RAPORT ceny energii listopad 2018

Kanał publiczny / Rynek Energii

Raport TGE ceny energii listopad 2018

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

17. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 11-2018 10-2018 2,63 -1,46 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (1000 toe) 478,28 10-2018 0 Monthly OTC Volume (1000 toe) Monthly OTC Volume (1000 toe) 10-2018 Zmiana Change 0,00 - - Number of Concluded Transactions Średnioważona cena TP Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,13 2 0 - 11-2018 486,85 Zmiana Change Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 10-2018 Zmiana Change 11-2018 Liczba zawartych transakcji 2 4 Number of Concluded Transactions 0,00 11-2018 Średnioważona cena TP 486,85 0 395,94 - WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,13 0,00 Page 17 from 22 0,13 WAvg OTC Price (PLN/toe) Number of Concluded Transactions WAvg OTC Price (PLN/toe) -82,34 Średnioważona cena TP - Monthly OTC Volume (1000 toe) Liczba zawartych transakcji 2 0 2 Liczba zawartych transakcji 2 0 - Zmiana Change 0,13 - 0,00 -2 Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/toe) 1,17

19. Listopad 2018 | November 2018 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantee of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer Listopad 2018 | November 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Listopad 2018 | November 2018 Rynek Uprawnień do Emisji CO2 | Emission Allowance Market © Towarowa Giełda Energii SA RGP, RTT (zielone certyfikaty), RUE | GOR, CFIM (Green Certificates), EAM -205 - Łączne obroty miesięczne zielonymi certyfikatami | Total Monthly Green Certificates Volumes | (MWh) 0 - - 612 2 838 196 - Number of Concluded Transactions 407 0 - -2 321 632 0 Liczba zawartych transakcji 0 0 - - - Page 19 from 22 - 516 564 Volume Transferred to the End Users (MWh) -2 000 0 OZE_05-18 0 0 3 769 560 - 0 0 0 -6 000 W listopadzie 2018 roku notowania instrumentów typu forward z dostawą praw majątkowych (OZE) były zawieszone. | In November 2018 quotations of forward instruments with delivery of green certificates were suspended. Miesięczny wolumen obrotu (MWh) 1 867 514 11-2018 0,13 OZE_11-18 0 - Monthly volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) 10-2018 -1 902 046 Weighted Average Price (PLN/MWh) Statystyki dla kontraktów z dostawą praw majątkowych (OZE) | Statistics for Contracts with Delivery of Green Certificates - - - OZE_05-19 OZE_11-19 - - 0 0 Zmiana W listopadzie 2018 roku notowania instrumentów z dostawą uprawnień do emisji CO2 były zawieszone. | In November 2018 quotations of instruments with delivery of emission allowances were suspended. 0,54 0,41 Cena średnioważona (PLN/MWh) Change 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000 03-2017 04-2017 05-2017 06-2017 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018

21. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market -2,18 112,54 899 564 27,35 -5,50 725 667 Wolumen RDBg (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Intraday Volume (MWh) Statystyki miesięczne 117,77 Page 21 from 22 Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) -1,26 Day-Ahead Market Volume (MWh) 2 009 016 1 109 452 10-2018 4,30 Change 26,10 597 215 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) 128 452 26,16 Wolumen RDNg (MWh) Zmiana 112,27 26,65 -0,49 11-2018 Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) Monthly statistics 114,72 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2015 2016 2017 2018 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 1-11 3-11 5-11 7-11 9-11 11-11 13-11 15-11 17-11 19-11 21-11 23-11 25-11 27-11 29-11 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

14. Listopad 2018 | November 2018 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register 0 319 654 942 0 From the Beginning 1 264 879 188 7 363 225 734 Balance Blocked for redemption 11-2018 Wystawione 0 0 0 34 735 592 11-2018 From the Beginning 132 651 526 0 Bilans 7 823 713 Blocked for redemption Wystawione Redempted 18 059 922 Zablokowane do umorzenia Od początku istnienia 0 From the Beginning Blocked for redemption 3 931 828 334 7 370 988 409 Issued Od początku istnienia Page 14 from 22 Issued 883 848 915 Wystawione 11-2018 Od początku istnienia Wystawione 4 742 818 117 Zablokowane do umorzenia Issued Redempted 0 Wystawione Umorzone Blocked for redemption 0 19 020 449 028 Redempted Umorzone 11 205 Umorzone 883 848 915 Od początku istnienia 11-2018 0 18 059 922 From the Beginning Redempted 1 086 526 798 0 0 0 Od początku istnienia Od początku istnienia Balance Zablokowane do umorzenia Blocked for redemption Redempted Balance 1 618 449 902 70 454 044 364 738 527 Umorzone 900 140 661 Zablokowane do umorzenia 319 654 942 11-2018 Balance Bilans 2 345 415 0 477 653 965 Wystawione Redempted Issued Balance Wystawione Issued 19 028 272 741 7 762 675 Bilans Bilans 0 257 498 130 Balance From the Beginning Redempted From the Beginning 0 257 498 130 11 559 448 0 124 862 830 302 Od początku istnienia Bilans 3 931 817 129 158 660 176 809 0 21 924 219 0 33 797 346 507 13 172 090 347 21 924 219 11-2018 Bilans Blocked for redemption Issued Umorzone Bilans From the Beginning Issued Balance Zablokowane do umorzenia 11-2018 Zablokowane do umorzenia 4 094 647 091 34 735 592 Umorzone Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia Umorzone

15. Listopad 2018 | November 2018 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMEF | PMEF Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans 0 961 937 Zablokowane do umorzenia 3 567 939 6 532 808 Blocked for redemption 11-2018 11-2018 9 836 190 74 136 013 Balance Od początku istnienia 109 164 532 From the Beginning Wystawione Blocked for redemption From the Beginning Blocked for redemption Issued Od początku istnienia From the Beginning 74 136 013 Balance 1 310 792 777 21 924 219 Umorzone 0 Bilans 3 567 939 Balance 0 Wystawione 18 059 922 6 506 281 750 000 Umorzone 12 933 296 11-2018 18 067 Redempted Bilans 9 836 190 74 143 739 Redempted Wystawione Bilans 9 836 190 6 532 808 0 319 654 942 6 506 281 21 924 219 0 Od początku istnienia 0 12 951 363 Issued Od początku istnienia Blocked for redemption Issued Wystawione 319 654 942 From the Beginning Wystawione 9 836 190 74 143 739 Issued Umorzone 7 726 605 166 006 Od początku istnienia 11-2018 Zablokowane do umorzenia Zablokowane do umorzenia 0 Wystawione 1 618 449 902 Zablokowane do umorzenia Redempted 7 726 Blocked for redemption Umorzone 11-2018 11-2018 Od początku istnienia From the Beginning 3 931 828 334 18 059 922 Issued Issued Bilans Balance Zablokowane do umorzenia Redempted From the Beginning 0 Wystawione 961 937 705 626 771 Umorzone 38 999 741 Page 15 from 22 Umorzone From the Beginning Balance Redempted Zablokowane do umorzenia 3 931 817 129 Zablokowane do umorzenia 2 345 415 11 559 448 Bilans Redempted 0 1 086 526 798 11-2018 477 653 965 257 498 130 Balance 7 363 225 734 4 094 647 091 Od początku istnienia 7 370 988 409 Blocked for redemption Bilans Balance Redempted Umorzone Blocked for redemption 257 498 130 7 762 675 Issued 11 205

1. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 4,30 Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 64,10 2,76 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 22 -0,58 Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 46,66 47,24 11-2018 Średnioważone ceny Change 59,25 57,67 248,28 6,62 66,86 Monthly Peak Price (EUR/MWh) 200,72 203,40 11,64 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 254,90 1,58 -2,67 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 287,61 275,97 10-2018 Zmiana 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 11-2018 10-2018 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 28/05 - 03/06 04/06 - 10/06 11/06 - 17/06 18/06 - 24/06 25/06 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 15/07 16/07 - 22/07 23/07 - 29/07 30/07 - 05/08 06/08 - 12/08 13/08 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 02/09 03/09 - 09/09 10/09 - 16/09 17/09 - 23/09 24/09 - 30/09 01/10 - 07/10 08/10 - 14/10 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10 29/10 - 04/11 05/11 - 11/11 12/11 - 18/11 19/11 - 25/11

18. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczny wolumen (1000 toe) Średnioważona cena 10-2018 8,80 10-2018 Monthly Volume (1000 toe) Miesięczny wolumen (GWh) 500,03 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Monthly Volume (GWh) 11-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) 21,78 10-2018 Miesięczny wolumen (1000 toe) Średnioważona cena Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Miesięczny wolumen (GWh) 18,46 -1007,53 Zmiana Change Średnioważona cena -130,21 147,42 -42,46 Monthly Volume (GWh) Zmiana Change Monthly Volume (GWh) Zmiana Change 0,17 10-2018 2 101,76 -73,64 Weighted Average Price (PLN/MWh) Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) 0,17 -3,55 -5,29 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (1000 toe) 6,62 0,03 Monthly Volume (1000 toe) 6,62 Monthly Volume (1000 toe) 0,66 Monthly Volume (GWh) 11-2018 10-2018 Zmiana Change 11-2018 3 109,29 10-2018 Średnioważona cena 494,74 11-2018 10-2018 Zmiana Change Średnioważona cena 111,09 110,44 Miesięczny wolumen (GWh) 194,75 268,39 -73,64 11-2018 Średnioważona cena 8,80 8,76 0,04 Weighted Average Price (PLN/MWh) 512,73 6,59 Średnioważona cena -0,30 Zmiana Change 9,56 379,10 Weighted Average Price (PLN/toe) 379,10 710,00 Weighted Average Price (PLN/toe) 11-2018 10-2018 11-2018 0,04 Średnioważona cena 1 635,32 54,93 54,76 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 14,90 18,46 Monthly Volume (GWh) 10-2018 Weighted Average Price (PLN/toe) 24,29 194,75 Miesięczny wolumen (1000 toe) 11-2018 10-2018 10-2018 Średnioważona cena 11-2018 Page 18 from 22 14,90 1,34 11-2018 10-2018 18,19 1 653,51 -14,73 Weighted Average Price (PLN/toe) 305,36 397,73 527,94 0,44 0,09 Miesięczny wolumen (GWh) 8,76 268,39 Zmiana Change Zmiana Change -330,90 Zmiana Change 11-2018 -3,55 6,92 Monthly Volume (1000 toe) -0,35 11-2018 306,69 500,03 Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) Zmiana Change 494,74 40,22 82,68 -5,29 0,66 Zmiana Change 54,93 110,44 125,64 Monthly Volume (GWh) 54,76 -133,63 111,09

6. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market L. kontr. Liczba kontraktów Traded Contr. Volume Volume Traded Contr. Volume Traded Contracts 01-2018 03-2018 6 826 17 107 330 1 684 674 025 8 627 17 891 673 05-2018 4 660 15 418 506 862 634 800 MWh MW MW 3 086 8 617 196 1 698 1 842 930 80 330 625 10 790 751 3 934 02-2018 4 093 6 390 010 1 637 652 005 2018 50 074 171 368 909 13 939 12 617 835 741 1 615 872 64 754 08-2018 3 463 14 981 028 690 703 920 41 169 039 4 194 185 602 616 10-2018 4 794 23 384 397 1 754 3 043 035 66 293 058 6 614 26 720 490 11-2018 3 347 17 898 120 972 1 962 060 53 186 970 4 372 20 047 150 15 853 987 09-2018 5 480 26 713 132 821 1 617 135 98 285 040 6 399 28 615 307 52 83 341 5 574 16 136 647 06-2018 4 455 14 828 354 1 128 1 229 250 75 205 592 5 658 16 263 196 07-2018 3 331 11 658 566 1 375 957 015 57 154 416 4 763 12 769 997 Wol. obrotu Wol. obrotu L. kontr. Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity Miesiąc BASE LOAD PEAK5 LOAD OFFPEAK LOAD TOTAL Month 04-2018 5 691 15 301 692 878 519 060 96 77 450 6 665 15 898 202 MW Wolumen obrotu L. kontr. 2 138 625 530 16 20 094 W listopadzie 2018 roku na Rynku Terminowym Towarowym nie odbyły się żadne aukcje. | In November 2018 there were no auctions on Commodity Forward Instruments Market. 12-2017 MW Traded Contr. 70 Łączne obroty miesięczne energią elektryczną | Total Monthly Electricity Volumes | (MWh) Statystyki dla kontraktów notowanych w systemie aukcji | Statistics for Contracts Quoted in Auction Trading System 117 7 687 774 30 554 MWh MWh MWh Wol. obrotu 7 072 569 8 333 398 4 864 6 088 110 318 Volume 5 800 Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) Page 6 from 22 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 22 500 000 25 000 000 27 500 000 30 000 000 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 200 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

22. Listopad 2018 | November 2018 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes 11,28 0,00 4,34 230,75 1,11 10,57 % Zmiana 301,38 1,40 2,48 304,73 Page 22 from 22 12,41 12,83 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 12,04 12,40 10-2018 243,44 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 08-2018 248,44 0,07 05-2018 237,20 07-2018 238,10 2,97 12,62 -1,54 -1,92 -1,64 -0,79 09-2018 245,38 -1,23 11,28 -1,31 309,50 2,62 7,99 -0,56 Cena Zmiana Cena 01-2018 239,42 0,94 Zmiana % Price Change Cena 12,21 12,53 12,46 11,43 3,16 -0,55 11,08 1,65 301,60 -1,61 2,62 Change 303,05 6,63 0,86 297,18 297,23 -0,66 02-2018 228,22 0,64 226,76 03-2018 5,56 10,73 -0,43 06-2018 1,27 9,57 1,27 256,65 Price -0,84 3,50 10,79 0,67 299,16 Zmiana % 1,23 10,90 1,58 2,08 9,64 0,73 273,82 6,69 % PLN/GJ PLN/t Change Month 12-2017 0,59 -0,56 2,84 04-2018 12,23 10,41 294,68 -0,98 2,99 10,48 6,50 6,45 1,92 238,22 3,24 Change PSCMI 1 Price PLN/GJ 10,62 11,31 211,41 -1,37 12,11 289,04 PSCMI 2 11-2017 212,66 PLN/t Price Miesiąc Cena 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

16. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 10-2018 5 Monthly OTC Volume (GWh) 10-2018 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 3 Zmiana Change 110,17 Number of Concluded Transactions Monthly OTC Volume (GWh) 17 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Liczba zawartych transakcji 8,73 11-2018 13 Miesięczny wolumen TP (GWh) Zmiana Change 9 Page 16 from 22 Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) Średnioważona cena TP 26,20 109,92 0,26 11-2018 Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions - Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) -16,08 0 Monthly OTC Volume (GWh) 8,76 11-2018 109,92 Zmiana Change 11-2018 301,66 303,63 -1,97 Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji 10-2018 254,11 2 Średnioważona cena TP 0 44,78 Monthly OTC Volume (GWh) Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 32,63 0,00 0,00 10,12 8,73 Średnioważona cena TP 131,91 Miesięczny wolumen TP (GWh) - 0,00 Zmiana Change 0 0 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 0,00 0,03 Zmiana Change - Number of Concluded Transactions 2 Zmiana Change WAvg OTC Price (PLN/MWh) 10-2018 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 0 Zmiana Change -53 Średnioważona cena TP 0 - 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 5 Monthly OTC Volume (GWh) 11-2018 6,83 Number of Concluded Transactions 298,89 Liczba zawartych transakcji 10-2018 0,00 Zmiana Change 109,11 Zmiana Change -11 13 0,03 24 -11 6,83 -8 0 Number of Concluded Transactions 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji 10-2018 11-2018 Średnioważona cena TP 10-2018 - 10-2018 Monthly OTC Volume (GWh) 764,19 11-2018 Number of Concluded Transactions 0,00 0,00 24 0 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) 0,26 10-2018 247 0 -732,59 22,80 0,00 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) 3 Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji 0 11-2018 Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 298,89 254,11 Miesięczny wolumen TP (GWh) 32,63 - - WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) 25,80 0,00 0,00 Liczba zawartych transakcji - - 25,80 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 1 496,78 Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 11-2018 Średnioważona cena TP 0 110,17 11-2018 0 10-2018 8,76 300 - Number of Concluded Transactions - 44,78 Miesięczny wolumen TP (GWh) - Liczba zawartych transakcji

2. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market -26 921 Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 83 805 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) Wolumen OFFPEAK 10-2018 946 438 Page 2 from 22 2 514 138 Zmiana 2 551 436 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 82 304 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 1 567 700 973 359 Change -37 297 1 578 077 -10 377 Statystyki miesięczne 11-2018 Average Daily Volume 1 500 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 1-11 3-11 5-11 7-11 9-11 11-11 13-11 15-11 17-11 19-11 21-11 23-11 25-11 27-11 29-11 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 28/05 - 03/06 04/06 - 10/06 11/06 - 17/06 18/06 - 24/06 25/06 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 15/07 16/07 - 22/07 23/07 - 29/07 30/07 - 05/08 06/08 - 12/08 13/08 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 02/09 03/09 - 09/09 10/09 - 16/09 17/09 - 23/09 24/09 - 30/09 01/10 - 07/10 08/10 - 14/10 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10 29/10 - 04/11 05/11 - 11/11 12/11 - 18/11 19/11 - 25/11 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 09-2018 - - - Monthly Low TGEozebio Index Monthly Low BGX Index Wolumen na Fixingu 37 709 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio Index Sesje PMBG - Wolumen i indeks BGX | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and BGX Index - 0 - 0 03-2018 317,99 01-2018 11-2018 310,31 41 753 56 480 308,39 0 04-2018 317,68 42 442 WAvg Price Volume PLN/MWh 0 - - 0 11-2018 306,16 - Śr. waż. cena Wolumen 10-2018 BGX - MAX 06-2018 30 100 51 782 10-2018 Monthly Total Volume (MWh) 2,23 Cena średnioważona (PLN/MWh) 05-2018 08-2018 313,06 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 32 861 TGEozebio - MIN 306,98 1 187 1 247 0,51 Wolumen w notowaniach ciągłych - 303,57 Miesiąc PMOZE-BIO Śr. waż. cena Wolumen Month 315,62 41 438 0 07-2018 312,66 54 360 Auction Volume 38 594 Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - 318,33 - 0 Wolumen na Fixingu WAvg Price TGEozebio - MAX 306,16 - 0 12-2017 10-2018 w tym / including: - Monthly Total Volume (MWh) Volume w tym / including: 0 3,41 -26 380 Monthly High TGEozebio Index Cena średnioważona (PLN/MWh) 308,39 309,69 309,17 PMBG 0 0 Continuous Trading Volume 313,50 317,95 34 065 MWh - BGX - MIN Monthly High BGX Index 0 11-2018 0 - 0 0 Auction Volume Zmiana Change Wolumen miesięczny (MWh) 0 - 0 Page 8 from 22 - 0 - - 34 096 0 02-2018 317,91 Wolumen miesięczny (MWh) Zmiana Change 30 100 56 480 55 234 -26 320 MWh - 28 914 Continuous Trading Volume PLN/MWh -60 295 300 305 310 315 320 325 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 300 305 310 315 320 325 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 6-11 8-11 13-11 15-11 20-11 22-11 27-11 29-11 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio Index 300 305 310 315 320 325 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 6-11 8-11 13-11 15-11 20-11 22-11 27-11 29-11 Wolumen | Volume Indeks BGX | BGX Index

9. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMGM-2017 | PMGM-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 0 PMGM-2018 05-2018 203 542 104 969 Śr. waż. cena - 117,34 -2 598 8 356 117,23 Śr. waż. cena 455 004 PLN/MWh 43 047 PMGM-2017 83 560 04-2018 09-2018 111 161 118,08 10-2018 144 072 110,66 19 165 0 02-2018 01-2018 106,37 - - Miesiąc Month Volume 0 Continuous Trading Volume 107,37 06-2018 117,75 PLN/MWh 195 850 - 110,61 110,47 285 099 0 107,96 07-2018 03-2018 245 151 - 0 297 640 MWh 108,14 - - - 157 350 117,63 290 792 117,14 - 12-2017 - MWh - - 110,98 Wolumen Volume 175 006 Wolumen miesięczny (MWh) 245 918 - 08-2018 11-2018 112,50 245 918 - 109,38 Page 9 from 22 Auction Volume Wolumen w notowaniach ciągłych Continuous Trading Volume 23 441 222 477 111,89 1,40 0 1,52 111,85 Monthly High KGMX Index KGMX - MIN w tym / including: - Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly High KGMX Index Zmiana Change Monthly Total Volume (MWh) 110,98 - Monthly Low KGMX Index 195 850 KGMX - MAX 112,50 1,13 110,50 112,99 10-2018 Monthly Low KGMX Index 11-2018 Auction Volume 20 843 Wolumen w notowaniach ciągłych KGMX - MAX Monthly Total Volume (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen WAvg Price -47 470 Sesje PMGM-2018 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM- 2018 contract - Volumes and KGMX Index Sesje PMGM-2017 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM-2017 contract - Volumes and KGMX Index 0 Wolumen na Fixingu w tym / including: Wolumen na Fixingu Cena średnioważona (PLN/MWh) - WAvg Price KGMX - MIN - Weighted Average Price (PLN/MWh) 11-2018 0 0 10-2018 - 0 -50 068 Cena średnioważona (PLN/MWh) - - - 0 Zmiana Change - 95 100 105 110 115 120 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 6-11 8-11 13-11 15-11 20-11 22-11 27-11 29-11 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index 100 105 110 115 120 125 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 PMGM-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMGM-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 90 95 100 105 110 115 120 0 7 000 14 000 21 000 28 000 35 000 42 000 6-11 8-11 13-11 15-11 20-11 22-11 27-11 29-11 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index

12. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Weighted Average Price (PLN/toe) 1 600,00 443 0 Wolumen PLN/toe PMEF_F w tym / including: 34 685 Month WAvg Price 06-2018 1 635,32 Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff Index 50 826 Volume Wolumen miesięczny (toe) Miesiąc toe 1 377,69 8 393 691,39 90 672,16 539,24 719,50 397,97 1 612,03 PLN/toe 1 545,64 833,50 07-2018 08-2018 Śr. waż. cena 1 400,00 - 324 11-2018 16 707 29 Wolumen w notowaniach ciągłych PMEF 1 651,22 TGEeff - MIN 484 Cena średnioważona (PLN/toe) -136,00 1 654,00 Continuous Trading Volume Wolumen na Fixingu -303 90 443 13 656 Wolumen w notowaniach ciągłych TGEeff - MAX 18,19 WAvg Price 12-2017 Monthly Low TGEef Index 533,97 2,78 10-2018 TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) Monthly Total Volume (toe) Continuous Trading Volume 397,97 19 711 393 715,66 Wolumen na Fixingu -698 90 Auction Volume 50,00 -50 11-2018 21 657 -353 1 635,32 Zmiana Change -12 566 Zmiana Change Monthly Low TGEeff Index 941 1 650,00 Auction Volume Śr. waż. cena Wolumen Volume 8 393 w tym / including: 11-2018 Monthly High TGEeff Index Monthly Total Volume (toe) 1 653,51 439,33 0 1 540,00 290 02-2018 1 597,45 13 956 21 657 1 653,51 206 9 414 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX 01-2018 04-2018 58 880 42 822 1 502,12 385,56 175 10-2018 533,97 674,99 1 520,00 toe 09-2018 489 03-2018 1 494,09 1 047 05-2018 558,03 10 727 645,37 14 690 Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef Index -219,00 343,31 658,33 Monthly High TGEef Index 10-2018 Wolumen miesięczny (toe) 1 639 7 452 Page 12 from 22 442,12 -98,82 -13 264 20 018 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 6-11 8-11 13-11 15-11 20-11 22-11 27-11 29-11 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff Index 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 6-11 8-11 13-11 15-11 20-11 22-11 27-11 29-11 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef Index 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

11. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEC-2017 | PMEC-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP - 178 300 1 000 9,79 571 486 9,79 9,83 05-2018 Zmiana Change 10-2018 02-2018 Śr. waż. cena - Wolumen 07-2018 8,80 159 353 - 08-2018 10-2018 162 119 04-2018 0 06-2018 8,68 44 223 922 563 9,78 - - 8,77 MWh PLN/MWh PLN/MWh - Wolumen w notowaniach ciągłych 0 - PMEC-2017 - Cena średnioważona (PLN/MWh) WAvg Price KECX - MIN 8,80 0,05 -90 717 w tym / including: Volume 229 369 KECX - MAX 8,77 10 244 137 119 Continuous Trading Volume 0 255 554 268 020 12-2017 - 8,84 Wolumen na Fixingu 8,74 8,79 Miesiąc 242 591 227 835 -80 473 WAvg Price Volume Monthly Total Volume (MWh) Month 8,81 09-2018 8,76 - 242 591 11-2018 - 14 756 0 PMEC-2018 25 000 MWh Sesje PMEC-2018 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2018 contract - Volumes and KECX Index - 01-2018 9,82 1 528 663 - Śr. waż. cena - - Wolumen 0 0 Auction Volume 109 298 9,81 Wolumen na Fixingu 8,80 0 9,83 9 439 8,52 0,04 11-2018 Monthly High KECX Index 8,76 Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly Low KECX Index Wolumen miesięczny (MWh) 0 0 - Auction Volume 0 - - Monthly Total Volume (MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) KECX - MAX Cena średnioważona (PLN/MWh) Continuous Trading Volume 10-2018 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 0,03 162 119 Monthly Low KECX Index 03-2018 0 - Zmiana Change Monthly High KECX Index - - Sesje PMEC-2017 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2017 contract - Volumes and KECX Index - Wolumen miesięczny (MWh) w tym / including: - 11-2018 0 KECX - MIN - Page 11 from 22 - 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 6-11 8-11 13-11 15-11 20-11 22-11 27-11 29-11 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 PMEC-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEC-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 6-11 8-11 13-11 15-11 20-11 22-11 27-11 29-11 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index

10. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMMET-2017 | PMMET-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 1 226 54,76 05-2018 55,31 - - 55,40 - 18 459 Wolumen 11-2018 Monthly Low KMETX Index 21 528 06-2018 - - 03-2018 3 467 04-2018 - 54,93 11 625 - KMETX - MAX - - 07-2018 02-2018 - 0 - - 23 503 Wolumen na Fixingu 01-2018 55,50 55,13 Volume MWh 12-2017 - - - 11-2018 55,00 Monthly Low KMETX Index KMETX - MIN KMETX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) 0,17 54,93 10-2018 54,76 55,32 181 96 059 55,01 9 644 08-2018 30 555 0 0 PLN/MWh 54,85 0 09-2018 55,71 MWh 55,40 0 WAvg Price Volume WAvg Price PLN/MWh 10 925 Wolumen na Fixingu PMMET-2018 PMMET-2017 24 244 18 459 -3 555 - 14 905 Wolumen Miesiąc Month - 55,36 Śr. waż. cena w tym / including: Continuous Trading Volume 0 - Monthly Total Volume (MWh) -3 555 18 459 14 905 Auction Volume 0 Śr. waż. cena 11-2018 54,85 0,28 w tym / including: Auction Volume 0 Sesje PMMET-2018 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2018 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 0 KMETX - MAX 0,03 Monthly High KMETX Index 10-2018 Wolumen miesięczny (MWh) 54,57 55,03 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) Zmiana Change - 0 0 0 - Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly High KMETX Index Monthly Total Volume (MWh) - 0 - 0 0 - 0 Sesje PMMET-2017 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2017 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych - Page 10 from 22 10-2018 14 905 55,06 55,13 9 400 - 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 0 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 6-11 8-11 13-11 15-11 20-11 22-11 27-11 29-11 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index 52 53 54 55 56 57 58 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 PMMET-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMMET-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 6-11 8-11 13-11 15-11 20-11 22-11 27-11 29-11 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index

13. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2017 | PMEF-2017 Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Wolumen miesięczny (toe) Monthly Low TGEef18 Index 25 - 0 PMEF-2018 - 0 534,15 335,00 PMEF-2017 Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen Wolumen miesięczny (toe) 440 Monthly Total Volume (toe) 1 810 Cena średnioważona (PLN/toe) Month -81 Zmiana Change 6 474 -347 TGEef18 - MIN 04-2018 2 538 03-2018 w tym / including: TGEef18 - MAX WAvg Price -218,38 376,94 512,73 Monthly High TGEef18 Index 27 07-2018 520,00 985 10-2018 581,10 512,73 6 915 - - 700,00 - - 420,05 1 413 0 495 688,06 0 - 01-2018 - 11-2018 376,94 6 487 - - 0 05-2018 710,00 w tym / including: Wolumen na Fixingu 0 Auction Volume Auction Volume Page 13 from 22 11-2018 10-2018 598,49 8 195 12-2017 - 0 0 0 Monthly Total Volume (toe) 640,00 Monthly High TGEef17 Index Wolumen na Fixingu 360 441 TGEef17 - MIN Monthly Low TGEef17 Index - - - Weighted Average Price (PLN/toe) Weighted Average Price (PLN/toe) 10-2018 02-2018 528 643,17 Cena średnioważona (PLN/toe) - - 09-2018 717,84 1 674 - - 6 915 -428 Continuous Trading Volume Volume 794,61 Sesje PMEF-2018 - Wolumen i indeks TGEef18 | Trading Sessions for PMEF-2018 contract - Volumes and TGEef18 Index 6 487 0 0 - 1 557 - WAvg Price Volume 06-2018 710,00 388 Wolumen w notowaniach ciągłych 6 127 -104,61 PLN/toe toe PLN/toe toe Miesiąc - 08-2018 -135,79 Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2017 - Wolumen i indeks TGEef17 | Trading Sessions for PMEF-2017 contract - Volumes and TGEef17 Index 421,62 0 TGEef17 - MAX - - - 11-2018 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change - 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 6-11 8-11 13-11 15-11 20-11 22-11 27-11 29-11 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 0 50 100 150 200 250 300 350 6-11 8-11 13-11 15-11 20-11 22-11 27-11 29-11 Wolumen | Volume Indeks TGEef17 | TGEef17 Index

7. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 125,45 0 Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks OZEX | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and OZEX Index Wolumen Volume Śr. waż. cena 04-2018 0 0 MWh 61,96 - PMOZE - 10-2018 1 212 176 12-2017 WAvg Price 0 03-2018 OZEX_A - MAX Volume 0 765 261 Miesiąc Month 1 492 250 MWh 11-2018 72,62 - Continuous Trading Volume - Wolumen miesięczny (MWh) Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume 129,30 08-2018 1 324 396 - - 71,85 PMOZE_A 1 580 737 11-2018 - - - 10-2018 09-2018 1 337 570 1 366 160 0 140,97 90,15 1 612 513 0 0 0 156,28 02-2018 Wolumen 0 0 887 027 01-2018 Śr. waż. cena 0 WAvg Price - 1 045 638 - 0 -258 793 Monthly Low OZEX_A Index 151,60 77,67 PLN/MWh 44,94 49,05 0 71,12 138,33 OZEX - MIN 0 - Wolumen miesięczny (MWh) 06-2018 - 1 290 189 - w tym / including: Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks OZEX_A | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and OZEX_A Index PLN/MWh 05-2018 15,30 140,97 -16 150 OZEX_A - MIN Monthly High OZEX Index 11-2018 0 - - Cena średnioważona (PLN/MWh) 149,40 162,71 Weighted Average Price (PLN/MWh) - - Monthly Total Volume (MWh) 1 612 513 107 673 Wolumen na Fixingu 0 Monthly Low OZEX Index 0 OZEX - MAX - - - 0 -274 943 Monthly High OZEX_A Index Zmiana Change 10-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 1 337 570 Wolumen w notowaniach ciągłych 1 246 047 1 504 840 91 524 Continuous Trading Volume Page 7 from 22 w tym / including: 156,28 Zmiana Change 13,27 13,31 882 985 07-2018 0 100 110 120 130 140 150 160 170 0 40 80 120 160 200 240 280 6-11 8-11 13-11 15-11 20-11 22-11 27-11 29-11 Wolumen | Volume Indeks OZEX | OZEX Index 100 110 120 130 140 150 160 170 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 240 000 280 000 6-11 8-11 13-11 15-11 20-11 22-11 27-11 29-11 Wolumen | Volume Indeks OZEX_A | OZEX_A Index 25 50 75 100 125 150 175 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

3. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market 4,30 37,81 11-2018 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 22 173 Base Volume (MWh) -1 268 5 742 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 221,99 4 475 432,09 100,44 62,63 343,53 162,45 79,85 Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 10-2018 277 581 208,71 16 133,44 - 0 - 19 Statystki miesięczne 23 512 11 12 51,60 391,38 245 281,01 0 22 755 0 18 - 113,88 - - 0 8 9 -27,25 -34,45 Wol. | Volume - - 15 215,75 111,37 - Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 351 - - 0 - PLN/ MWh Godz. | Hour 479,13 3 238 319,94 - 574,07 - - - - Zmiana | Change - PLN/ MWh 0 111,44 0 Zmiana | Change Godz. | Hour - 49,02 5 - 4 17 489,93 8,57 85 210,87 EUR/ MWh 579 51,03 - 52 13 347,18 90,98 548,13 6 269,64 18,53 EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 0 80,70 14 479,40 - 2 - 104,69 333 - 293 450,38 - 258,18 70,66 20 - - - 0 - 7 46,77 21 65,32 - 78,05 Wolumen BASE (MWh) 10 0 219,51 - Weighted Average Price (EUR/MWh) 127,41 - - 203,78 Zmiana 164,63 - 0 200 250 300 350 400 450 500 550 600 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 11-2018 10-2018 0 200 400 600 800 1 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 250 500 750 1 000 1 250 1-11 3-11 5-11 7-11 9-11 11-11 13-11 15-11 17-11 19-11 21-11 23-11 25-11 27-11 29-11

20. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) 475 608 - 27,19 339 528 GAS_BASE_W-46-18 0 Nazwa kontraktu Kurs max High Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price MWh EUR/MWh MWh 0 - Products 4,30 Wolumen obrotu Volume - 0 - PLN/MWh % - L. kontr. Traded Contr. Number of trades 5 0 -9,67 112,27 -6,83 2 021 -6,45 533 568 26,86 26,69 26,84 - 0 113,00 123,63 GAS_BASE_W-47-18 117,11 - 103,75 80 60 0 - 0 760 91 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 10 343 Liczba zawartych transakcji | 1 579 - - - GAS_BASE_W-45-18 GAS_BASE_W-48-18 114,00 54 - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 0 PLN/MWh 475 608 0 - 0 - 115,00 122,25 124,50 27,22 Zmiana obr. Vol. Change -357 858 2 831 111,80 - 0 -670 344 10 663 505 13 440 - 341 26,71 - - 115,49 0 - GAS_BASE_Q-4-19 - 0 108,30 124,50 0 23,34 339 528 GAS_BASE_M-01-19 113,54 173 GAS_BASE_M-02-19 28,74 0 5 GAS_BASE_Q-1-19 52 0 539 GAS_BASE_W-49-18 - -5,84 107,44 24,97 -127 368 GAS_BASE_S-S-19 57 096 Page 20 from 22 - 126 672 24 109,50 97,00 GAS_BASE_Q-3-19 869 616 -6,57 0 -5,63 0 -8,62 2 277 600 112,06 79 056 - 98 99 -7,73 -808 128 104,50 Łączne obroty miesięczne gazem ziemnym | Total Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) 100,42 107,30 0 101,17 - 10 080 753 269 GAS_BASE_M-03-19 - 260 0 GAS_BASE_Y-20 958 596 26,10 GAS_BASE_Q-2-19 55 103,92 24,16 149 103,25 0 18 478 180 0 111 384 58 109,00 117,50 0 142 23,52 12 101,00 794 171 120 98,50 -4 642 800 - 2 099 0 GAS_BASE_Y-19 GAS_BASE_W-52-18 13 440 -2,95 115,00 - - 2 099 376 - 111,80 GAS_BASE_S-W-19 - - 26,03 114,92 111,96 124,00 115,54 124,25 116,98 531 552 26,39 GAS_BASE_M-12-18 565 440 114,83 GAS_BASE_W-50-18 - - 111,00 - GAS_BASE_S-S-20 1 561 656 - 116,80 10 080 117,00 GAS_BASE_W-51-18 0 - PLN/MWh - - Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) 0 125,00 Kurs min Low Price Liczba kontraktów | 444 118,00 0 0 - -7,11 -1 979 803 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018

4. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 4,30 131 400 0 0 0 1 479 256 14 - 281,00 2 494 656 0 0 271,00 300,05 - - - 15 13 910 880 0 -3 276 240 BASE_W-51-18 BASE_W-50-18 - 253,92 244,35 251,00 0 5 260,00 1 008 0 3 720 - 145 824 - 0 -53 016 0 0 12 1 344 0 - - -2 184 0 BASE_M-01-19 - 0 - -799 344 179 784 2 352 BASE_M-02-19 - - 59,44 273,33 1 008 265,00 2 856 BASE_M-12-18 BASE_W-52-18 - -3,40 206,13 256,00 2 016 60,74 238,06 2 016 57,15 13 608 BASE_W-49-18 - 255,00 BASE_W-48-18 8 568 8 568 63,54 55,34 BASE_W-46-18 234,00 141 66 L. trans. No. of Trades 26 Miesięczne | Month 47,91 63,90 40 275 L. kontr. | Traded Contracts 16 536 936 1 887 15 BASE_W-47-18 59,02 81 12 Roczne | Calendar 11 088 13 608 261,29 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price -4 368 280,00 BASE_W-45-18 352 5 3 Roczne | Calendar 274,92 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 533 448 717 448 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 271 391 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 0 270,00 2,63 66 41 383 PLN/MWh 69 870 36 1 749 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 79 3 235 4 372 L. kontr. | Traded Contracts 198 Tygodniowe | Week 65 688 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 20 047 150 20 325 6 070 236,00 0 Products 486 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 762 048 245,84 36 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity MWh 1 831 590 Wolumen | Volume | (MWh) 74 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 44 160 304,00 20 0 0 35 328 BASE_M-08-19 BASE_Q-2-19 BASE_Q-1-19 BASE_M-05-19 Kwartalne | Quarter 1 116 0 226 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 6 MWh % - 1 344 0 2 856 270,00 251,00 262,50 255,71 - 529 728 0 0 712 - 0 6 - 248,00 260,00 264,00 202,00 - - 122 0 0 - 0 - 20 496 20 496 3 720 - 280,00 - - - - 252,00 265,00 4 704 28 262,00 - 250,00 17 8 51 230,00 -3,92 0 - 210,00 20 277,50 2,71 - - 0 310,00 1,94 0 8 736 285,00 0 -414 528 0 0 664 972 0 0 0 -446 760 - 300,00 0 44 180 258,50 284 276,00 0 1 588 - - -1,42 - - - 262,75 261,00 - 300,00 - 63,26 - 286,61 70,20 - BASE_W-01-19 - 56,80 61,02 - BASE_W-02-19 266,00 - 61,83 - - 62,94 265,67 - BASE_M-04-19 BASE_M-07-19 - 272,72 - 270,75 BASE_M-03-19 BASE_Y-21 BASE_Y-20 BASE_Q-3-20 BASE_Q-3-19 - -2,88 258,50 - - - 302,00 303,00 272,14 - - BASE_Y-19 63,39 1,02 BASE_Q-4-19 BASE_Q-2-20 BASE_Q-1-20 - - 6,79 66,62 3,93 61,75 - - BASE_M-06-19 - - - 38 70,43 0 0 4 0 0 0 0 66 28 11 8 12 2 2 203 Page 4 from 22 0 5 0 0 443 0 9 308 4

5. Listopad 2018 | November 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market - OFFPEAK_Q-3-19 205,00 - 205,00 OFFPEAK_Q-2-20 OFFPEAK_Q-3-20 - OFFPEAK_Y-21 0 4 959 -918 47,65 0 0 - - 0 - - 0 - 205,00 OFFPEAK_Y-20 OFFPEAK_Q-1-20 - 15,60 OFFPEAK_M-07-19 OFFPEAK_M-08-19 - OFFPEAK_M-01-19 0 - - - OFFPEAK_Q-2-19 - 4 959 - 6 070 OFFPEAK_W-52-18 - OFFPEAK_M-05-19 - OFFPEAK_M-06-19 - OFFPEAK_M-02-19 OFFPEAK_W-46-18 - 47,21 - - - - OFFPEAK_Q-1-19 OFFPEAK_W-50-18 OFFPEAK_M-04-19 - 207,00 - - 27 645 305,00 0 0 0 0 OFFPEAK_W-01-19 0 OFFPEAK_M-03-19 - - - OFFPEAK_W-47-18 225,00 354,00 0 0 0 0 - - 0 - 0 PEAK5_Q-1-20 - OFFPEAK_W-45-18 48,12 - - - OFFPEAK_W-49-18 0 0 1 20 0 - - - 0 0 5 550 2 175 Zmiana obr. Vol. Change 74 0 0 0 - - -1 039 140 1 716 840 7 725 313,00 225 MWh 0 0 0 975 0 456 29 - 0 0 - - 139 3 675 - 0 L. trans. No. of Trades 0 0 - 0 0 103 1 200 0 0 660 310,00 3 70 - 975 -675 268,60 - 278,00 330,00 0 66 150 334,00 - 0 0 0 13 0 39 615 -26 460 0 - 5 250 0 - L. kontr. Traded Contr. MWh - 49 7 725 - 3 675 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 0 Kurs min Low Price 292,00 320,00 Wolumen obrotu Volume - PLN/MWh Kurs max High Price 330,94 -7,75 - - 350,00 334,00 314,69 - - 72,83 Nazwa kontraktu PEAK5_W-47-18 65,69 Products 279,49 % 334,00 PEAK5_W-01-19 - - - 313,30 76,93 -6,48 - - 282,58 - 305,00 Zmiana kursu WAvg Price Change - 79,61 73,15 - PEAK5_W-45-18 1,73 EUR/MWh PEAK5_W-50-18 PEAK5_W-49-18 PEAK5_W-48-18 PLN/MWh PLN/MWh 77,64 320,00 PEAK5_W-46-18 PEAK5_M-06-19 - PEAK5_M-04-19 64,97 PEAK5_W-02-19 PEAK5_M-12-18 - - 285,00 - 342,50 PEAK5_M-03-19 - - PEAK5_Q-2-19 - PEAK5_Q-3-19 - PEAK5_Q-1-19 - - - - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price - - -8,18 - 296,86 PEAK5_Y-19 - 52,30 0 0 - -8,70 PEAK5_Q-2-20 PEAK5_Y-20 - - - PEAK5_Y-21 PEAK5_M-08-19 PEAK5_W-51-18 PEAK5_W-52-18 - PEAK5_M-05-19 - - - - - - - 346,50 - PEAK5_M-01-19 PEAK5_M-02-19 - - PEAK5_M-07-19 OFFPEAK_M-12-18 OFFPEAK_W-02-19 - 87,13 - OFFPEAK_W-51-18 - - -2,12 - - - 80,55 - 203,11 - - - - PEAK5_Q-4-19 83,45 -1,45 - 359,00 225,00 358,00 - - 83,43 PEAK5_Q-3-20 OFFPEAK_W-48-18 - 342,50 - - 342,50 - - 0 0 - - - - - 0 335,00 368,00 - - - 837 - 210,00 -3,89 - - - - - - 362,00 225,00 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - 374,82 114 750 0 279 0 - 359,00 360,00 0 - - 0 - - 3 720 0 279 - - - - - 0 402,00 - - - - - 220,99 - 0 - - - - 0 - - 358,90 - - 6 070 - - 214,22 - - OFFPEAK_Q-4-19 -114 885 - OFFPEAK_Y-19 174 825 0 0 - - - 0 - 0 - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 35 0 - 0 - - - 202,00 0 0 0 - 0 0 - - - 0 - - - 0 0 - - 0 1 0 - 200,00 0 0 - - 0 0 - 51,37 0 3 0 5 0 - 0 0 0 0 - 0 215,00 0 0 -2 790 0 0 0 0 Page 5 from 22 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 - 35 0 - 224,00 - 0 0 0 0 0 0 355 0 2 0 9 0 0 0 28 0 0 0 3 5 0 0 4 68 850 0 0 0 0 0 -7 620 660 0 - 69,01 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 7 21 38 0 1 837 0 0 25 5 0 0 65 3 0 0 0 0 0 30 0 1

Widoki

 • 1896 Suma odsłon
 • 1443 Odsłon na stronie
 • 453 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 13 178.216.200.66:8069
 • 14 www.powergo.pl
 • 8 178.216.200.66
 • 22 powergo.pl