RAPORT ceny energii lipiec 2018

Kanał publiczny / Rynek Energii

RAPORT TGE ceny energii lipiec 2018

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

17. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 1 710,00 0,00 - Number of Concluded Transactions - Zmiana Change Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 07-2018 06-2018 0,08 2,52 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (1000 toe) 513,78 710,00 Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 0 Monthly OTC Volume (1000 toe) Monthly OTC Volume (1000 toe) 06-2018 Zmiana Change Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 06-2018 Zmiana Change 07-2018 Monthly OTC Volume (1000 toe) Liczba zawartych transakcji 0 1 -1 Liczba zawartych transakcji 0 0 Średnioważona cena TP 07-2018 Średnioważona cena TP - WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 0,70 Page 17 from 22 -0,70 -1 - WAvg OTC Price (PLN/toe) 0,00 06-2018 0 Number of Concluded Transactions - 711,20 WAvg OTC Price (PLN/toe) -197,42 Średnioważona cena TP - Number of Concluded Transactions 0,70 07-2018 - Zmiana Change 6 1 Liczba zawartych transakcji -0,70 5 Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/toe) 2,60

19. Lipiec 2018 | July 2018 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantee of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Uprawnień do Emisji CO2 | Emission Allowance Market © Towarowa Giełda Energii SA RGP, RTT (zielone certyfikaty), RUE | GOR, CFIM (Green Certificates), EAM 1 407 848 0 Liczba zawartych transakcji - Łączne obroty miesięczne zielonymi certyfikatami | Total Monthly Green Certificates Volumes | (MWh) 0 - - 360 1 111 363 - -695 998 0 0 Number of Concluded Transactions 194 0 - - - Page 19 from 22 - -166 OZE_05-19 OZE_11-19 W lipcu 2018 roku notowania instrumentów z dostawą uprawnień do emisji CO2 były zawieszone. | In July 2018 quotations of instruments with delivery of emission allowances were suspended. 0 - 0 0 835 799 07-2018 0,03 OZE_11-18 0 - 0 0 -6 000 415 365 Change Volume Transferred to the End Users (MWh) -2 000 0 OZE_05-18 Cena średnioważona (PLN/MWh) Monthly volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) 06-2018 -572 049 Weighted Average Price (PLN/MWh) - Statystyki dla kontraktów z dostawą praw majątkowych (OZE) | Statistics for Contracts with Delivery of Green Certificates - - - - - 0 0 0,42 0,39 Miesięczny wolumen obrotu (MWh) Zmiana W lipcu 2018 roku notowania instrumentów typu forward z dostawą praw majątkowych (OZE) były zawieszone. | In July 2018 quotations of forward instruments with delivery of green certificates were suspended. 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000 03-2017 04-2017 05-2017 06-2017 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018

21. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market 3,24 103,60 -38 928 23,05 2,40 211 872 Wolumen RDBg (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Intraday Volume (MWh) Statystyki miesięczne 99,23 Page 21 from 22 Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) 0,42 Day-Ahead Market Volume (MWh) 451 560 490 488 06-2018 4,33 Change 23,47 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) -34 590 23,93 Wolumen RDNg (MWh) Zmiana 101,63 23,32 0,61 07-2018 Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) Monthly statistics 100,37 246 462 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2015 2016 2017 2018 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 1-07 3-07 5-07 7-07 9-07 11-07 13-07 15-07 17-07 19-07 21-07 23-07 25-07 27-07 29-07 31-07 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

14. Lipiec 2018 | July 2018 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Balance Wystawione 465 498 485 Umorzone 242 013 392 0 07-2018 From the Beginning 40 633 543 0 Bilans 7 823 713 Blocked for redemption Wystawione Redempted 727 693 649 Zablokowane do umorzenia Od początku istnienia -8 690 From the Beginning 0 Umorzone Od początku istnienia Page 14 from 22 Issued 1 253 372 948 Wystawione 07-2018 Od początku istnienia 13 428 742 37 671 924 Blocked for redemption 0 Umorzone From the Beginning 1 087 877 964 5 503 161 344 5 503 161 344 Issued Wystawione Umorzone Blocked for redemption Balance 293 034 329 Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia 24 243 182 07-2018 1 718 871 433 Balance Umorzone 2 746 276 003 0 900 140 661 Zablokowane do umorzenia Wystawione 1 814 760 594 242 013 392 07-2018 Zablokowane do umorzenia Balance Issued Bilans 0 Redempted 8 690 0 Wystawione Umorzone Blocked for redemption 0 19 020 449 028 Redempted 92 333 004 Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia Balance Balance 97 333 004 Wystawione Issued 19 028 272 741 0 Bilans 0 143 339 359 Balance From the Beginning Redempted From the Beginning 0 143 339 359 51 881 0 Zablokowane do umorzenia 124 862 830 302 Od początku istnienia Bilans 2 746 276 003 Redempted 0 14 035 025 0 29 881 743 350 2 104 102 015 14 035 025 07-2018 Bilans Blocked for redemption Issued Umorzone Bilans 154 744 573 652 From the Beginning Issued 07-2018 Zablokowane do umorzenia Redempted Issued Od początku istnienia 07-2018 0 727 693 649 From the Beginning Redempted 285 271 654 0 0 0 Od początku istnienia Od początku istnienia Bilans 39 449 867 187 737 303

15. Lipiec 2018 | July 2018 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMEF | PMEF Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans 2 090 268 13 335 1 277 371 Zablokowane do umorzenia 12 691 007 660 550 541 Umorzone 7 726 Blocked for redemption Blocked for redemption 77 570 955 0 Wystawione 1 290 706 From the Beginning Wystawione From the Beginning Blocked for redemption Issued 07-2018 07-2018 14 035 025 Umorzone 189 840 398 Bilans -187 750 130 Balance 0 Wystawione 727 693 649 0 97 333 004 Redempted 0 Umorzone Zablokowane do umorzenia Bilans 6 602 964 7 726 From the Beginning 0 0 Redempted Bilans 6 602 964 31 029 295 0 Wystawione Zablokowane do umorzenia Bilans 242 013 392 0 14 035 025 143 339 359 Balance Balance Od początku istnienia 9 574 948 Issued Od początku istnienia Blocked for redemption Issued Wystawione 242 013 392 From the Beginning Wystawione 6 602 964 31 029 295 Issued Umorzone 0 Od początku istnienia 635 548 683 Od początku istnienia 07-2018 Redempted Wystawione Issued 9 556 881 07-2018 18 067 Redempted Od początku istnienia 0 0 07-2018 07-2018 Od początku istnienia From the Beginning 2 746 276 003 727 693 649 Issued Umorzone 0 Zablokowane do umorzenia 6 602 964 31 029 295 Zablokowane do umorzenia 92 333 004 285 271 654 07-2018 Umorzone Balance Zablokowane do umorzenia Bilans Redempted Page 15 from 22 Umorzone Issued Blocked for redemption Blocked for redemption 143 339 359 0 Bilans Balance Redempted 2 746 276 003 Zablokowane do umorzenia 0 51 881 Redempted 0 From the Beginning 31 029 295 Balance 1 296 099 224 5 503 161 344 293 034 329 Od początku istnienia 5 503 161 344 From the Beginning Balance Blocked for redemption

1. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 4,33 Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 59,06 -0,59 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 22 2,51 Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 46,45 43,94 07-2018 Średnioważone ceny Change 54,22 54,35 233,97 0,79 58,47 Monthly Peak Price (EUR/MWh) 201,12 189,15 -1,08 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 234,76 -0,13 11,97 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 253,15 254,23 06-2018 Zmiana 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 07-2018 06-2018 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 110 130 150 170 190 210 230 250 270 29/01 - 04/02 05/02 - 11/02 12/02 - 18/02 19/02 - 25/02 26/02 - 04/03 05/03 - 11/03 12/03 - 18/03 19/03 - 25/03 26/03 - 01/04 02/04 - 08/04 09/04 - 15/04 16/04 - 22/04 23/04 - 29/04 30/04 - 06/05 07/05 - 13/05 14/05 - 20/05 21/05 - 27/05 28/05 - 03/06 04/06 - 10/06 11/06 - 17/06 18/06 - 24/06 25/06 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 15/07 16/07 - 22/07 23/07 - 29/07

6. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 9 787 156 02-2018 05-2018 09-2017 Liczba kontraktów Traded Contracts Volume 4 507 286 3 794 5 129 4 938 Miesiąc 465 2 158 3 791 861 11-2017 5 291 685 5 691 6 665 12-2017 3 331 11 658 566 01-2018 6 826 17 107 330 70 9 702 634 800 1 375 3 361 878 5 917 2 439 1 684 57 154 416 483 88 392 232 1 128 674 025 4 455 2 138 625 530 14 828 354 3 934 32 990 03-2018 96 15 301 692 Traded Contr. MWh BASE LOAD PEAK5 LOAD L. kontr. OFFPEAK LOAD TOTAL Volume 8 627 117 110 318 810 6 390 010 30 554 3 086 1 842 930 1 563 1 579 1 417 620 MWh 1 698 Traded Contr. 1 616 3 557 8 617 196 1 637 3 357 7 687 774 80 9 284 428 20 330 625 Volume 5 800 1 274 505 2 160 MWh 713 265 9 8 603 142 4 093 7 689 732 10 702 885 7 072 569 4 864 6 088 L. kontr. Wol. obrotu Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity Volume Wolumen obrotu 08-2017 Month L. kontr. Wol. obrotu 2 10-2017 Wol. obrotu Traded Contr. 43 175 06-2018 04-2018 94 365 682 15 898 202 77 450 837 16 20 094 519 060 11 062 471 652 005 912 945 12 769 997 16 263 196 5 574 5 658 681 765 10 790 751 MWh 17 891 673 8 333 398 Łączne obroty miesięczne energią elektryczną | Total Monthly Electricity Volumes | (MWh) 4 763 205 592 83 341 Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) 52 Page 6 from 22 4 660 15 418 506 16 136 647 1 229 250 862 75 957 015 07-2018 2018 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

18. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczny wolumen (1000 toe) 527,43 Monthly Volume (GWh) 07-2018 Miesięczny wolumen (GWh) Średnioważona cena Monthly Volume (GWh) 7,54 Miesięczny wolumen (GWh) 8,66 06-2018 07-2018 311,53 55,06 Monthly Volume (1000 toe) Miesięczny wolumen (GWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) -1,86 06-2018 Miesięczny wolumen (1000 toe) Średnioważona cena Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Miesięczny wolumen (GWh) 9,64 06-2018 06-2018 399,68 0,99 -109,47 82,40 21,58 Monthly Volume (GWh) Zmiana Change Monthly Volume (GWh) Zmiana Change 0,22 06-2018 3 166,05 203,69 -0,62 Weighted Average Price (PLN/MWh) Średnioważona cena 103,29 81,71 -127,74 0,47 Zmiana Change 07-2018 2 525,08 06-2018 Średnioważona cena -20,00 1 520,00 Zmiana Change Średnioważona cena Page 18 from 22 21,53 Monthly Volume (1000 toe) 0,47 Monthly Volume (GWh) 07-2018 06-2018 Zmiana Change 07-2018 06-2018 07-2018 Zmiana Change 710,00 399,68 1 389,15 Miesięczny wolumen (1000 toe) Zmiana Change 07-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) 06-2018 Zmiana Change -190,00 07-2018 06-2018 Zmiana Change Średnioważona cena 108,62 108,15 Średnioważona cena 14,77 06-2018 Zmiana Change 07-2018 11,88 1,09 Monthly Volume (1000 toe) -0,22 0,00 Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/toe) 520,00 710,00 Weighted Average Price (PLN/toe) Średnioważona cena 8,66 8,65 0,00 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 1 389,15 1 185,45 203,69 8,65 1 185,45 Weighted Average Price (PLN/toe) 07-2018 312,14 536,27 645,74 Weighted Average Price (PLN/MWh) 1,05 0,83 Miesięczny wolumen (GWh) 1 540,00 55,06 54,85 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 21,53 9,64 Monthly Volume (GWh) 07-2018 07-2018 06-2018 0,96 Monthly Volume (1000 toe) 0,22 11,88 -127,74 Monthly Volume (GWh) 527,43 Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) Średnioważona cena -0,10 Zmiana Change 22,31 520,00 Miesięczny wolumen (1000 toe) 0,99 0,03 108,15 84,26 Monthly Volume (GWh) 54,85 -190,00 Weighted Average Price (PLN/toe) 108,62 640,97

2. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 49 077 Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 65 069 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) Wolumen OFFPEAK 06-2018 713 071 Page 2 from 22 2 017 137 Zmiana 2 133 016 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 71 101 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 1 304 066 663 994 Change -115 880 1 469 022 -164 956 Statystyki miesięczne 07-2018 Average Daily Volume -6 032 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 1-07 3-07 5-07 7-07 9-07 11-07 13-07 15-07 17-07 19-07 21-07 23-07 25-07 27-07 29-07 31-07 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 29/01 - 04/02 05/02 - 11/02 12/02 - 18/02 19/02 - 25/02 26/02 - 04/03 05/03 - 11/03 12/03 - 18/03 19/03 - 25/03 26/03 - 01/04 02/04 - 08/04 09/04 - 15/04 16/04 - 22/04 23/04 - 29/04 30/04 - 06/05 07/05 - 13/05 14/05 - 20/05 21/05 - 27/05 28/05 - 03/06 04/06 - 10/06 11/06 - 17/06 18/06 - 24/06 25/06 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 15/07 16/07 - 22/07 23/07 - 29/07 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

22. Lipiec 2018 | July 2018 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes 10,90 1,58 3,24 211,41 1,27 9,57 % Zmiana 297,18 -0,66 6,45 297,23 Page 22 from 22 12,04 12,41 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 10,03 10,42 06-2018 239,42 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 04-2018 238,22 -0,84 01-2018 226,76 03-2018 230,75 2,48 12,21 -1,92 3,50 -1,61 0,94 05-2018 237,20 -0,43 10,73 -0,56 303,05 2,84 1,84 -0,98 Cena Zmiana Cena 09-2017 228,22 0,64 Zmiana % Price Change Cena 12,40 12,23 12,11 10,79 2,08 1,11 10,57 0,86 294,68 2,99 -1,37 Change 289,04 2,69 1,27 256,65 299,16 1,23 10-2017 208,75 1,25 206,17 11-2017 -2,86 10,41 6,63 02-2018 -0,03 9,33 0,31 231,30 Price 6,69 6,68 9,64 0,64 253,53 Zmiana % 3,47 10,48 0,67 0,73 9,22 -1,18 244,66 5,78 % PLN/GJ PLN/t Change Month 08-2017 -3,66 7,99 5,56 12-2017 10,62 9,39 273,82 6,50 3,89 9,45 5,39 -3,19 3,26 212,66 0,59 Change PSCMI 1 Price PLN/GJ 9,83 10,36 208,39 1,92 11,31 237,66 PSCMI 2 07-2017 200,76 PLN/t Price Miesiąc Cena 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

16. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 0 06-2018 07-2018 14 26 Miesięczny wolumen TP (GWh) Monthly OTC Volume (GWh) 0 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Number of Concluded Transactions Średnioważona cena TP 29,93 108,15 0,19 07-2018 06-2018 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 8 8,64 Liczba zawartych transakcji 310,27 309,80 0,46 Liczba zawartych transakcji 1 0 Zmiana Change 108,34 Zmiana Change 17 Page 16 from 22 Miesięczny wolumen TP (GWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) 19,00 0 Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions Monthly OTC Volume (GWh) 16 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions - Number of Concluded Transactions 06-2018 383,35 6 07-2018 Number of Concluded Transactions 294,71 Liczba zawartych transakcji 0 -88,64 Monthly OTC Volume (GWh) 07-2018 108,15 Zmiana Change Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 1 210,85 0,00 0,00 8,65 Miesięczny wolumen TP (GWh) 48,93 -6 26 -0,01 32 -6 69,62 -0,01 Zmiana Change - Number of Concluded Transactions 6 Zmiana Change WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 0 Zmiana Change -129 Średnioważona cena TP 0 - 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 0,00 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 0,00 - - Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji Miesięczny wolumen TP (GWh) - Liczba zawartych transakcji Zmiana Change 96,42 06-2018 1 234,89 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 06-2018 - 06-2018 Monthly OTC Volume (GWh) 1 673,80 07-2018 Number of Concluded Transactions 0,00 0,00 32 0 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) 0,19 06-2018 270 0 06-2018 14 Monthly OTC Volume (GWh) 07-2018 - - WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) 1 141,23 69,62 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 06-2018 - 0,00 Zmiana Change 07-2018 Średnioważona cena TP 75,49 1 141,23 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 07-2018 -88,64 438,91 -20,93 0,00 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) 8 Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji 0 07-2018 Średnioważona cena TP Średnioważona cena TP 0 108,34 07-2018 0 06-2018 8,64 399 - 0,00 0,00 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 294,71 383,35 Miesięczny wolumen TP (GWh) 1 210,85 8,65 Zmiana Change Number of Concluded Transactions -

8. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES Miesiąc PMOZE-BIO Śr. waż. cena Wolumen Month WAvg Price Volume PLN/MWh TGEozebio - MIN 312,22 312,03 0 - - - Monthly Low TGEozebio Index Monthly Low BGX Index Wolumen na Fixingu 34 109 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio Index Sesje PMBG - Wolumen i indeks BGX | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and BGX Index - 0 - 0 11-2017 316,48 09-2017 0 - - 05-2018 315,62 41 438 51 782 312,66 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 44 319 318,33 32 861 0 03-2018 317,99 37 709 42 442 313,50 - Śr. waż. cena Wolumen 06-2018 12-2017 317,95 34 065 01-2018 BGX - MAX 02-2018 54 360 34 096 06-2018 Cena średnioważona (PLN/MWh) 3 713 Wolumen miesięczny (MWh) BGX - MIN 04-2018 317,68 WAvg Price TGEozebio - MAX 313,50 - 0 313,27 316,27 -3,00 Wolumen w notowaniach ciągłych 07-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - 311,58 - 0 Wolumen na Fixingu - Monthly Total Volume (MWh) Monthly Total Volume (MWh) 2 261 0 Auction Volume 07-2018 49 520 1 126 MWh - 50 647 Continuous Trading Volume PLN/MWh 1 452 08-2017 -0,83 Volume w tym / including: 0 0 Continuous Trading Volume 317,91 306,45 53 240 - w tym / including: PMBG 0 0,19 Monthly High BGX Index Zmiana Change - 0 0 0 07-2018 0 - 0 0 Auction Volume 06-2018 Zmiana Change 54 360 51 782 2 578 Wolumen miesięczny (MWh) MWh Monthly High TGEozebio Index Cena średnioważona (PLN/MWh) 312,66 - Page 8 from 22 - 0 - - 52 871 0 10-2017 313,44 295 300 305 310 315 320 325 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 300 305 310 315 320 325 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 3-07 5-07 10-07 12-07 17-07 19-07 24-07 26-07 31-07 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio Index 300 305 310 315 320 325 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 3-07 5-07 10-07 12-07 17-07 19-07 24-07 26-07 31-07 Wolumen | Volume Indeks BGX | BGX Index

9. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMGM-2017 | PMGM-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 16 030 - 107,37 107,96 KGMX - MAX 144 072 151 856 110,66 - - Continuous Trading Volume 109,38 290 792 144 072 - 02-2018 01-2018 83 560 8 356 Śr. waż. cena 118,08 03-2018 117,14 1 236 - 116,48 Śr. waż. cena 3 135 10-2017 09-2017 - - - Miesiąc Month Volume 0 Continuous Trading Volume 117,75 117,34 19 165 108,14 245 151 MWh PMGM-2018 Wolumen miesięczny (MWh) 104 969 455 004 106,37 0 12-2017 05-2018 43 047 297 640 117,23 06-2018 0 117,63 285 099 04-2018 07-2018 157 350 PLN/MWh - PMGM-2017 116,95 PLN/MWh 94 121 18 820 125 252 - - 11-2017 128 605 - Wolumen w notowaniach ciągłych -3 135 1,24 108,29 Monthly High KGMX Index KGMX - MIN w tym / including: - Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly High KGMX Index Zmiana Change Monthly Total Volume (MWh) 108,14 Auction Volume 119,27 Monthly Low KGMX Index 104 969 KGMX - MAX 109,38 1,66 107,93 109,95 19 165 06-2018 Monthly Low KGMX Index 07-2018 116,52 Wolumen na Fixingu w tym / including: Wolumen na Fixingu Cena średnioważona (PLN/MWh) Auction Volume 20 056 173 050 116,07 - WAvg Price MWh Wolumen Monthly Total Volume (MWh) Wolumen WAvg Price -40 339 Sesje PMGM-2018 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM- 2018 contract - Volumes and KGMX Index Sesje PMGM-2017 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM-2017 contract - Volumes and KGMX Index 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 08-2017 Volume 84 913 Wolumen miesięczny (MWh) 108,12 0,19 - KGMX - MIN - Weighted Average Price (PLN/MWh) 07-2018 Page 9 from 22 0 06-2018 - 110,66 -16 030 -39 103 Cena średnioważona (PLN/MWh) - - - -19 165 Zmiana Change 95,75 95 100 105 110 115 120 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 3-07 5-07 10-07 12-07 17-07 19-07 24-07 26-07 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index 100 105 110 115 120 125 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 PMGM-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMGM-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 90 95 100 105 110 115 120 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 36 000 3-07 5-07 10-07 12-07 17-07 19-07 24-07 26-07 31-07 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index

12. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 1 400,00 496,27 03-2018 04-2018 Śr. waż. cena Weighted Average Price (PLN/toe) 1 540,00 1 047 0 Wolumen Wolumen miesięczny (toe) w tym / including: Continuous Trading Volume 1 545,64 PLN/toe Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff Index 0 Cena średnioważona (PLN/toe) PLN/toe 826 Auction Volume 558,03 toe - 19 711 715,66 PMEF_F 385,56 1 047 Miesiąc 02-2018 1 540,00 PMEF Wolumen Volume Wolumen w notowaniach ciągłych 4 914 Wolumen na Fixingu 107 3 619 1 520,00 539,24 489 TGEeff - MAX -20,00 Monthly Low TGEeff Index Wolumen w notowaniach ciągłych -20,00 0 07-2018 14 690 -221 1 540,00 Zmiana Change Auction Volume Śr. waż. cena WAvg Price 08-2017 Zmiana Change Monthly Low TGEef Index 645,37 -20,00 1 540,00 TGEeff - MIN 06-2018 TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) 539,24 -106,13 1 520,00 07-2018 1 240,90 290 13 956 Wolumen na Fixingu Monthly High TGEeff Index -221 826 Monthly Total Volume (toe) 1 520,00 1 047 14 690 719 - 16 023 1 520,00 10-2017 - Volume 42 822 WAvg Price Month 1 502,12 10 727 484 07-2018 9 414 175 719,50 826 0 12-2017 674,99 37 281 22 509 1 377,69 714,85 29 06-2018 645,37 469,13 1 494,09 toe 05-2018 0 11-2017 - 0 01-2018 523,42 27 214 833,50 58 880 34 685 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX 19 711 w tym / including: 09-2017 0 492,91 714,68 Monthly High TGEef Index 06-2018 Wolumen miesięczny (toe) 3 513 16 092 Page 12 from 22 521,10 -28,19 5 021 Monthly Total Volume (toe) Continuous Trading Volume 11 177 Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef Index -114,68 600,00 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 3-07 5-07 10-07 12-07 17-07 19-07 24-07 26-07 31-07 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff Index 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 3-07 5-07 10-07 12-07 17-07 19-07 24-07 26-07 31-07 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef Index 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

10. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMMET-2017 | PMMET-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 07-2018 56,00 w tym / including: Continuous Trading Volume Monthly Low KMETX Index 80 55,06 w tym / including: PLN/MWh Wolumen Miesiąc Month KMETX - MIN 0 04-2018 9 009 - - 05-2018 55,40 30 555 Volume MWh 02-2018 08-2017 - 96 059 55,40 11-2017 0 - 54,65 23 503 15 067 10 925 01-2018 55,26 - 54,55 55,01 - 55,50 1 226 - - 11 746 0 55,36 - 55,32 0 Wolumen na Fixingu 09-2017 Weighted Average Price (PLN/MWh) 21 528 - 0,96 21 528 -1 226 07-2018 KMETX - MAX 55,00 54,85 KMETX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) PMMET-2017 06-2018 0,22 9 644 Wolumen 07-2018 06-2018 54,85 9 321 12-2017 181 - 3 467 24 244 55,06 55,31 10-2017 - Śr. waż. cena Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume 0 Śr. waż. cena - - MWh 55,03 - WAvg Price Volume Auction Volume 0 Wolumen na Fixingu 11 884 PMMET-2018 9 644 0 - 9 565 11 964 0 Sesje PMMET-2018 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2018 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 56,49 -80 KMETX - MAX -0,88 Monthly High KMETX Index - Wolumen miesięczny (MWh) 54,04 55,12 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) Zmiana Change - Page 10 from 22 1 226 -1 226 0 55,71 Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly High KMETX Index Monthly Total Volume (MWh) 06-2018 54,00 55,71 1 226 21 528 - - Monthly Low KMETX Index WAvg Price PLN/MWh 0 - 03-2018 - Sesje PMMET-2017 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2017 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 0 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 3-07 5-07 10-07 12-07 17-07 19-07 24-07 26-07 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index 52 53 54 55 56 57 58 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 PMMET-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMMET-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 3-07 5-07 10-07 12-07 17-07 19-07 24-07 26-07 31-07 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index

11. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEC-2017 | PMEC-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP - Month - 0 0 9,81 229 369 9,70 12-2017 - 02-2018 - 0 255 554 Auction Volume 8,72 KECX - MAX Cena średnioważona (PLN/MWh) 07-2018 8,68 Wolumen na Fixingu 8,65 Wolumen 10-2017 Śr. waż. cena - WAvg Price 44 223 134 077 04-2018 44 223 07-2018 Wolumen w notowaniach ciągłych - 9,82 PMEC-2017 - 0 9,70 11-2017 - - 9,72 MWh PLN/MWh PLN/MWh - WAvg Price Volume 9,83 268 020 9,83 8,70 Śr. waż. cena 9,79 571 486 Wolumen Miesiąc Monthly Total Volume (MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 0,09 01-2018 - 05-2018 8,68 - 1 528 663 03-2018 8,52 1 000 0 0,10 129 077 w tym / including: Volume 226 929 922 563 9 439 06-2018 178 300 - 9,78 9,79 0 PMEC-2018 5 000 MWh Sesje PMEC-2018 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2018 contract - Volumes and KECX Index - 09-2017 9,76 167 971 Monthly High KECX Index 5 000 173 300 Continuous Trading Volume - 291 199 436 268 08-2017 - Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change 06-2018 KECX - MIN 8,77 8,80 KECX - MAX 178 300 Monthly Low KECX Index Monthly Low KECX Index Wolumen miesięczny (MWh) 9 439 0 -9 439 -9 439 Wolumen na Fixingu 0 - Auction Volume 9 439 9,84 9,83 Monthly Total Volume (MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) 44 223 06-2018 8,77 0,07 Continuous Trading Volume Zmiana Change Monthly High KECX Index - - Sesje PMEC-2017 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2017 contract - Volumes and KECX Index 9,68 Wolumen miesięczny (MWh) w tym / including: - 07-2018 0 KECX - MIN Wolumen w notowaniach ciągłych 0 - Page 11 from 22 - 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 3-07 5-07 10-07 12-07 17-07 19-07 24-07 26-07 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 PMEC-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEC-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 3-07 5-07 10-07 12-07 17-07 19-07 24-07 26-07 31-07 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index

13. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2017 | PMEF-2017 Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Month 0 - 457,60 2 651 08-2017 - 12-2017 - - 730,00 404 - TGEef18 - MAX 1 524 -253,19 - 476,25 456,81 PMEF-2017 Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen Wolumen miesięczny (toe) 710 Monthly Total Volume (toe) Cena średnioważona (PLN/toe) Zmiana Change -110,00 w tym / including: Wolumen miesięczny (toe) Monthly Low TGEef18 Index 0 534,15 2 538 PMEF-2018 - - - 420,05 Monthly Low TGEef17 Index 424 WAvg Price WAvg Price Volume 07-2018 520,00 985 - - Page 13 from 22 02-2018 - 0 794,61 1 810 03-2018 - 0 06-2018 11-2017 - 10-2017 710,00 388 581,10 27 1 413 598,49 09-2017 06-2018 TGEef17 - MIN - 500,00 Wolumen w notowaniach ciągłych 985 17 0 01-2018 - w tym / including: Wolumen na Fixingu 0 Auction Volume Auction Volume Monthly High TGEef18 Index Monthly High TGEef17 Index PLN/toe toe PLN/toe toe Wolumen na Fixingu 0 0 Miesiąc 8 195 04-2018 700,00 495 688,06 -17 520,00 710,00 -190,00 Cena średnioważona (PLN/toe) - 581,10 - Weighted Average Price (PLN/toe) Weighted Average Price (PLN/toe) 10 0 27 Monthly Total Volume (toe) 710,00 07-2018 06-2018 388 597 Continuous Trading Volume Volume 463,69 Sesje PMEF-2018 - Wolumen i indeks TGEef18 | Trading Sessions for PMEF-2018 contract - Volumes and TGEef18 Index 985 528 05-2018 710,00 25 - 0 TGEef18 - MIN 388 597 Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2017 - Wolumen i indeks TGEef17 | Trading Sessions for PMEF-2017 contract - Volumes and TGEef17 Index 600,00 -10 TGEef17 - MAX - 690,00 - 07-2018 -27 Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change - 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 3-07 5-07 10-07 12-07 17-07 19-07 24-07 26-07 31-07 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 400 500 600 700 800 900 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 0 50 100 150 200 250 300 350 3-07 5-07 10-07 12-07 17-07 19-07 24-07 26-07 31-07 Wolumen | Volume Indeks TGEef17 | TGEef17 Index

7. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 12-2017 0 0 - 71,12 0 Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks OZEX | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and OZEX Index Wolumen - Continuous Trading Volume 38,95 52,70 765 261 08-2017 WAvg Price 0 61,96 Śr. waż. cena Volume 06-2018 07-2018 1 324 396 MWh 882 985 07-2018 - - 0 44,94 11-2017 - - 06-2018 05-2018 1 492 250 1 212 176 72,62 90,15 77,67 04-2018 1 331 697 - - 41,80 71,85 1 290 189 0 68,02 OZEX - MIN 0 - Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) 0 Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume PMOZE_A 0 0 02-2018 - 887 027 - w tym / including: Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks OZEX_A | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and OZEX_A Index PLN/MWh 01-2018 03-2018 0 17,54 OZEX_A - MAX 19,16 -35 118 OZEX_A - MIN Monthly High OZEX Index 07-2018 0 - - Cena średnioważona (PLN/MWh) 77,57 96,73 Weighted Average Price (PLN/MWh) - - Monthly Total Volume (MWh) 1 290 189 135 031 Volume 0 1 220 835 10-2017 Wolumen 0 0 1 121 727 09-2017 Śr. waż. cena 0 WAvg Price MWh 44,10 - 0 Monthly Low OZEX Index 0 OZEX - MAX - - - 0 PMOZE Miesiąc Month - 1 071 012 - 0 Zmiana Change 237 178 Monthly Low OZEX_A Index 76,36 06-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 1 492 250 Wolumen w notowaniach ciągłych 1 392 336 1 155 158 99 913 Continuous Trading Volume Page 7 from 22 w tym / including: 90,15 Zmiana Change 202 060 Monthly High OZEX_A Index 72,62 8,33 49,05 PLN/MWh 1 045 638 Wolumen na Fixingu 25 35 45 55 65 75 85 0 40 80 120 160 200 240 3-07 5-07 10-07 12-07 17-07 19-07 24-07 26-07 31-07 Wolumen | Volume Indeks OZEX | OZEX Index 30 40 50 60 70 80 90 100 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 30 40 50 60 70 80 90 100 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 240 000 280 000 3-07 5-07 10-07 12-07 17-07 19-07 24-07 26-07 31-07 Wolumen | Volume Indeks OZEX_A | OZEX_A Index

3. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market 4,33 -4,49 07-2018 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 22 130 Base Volume (MWh) 2 296 3 021 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 211,92 5 316 267,76 61,85 66,34 290,80 -17,80 67,17 Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 06-2018 191 988 53,96 16 57,42 - 0 - 19 Statystki miesięczne 23 701 11 12 48,95 255,31 135 241,94 0 22 626 0 18 - 59,13 - - 0 8 9 17,87 -25,58 Wol. | Volume - - 15 12,20 76,68 - Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 418 - - 0 - PLN/ MWh Godz. | Hour 332,00 3 348 -29,48 - 248,59 - - - - Zmiana | Change - PLN/ MWh 0 83,41 0 Zmiana | Change Godz. | Hour - 55,52 5 - 4 17 255,98 16,92 125 240,38 EUR/ MWh 420 49,04 - 413 13 299,97 58,97 248,59 6 285,57 -18,33 EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 0 69,29 14 361,14 - 2 - 58,80 387 - 434 254,55 - 15,17 -1,65 20 - - - 0 - 7 -12,54 21 55,88 - -36,75 Wolumen BASE (MWh) 10 0 212,33 - Weighted Average Price (EUR/MWh) 57,42 - - 14,90 Zmiana -0,05 - 0 175 200 225 250 275 300 325 350 375 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 07-2018 06-2018 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 100 200 300 400 500 600 700 1-07 3-07 5-07 7-07 9-07 11-07 13-07 15-07 17-07 19-07 21-07 23-07 25-07 27-07 29-07 31-07

20. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) GAS_BASE_M-07-18 GAS_BASE_W-29-18 168 Nazwa kontraktu Kurs max High Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price MWh EUR/MWh 1 PLN/MWh PLN/MWh % 102,50 L. kontr. Traded Contr. - - 1 176 - - 2 352 21 1 176 0,01 0 MWh 4 - Products 4,33 - 1 102,50 PLN/MWh 23,68 107,75 Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) -9 072 102,45 Kurs min Low Price Wolumen obrotu Volume 1 033 105,12 24,28 0 3 2,56 95,25 - 14 1,97 516 240 23,57 - 23,94 - 0 102,00 102,54 GAS_BASE_W-30-18 101,56 - 0 950 3 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 3 456 Liczba zawartych transakcji | - 111,25 0 0 0 Number of trades Liczba kontraktów | Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 102,50 3 528 160 3 528 0 0 - 0 717 -563 952 - - 101,00 0 0 - 345 600 - GAS_BASE_W-28-18 GAS_BASE_W-31-18 - - 102,75 23,46 Zmiana obr. Vol. Change 0 7 101,50 - 0 662 904 11 360 934 0 - 0 - - - 103,63 0 107,90 GAS_BASE_Q-2-19 - 0 - 105,00 1 152 906 25,21 2 352 GAS_BASE_M-08-18 - 261 GAS_BASE_M-09-18 23,68 150 0 GAS_BASE_Q-3-18 2 0 0 GAS_BASE_W-32-18 - 5,09 100,68 23,25 -703 248 GAS_BASE_S-W-18 -92 232 Page 20 from 22 - 3,52 193 248 98,75 Łączne obroty miesięczne gazem ziemnym | Total Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) 109,13 100,75 548 386 107,75 110,11 0 24,89 GAS_BASE_S-S-19 42 95,50 397 620 76 - 106,50 GAS_BASE_Q-1-19 1 932 480 3,87 534 - 706 0 GAS_BASE_Y-20 0 22,00 GAS_BASE_Q-4-18 79 2,37 97,24 22,46 252 112,50 0 102 4 0 95,25 95,25 105,50 2 987 160 - 445 536 - - - GAS_BASE_S-W-19 0 - - 0 - GAS_BASE_W-34-18 GAS_BASE_Y-19 GAS_BASE_W-35-18 0 2,42 - - 113,50 17 568 25,43 100,20 0 0 GAS_BASE_M-10-18 1,92 706 800 - - GAS_BASE_W-33-18 - - - - 0 107,00 102,04 102,50 -355 649 180 - 220 - -900 864 0 - 0 6 184 560 104,00 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018

4. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 4,33 0 0 0 0 799 43 0 - 232,00 527 040 -439 200 60 - - 0 738 378 246,25 0 0 -110 450 995 0 0 - - 872 555 4,07 0 0 206,40 227,55 - - - BASE_W-34-18 BASE_W-33-18 - - 242,48 243,50 0 95 - 0 0 54 000 231,00 563 208 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 319 532 0 BASE_M-09-18 233,00 12 648 246,00 0 139 860 30 744 BASE_M-10-18 260,00 - - 247,22 0 - 0 BASE_M-08-18 BASE_W-35-18 - -2,20 - - 0 53,68 241,41 0 52,74 14 616 BASE_W-32-18 -4,95 252,00 BASE_W-31-18 3 864 3 864 57,10 55,76 BASE_W-29-18 235,00 378 146 L. trans. No. of Trades 70 Miesięczne | Month - 53,48 123 300 L. kontr. | Traded Contracts 9 243 240 1 055 71 BASE_W-30-18 - 87 0 Roczne | Calendar 24 528 14 616 232,41 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price 19 992 240,00 BASE_W-28-18 737 3 2 Roczne | Calendar 231,53 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 705 777 952 511 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 747 587 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 26 222,00 -4,69 166 40 114 PLN/MWh 54 810 28 842 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 208 2 685 4 763 L. kontr. | Traded Contracts 265 Tygodniowe | Week 98 616 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 12 769 997 56 025 3 792 223,25 12 Products 192 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 1 610 933 228,36 26 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity MWh 722 880 Wolumen | Volume | (MWh) 58 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 0 217,60 0 0 0 0 BASE_M-04-19 BASE_Q-1-19 BASE_Q-4-18 BASE_M-01-19 Kwartalne | Quarter 0 10 764 499 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 0 MWh % - 0 0 0 257,00 233,50 - - 249,00 592 224 11 17 796 52,14 12 648 0 - - 247,00 240,00 - - - 145 33 7 920 - 13 410 - 24 360 24 360 68 400 3,34 258,00 239,86 225,74 256,70 59,29 226,00 235,50 31 248 186 - - - 0 0 23 229,00 -2,42 0 - - 0 - - - - 0 8 716 200 -1 059 960 - 48,73 342 - 0 0 0 -8 760 - 203,00 0 0 - 218,05 - - - 232,00 - - - - 55,96 - BASE_W-36-18 - 56,01 - - BASE_W-37-18 251,73 - 58,14 220,00 - 52,17 - - BASE_M-12-18 BASE_M-03-19 - - - 225,85 BASE_M-11-18 BASE_Y-21 BASE_Y-20 BASE_Q-2-20 BASE_Q-2-19 - - 217,50 - - - 210,96 - 242,28 - - BASE_Y-19 - 2,15 BASE_Q-3-19 BASE_Q-1-20 BASE_Q-4-19 55,40 - 4,29 50,36 5,52 - - - BASE_M-02-19 - - - 0 37 - 20 8 0 13 0 24 585 7 920 78 9 0 0 0 221 0 278 Page 4 from 22 0 59 0 0 411 0 0 395

5. Lipiec 2018 | July 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market - - - - - OFFPEAK_Y-20 OFFPEAK_Q-4-19 - 5,54 OFFPEAK_M-03-19 OFFPEAK_M-04-19 - - 0 0 OFFPEAK_W-36-18 - - OFFPEAK_W-32-18 OFFPEAK_W-35-18 OFFPEAK_Q-1-20 OFFPEAK_Q-2-20 - - - OFFPEAK_M-01-19 - - OFFPEAK_M-10-18 - OFFPEAK_M-12-18 OFFPEAK_Q-1-19 0 - - - - - PEAK5_Y-19 - - - PEAK5_Y-21 PEAK5_Q-4-19 - - - PEAK5_Q-1-20 - 285,00 - - - - PEAK5_Y-20 OFFPEAK_Q-2-19 OFFPEAK_M-02-19 - OFFPEAK_M-11-18 - - - OFFPEAK_W-30-18 - - 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 203,00 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - 0 0 12 750 17 775 Zmiana obr. Vol. Change 170 0 0 0 - - -48 945 722 880 7 275 305,00 10 425 MWh 0 0 600 0 0 192 108 900 298,00 290,00 0 0 0 0 - 0 L. trans. No. of Trades 0 0 - 0 0 97 17 775 0 0 14 400 0 0 287,00 139 13 200 330 0 0 0 39 36 58 - 0 9 900 260,00 - 274,00 - 0 54 810 287,00 285,00 0 0 0 0 0 0 48 0 108 900 -44 415 0 - 237 - 283,00 0 - - Wolumen obrotu Volume 12 750 302,00 272,34 7 200 0 - L. kontr. Traded Contr. MWh - 96 7 275 - - 7 200 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 600 Kurs min Low Price 270,00 280,00 272,10 67,21 - - - 281,18 - - Zmiana kursu WAvg Price Change 66,72 PLN/MWh Kurs max High Price 290,96 PEAK5_W-29-18 PEAK5_M-02-19 - PEAK5_M-12-18 62,09 PEAK5_W-37-18 - 62,85 Nazwa kontraktu PEAK5_W-30-18 64,94 Products 268,82 % 260,00 PEAK5_W-36-18 PEAK5_M-08-18 - - - - 288,88 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price - - - - 292,44 -6,38 70,55 - - PEAK5_W-28-18 -11,29 EUR/MWh PEAK5_W-33-18 PEAK5_W-32-18 PEAK5_W-31-18 PLN/MWh PLN/MWh 62,90 276,50 PEAK5_W-34-18 PEAK5_W-35-18 - PEAK5_M-01-19 - - - - - - - 297,56 - PEAK5_M-09-18 PEAK5_M-10-18 - - PEAK5_M-03-19 - 311,00 PEAK5_M-11-18 - - PEAK5_Q-1-19 - PEAK5_Q-2-19 - PEAK5_Q-4-18 - - - - 0 6,76 - - - 68,73 - - - 295,00 - 0 - PEAK5_Q-3-19 - - 0 - - 0 - OFFPEAK_W-33-18 - - - - - - 0 0 PEAK5_Q-2-20 OFFPEAK_W-31-18 - - - - - - - - 305,43 - PEAK5_M-04-19 0,85 - - - - - OFFPEAK_M-08-18 OFFPEAK_W-37-18 - 68,40 - OFFPEAK_W-34-18 - - - OFFPEAK_W-29-18 OFFPEAK_Q-4-18 - - 205,45 - 0 0 - - 0 - 0 305,00 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - 0 - OFFPEAK_M-09-18 - OFFPEAK_W-28-18 46,04 - - - - 199,33 - - - 0 - - - - - - 10,74 0 - - - 0 - OFFPEAK_Y-19 0 0 - - - OFFPEAK_Y-21 0 0 10 764 - - - 286,00 303,00 - 296,15 0 - - 10 764 3 792 0 0 - - - 149,00 47,45 0 0 OFFPEAK_Q-3-19 -34 965 0 139 860 0 0 - - 200,00 - 0 - - - 198,00 0 0 - - 114 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 175,50 - - - 0 - - 26 - - - 28 0 - 164,58 0 - 0 0 0 - 0 26 209,00 - 0 0 - 38,01 0 2 0 3 0 - 0 0 0 0 - 0 Page 5 from 22 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 63 39 40 0 0 0 0 0 0 0 1 264 0 0 0 0 12 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 138 0 - - 67,55 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0

Widoki

 • 2041 Suma odsłon
 • 1525 Odsłon na stronie
 • 516 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 34 www.powergo.pl
 • 13 178.216.200.66
 • 17 178.216.200.66:8069
 • 23 powergo.pl