RAPORT ceny energii październik_2018

Kanał publiczny / Rynek Energii

Raport TGE ceny energii październik 2018

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

17. Październik 2018 | October 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) Zmiana Change 0,00 - 0,00 2 Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/toe) 2,63 WAvg OTC Price (PLN/toe) -216,05 Średnioważona cena TP - Monthly OTC Volume (1000 toe) Liczba zawartych transakcji 0 0 0 Liczba zawartych transakcji 0 0 - Number of Concluded Transactions WAvg OTC Price (PLN/toe) WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 0,00 Page 17 from 22 0,00 0 - Średnioważona cena TP - 0 478,28 Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 09-2018 Zmiana Change 10-2018 Liczba zawartych transakcji 4 2 Number of Concluded Transactions 0,00 10-2018 - Number of Concluded Transactions Średnioważona cena TP Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 0 Monthly OTC Volume (1000 toe) Monthly OTC Volume (1000 toe) 09-2018 Zmiana Change 0,00 - 0 - 10-2018 - Zmiana Change Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 10-2018 09-2018 1,84 0,79 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (1000 toe) 694,34 09-2018

19. Październik 2018 | October 2018 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantee of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer Październik 2018 | October 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Październik 2018 | October 2018 Rynek Uprawnień do Emisji CO2 | Emission Allowance Market © Towarowa Giełda Energii SA RGP, RTT (zielone certyfikaty), RUE | GOR, CFIM (Green Certificates), EAM Zmiana 0,41 0,38 - - 0 0 W październiku 2018 roku notowania instrumentów z dostawą uprawnień do emisji CO2 były zawieszone. | In October 2018 quotations of instruments with delivery of emission allowances were suspended. Statystyki dla kontraktów z dostawą praw majątkowych (OZE) | Statistics for Contracts with Delivery of Green Certificates - - - OZE_05-19 OZE_11-19 Monthly volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) 09-2018 2 273 991 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen obrotu (MWh) 3 769 560 10-2018 0,03 OZE_11-18 0 - Cena średnioważona (PLN/MWh) 0 -6 000 W październiku 2018 roku notowania instrumentów typu forward z dostawą praw majątkowych (OZE) były zawieszone. | In October 2018 quotations of forward instruments with delivery of green certificates were suspended. Change - 0 0 0 0 - - - Page 19 from 22 - 2 838 196 Volume Transferred to the End Users (MWh) -2 000 0 OZE_05-18 0 0 0 - 1 495 569 2 161 477 0 Liczba zawartych transakcji - Łączne obroty miesięczne zielonymi certyfikatami | Total Monthly Green Certificates Volumes | (MWh) 0 - - 224 676 719 - Number of Concluded Transactions 612 388 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000 03-2017 04-2017 05-2017 06-2017 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018

21. Październik 2018 | October 2018 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) Monthly statistics 123,84 357 487 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) 239 728 26,65 Wolumen RDNg (MWh) Zmiana 117,77 28,79 -2,15 10-2018 Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) -1,54 Day-Ahead Market Volume (MWh) 1 109 452 496 464 09-2018 4,31 Change 27,35 Page 21 from 22 Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Statystyki miesięczne 124,26 597 215 Wolumen RDBg (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Intraday Volume (MWh) -9,12 114,72 612 988 28,89 -6,49 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2015 2016 2017 2018 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 1-10 3-10 5-10 7-10 9-10 11-10 13-10 15-10 17-10 19-10 21-10 23-10 25-10 27-10 29-10 31-10 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

14. Październik 2018 | October 2018 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans 14 778 759 330 002 935 10-2018 Zablokowane do umorzenia 3 008 120 293 54 799 511 Umorzone Blocked for redemption 0 57 941 128 0 32 913 497 592 8 349 794 819 57 941 128 10-2018 Bilans Blocked for redemption Issued Umorzone Bilans From the Beginning Issued Balance Zablokowane do umorzenia 124 862 830 302 Od początku istnienia Bilans 3 612 162 187 157 776 327 894 Bilans 0 235 573 911 Balance From the Beginning Redempted From the Beginning 0 235 573 911 9 214 033 0 Zablokowane do umorzenia Blocked for redemption Redempted Balance 1 117 301 520 Balance Wystawione Issued 19 028 272 741 7 762 675 Balance Zablokowane do umorzenia Umorzone 900 140 661 Zablokowane do umorzenia 178 528 464 10-2018 Balance Bilans 6 350 262 7 762 675 131 565 232 Wystawione Redempted Issued Wystawione 248 111 567 Zablokowane do umorzenia Issued Redempted 0 Wystawione Umorzone Blocked for redemption 11 205 19 020 449 028 Redempted 11 205 Umorzone 1 100 237 667 Od początku istnienia 10-2018 0 152 705 880 From the Beginning Redempted 660 721 510 0 0 0 Od początku istnienia Od początku istnienia Umorzone Od początku istnienia Page 14 from 22 Issued 1 100 237 667 Wystawione 10-2018 Od początku istnienia 0 54 799 511 10-2018 From the Beginning 62 197 482 0 Bilans 7 823 713 Blocked for redemption Wystawione Redempted 160 468 555 Zablokowane do umorzenia Od początku istnienia 0 From the Beginning Blocked for redemption 3 612 173 392 0 0 Umorzone 10-2018 Wystawione 0 From the Beginning 1 230 143 596 7 345 165 812 7 352 928 487 Issued Balance Blocked for redemption 0 178 539 669

15. Październik 2018 | October 2018 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMEF | PMEF Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Issued 11 205 Blocked for redemption Bilans Balance Redempted Umorzone Blocked for redemption 235 573 911 7 762 675 3 612 162 187 Zablokowane do umorzenia 6 350 262 9 214 033 Bilans Redempted 0 660 721 510 10-2018 131 565 232 235 573 911 Balance 7 345 165 812 3 008 120 293 Od początku istnienia 7 352 928 487 Umorzone From the Beginning Balance Redempted Zablokowane do umorzenia Page 15 from 22 Balance Zablokowane do umorzenia Redempted From the Beginning 64 299 823 Balance 1 307 224 838 From the Beginning Blocked for redemption Umorzone 10-2018 10-2018 Od początku istnienia From the Beginning 3 612 173 392 152 705 880 Issued Issued Bilans 1 117 301 520 Od początku istnienia Zablokowane do umorzenia Redempted 7 726 178 528 464 17 000 57 941 128 11 205 Od początku istnienia 0 11 989 426 Issued Od początku istnienia Blocked for redemption Issued Wystawione 178 539 669 From the Beginning Wystawione 3 422 171 64 307 549 Issued Umorzone 7 726 601 598 067 Od początku istnienia 10-2018 Zablokowane do umorzenia Zablokowane do umorzenia 7 762 675 Wystawione 3 422 171 64 307 549 Redempted Wystawione Bilans 3 422 171 26 527 0 57 941 128 Umorzone 0 Bilans 8 366 587 Balance 0 Wystawione 160 468 555 17 000 0 Umorzone 11 971 359 10-2018 18 067 Redempted Bilans From the Beginning Wystawione From the Beginning Blocked for redemption Issued 0 Wystawione 873 503 705 626 771 Umorzone Blocked for redemption 70 164 791 4 282 857 26 527 Blocked for redemption 10-2018 10-2018 3 422 171 64 299 823 Balance Od początku istnienia 0 873 503 Zablokowane do umorzenia 8 366 587 Bilans

1. Październik 2018 | October 2018 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 203,40 218,01 -34,91 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 248,28 -6,56 -14,61 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 275,97 310,88 09-2018 Zmiana Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 47,24 50,69 10-2018 Średnioważone ceny Change 57,67 64,23 276,24 -27,96 64,10 Monthly Peak Price (EUR/MWh) Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 72,28 -8,18 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 22 -3,44 4,31 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 10-2018 09-2018 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 30/04 - 06/05 07/05 - 13/05 14/05 - 20/05 21/05 - 27/05 28/05 - 03/06 04/06 - 10/06 11/06 - 17/06 18/06 - 24/06 25/06 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 15/07 16/07 - 22/07 23/07 - 29/07 30/07 - 05/08 06/08 - 12/08 13/08 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 02/09 03/09 - 09/09 10/09 - 16/09 17/09 - 23/09 24/09 - 30/09 01/10 - 07/10 08/10 - 14/10 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10

18. Październik 2018 | October 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 507,38 Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) Zmiana Change 500,03 82,68 63,79 -7,35 0,48 Zmiana Change 54,76 109,96 119,38 Monthly Volume (GWh) 55,13 -205,11 110,44 10-2018 305,36 8,76 1 180,57 Zmiana Change Zmiana Change -197,27 Zmiana Change 10-2018 6,83 1,67 Monthly Volume (1000 toe) 0,12 1 612,03 54,76 55,13 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 18,46 11,63 Monthly Volume (GWh) 09-2018 Weighted Average Price (PLN/toe) 15,50 268,39 Miesięczny wolumen (1000 toe) 10-2018 09-2018 09-2018 6,89 Średnioważona cena 5,24 Zmiana Change 24,29 512,73 Weighted Average Price (PLN/toe) 512,73 710,00 Weighted Average Price (PLN/toe) Średnioważona cena 8,76 8,76 0,00 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 268,39 1 180,57 -912,17 10-2018 09-2018 23,28 1 635,32 8,79 Weighted Average Price (PLN/toe) 309,70 527,94 691,74 0,32 0,44 Miesięczny wolumen (GWh) Średnioważona cena 10-2018 09-2018 10-2018 0,00 Średnioważona cena 717,84 10-2018 Monthly Volume (1000 toe) 0,48 Monthly Volume (GWh) 10-2018 09-2018 Zmiana Change 10-2018 2 310,06 09-2018 Średnioważona cena 500,03 10-2018 09-2018 Zmiana Change Średnioważona cena 110,44 109,96 10-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) -0,37 6,83 -7,35 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (1000 toe) 6,92 0,03 Monthly Volume (1000 toe) 6,92 Zmiana Change Średnioważona cena -163,80 125,64 18,89 Monthly Volume (GWh) Zmiana Change Monthly Volume (GWh) Zmiana Change -0,37 09-2018 3 109,29 -912,17 Weighted Average Price (PLN/MWh) Średnioważona cena Page 18 from 22 18,46 Weighted Average Price (PLN/MWh) 6,26 09-2018 Miesięczny wolumen (1000 toe) Średnioważona cena Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Miesięczny wolumen (GWh) 11,63 799,23 Monthly Volume (GWh) -4,34 Miesięczny wolumen (GWh) 8,76 09-2018 Monthly Volume (1000 toe) Miesięczny wolumen (GWh) 507,38 Monthly Volume (GWh) 10-2018 Miesięczny wolumen (GWh) Średnioważona cena 09-2018 Miesięczny wolumen (1000 toe)

22. Październik 2018 | October 2018 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes 211,41 PLN/t Price Miesiąc Cena 1,27 2,08 -0,84 03-2018 12,40 9,64 297,18 -1,37 13,37 10,41 1,92 6,50 3,89 230,75 1,11 Change PSCMI 1 Price PLN/GJ 10,42 10,62 208,75 2,99 12,23 273,82 PSCMI 2 10-2017 9,57 1,27 256,65 1,23 % PLN/GJ PLN/t Change Month 11-2017 303,05 3,50 01-2018 226,76 6,63 212,66 02-2018 6,69 10,79 3,24 05-2018 1,25 9,45 0,64 253,53 Price -0,66 12,62 10,57 7,99 289,04 Zmiana % 6,68 10,73 -0,56 0,86 294,68 0,59 0,67 299,16 08-2018 248,44 4,34 11,43 3,16 301,60 0,07 0,73 2,62 Cena Zmiana Cena 12-2017 237,20 -0,43 Zmiana % Price Change Cena 12,41 12,21 12,53 11,08 1,65 0,94 10,90 1,58 301,38 2,48 -1,61 Change -0,98 309,50 Page 22 from 22 12,11 12,46 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 11,31 12,04 09-2018 245,38 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 07-2018 238,10 1,40 04-2018 238,22 06-2018 239,42 -0,56 12,83 2,62 2,84 2,97 -1,23 11,28 -1,31 -0,55 228,22 0,64 10,48 % Zmiana 297,23 -1,92 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

16. Październik 2018 | October 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) Number of Concluded Transactions - -49,72 Miesięczny wolumen TP (GWh) - Liczba zawartych transakcji 943,90 Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 10-2018 Średnioważona cena TP 0 109,92 10-2018 0 09-2018 8,73 236 - 552,88 4,10 0,00 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) -12 Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji 0 10-2018 Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 254,11 303,84 Miesięczny wolumen TP (GWh) 25,80 - - WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) 1 021,22 0,00 0,00 Liczba zawartych transakcji - - 1 021,22 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji 09-2018 10-2018 Średnioważona cena TP 09-2018 - 09-2018 Monthly OTC Volume (GWh) 1 496,78 10-2018 Number of Concluded Transactions 0,00 0,00 30 0 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) 0,38 09-2018 300 0 09-2018 0,00 Zmiana Change 105,02 Zmiana Change -6 24 -0,03 30 -6 -995,41 4 0 Number of Concluded Transactions 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) -0,03 Zmiana Change - Number of Concluded Transactions 14 Zmiana Change WAvg OTC Price (PLN/MWh) 09-2018 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 0 Zmiana Change 64 Średnioważona cena TP 0 - 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 2 Monthly OTC Volume (GWh) 10-2018 -995,41 Number of Concluded Transactions 254,11 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP 109,11 Miesięczny wolumen TP (GWh) - 0,00 Zmiana Change 0 0 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 0,00 0 -49,72 Monthly OTC Volume (GWh) Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 25,80 0,00 0,00 26,20 8,75 Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 09-2018 303,84 14 Miesięczny wolumen TP (GWh) Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions - Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 4,17 0 Monthly OTC Volume (GWh) 8,73 10-2018 109,53 Zmiana Change 10-2018 303,63 308,53 -4,90 Zmiana Change 17 Page 16 from 22 Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) Średnioważona cena TP 22,03 109,53 0,38 10-2018 09-2018 WAvg OTC Price (PLN/MWh) -12 Zmiana Change 109,92 Number of Concluded Transactions Monthly OTC Volume (GWh) 13 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Liczba zawartych transakcji 8,75 10-2018 24 Miesięczny wolumen TP (GWh) Monthly OTC Volume (GWh) 09-2018 2

2. Październik 2018 | October 2018 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Average Daily Volume 11 312 1 335 411 242 666 Statystyki miesięczne 10-2018 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 1 578 077 794 355 Change 421 669 Wolumen OFFPEAK 09-2018 973 359 Page 2 from 22 2 551 436 Zmiana 2 129 767 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 70 992 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 82 304 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) 179 004 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 1-10 3-10 5-10 7-10 9-10 11-10 13-10 15-10 17-10 19-10 21-10 23-10 25-10 27-10 29-10 31-10 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 30/04 - 06/05 07/05 - 13/05 14/05 - 20/05 21/05 - 27/05 28/05 - 03/06 04/06 - 10/06 11/06 - 17/06 18/06 - 24/06 25/06 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 15/07 16/07 - 22/07 23/07 - 29/07 30/07 - 05/08 06/08 - 12/08 13/08 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 02/09 03/09 - 09/09 10/09 - 16/09 17/09 - 23/09 24/09 - 30/09 01/10 - 07/10 08/10 - 14/10 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8. Październik 2018 | October 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES Zmiana Change 56 480 41 753 14 727 Wolumen miesięczny (MWh) MWh Monthly High TGEozebio Index Cena średnioważona (PLN/MWh) 306,16 - Page 8 from 22 - 0 - - 32 861 0 01-2018 318,33 0 10-2018 0 - 0 0 Auction Volume 0 Wolumen miesięczny (MWh) BGX - MIN 0 -3,05 Monthly High BGX Index Zmiana Change - 0 0 0 Continuous Trading Volume 315,62 316,48 34 109 PMBG Monthly Total Volume (MWh) Volume w tym / including: 2 297 0 Auction Volume 10-2018 39 456 15 778 MWh - 55 234 Continuous Trading Volume PLN/MWh -1 050 11-2017 09-2018 w tym / including: - Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - 317,95 - 0 Wolumen na Fixingu WAvg Price TGEozebio - MAX 310,31 - 0 309,17 313,98 -4,81 Wolumen w notowaniach ciągłych - 05-2018 56 480 41 438 09-2018 Monthly Total Volume (MWh) -4,16 Cena średnioważona (PLN/MWh) 04-2018 07-2018 312,66 310,31 - Śr. waż. cena Wolumen 09-2018 BGX - MAX 1 247 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 34 065 TGEozebio - MIN 303,57 306,62 Miesiąc PMOZE-BIO Śr. waż. cena Wolumen Month 317,68 42 442 0 06-2018 313,50 51 782 54 360 03-2018 317,99 37 709 WAvg Price Volume PLN/MWh 0 - - 10-2018 313,06 38 594 41 753 306,16 0 - - - Monthly Low TGEozebio Index Monthly Low BGX Index Wolumen na Fixingu 34 096 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio Index Sesje PMBG - Wolumen i indeks BGX | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and BGX Index - 0 - 0 02-2018 317,91 12-2017 08-2018 295 300 305 310 315 320 325 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 300 305 310 315 320 325 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 2-10 4-10 9-10 11-10 16-10 18-10 23-10 25-10 30-10 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio Index 300 305 310 315 320 325 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 2-10 4-10 9-10 11-10 16-10 18-10 23-10 25-10 30-10 Wolumen | Volume Indeks BGX | BGX Index

9. Październik 2018 | October 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMGM-2017 | PMGM-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 0 42 376 Cena średnioważona (PLN/MWh) - - - 0 Zmiana Change - 0 09-2018 - - Weighted Average Price (PLN/MWh) 10-2018 KGMX - MIN 110,50 0,25 - WAvg Price MWh Wolumen WAvg Price 31 819 Sesje PMGM-2018 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM- 2018 contract - Volumes and KGMX Index Sesje PMGM-2017 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM-2017 contract - Volumes and KGMX Index 0 Wolumen na Fixingu w tym / including: Wolumen na Fixingu Cena średnioważona (PLN/MWh) Auction Volume 23 441 Wolumen w notowaniach ciągłych 0 09-2018 Monthly Low KGMX Index 10-2018 Monthly Total Volume (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) 0 0,37 110,98 Monthly High KGMX Index KGMX - MIN w tym / including: - Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly High KGMX Index Zmiana Change Monthly Total Volume (MWh) 110,61 - Monthly Low KGMX Index 245 918 KGMX - MAX 110,98 0,87 110,25 111,85 KGMX - MAX Auction Volume Wolumen w notowaniach ciągłych Continuous Trading Volume 12 884 190 658 Wolumen Volume 222 477 Wolumen miesięczny (MWh) 203 542 19 165 07-2018 10-2018 110,98 203 542 - 108,14 Page 9 from 22 - - 110,61 - 107,96 05-2018 117,63 PLN/MWh 245 918 - 110,47 109,38 290 792 0 106,37 06-2018 02-2018 157 350 - - 455 004 MWh 107,37 - 110,66 - 151 856 117,23 245 151 116,95 - 11-2017 0 01-2018 12-2017 - - - Miesiąc Month Volume 0 Continuous Trading Volume PMGM-2018 04-2018 111 161 144 072 Śr. waż. cena - 117,75 10 557 0 117,14 Śr. waż. cena 285 099 PLN/MWh 8 356 PMGM-2017 43 047 03-2018 08-2018 104 969 117,34 09-2018 83 560 118,08 297 640 0 95 100 105 110 115 120 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 2-10 4-10 9-10 11-10 16-10 18-10 23-10 25-10 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index 100 105 110 115 120 125 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 PMGM-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMGM-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 90 95 100 105 110 115 120 0 7 000 14 000 21 000 28 000 35 000 42 000 2-10 4-10 9-10 11-10 16-10 18-10 23-10 25-10 30-10 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index

6. Październik 2018 | October 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) Page 6 from 22 MWh MWh MWh Wol. obrotu 8 333 398 10 790 751 3 361 4 864 30 554 Volume 6 088 20 094 70 8 617 196 11-2017 MW Traded Contr. 16 Łączne obroty miesięczne energią elektryczną | Total Monthly Electricity Volumes | (MWh) Statystyki dla kontraktów notowanych w systemie aukcji | Statistics for Contracts Quoted in Auction Trading System Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu W Avg Price Change Kurs min Low Price Kurs max High Price Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. L. trans. No. of Trades Products PLN/MWh EUR/MWh % PLN/MWh PLN/MWh MWh MWh MW BASE-A_Y-19 305,00 70,84 - Wol. obrotu Wol. obrotu L. kontr. 305,00 305,00 175 200 175 200 20 1 Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity Miesiąc BASE LOAD PEAK5 LOAD OFFPEAK LOAD TOTAL Month 03-2018 6 826 17 107 330 1 684 674 025 117 110 318 8 627 17 891 673 MW Wolumen obrotu L. kontr. 12 769 997 08-2018 3 463 14 981 028 690 703 920 41 169 039 4 194 15 853 987 96 77 450 6 665 15 898 202 05-2018 4 660 15 418 506 862 634 800 52 83 341 5 574 16 136 647 06-2018 4 455 14 828 354 1 128 1 229 250 75 205 592 5 658 16 263 196 165 555 466 09-2018 5 480 26 713 132 821 1 617 135 98 285 040 6 399 28 615 307 10-2018 4 794 23 384 397 1 754 3 043 035 66 293 058 6 614 26 720 490 1 698 1 842 930 80 330 625 01-2018 3 934 7 687 774 2 138 625 530 2018 46 727 153 470 789 12 967 10 655 775 688 1 428 902 60 382 07-2018 3 331 11 658 566 1 375 957 015 57 154 416 4 763 L. kontr. Liczba kontraktów Traded Contr. Volume Volume Traded Contr. Volume Traded Contracts 12-2017 02-2018 4 093 6 390 010 1 637 652 005 5 800 7 072 569 04-2018 5 691 15 301 692 878 519 060 MWh MW MW 2 439 7 689 732 917 912 945 5 465 8 603 142 3 086 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 22 500 000 25 000 000 27 500 000 30 000 000 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12. Październik 2018 | October 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef Index -41,67 658,33 442,12 700,00 Monthly High TGEef Index 09-2018 Wolumen miesięczny (toe) 4 001 20 018 Page 12 from 22 672,64 -230,51 8 001 9 655 toe 08-2018 0 02-2018 - 484 04-2018 385,56 58 880 715,66 13 956 10 727 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX 12-2017 03-2018 42 822 34 685 1 494,09 469,13 489 09-2018 691,39 833,50 1 540,00 826 9 414 1 635,32 01-2018 1 520,00 Wolumen na Fixingu Monthly High TGEeff Index 69 393 Monthly Total Volume (toe) 1 635,32 324 13 656 290 1 545,64 29 10-2018 TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) Monthly Total Volume (toe) Continuous Trading Volume 533,97 -157,41 1 651,22 21 657 w tym / including: Continuous Trading Volume 0,00 50 10-2018 13 656 119 1 612,03 Zmiana Change 10 363 Zmiana Change Monthly Low TGEeff Index 1 639 1 600,00 Auction Volume Śr. waż. cena Wolumen Volume Wolumen na Fixingu -2 363 443 Auction Volume Cena średnioważona (PLN/toe) Wolumen w notowaniach ciągłych TGEeff - MAX 23,28 WAvg Price 11-2017 Monthly Low TGEef Index 691,39 31,22 206 10-2018 19 711 0 Wolumen w notowaniach ciągłych PMEF 1 620,00 TGEeff - MIN 09-2018 Volume WAvg Price 175 16 707 14 690 324 719,50 Miesiąc toe - 21 657 672,16 443 539,24 645,37 674,99 533,97 1 597,45 PLN/toe 05-2018 1 612,03 Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff Index 0 1 047 1 400,00 Wolumen miesięczny (toe) 1 502,12 558,03 06-2018 07-2018 Śr. waż. cena Weighted Average Price (PLN/toe) 1 600,00 324 50 Wolumen PLN/toe PMEF_F w tym / including: 27 214 1 377,69 Month 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 2-10 4-10 9-10 11-10 16-10 18-10 23-10 25-10 30-10 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff Index 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 2-10 4-10 9-10 11-10 16-10 18-10 23-10 25-10 30-10 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef Index 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

11. Październik 2018 | October 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEC-2017 | PMEC-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP Wolumen w notowaniach ciągłych 0 - Page 11 from 22 - Zmiana Change Monthly High KECX Index - - Sesje PMEC-2017 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2017 contract - Volumes and KECX Index - Wolumen miesięczny (MWh) w tym / including: - 10-2018 0 KECX - MIN 0 8,76 -0,03 09-2018 0 Wolumen na Fixingu 0 - Auction Volume 0 - - Monthly Total Volume (MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) KECX - MAX Cena średnioważona (PLN/MWh) Continuous Trading Volume 242 591 Monthly Low KECX Index Monthly Low KECX Index Wolumen miesięczny (MWh) -0,03 10-2018 Monthly High KECX Index 8,80 - - 9,82 0 PMEC-2018 14 756 MWh Sesje PMEC-2018 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2018 contract - Volumes and KECX Index - 12-2017 9,83 268 020 - Śr. waż. cena - - Wolumen 0 0 Auction Volume 178 300 9,79 Weighted Average Price (PLN/MWh) 8,77 08-2018 8,80 - 159 353 10-2018 - 18 426 -0,04 86 909 w tym / including: Volume 255 554 KECX - MAX 8,74 -3 670 227 835 Continuous Trading Volume 0 167 971 229 369 11-2017 - 8,79 Wolumen na Fixingu 8,77 8,83 Miesiąc 159 353 MWh PLN/MWh PLN/MWh - Wolumen w notowaniach ciągłych - 9,83 PMEC-2017 - Cena średnioważona (PLN/MWh) WAvg Price KECX - MIN 8,76 140 927 83 238 03-2018 0 05-2018 8,52 1 000 1 528 663 WAvg Price Volume 9,79 571 486 Monthly Total Volume (MWh) 9 439 Wolumen 06-2018 8,81 109 298 - 07-2018 09-2018 242 591 02-2018 0 - 01-2018 Śr. waż. cena - Zmiana Change 09-2018 8,68 Month - 44 223 0 9,78 922 563 9,76 9,81 04-2018 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 2-10 4-10 9-10 11-10 16-10 18-10 23-10 25-10 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 PMEC-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEC-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 2-10 4-10 9-10 11-10 16-10 18-10 23-10 25-10 30-10 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index

10. Październik 2018 | October 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMMET-2017 | PMMET-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 09-2018 Page 10 from 22 0 0 0 - Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly High KMETX Index Monthly Total Volume (MWh) - 0 - 0 0 - 0 Sesje PMMET-2017 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2017 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych 18 459 54,85 55,06 21 528 - Wolumen miesięczny (MWh) 54,67 55,00 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) Zmiana Change - 0 Sesje PMMET-2018 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2018 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 0 KMETX - MAX -0,75 Monthly High KMETX Index 09-2018 - w tym / including: Continuous Trading Volume 0 - Monthly Total Volume (MWh) 6 834 11 625 18 459 Auction Volume 0 Śr. waż. cena 10-2018 54,57 -0,10 w tym / including: Auction Volume WAvg Price PLN/MWh 15 067 Wolumen na Fixingu PMMET-2018 PMMET-2017 96 059 11 625 6 834 - 18 459 Wolumen Miesiąc Month - 55,40 Śr. waż. cena 09-2018 55,13 55,31 24 244 30 555 - 3 467 07-2018 23 503 - 0 PLN/MWh 55,01 0 08-2018 55,50 MWh 55,32 0 WAvg Price Volume 54,76 Weighted Average Price (PLN/MWh) -0,37 10-2018 55,75 Monthly Low KMETX Index KMETX - MIN KMETX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) 0 - - 10 925 Wolumen na Fixingu 12-2017 55,36 55,13 Volume MWh 11-2017 - - - 181 55,13 04-2018 55,26 - - 55,40 - 11 625 Wolumen 10-2018 Monthly Low KMETX Index 9 644 05-2018 1 226 55,71 02-2018 0 03-2018 - 54,76 9 400 - KMETX - MAX - - 06-2018 01-2018 - 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 0 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 2-10 4-10 9-10 11-10 16-10 18-10 23-10 25-10 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index 52 53 54 55 56 57 58 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 PMMET-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMMET-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 2-10 4-10 9-10 11-10 16-10 18-10 23-10 25-10 30-10 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index

13. Październik 2018 | October 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2017 | PMEF-2017 Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change - TGEef17 - MAX - - - 10-2018 0 -205,11 Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2017 - Wolumen i indeks TGEef17 | Trading Sessions for PMEF-2017 contract - Volumes and TGEef17 Index 640,00 Cena średnioważona (PLN/toe) - - 08-2018 643,17 1 557 - - 10-2018 09-2018 1 674 5 242 Continuous Trading Volume Volume 534,15 Sesje PMEF-2018 - Wolumen i indeks TGEef18 | Trading Sessions for PMEF-2018 contract - Volumes and TGEef18 Index 6 915 - - Weighted Average Price (PLN/toe) Weighted Average Price (PLN/toe) 09-2018 - Wolumen w notowaniach ciągłych 6 474 -200,39 0 0 0 Monthly Total Volume (toe) 1 000,00 Monthly High TGEef17 Index PLN/toe toe PLN/toe toe Wolumen na Fixingu 441 380 Miesiąc 27 07-2018 520,00 985 - WAvg Price Volume 05-2018 710,00 25 TGEef17 - MIN 0 0 598,49 0 581,10 12-2017 Monthly Low TGEef17 Index 01-2018 - 0 0 0 04-2018 700,00 w tym / including: Wolumen na Fixingu 0 Auction Volume Auction Volume Page 13 from 22 794,61 1 810 11-2017 - 1 413 10-2018 512,73 6 915 - - 0 06-2018 710,00 388 09-2018 02-2018 - - WAvg Price -360,00 512,73 717,84 Monthly High TGEef18 Index 717,84 1 674 - - 8 195 Month 61 Zmiana Change 1 294 5 181 TGEef18 - MIN 03-2018 - - 457,60 2 651 - TGEef18 - MAX w tym / including: Wolumen miesięczny (toe) Monthly Low TGEef18 Index 495 688,06 528 PMEF-2018 - - 420,05 439,61 PMEF-2017 Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen Wolumen miesięczny (toe) 640 Monthly Total Volume (toe) 2 538 Cena średnioważona (PLN/toe) 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 2-10 4-10 9-10 11-10 16-10 18-10 23-10 25-10 30-10 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 400 500 600 700 800 900 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 0 50 100 150 200 250 300 350 2-10 4-10 9-10 11-10 16-10 18-10 23-10 25-10 30-10 Wolumen | Volume Indeks TGEef17 | TGEef17 Index

3. Październik 2018 | October 2018 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market -142,45 21 54,41 - -158,55 Wolumen BASE (MWh) 10 0 253,96 - Weighted Average Price (EUR/MWh) 67,35 - - -38,67 Zmiana -14,52 - 0 289,95 6 335,84 -165,14 EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 0 62,51 14 263,65 - 2 - 66,37 382 - 435 285,75 - -12,44 -110,18 20 - - - 0 - 7 286,15 7,24 9 238,12 EUR/ MWh 696 58,99 - 308 13 269,13 74,49 0 Zmiana | Change Godz. | Hour - 55,31 5 - 4 17 215 -66,94 - 254,13 - - - - Zmiana | Change - PLN/ MWh 0 61,24 Wol. | Volume - - 15 -128,83 62,81 - Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 522 - - 0 - PLN/ MWh Godz. | Hour 270,42 3 165 820 -47,93 16 59,03 - 0 - 19 Statystki miesięczne 23 706 11 12 49,57 320,72 224 234,24 0 22 502 0 18 - 66,46 - - 0 8 9 20,38 -4,27 759 Base Volume (MWh) -2 570 8 312 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 213,43 5 742 269,64 62,63 78,08 325,00 -66,20 75,49 Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 09-2018 -15,45 10-2018 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 22 4,31 200 250 300 350 400 450 500 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 10-2018 09-2018 0 200 400 600 800 1 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 250 500 750 1 000 1 250 1-10 3-10 5-10 7-10 9-10 11-10 13-10 15-10 17-10 19-10 21-10 23-10 25-10 27-10 29-10 31-10

7. Październik 2018 | October 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 41,41 71,12 PLN/MWh 1 324 396 - 1 331 697 - 0 Zmiana Change 259 860 Monthly Low OZEX_A Index 138,33 09-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 1 612 513 Wolumen w notowaniach ciągłych 1 504 840 1 244 980 107 673 Continuous Trading Volume Page 7 from 22 w tym / including: 140,97 Zmiana Change -3,96 -13 506 OZEX_A - MIN Monthly High OZEX Index 10-2018 0 - - Cena średnioważona (PLN/MWh) 153,36 149,40 Weighted Average Price (PLN/MWh) - - Monthly Total Volume (MWh) 1 366 160 121 180 Wolumen na Fixingu 0 Monthly Low OZEX Index 0 OZEX - MAX - - - 0 246 353 Monthly High OZEX_A Index 11,67 129,30 06-2018 0 41,80 44,94 0 71,85 96,91 OZEX - MIN 0 - Wolumen miesięczny (MWh) PMOZE_A 0 0 05-2018 - 1 212 176 - w tym / including: Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks OZEX_A | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and OZEX_A Index PLN/MWh 04-2018 01-2018 Wolumen 0 0 765 261 12-2017 Śr. waż. cena 0 WAvg Price MWh 49,05 - PMOZE Miesiąc Month 0 125,45 07-2018 887 027 - - 61,96 72,62 1 366 160 0 140,97 08-2018 1 612 513 1 580 737 0 1 492 250 10-2018 - - - 09-2018 - 09-2018 882 985 11-2017 WAvg Price 0 02-2018 OZEX_A - MAX Volume 0 1 045 638 129,30 1 290 189 MWh 10-2018 77,67 - Continuous Trading Volume - Wolumen miesięczny (MWh) Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume 90,15 0 Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks OZEX | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and OZEX Index Wolumen Volume Śr. waż. cena 03-2018 0 90 100 110 120 130 140 150 160 0 40 80 120 160 200 240 280 2-10 4-10 9-10 11-10 16-10 18-10 23-10 25-10 30-10 Wolumen | Volume Indeks OZEX | OZEX Index 90 100 110 120 130 140 150 160 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 240 000 280 000 2-10 4-10 9-10 11-10 16-10 18-10 23-10 25-10 30-10 Wolumen | Volume Indeks OZEX_A | OZEX_A Index 25 50 75 100 125 150 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

20. Październik 2018 | October 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) 1 361 125,00 0 0 - -5,48 1 399 032 116,50 - GAS_BASE_S-S-20 1 848 240 - - 0 - GAS_BASE_W-47-18 GAS_BASE_Y-19 GAS_BASE_W-48-18 0 - - - - 2 042 280 - 115,00 GAS_BASE_S-W-19 - 27,64 27,56 123,71 118,64 131,25 121,86 131,50 111,23 25,84 264 116,25 0 47 465 258 840 15 288 7 116,50 123,50 0 335 25,72 12 107,50 1 661 807 840 110,00 -1 988 520 - -1,41 -1 370 304 110,00 Łączne obroty miesięczne gazem ziemnym | Total Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) 111,17 116,50 0 110,71 - 0 1 111 127 GAS_BASE_M-02-19 - 790 0 GAS_BASE_Y-20 2 938 399 27,69 GAS_BASE_Q-2-19 80 15 288 2 116,00 105,50 GAS_BASE_Q-3-19 1 677 744 1,25 0 - 0 - 6 920 400 122,50 206 424 - 107 191 116,44 27,04 206 424 GAS_BASE_S-S-19 2 042 280 Page 20 from 22 - - - 112,50 131,25 0 25,82 127 595 GAS_BASE_M-12-18 120,73 399 GAS_BASE_M-01-19 28,09 0 0 GAS_BASE_Q-1-19 21 1 587 GAS_BASE_W-45-18 3 - GAS_BASE_Q-4-19 - 2 016 130,05 122,00 28,34 Zmiana obr. Vol. Change 1 111 127 5 116,70 119,00 0 194 184 19 517 513 0 119,00 503 28,74 - - 123,50 2 567 0 - 1 235 784 28,04 GAS_BASE_W-41-18 GAS_BASE_W-44-18 - Products 4,31 1 390 536 - 0 - PLN/MWh - 112,00 Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) 0 122,00 Kurs min Low Price Liczba kontraktów | 1 - - 0 - 122,00 GAS_BASE_W-46-18 - - - 0 1 869 78 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 10 229 Liczba zawartych transakcji | 2 146 112,00 26,01 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 119,00 111,00 0 0 0 118,00 120,93 GAS_BASE_W-43-18 122,00 0 1 - 119,23 -7,77 755 -7,69 1 235 784 28,30 - 28,69 - 2 016 0 PLN/MWh - 840 - PLN/MWh % 112,00 L. kontr. Traded Contr. Number of trades 5 840 - 0 MWh Wolumen obrotu Volume GAS_BASE_M-11-18 GAS_BASE_W-42-18 0 Nazwa kontraktu Kurs max High Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price MWh EUR/MWh - 840 - - 127 595 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018

4. Październik 2018 | October 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 25 3 0 298 Page 4 from 22 0 318 0 0 415 0 2 500 129 68,52 0 0 0 0 0 0 0 30 34 7 0 - - - 64,05 -3,42 63,54 - - BASE_M-05-19 - - - 295,00 269,39 - - BASE_Y-19 62,14 0,16 BASE_Q-4-19 BASE_Q-2-20 BASE_Q-1-20 BASE_W-49-18 - 62,93 - - BASE_W-50-18 254,33 - 59,07 - - 63,79 273,55 - BASE_M-03-19 BASE_M-06-19 - 267,53 - 274,65 BASE_M-02-19 BASE_Y-21 BASE_Y-20 BASE_Q-3-20 BASE_Q-3-19 - -7,59 259,50 - - - 282,80 - - - 258,25 260,00 - 295,00 - 62,57 - 275,76 65,69 5 - 0 0 0 271 560 - 272,00 0 97 196 257,25 375 295,00 0 1 962 239,00 275,00 14 952 89 258,00 - 252,00 14 0 92 249,50 -9,95 0 - - 44 275,00 -4,84 - - 0 295,00 -8,54 0 10 920 279,00 0 248 285 0 0 - 254,50 - 457 200 0 0 635 - 0 0 - - 244,00 220,00 - - - 79 0 0 - 0 - 13 272 13 272 383 904 - 229,00 - - - - 2 809 500 Wolumen | Volume | (MWh) 105 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 8 832 290,00 4 0 0 4 416 BASE_M-07-19 BASE_Q-2-19 BASE_Q-1-19 BASE_M-04-19 Kwartalne | Quarter 0 3 348 328 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 0 MWh % - 0 0 2 352 270,00 285,00 0 267,00 4 Products 746 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 1 196 448 277,02 57 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity MWh 44 640 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 137 4 425 6 614 L. kontr. | Traded Contracts 286 Tygodniowe | Week 112 365 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 26 720 490 Roczne | Calendar 272,88 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 841 104 1 151 733 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 614 667 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 8 267,00 -3,53 166 56 571 PLN/MWh 99 120 58 2 087 289 84 L. trans. No. of Trades 40 Miesięczne | Month - 63,38 89 775 L. kontr. | Traded Contracts 21 234 480 2 423 46 BASE_W-43-18 - 309 0 Roczne | Calendar 14 112 52 221 247,76 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price 12 936 288,00 BASE_W-41-18 553 0 0 289 710 14 952 BASE_M-01-19 - - 59,11 224,03 0 - 2 352 BASE_M-11-18 BASE_W-48-18 - - - - 0 57,55 267,88 0 64,34 52 221 BASE_W-45-18 -7,51 290,50 BASE_W-44-18 15 456 15 456 52,03 62,22 BASE_W-42-18 258,00 BASE_W-47-18 BASE_W-46-18 - - 270,95 276,30 0 516 - 0 0 160 704 - 325 440 - 0 92 778 0 0 0 0 0 - - 10 920 0 BASE_M-12-18 - 0 - -500 688 - - 1 079 500 -7,01 0 0 257,00 291,50 - - - 66 17 187 120 0 -2 251 320 0 0 0 1 706 325 55 - 295,40 3 294 000 578 160 4,31

5. Październik 2018 | October 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 0 0 7 45 900 22 0 0 0 5 3 0 0 144 4 0 - 76,65 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 0 0 0 22 66 52 0 0 4 0 0 12 6 510 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 563 0 42 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 Page 5 from 22 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 - 58 0 - 191,18 0 - 0 0 0 - - 0 6 230,00 - 0 0 - 44,40 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 206,10 - - - 0 - - 57 0 50,00 0 - - - - 0 0 0 - 0 0 - - 3 - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 OFFPEAK_Y-19 918 - 0 OFFPEAK_Q-4-19 59 940 - 289 710 0 0 - - 0 - - 2 430 0 0 0 - 364,29 - - - - - 6 510 0 0 - - - - - 0 403,00 - - -2 428 - - 188,00 51,87 - - - 0 - - - OFFPEAK_M-03-19 361,00 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - 382,92 OFFPEAK_Q-2-19 - - - - 45 900 368,00 0 - - 0 215,25 - - - 321,81 - - 300,00 - - 0 0 395,75 - 385,00 218,00 - 918 345,00 375,50 - PEAK5_M-07-19 -5,12 - - - - - OFFPEAK_M-11-18 OFFPEAK_W-50-18 - 88,94 - OFFPEAK_W-47-18 - - -3,71 - - - 83,74 - - - - - 223,33 PEAK5_Q-4-19 84,61 - - 355,00 - 0 - - 0 - OFFPEAK_W-46-18 - - - 407,00 91,30 - 0 0 PEAK5_Q-3-20 OFFPEAK_W-44-18 0 - - 7 620 - 393,08 - - PEAK5_Y-19 - - 0 0 - - PEAK5_Q-2-20 PEAK5_W-47-18 PEAK5_W-48-18 - PEAK5_M-04-19 - - - - - - - 360,54 - PEAK5_M-12-18 PEAK5_M-01-19 - - PEAK5_M-06-19 - 340,00 PEAK5_M-02-19 - - PEAK5_Q-2-19 - PEAK5_Q-3-19 - PEAK5_Q-1-19 - - - - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price - - - - 330,00 -0,98 74,75 70,70 - PEAK5_W-41-18 - EUR/MWh PEAK5_W-46-18 PEAK5_W-45-18 PEAK5_W-44-18 PLN/MWh PLN/MWh 75,99 305,00 PEAK5_W-42-18 PEAK5_M-05-19 - PEAK5_M-03-19 77,71 PEAK5_W-50-18 - 67,58 Nazwa kontraktu PEAK5_W-43-18 76,26 Products 334,57 % 321,00 PEAK5_W-49-18 PEAK5_M-11-18 - - - - 335,00 301,00 290,96 62,13 - - - 328,33 - 304,00 Zmiana kursu WAvg Price Change 77,81 PLN/MWh Kurs max High Price 267,47 - - - 340,00 327,17 304,38 - 0 - L. kontr. Traded Contr. MWh - 94 900 - 5 640 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 300 Kurs min Low Price 284,50 250,00 Wolumen obrotu Volume 29 850 98 - 975 3 375 325,00 - 320,00 305,00 0 92 610 348,00 320,00 0 0 0 13 0 77 805 85 995 0 - 48 350,00 0 0 - - 247 5 640 - 0 L. trans. No. of Trades 0 0 - 0 0 12 3 600 0 0 11 970 349,00 45 11 400 0 0 0 21 18 2 - - - 0 0 29 850 3 600 Zmiana obr. Vol. Change 398 0 0 0 - - 1 313 985 2 755 980 900 370,00 3 375 MWh 0 0 300 975 0 732 77 805 332,00 0 0 0 0 OFFPEAK_W-49-18 0 OFFPEAK_M-02-19 - - - OFFPEAK_W-43-18 - 382,00 0 7 620 0 0 - -5,57 0 406,50 0 PEAK5_Q-1-20 - PEAK5_Y-20 91,92 - - - - OFFPEAK_M-12-18 OFFPEAK_W-41-18 - - - - OFFPEAK_W-45-18 OFFPEAK_W-48-18 - OFFPEAK_M-04-19 - OFFPEAK_M-05-19 - OFFPEAK_M-01-19 OFFPEAK_W-42-18 - - - - - - - PEAK5_Y-21 OFFPEAK_Q-1-19 0 - - - OFFPEAK_Y-21 0 0 1 620 - 0 0 - 215,25 0 - 215,25 0 - - OFFPEAK_Y-20 OFFPEAK_Q-1-20 - -8,98 OFFPEAK_M-06-19 OFFPEAK_M-07-19 - - OFFPEAK_Q-3-19 - - - OFFPEAK_Q-2-20 OFFPEAK_Q-3-20 -

Widoki

 • 2349 Suma odsłon
 • 1809 Odsłon na stronie
 • 540 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 1 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 9 178.216.200.66
 • 10 178.216.200.66:8069
 • 35 powergo.pl
 • 41 www.powergo.pl