -1,68 -1,42 255,97 0,47 11,91 6,85 300,91 Zmiana % -1,54 311,66 -2,46 % PLN/GJ PLN/t 243,44 PSCMI 2 PLN/t Price Price Change Cena Zmiana 11,89 Zmiana 11,83 -2,31 0,17 1,68 2,76 325,23 2,29 01-2019 254,77 5,38 PLN/GJ 12,62 12,42 10-2018 250,78 PSCMI 1 Price -1,04 -3,45 297,24 Price Change 11,33 0,44 3,02 Miesiąc Cena 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 14,75 15,00 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

2. Październik 2019 | October 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 118 647 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 94 323 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) Wolumen OFFPEAK 09-2019 1 076 354 Page 2 from 17 2 924 020 Zmiana 2 681 997 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 89 400 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 1 847 666 957 707 Change 242 024 1 724 290 123 377 Statystyki miesięczne 10-2019 Average Daily Volume 4 923 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 1-10 3-10 5-10 7-10 9-10 11-10 13-10 15-10 17-10 19-10 21-10 23-10 25-10 27-10 29-10 31-10 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 29/04 - 05/05 06/05 - 12/05 13/05 - 19/05 20/05 - 26/05 27/05 - 02/06 03/06 - 09/06 10/06 - 16/06 17/06 - 23/06 24/06 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 04/08 05/08 - 11/08 12/08 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 01/09 02/09 - 08/09 09/09 - 15/09 16/09 - 22/09 23/09 - 29/09 30/09 - 06/10 07/10 - 13/10 14/10 - 20/10 21/10 - 27/10 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10. Październik 2019 | October 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market PMEF-2018 - PMEF-2019 - 0 -126 Zmiana Change 0,00 10-2019 17 543 09-2019 03-2019 02-2019 1 598,15 1 356 06-2019 229,20 1 653,75 05-2019 09-2019 1 590,00 645 - Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2019 - Wolumen i indeks TGEef19 | Trading Sessions for PMEF-2019 contract - Volumes and TGEef19 index 07-2019 0 Month 2 529 04-2019 90,45 3 415 1 653,75 2 043 3 145 1 652,22 3 378 - TGEef19 - MAX PLN/toe toe Monthly low TGEef19 index Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen 0 w tym / including: Wolumen na Fixingu 347 382,70 1 586,82 - - 1 515,00 - 2 825 0 Page 10 from 17 376,94 - 10 666 1 650,36 10-2019 - - 01-2019 12-2018 - 1 755 11-2018 - 1 543,25 3 240 1 333,08 - -296 - 1 506,68 2 969 Zmiana Change 1 543,25 2 876 3 240 Monthly Total Volume (toe) -68 Auction Volume 1 612,89 26,07 09-2019 56,03 Sesje PMEF-2018 - Wolumen i indeks TGEef18 | Trading Sessions for PMEF-2018 contract - Volumes and TGEef18 Index 29,86 1 085 -364 415 3 102 139,04 0 Volume 0 1 689 -1 689 10-2019 Wolumen w notowaniach ciągłych 75,00 1 599,28 2 876 WAvg Price - PLN/toe toe Volume Cena średnioważona (PLN/toe) 1 599,28 7 937 08-2019 - - Weighted Average Price (PLN/toe) Monthly high TGEef19 lndex 0 126 TGEef19 - MIN - 6 487 - WAvg Price Miesiąc 325,88 208,75 4 403 Wolumen miesięczny (toe) 0,00 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 10 500 1-10 3-10 8-10 10-10 15-10 17-10 22-10 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2019  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 1-10 3-10 8-10 10-10 15-10 17-10 22-10 24-10 29-10 31-10 Wolumen | Volume Indeks TGEef19 | TGEef19 index

7. Październik 2019 | October 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks TGEoze | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and TGEoze index Wolumen Volume MWh 887 795 951 708 10-2019 - 0 134,59 - - - 09-2019 01-2019 - 130,80 08-2019 129,47 139,80 - PMOZE 0 WAvg Price - 1 337 570 - Śr. waż. cena 0 Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume PMOZE_A - 09-2019 1 241 739 11-2018 WAvg Price 0 02-2019 TGEozea - MAX Volume 0 884 185 Miesiąc Month 133,53 PLN/MWh 156,28 153,07 0 96,38 741 110 12-2018 134,02 779 295 84 251 10-2019 Cena średnioważona (PLN/MWh) 137,70 5,67 Monthly high TGEoze index 0 - Wolumen MWh 0 0 993 803 Weighted Average Price (PLN/MWh) - - Monthly Total Volume (MWh) Wolumen na Fixingu 0 0 0 137,70 130,99 07-2019 911 896 - - 118,25 Śr. waż. cena 03-2019 0 - Cena średnioważona (PLN/MWh) Monthly low TGEoze index 0 TGEoze - MAX - - - 09-2019 10-2019 9,77 993 803 05-2019 143,79 101,46 1 205 556 - w tym / including: Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks TGEozea | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and TGEozea index 130,37 TGEoze - MIN 0 - Wolumen miesięczny (MWh) PLN/MWh 04-2019 0 214 508 Monthly high TGEozea index Zmiana Change 4,23 132,04 Zmiana Change Weighted Average Price (PLN/MWh) 798 566 Page 7 from 17 06-2019 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 889 055 695 043 104 748 Continuous Trading Volume w tym / including: 20 497 TGEozea - MIN 194 011 Monthly low TGEozea index 134,60 1 501 812 957 132,04 779 295 0 0 50 75 100 125 150 0 40 000 80 000 120 000 160 000 1-10 3-10 8-10 10-10 15-10 17-10 22-10 24-10 29-10 31-10 Wolumen | Volume Indeks TGEoze | TGEoze index 50 75 100 125 150 0 40 000 80 000 120 000 160 000 1-10 3-10 8-10 10-10 15-10 17-10 22-10 24-10 29-10 31-10 Wolumen | Volume Indeks TGEozea | TGEozea index 25 50 75 100 125 150 175 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

8. Październik 2019 | October 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES - - - Monthly low TGEozebio index Monthly low TGEbg index Wolumen na Fixingu 42 314 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio index Sesje PMBG - Wolumen i indeks TGEbg | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and TGEbg index - Śr. waż. cena Wolumen 09-2019 TGEbg - MAX 0 - - 0 08-2019 56 051 0 06-2019 297,69 32 379 10-2019 0 MWh - 51 056 11-2018 300,65 03-2019 05-2019 308,39 30 100 10-2019 299,50 38 842 302,81 57 078 55 031 09-2019 304,23 304,95 35 294 0 07-2019 292,74 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 43 683 TGEozebio - MIN 300,36 04-2019 37 077 WAvg Price Volume PLN/MWh 2 754 6 226 300,22 0 - 0 02-2019 300,65 12-2018 35 819 25 256 MWh - 54 323 Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - 300,50 Wolumen w notowaniach ciągłych Auction Volume 302,53 - 01-2019 Monthly Total Volume (MWh) Volume w tym / including: 0 21 784 Miesiąc PMOZE-BIO - 303,03 - - -0,72 Continuous Trading Volume 0 Śr. waż. cena Wolumen Month 300,43 TGEozebio - MAX -3 471 0 - Page 8 from 17 - 0 - - 0 0 10-2019 0 - 0 0 Auction Volume 2,31 Wolumen miesięczny (MWh) Zmiana Change 57 078 35 294 Zmiana Change TGEbg - MIN 09-2019 Monthly high TGEbg index Wolumen na Fixingu Monthly Total Volume (MWh) 0,78 Cena średnioważona (PLN/MWh) w tym / including: Wolumen miesięczny (MWh) 0 303,31 29 068 WAvg Price Monthly high TGEozebio index Cena średnioważona (PLN/MWh) - Continuous Trading Volume PLN/MWh PMBG 0 303,31 0 302,53 290 295 300 305 310 315 320 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 285 290 295 300 305 310 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 1-10 3-10 8-10 10-10 15-10 17-10 22-10 24-10 29-10 31-10 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio index 285 290 295 300 305 310 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 1-10 3-10 8-10 10-10 15-10 17-10 22-10 24-10 29-10 31-10 Wolumen | Volume Indeks TGEbg | TGEbg index

9. Październik 2019 | October 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Wolumen miesięczny (toe) 05-2019 1 608,45 Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff index 22 448 07-2019 Śr. waż. cena 1 631,20 1 654,00 412 Miesiąc toe 1 653,51 17 635 1 513,95 WAvg Price 11-2018 1 362 WAvg Price 352 10-2019 Volume Weighted Average Price (PLN/toe) 1 550,00 227 102 Wolumen 1 475 1 653,66 999 01-2019 1 384,21 812,13 153,20 1 606,69 1 572,90 PLN/toe PMEF 0 TGEeff - MAX Month 04-2019 1 654,00 1 626,52 47 063 90 08-2019 Zmiana Change Monthly low TGEeff index 2 492 1 625,00 Auction Volume Śr. waż. cena Wolumen Volume 47,75 -7 374 09-2019 1 653,84 251,80 TGEeff - MIN 1 637,05 75,00 102 10-2019 29 372 1 248 Monthly low TGEef index 1 558,94 1 608,45 Monthly high TGEeff index Monthly Total Volume (toe) 1 626,52 Cena średnioważona (PLN/toe) 1 475 Auction Volume 9 962 397,97 417 09-2019 1 558,94 TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) 1 635,00 Continuous Trading Volume Wolumen na Fixingu 1 146 1 374 227 Wolumen w notowaniach ciągłych 1 606,69 PLN/toe PMEF_F w tym / including: 8 393 1 690 Continuous Trading Volume Wolumen na Fixingu 66 648 -2,05 18,07 Monthly Total Volume (toe) Wolumen w notowaniach ciągłych 262 02-2019 1 654,00 3 754 1 727 10-2019 Zmiana Change -4 363 1 599,34 29 372 1 596,20 Monthly high TGEef index 09-2019 321,91 14 657 31,40 1 520,00 79,34 -11 736 19 506 Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef index 9 866 Page 9 from 17 31,61 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX Wolumen miesięczny (toe) 322,99 12 355 12-2018 03-2019 w tym / including: 13 516 1 477,50 1 478,26 toe 17 635 15 143 74 487 227 80,11 06-2019 1 627,81 27 527 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 1-10 3-10 8-10 10-10 15-10 17-10 22-10 24-10 29-10 31-10 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 1-10 3-10 8-10 10-10 15-10 17-10 22-10 24-10 29-10 31-10 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

3. Październik 2019 | October 2019 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market 4,30 -3,36 10-2019 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 17 30 Base Volume (MWh) -245 938 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 215,00 694 263,14 61,15 64,51 - -17,73 - Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 09-2019 246 20 -101,08 16 44,15 - 0 - 19 Statystki miesięczne 23 22 11 12 49,96 279,52 51 263,91 0 22 185 0 18 - 66,52 - - 0 8 9 - -76,69 Wol. | Volume - - 15 - 45,39 - Miesięczne średnioważone ceny dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 2 - - 0 - PLN/ MWh Godz. | Hour 195,33 3 17 0 -82,78 - 190,00 - - - - Zmiana | Change - PLN/ MWh 0 - 64,96 0 Zmiana | Change Godz. | Hour - - 5 - 4 7 286,24 -16,19 0 - EUR/ MWh 137 47,48 - 0 13 - 217,96 6 280,87 - EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 0 - 14 - - 2 - 48,67 0 - 1 209,44 - -58,07 7,40 20 - - - 0 - -25,98 21 61,33 - - Wolumen BASE (MWh) 10 0 204,31 - Weighted Average Price (EUR/MWh) 50,65 - - 27,29 Zmiana -63,29 - 0 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 10-2019 09-2019 0 100 200 300 400 500 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1-10 3-10 5-10 7-10 9-10 11-10 13-10 15-10 17-10 19-10 21-10 23-10 25-10 27-10 29-10 31-10

15. Październik 2019 | October 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) GAS_BASE_W-43-19 Products 4,30 Wolumen obrotu Volume L. kontr. Traded Contr. Number of trades 180 65 184 - - 34 645 PLN/MWh 50,00 0 17 6 205 11,89 49,50 - MWh 51,15 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 19,50 12,93 20,29 3 480 - 87,32 64,00 80,50 53,44 -4,73 95,32 -10,22 GAS_BASE_W-42-19 Nazwa kontraktu 1 680 Kurs max High Price MWh 84 11,89 EUR/MWh - 0 2 399 124 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 7 584 Liczba zawartych transakcji | 1 957 51,06 11,87 60,00 14 112 - - 19,79 57 096 83,75 353 20,44 - 91,00 80,50 GAS_BASE_Q-3-20 -4,74 82,50 91,21 80,00 GAS_BASE_Q-4-20 GAS_BASE_M-02-20 - 217 0 GAS_BASE_Y-21 2 870 645 22,15 GAS_BASE_Q-2-20 GAS_BASE_Y-20 GAS_BASE_S-S-21 - 0 4 - -1,80 - 110 Page 15 from 17 94,00 13 248 81,15 438 000 81,75 Obroty miesięczne gazem ziemnym | Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) Obroty roczne gazem ziemnym | Annual Natural Gas Volumes | (MWh) 0,19 1 906 128 89,75 93,74 96,50 1 712 256 19,17 92 85,50 GAS_BASE_Q-1-20 4 65 880 92,25 98,50 GAS_BASE_S-W-20 5 18,86 85,17 13 248 18,71 1 410 360 -1,95 6 3 89,00 76,95 -579 744 - 21,20 119 GAS_BASE_S-S-20 87,95 161 - 273 000 408 182 277 368 1 118 208 54 0 779 777 - 15 392 779 777 567 83,00 21,78 80,50 421 848 127 83,10 83,75 82,00 -4,60 -561 031 93,00 1 315 318 -99 360 1 160 - - 0 284 952 0 81,00 388 0 - - 77,50 65 184 88,75 -7,51 1 784 856 GAS_BASE_M-12-19 75,95 473 -6,61 93,00 % - 406 968 17,65 12,42 GAS_BASE_M-01-20 - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 1 PLN/MWh GAS_BASE_W-45-19 27 835 200 - Liczba kontraktów | - 49,50 12 226 907 - - - - 60,00 - 0 15 57,50 Zmiana obr. Vol. Change GAS_BASE_W-47-19 10 60,00 PLN/MWh 13,94 57,25 Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) -1 680 57,00 Kurs min Low Price 30 240 - 34 645 GAS_BASE_W-44-19 GAS_BASE_W-48-19 54,00 14 112 60,00 GAS_BASE_W-41-19 - 19,46 83,75 83,90 GAS_BASE_M-11-19 55,64 0 0 GAS_BASE_W-46-19 - - - 0 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4. Październik 2019 | October 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 4,30 0 0 0 1 641 289 59 - 271,50 3 127 320 0 0 551 880 0 2 802 096 17 0 0 0 BASE_W-47-19 BASE_W-46-19 - 235,28 235,87 244,00 0 536 - - - 331 080 - 514 080 - 0 13 254 0 0 34 504 0 - - 32 760 - BASE_M-12-19 - 0 - 823 440 9 900 25 200 BASE_M-01-20 255,00 -5,71 53,09 222,78 0 - 2 688 BASE_M-11-19 BASE_W-48-19 - -2,70 235,00 236,00 5 712 53,46 235,47 - 54,55 23 660 BASE_W-45-19 -6,51 242,50 BASE_W-44-19 26 208 26 208 51,77 54,72 BASE_W-42-19 231,00 399 220 L. trans. No. of Trades 102 Miesięczne | Month 54,61 55,06 115 380 L. kontr. | Traded Contracts 20 816 784 2 371 97 BASE_W-43-19 54,68 144 0 Roczne | Calendar 36 960 24 336 230,07 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price 36 120 244,25 BASE_W-41-19 348 0 0 Roczne | Calendar 236,94 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 1 106 640 1 518 963 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 31 879 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 5 231,50 -2,47 240 42 641 PLN/MWh 59 985 2 1 989 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 15 4 584 6 414 L. kontr. | Traded Contracts 469 Tygodniowe | Week 147 816 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 26 070 118 MWh 2 220 244,00 0 230,00 3 Products 798 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 760 084 234,76 1 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity 57,62 3 049 125 Wolumen | Volume | (MWh) 63 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 15 456 270,00 7 0 0 11 040 BASE_M-07-20 BASE_Q-2-20 BASE_Q-1-20 BASE_M-04-20 Kwartalne | Quarter 0 2 184 221 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 0 MWh % - - 0 2 688 235,00 - 228,47 245,50 682 560 0 0 948 - 0 0 -9,07 235,00 219,00 218,00 235,00 - - 130 34 0 - 25 296 - 21 504 21 840 398 784 - 230,00 - - 247,97 - 227,00 237,50 29 568 176 230,25 - 227,00 16 3 156 229,00 -5,34 0 - 235,00 8 258,00 -3,71 - - 0 282,00 -2,88 0 37 128 255,49 0 296 888 0 0 689 828 - -8 760 - 265,00 0 17 672 261,50 357 267,00 - 1 951 - - 257,45 63 17 137 584 - 244,00 256,00 - 276,00 - 58,03 - 262,83 62,44 - 278,29 249,70 - - 59,81 270,00 - - - -2,39 BASE_W-49-19 - 54,81 - - BASE_W-50-19 226,39 - 52,61 - - 61,89 263,02 - BASE_M-03-20 BASE_M-06-20 - 257,38 - 266,31 BASE_M-02-20 BASE_Y-22 BASE_Y-21 BASE_Q-3-21 BASE_Q-3-20 - -3,09 262,00 BASE_Y-20 - - - - BASE_M-05-20 - - - - - -4,58 BASE_Q-4-20 BASE_Q-2-21 BASE_Q-1-21 -1,58 61,08 -3,41 61,12 - 268,68 81 64,67 18 0 2 0 0 25 296 0 71 85 8 23 12 0 198 Page 4 from 17 0 361 0 0 584 0 5 316 6

5. Październik 2019 | October 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market - OFFPEAK_Q-3-20 - - PEAK5_Q-1-21 - OFFPEAK_W-41-19 - - OFFPEAK_Q-2-20 - 9 900 - 0 OFFPEAK_W-48-19 - OFFPEAK_M-04-20 - OFFPEAK_M-05-20 - OFFPEAK_M-01-20 - 0 - - - - - 1 740 - OFFPEAK_W-47-19 - - 205,00 210,00 - OFFPEAK_W-49-19 0 OFFPEAK_M-02-20 - -4,65 - OFFPEAK_W-43-19 - 305,50 0 102 060 0 0 - - 0 0 312,00 0 - - - - OFFPEAK_W-45-19 OFFPEAK_Q-1-20 OFFPEAK_M-03-20 OFFPEAK_M-06-20 OFFPEAK_M-07-20 - - OFFPEAK_Q-4-20 OFFPEAK_M-12-19 1 3 1 - - - 0 6 225 1 200 - PEAK5_M-07-20 - PEAK5_M-04-20 73,67 - - - - 0 0 - - - 150 275,00 225 - 290,92 - PEAK5_M-12-19 PEAK5_W-42-19 0 - 0 0 637 81 225 269,00 0 0 - 294 420 304,00 5 580 11 880 0 0 0 0 0 L. trans. No. of Trades 0 0 - - 0 2 1 200 0 0 29 700 260,50 3 0 0 - 1 890 0 Zmiana obr. Vol. Change 3 45 - 0 225 253,00 - 269,00 - 0 42 525 260,00 - 0 - 0 0 0 83 790 -34 965 0 - MWh - 0 - L. kontr. Traded Contr. 225 MWh - 7 150 - 420 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 0 Kurs min Low Price 262,00 256,00 Wolumen obrotu Volume PLN/MWh Kurs max High Price 263,00 267,00 260,00 - 60,88 60,42 262,00 255,97 % Średnioważony kurs transakcji WAvg Price - - Nazwa kontraktu PEAK5_W-43-19 62,51 260,00 - 262,00 61,12 - - 269,00 - PEAK5_W-47-19 PEAK5_W-48-19 Zmiana kursu WAvg Price Change 59,48 - PEAK5_W-45-19 Products 285,00 262,00 - 270,00 PEAK5_M-02-20 - 66,23 255,00 270,75 PEAK5_W-49-19 - - - PEAK5_M-05-20 - PEAK5_M-03-20 - - 260,01 - -4,69 60,42 - - PEAK5_W-41-19 - EUR/MWh PEAK5_W-46-19 285,00 PEAK5_W-44-19 PLN/MWh PLN/MWh - - -6,57 - - - - - - PEAK5_M-01-20 PEAK5_W-50-19 PEAK5_M-11-19 - PEAK5_Q-3-21 OFFPEAK_W-44-19 - PEAK5_Y-20 - - - - PEAK5_Q-2-21 PEAK5_Y-21 71,64 - 304,95 OFFPEAK_W-42-19 - - 285,00 - PEAK5_M-06-20 317,00 301,83 PEAK5_Q-2-20 -3,26 PEAK5_Q-3-20 70,14 PEAK5_Q-1-20 - - - - - - - - - - - - 317,00 - 0 11 880 0 70,87 0 - 313,00 - 71,83 67,60 - 308,28 - 306,00 - 287,00 295,50 - - 2 436 525 - 300,00 320,00 0 PEAK5_Q-4-20 - - - 298,50 - - OFFPEAK_W-46-19 0 - - 212,50 - - - - 309,12 - - - - - 0 -4,52 - - 0 - - 0 - - -5,50 - - - - - - - - - - - - - - - 510 540 -4,78 - - - - 205,00 - - 49,38 - - 0 - 0 - - 0 - - 0 0 0 - - - 0 - 0 - PEAK5_Y-22 - - - - OFFPEAK_M-11-19 OFFPEAK_W-50-19 OFFPEAK_Y-20 - - 234,00 OFFPEAK_Y-21 0 - 0 OFFPEAK_Y-22 0 OFFPEAK_Q-1-21 - - - - 234,00 - 234,00 OFFPEAK_Q-2-21 OFFPEAK_Q-3-21 - - 0 47,64 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 1 54,38 9 900 0 - - 0 0 0 1 205,00 - - - 0 0 - 0 - - - 0 - - 0 - - 2 0 - 0 0 0 0 0 - - - - 2 - 444 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -45 720 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 314,50 0 0 0 1 740 - 103 275 0 - 0 0 Page 5 from 17 0 0 0 0 62,92 0 0 0 0 0 5 11 - - 0 26 0 6 1 890 8 2 0 3 0 0 0 1 0 0 - 179 0 0 0 0 0 134 18 0 12 0 16 0 58 - 0 0 99 0 0 0 0 27 106 0 0 0 0 0 28 200 0 517 0 215,00 - - 0 0 - - 0 0 0 102 060

Widoki

 • 1151 Suma odsłon
 • 822 Odsłon na stronie
 • 329 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 7 powergo.pl
 • 24 178.216.200.66:8069
 • 5 178.216.200.66
 • 69 www.powergo.pl