RAPORT ceny energii grudzień 2018

Kanał publiczny / Rynek Energii

Raport ceny energii na TGE grudzień 2018

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

17. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) Liczba zawartych transakcji 2 - 2 5,46 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (1000 toe) 1,00 2 Zmiana Change 3,85 - WAvg OTC Price (PLN/toe) 6,63 WAvg OTC Price (PLN/toe) -22,15 Średnioważona cena TP 1 368,00 Number of Concluded Transactions WAvg OTC Price (PLN/toe) 11-2018 1,17 WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 3,98 0,13 Page 17 from 22 3,85 -138,85 Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 1,00 11-2018 Zmiana Change 12-2018 Liczba zawartych transakcji 4 2 Number of Concluded Transactions 0,13 12-2018 Monthly OTC Volume (1000 toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) Średnioważona cena TP 348,00 Monthly OTC Volume (1000 toe) Liczba zawartych transakcji 3 -138,85 486,85 Number of Concluded Transactions Średnioważona cena TP Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 3,98 Number of Concluded Transactions 12-2018 348,00 Zmiana Change 373,79 486,85 2 1 395,94 11-2018 0 Monthly OTC Volume (1000 toe) 11-2018 Zmiana Change 1 12-2018 2 0,00 Liczba zawartych transakcji 3

19. Grudzień 2018 | December 2018 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantee of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Uprawnień do Emisji CO2 | Emission Allowance Market © Towarowa Giełda Energii SA RGP, RTT (zielone certyfikaty), RUE | GOR, CFIM (Green Certificates), EAM W grudniu 2018 roku notowania instrumentów z dostawą uprawnień do emisji CO2 były zawieszone. | In December 2018 quotations of instruments with delivery of emission allowances were suspended. 0,51 - - Cena średnioważona (PLN/MWh) Change - - 0 0 Zmiana Monthly volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) Statystyki dla kontraktów z dostawą praw majątkowych (OZE) | Statistics for Contracts with Delivery of Green Certificates - OZE_05-19 OZE_11-19 2 320 987 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen obrotu (MWh) 0,54 4 188 501 12-2018 -0,03 1 867 514 11-2018 OZE_11-18 0 - 0 - - - Page 19 from 22 - - 0 -6 000 W grudniu 2018 roku notowania instrumentów typu forward z dostawą praw majątkowych (OZE) były zawieszone. | In December 2018 quotations of forward instruments with delivery of green certificates were suspended. - 0 0 0 0 0 - 407 516 564 157 0 - 5 484 605 Number of Concluded Transactions 564 0 Liczba zawartych transakcji - Łączne obroty miesięczne zielonymi certyfikatami | Total Monthly Green Certificates Volumes | (MWh) 0 - 6 001 169 Volume Transferred to the End Users (MWh) -2 000 0 OZE_05-18 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000 03-2017 04-2017 05-2017 06-2017 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018

21. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) Monthly statistics 112,54 725 667 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) -230 659 26,14 Wolumen RDNg (MWh) Zmiana 109,54 26,16 -0,02 12-2018 Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) -0,56 Day-Ahead Market Volume (MWh) 2 059 152 2 009 016 11-2018 4,29 Change 25,53 Page 21 from 22 Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Statystyki miesięczne 112,27 495 008 Wolumen RDBg (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Intraday Volume (MWh) -0,38 112,16 50 136 26,10 -2,73 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 2016 2017 2018 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 1-12 3-12 5-12 7-12 9-12 11-12 13-12 15-12 17-12 19-12 21-12 23-12 25-12 27-12 29-12 31-12 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

14. Grudzień 2018 | December 2018 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Umorzone Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia Umorzone 0 23 121 349 0 29 076 639 914 6 859 442 281 23 121 349 Redempted Issued Umorzone Bilans From the Beginning Issued Balance Zablokowane do umorzenia 12-2018 4 113 217 877 131 627 903 266 Od początku istnienia Bilans 4 459 143 373 160 704 543 180 0 280 619 479 Balance From the Beginning From the Beginning 0 280 619 479 11 610 094 0 Balance Wystawione Bilans Blocked for redemption 2 044 366 371 4 459 154 578 Issued Bilans -7 070 932 Umorzone 947 661 122 Zablokowane do umorzenia 527 326 244 12-2018 Balance Bilans 50 646 0 32 695 642 Wystawione Redempted Issued 11 205 Umorzone Od początku istnienia 12-2018 0 0 0 Od początku istnienia Od początku istnienia Balance Zablokowane do umorzenia Blocked for redemption Redempted Balance 1 627 651 127 7 176 611 357 667 595 12-2018 Blocked for redemption Wystawione Redempted 1 674 127 771 Zablokowane do umorzenia Od początku istnienia 0 From the Beginning Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia 7 762 675 Bilans Wystawione 531 902 309 Zablokowane do umorzenia Issued Redempted 0 Wystawione Umorzone Blocked for redemption 0 19 020 449 028 Redempted Umorzone Od początku istnienia Page 14 from 22 Issued -4 720 706 593 Wystawione 12-2018 Od początku istnienia 12-2018 Wystawione 0 19 028 272 741 0 47 520 461 40 449 529 12-2018 From the Beginning 92 307 676 0 Bilans 7 823 713 9 045 116 180 Issued 0 1 674 127 771 From the Beginning Redempted 18 570 786 6 765 072 964 527 326 244 Balance Blocked for redemption 0 From the Beginning 1 305 328 717 9 037 353 505

15. Grudzień 2018 | December 2018 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMEF | PMEF Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Issued 11 205 Blocked for redemption Bilans Balance Redempted Page 15 from 22 Blocked for redemption Redempted Umorzone 280 619 479 7 762 675 4 459 143 373 Zablokowane do umorzenia 50 646 11 610 094 Bilans 18 570 786 12-2018 32 695 642 280 619 479 Balance 9 037 353 505 4 113 217 877 Od początku istnienia 9 045 116 180 Umorzone Redempted Zablokowane do umorzenia From the Beginning 0 Wystawione 1 097 839 705 626 771 Umorzone 4 828 284 1 674 127 771 Issued Issued Balance Zablokowane do umorzenia Redempted 1 156 906 0 1 627 651 127 Zablokowane do umorzenia Blocked for redemption From the Beginning Balance Redempted 7 726 527 326 244 0 Od początku istnienia 0 14 049 202 Issued Od początku istnienia Blocked for redemption Issued Wystawione 527 326 244 From the Beginning Wystawione 6 383 277 80 527 016 Issued Umorzone 7 726 617 380 023 Od początku istnienia 12-2018 Zablokowane do umorzenia Zablokowane do umorzenia Wystawione 23 121 349 Umorzone 0 Bilans 12 214 017 Balance 4 459 154 578 0 6 383 277 80 527 016 Redempted Wystawione Bilans 6 383 277 7 689 714 0 0 Od początku istnienia From the Beginning Umorzone 12-2018 Bilans 23 121 349 Wystawione 1 674 127 771 1 156 906 0 Umorzone 14 031 135 12-2018 18 067 Redempted Bilans From the Beginning Blocked for redemption Issued Od początku istnienia From the Beginning 12-2018 80 519 290 Balance 1 323 006 794 Blocked for redemption 113 992 816 From the Beginning Wystawione Bilans 0 1 097 839 Zablokowane do umorzenia 12-2018 12-2018 6 383 277 80 519 290 Balance Od początku istnienia 12 214 017 7 689 714 Blocked for redemption

1. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 181,90 200,72 -46,94 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 218,01 -8,44 -18,82 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 240,68 287,61 11-2018 Zmiana Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 42,40 46,66 12-2018 Średnioważone ceny Change 50,82 59,25 254,90 -36,89 56,10 Monthly Peak Price (EUR/MWh) Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 66,86 -10,76 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 22 -4,26 4,29 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 12-2018 11-2018 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 02/07 - 08/07 09/07 - 15/07 16/07 - 22/07 23/07 - 29/07 30/07 - 05/08 06/08 - 12/08 13/08 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 02/09 03/09 - 09/09 10/09 - 16/09 17/09 - 23/09 24/09 - 30/09 01/10 - 07/10 08/10 - 14/10 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10 29/10 - 04/11 05/11 - 11/11 12/11 - 18/11 19/11 - 25/11 26/11 - 02/12 03/12 - 09/12 10/12 - 16/12 17/12 - 23/12 24/12 - 30/12

18. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 494,74 Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) Zmiana Change 0,09 2,00 Miesięczny wolumen (GWh) 306,69 338,98 397,73 Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Średnioważona cena 554,15 48,85 40,22 59,41 0,32 Zmiana Change 55,13 111,09 147,42 Monthly Volume (GWh) 54,93 -42,72 111,42 11-2018 Weighted Average Price (PLN/toe) 9,56 Miesięczny wolumen (1000 toe) Średnioważona cena 12-2018 Page 18 from 22 12-2018 -0,12 Średnioważona cena 55,13 Weighted Average Price (PLN/toe) 12-2018 8,80 12-2018 11-2018 11-2018 8,36 Średnioważona cena 1,77 Zmiana Change 20,15 336,38 Weighted Average Price (PLN/toe) 336,38 710,00 Weighted Average Price (PLN/toe) 1 653,51 379,10 54,93 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 19,64 14,90 Monthly Volume (GWh) 771,57 19,64 -4,74 12-2018 11-2018 -153,97 1 499,54 10,58 12-2018 11-2018 301,95 Weighted Average Price (PLN/MWh) 11-2018 Zmiana Change 12-2018 2 101,76 11-2018 Średnioważona cena 554,15 12-2018 11-2018 Zmiana Change Średnioważona cena 111,42 111,09 Miesięczny wolumen (GWh) 771,57 194,75 576,81 Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly Volume (1000 toe) Średnioważona cena 8,67 8,80 -0,12 0,20 4,74 59,41 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (1000 toe) 8,39 0,03 Monthly Volume (1000 toe) 8,39 194,75 Zmiana Change Zmiana Change -373,62 Zmiana Change 12-2018 4,74 6,62 Monthly Volume (1000 toe) 1,91 Monthly Volume (1000 toe) 0,32 Monthly Volume (GWh) 12-2018 Średnioważona cena -58,74 115,99 8,63 Monthly Volume (GWh) Zmiana Change Monthly Volume (GWh) Zmiana Change 0,20 11-2018 2 288,99 576,81 Weighted Average Price (PLN/MWh) Średnioważona cena Miesięczny wolumen (1000 toe) Średnioważona cena Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Miesięczny wolumen (GWh) 14,90 187,23 8,67 11-2018 Miesięczny wolumen (GWh) 12-2018 494,74 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Monthly Volume (GWh) 12-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) -31,43 11-2018 11-2018 Miesięczny wolumen (1000 toe)

6. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) Page 6 from 22 17 891 673 7 072 569 6 088 5 800 77 450 Volume 8 627 Volume Traded Contr. Volume Traded Contracts 110 318 MW 26 720 490 75 205 592 5 658 16 263 196 198 337 705 L. kontr. Liczba kontraktów Traded Contr. Volume MWh MWh MWh Wol. obrotu W grudniu 2018 roku na Rynku Terminowym Towarowym nie odbyły się żadne aukcje. | In December 2018 there were no auctions on Commodity Forward Instruments Market. Wolumen obrotu L. kontr. 1 637 652 005 70 30 554 28 615 307 10-2018 4 794 23 384 397 1 754 3 043 035 66 Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity 6 390 010 96 01-2018 MW Traded Contr. 117 Obroty miesięczne energią elektryczną | Monthly Electricity Volumes | (MWh) Statystyki dla kontraktów notowanych w systemie aukcji | Statistics for Contracts Quoted in Auction Trading System Wol. obrotu Wol. obrotu L. kontr. Miesiąc 4 763 972 BASE LOAD PEAK5 LOAD OFFPEAK LOAD TOTAL Month 05-2018 4 660 15 418 506 862 634 800 52 83 341 5 574 16 136 647 20 047 150 12-2018 3 178 11 685 810 542 1 032 945 22 16 334 3 742 12 735 089 07-2018 3 331 11 658 566 1 375 957 015 57 154 416 1 229 250 12 769 997 08-2018 3 463 14 981 028 690 703 920 41 169 039 4 194 15 853 987 2018 53 252 183 054 719 14 481 13 650 780 763 1 632 206 68 496 09-2018 5 480 26 713 132 821 1 617 135 98 285 040 6 399 293 058 6 614 11-2018 3 347 17 898 120 MWh MW MW 3 934 7 687 774 2 138 625 530 16 20 094 8 333 398 4 093 03-2018 6 826 17 107 330 1 684 674 025 1 962 060 53 186 970 4 372 02-2018 04-2018 5 691 15 301 692 878 519 060 6 665 15 898 202 06-2018 4 455 14 828 354 1 128 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 22 500 000 25 000 000 27 500 000 30 000 000 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 200 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Average Daily Volume 3 472 1 567 700 94 406 Statystyki miesięczne 12-2018 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 1 662 106 946 438 Change 191 450 Wolumen OFFPEAK 11-2018 1 043 483 Page 2 from 22 2 705 589 Zmiana 2 514 138 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 83 805 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 87 277 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) 97 044 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 1-12 3-12 5-12 7-12 9-12 11-12 13-12 15-12 17-12 19-12 21-12 23-12 25-12 27-12 29-12 31-12 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 02/07 - 08/07 09/07 - 15/07 16/07 - 22/07 23/07 - 29/07 30/07 - 05/08 06/08 - 12/08 13/08 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 02/09 03/09 - 09/09 10/09 - 16/09 17/09 - 23/09 24/09 - 30/09 01/10 - 07/10 08/10 - 14/10 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10 29/10 - 04/11 05/11 - 11/11 12/11 - 18/11 19/11 - 25/11 26/11 - 02/12 03/12 - 09/12 10/12 - 16/12 17/12 - 23/12 24/12 - 30/12 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

22. Grudzień 2018 | December 2018 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes 226,76 PLN/t Price Miesiąc Cena 6,63 1,58 -1,92 05-2018 12,11 10,48 303,05 2,48 -1,37 10,57 6,45 2,99 6,50 237,20 -0,43 Change PSCMI 1 Price PLN/GJ 11,31 12,04 212,66 -0,98 12,41 299,16 PSCMI 2 12-2017 10,41 7,99 289,04 5,56 % PLN/GJ PLN/t Change Month 01-2018 301,38 -0,84 03-2018 230,75 1,11 228,22 04-2018 3,50 10,90 0,94 07-2018 0,59 9,64 0,73 273,82 Price 2,84 -0,66 10,73 0,86 297,18 Zmiana % 6,69 11,08 1,65 -0,56 297,23 0,64 2,08 294,68 10-2018 243,44 -0,79 11,28 0,00 304,73 -1,54 0,67 2,97 Cena Zmiana Cena 02-2018 238,10 -0,55 Zmiana % Price Change Cena 12,53 12,46 12,83 11,28 -1,31 4,34 11,43 3,16 309,50 2,62 -0,56 Change -1,61 297,24 Page 22 from 22 12,21 12,62 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 12,40 12,23 11-2018 250,78 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 09-2018 245,38 2,62 06-2018 239,42 08-2018 248,44 -1,64 12,42 -2,46 1,40 -1,58 3,02 11,33 0,44 -1,23 238,22 3,24 10,79 % Zmiana 301,60 0,07 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

16. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 298,89 764,19 Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 12-2018 Średnioważona cena TP 0 111,21 12-2018 0 11-2018 8,62 247 - Number of Concluded Transactions Number of Concluded Transactions 11-2018 5 0 0,00 11-2018 3 - - Miesięczny wolumen TP (GWh) 499,07 - - WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) 32,63 0,00 0,00 Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/MWh) 102,88 Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji 0 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Liczba zawartych transakcji 0,00 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/MWh) 12-2018 Średnioważona cena TP 11-2018 - 11-2018 Monthly OTC Volume (GWh) 1 404,80 12-2018 Number of Concluded Transactions 0,00 0,00 13 0 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) 1,03 11-2018 315 0 640,61 -39,26 15 28 -0,14 13 15 466,44 -4 0 Number of Concluded Transactions 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) -0,14 Zmiana Change - Number of Concluded Transactions 32,63 11-2018 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 0 Zmiana Change 68 Średnioważona cena TP 0 - 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 8 Monthly OTC Volume (GWh) 12-2018 466,44 Number of Concluded Transactions 401,77 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP 92,65 Miesięczny wolumen TP (GWh) - 0,00 Zmiana Change 0,00 499,07 Zmiana Change 131,91 Zmiana Change - - Liczba zawartych transakcji 11-2018 Zmiana Change Liczba zawartych transakcji 0 12-2018 Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 401,77 0 0,00 0,00 5,17 5 Miesięczny wolumen TP (GWh) Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions 5 3 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) 8,76 8,62 12-2018 110,17 Zmiana Change 12-2018 292,85 301,66 -8,81 12-2018 298,89 102,88 Monthly OTC Volume (GWh) Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 11-2018 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 111,21 Monthly OTC Volume (GWh) 9 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 8,76 12-2018 28 Miesięczny wolumen TP (GWh) Zmiana Change Page 16 from 22 Miesięczny wolumen TP (GWh) - Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) -4,95 0 Średnioważona cena TP 10,12 110,17 1,03 Monthly OTC Volume (GWh) 11-2018 8

8. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES Wolumen miesięczny (MWh) Zmiana Change 43 683 30 100 28 914 10 954 MWh - 39 868 Continuous Trading Volume PLN/MWh 2 629 Monthly High BGX Index PMBG 303,03 Zmiana Change Wolumen miesięczny (MWh) 0 - 0 Page 8 from 22 - 0 - - 0 0 12-2018 0 - 0 0 Auction Volume 0 0 Continuous Trading Volume 312,66 318,33 32 861 Monthly Total Volume (MWh) Volume w tym / including: 0 -6,65 13 583 Monthly High TGEozebio Index Cena średnioważona (PLN/MWh) 307,07 309,69 BGX - MIN 37 709 Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - 306,98 Wolumen w notowaniach ciągłych Auction Volume 41 753 01-2018 317,99 03-2018 Miesiąc PMOZE-BIO Monthly Total Volume (MWh) -5,36 Cena średnioważona (PLN/MWh) 06-2018 09-2018 310,31 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 34 096 TGEozebio - MIN 300,33 WAvg Price TGEozebio - MAX 308,39 - 0 MWh - w tym / including: 308,39 - 07-2018 43 683 54 360 11-2018 - 317,91 - 0 Wolumen na Fixingu 11-2018 - Śr. waż. cena Wolumen 11-2018 BGX - MAX 3 815 1 187 -2,61 12-2018 Śr. waż. cena Wolumen Month 313,50 05-2018 315,62 41 438 WAvg Price Volume PLN/MWh 0 - - 0 10-2018 51 782 0 08-2018 313,06 38 594 12-2018 306,16 56 480 30 100 303,03 0 - - - Monthly Low TGEozebio Index Monthly Low BGX Index Wolumen na Fixingu 42 442 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio Index Sesje PMBG - Wolumen i indeks BGX | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and BGX Index - 0 - 0 04-2018 317,68 02-2018 295 300 305 310 315 320 325 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 300 305 310 315 320 325 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 4-12 6-12 11-12 13-12 18-12 20-12 27-12 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio Index 300 305 310 315 320 325 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 4-12 6-12 11-12 13-12 18-12 20-12 27-12 Wolumen | Volume Indeks BGX | BGX Index

9. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMGM-2017 | PMGM-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 0 -43 469 Cena średnioważona (PLN/MWh) - - - 0 Zmiana Change - 0 11-2018 - Weighted Average Price (PLN/MWh) 12-2018 WAvg Price KGMX - MIN 22 504 Wolumen w notowaniach ciągłych 0 Auction Volume - Monthly Total Volume (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) 0 KGMX - MAX Wolumen WAvg Price -45 130 Sesje PMGM-2018 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM- 2018 contract - Volumes and KGMX Index Sesje PMGM-2017 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM-2017 contract - Volumes and KGMX Index 0 Wolumen na Fixingu w tym / including: Monthly Low KGMX Index 12-2018 Cena średnioważona (PLN/MWh) 0 -0,52 112,99 Monthly High KGMX Index KGMX - MIN w tym / including: - Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly High KGMX Index Zmiana Change Wolumen na Fixingu - Monthly Total Volume (MWh) 112,50 - Monthly Low KGMX Index 152 381 KGMX - MAX 111,97 -0,53 111,89 112,46 Auction Volume Wolumen w notowaniach ciągłych Continuous Trading Volume 20 843 175 006 110,96 -0,94 11-2018 Wolumen Volume 129 877 Wolumen miesięczny (MWh) 195 850 - 09-2018 12-2018 111,97 195 850 - 110,47 Page 9 from 22 - 112,50 290 792 - 0 19 165 MWh 109,38 - - - 245 151 117,75 285 099 117,23 0 01-2018 - MWh 06-2018 245 918 111 161 - 0 03-2018 02-2018 107,96 - 106,37 Miesiąc Month Volume 0 Continuous Trading Volume Śr. waż. cena - 118,08 1 661 43 047 117,63 Śr. waż. cena 297 640 PLN/MWh 83 560 PMGM-2017 144 072 05-2018 10-2018 203 542 110,66 11-2018 104 969 - - 108,14 107,37 08-2018 04-2018 455 004 8 356 PMGM-2018 07-2018 117,34 PLN/MWh 152 381 - 110,98 110,61 95 100 105 110 115 120 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 4-12 6-12 11-12 13-12 18-12 20-12 27-12 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index 100 105 110 115 120 125 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 PMGM-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMGM-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 90 95 100 105 110 115 120 0 7 000 14 000 21 000 28 000 35 000 42 000 4-12 6-12 11-12 13-12 18-12 20-12 27-12 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index

12. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 13 956 02-2018 05-2018 298,33 439,33 Monthly High TGEef Index 11-2018 Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef Index -101,44 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX Wolumen miesięczny (toe) 941 10 955 Page 12 from 22 343,31 -44,98 5 123 7 452 toe 10-2018 175 04-2018 1 502,12 826 06-2018 833,50 9 414 539,24 19 711 719,50 1 597,45 324 1 612,03 14 690 8 393 1 631,20 Zmiana Change 3 503 Zmiana Change Monthly Low TGEeff Index 2 561 1 600,00 Auction Volume Śr. waż. cena Wolumen Volume 13 516 w tym / including: 58 880 1 545,64 Continuous Trading Volume 12-2018 Monthly High TGEeff Index Monthly Total Volume (toe) 1 631,20 337,89 10 727 558,03 484 11-2018 397,97 -50,00 65 12-2018 8 393 909 1 653,51 PMEF 999 Auction Volume Monthly Total Volume (toe) 321,91 1 654,00 TGEeff - MAX -22,31 WAvg Price 01-2018 Monthly Low TGEef Index 397,97 -4,00 11-2018 TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) 16 707 90 645,37 Wolumen na Fixingu Cena średnioważona (PLN/toe) -76,06 1 650,00 Continuous Trading Volume Wolumen na Fixingu 844 934 90 1 620 21 657 1 047 Miesiąc toe 1 400,00 13 516 533,97 999 1 520,00 0 03-2018 691,39 672,16 715,66 321,91 1 635,32 PLN/toe 1 540,00 674,99 08-2018 09-2018 Śr. waż. cena - 1 494,09 489 42 822 WAvg Price 443 12-2018 13 656 290 07-2018 1 653,51 Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff Index TGEeff - MIN 206 Volume Wolumen miesięczny (toe) Weighted Average Price (PLN/toe) 1 650,00 90 65 Wolumen PLN/toe PMEF_F w tym / including: Wolumen w notowaniach ciągłych Month Wolumen w notowaniach ciągłych 0 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 4-12 6-12 11-12 13-12 18-12 20-12 27-12 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff Index 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 4-12 6-12 11-12 13-12 18-12 20-12 27-12 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef Index 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

11. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEC-2017 | PMEC-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP - Page 11 from 22 - 272 495 Monthly Low KECX Index 04-2018 0 - Sesje PMEC-2017 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2017 contract - Volumes and KECX Index - Weighted Average Price (PLN/MWh) - 0 KECX - MIN - Auction Volume 0 - - Monthly Total Volume (MWh) Zmiana Change Monthly High KECX Index - - 12-2018 KECX - MAX Cena średnioważona (PLN/MWh) Continuous Trading Volume 11-2018 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Wolumen miesięczny (MWh) 0 0 0 12-2018 8,80 Weighted Average Price (PLN/MWh) - 162 119 12-2018 - - 8,76 Zmiana Change 11-2018 8,80 10-2018 8,80 - Auction Volume 159 353 9,83 Wolumen na Fixingu 0 - - 8,68 -0,04 Monthly Low KECX Index Wolumen miesięczny (MWh) 0 0 PMEC-2018 23 641 MWh Sesje PMEC-2018 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2018 contract - Volumes and KECX Index 8,52 02-2018 9,78 922 563 Śr. waż. cena - Wolumen -0,07 w tym / including: - 8,83 Wolumen na Fixingu 8,77 8,84 Miesiąc 162 119 137 119 110 376 WAvg Price Volume Monthly Total Volume (MWh) Monthly High KECX Index WAvg Price KECX - MIN 8,76 - 08-2018 8,76 242 591 - 09-2018 11-2018 272 495 Month Wolumen 25 000 - Wolumen w notowaniach ciągłych 0 - PMEC-2017 - Cena średnioważona (PLN/MWh) 8,81 05-2018 1 000 07-2018 8,77 178 300 571 486 9,79 03-2018 Śr. waż. cena - - 109 298 44 223 9,83 9 439 9,81 9,82 06-2018 -0,01 111 735 w tym / including: Volume 268 020 KECX - MAX 8,70 -1 359 248 854 Continuous Trading Volume 0 229 369 1 528 663 01-2018 MWh PLN/MWh PLN/MWh 0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 4-12 6-12 11-12 13-12 18-12 20-12 27-12 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 PMEC-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEC-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 4-12 6-12 11-12 13-12 18-12 20-12 27-12 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index

10. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMMET-2017 | PMMET-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 19 643 55,13 55,13 11 625 Page 10 from 22 11-2018 0 0 0 - Sesje PMMET-2017 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2017 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych - w tym / including: - - Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly High KMETX Index Monthly Total Volume (MWh) - 0 - 0 0 - 0 Zmiana Change 0 Sesje PMMET-2018 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2018 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 588 KMETX - MAX 0,17 Monthly High KMETX Index 11-2018 0 - Monthly Total Volume (MWh) 4 738 14 905 19 643 Auction Volume 588 Śr. waż. cena 12-2018 55,02 0,17 w tym / including: Auction Volume Wolumen na Fixingu PMMET-2018 PMMET-2017 Monthly Low KMETX Index 55,13 KMETX - MAX Wolumen miesięczny (MWh) 54,85 55,20 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 14 905 4 150 - 19 055 Wolumen Miesiąc Month - 55,50 Śr. waż. cena 55,40 1 226 24 244 04-2018 9 644 05-2018 - 18 459 - - - 03-2018 Continuous Trading Volume PLN/MWh 55,06 0 10-2018 - MWh 55,40 0 WAvg Price Volume WAvg Price PLN/MWh 23 503 55,01 14 905 Wolumen 12-2018 9 400 07-2018 - - 181 54,93 06-2018 55,32 - - 55,36 11-2018 54,93 - 12-2018 55,03 Monthly Low KMETX Index KMETX - MIN KMETX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) 0,20 MWh 01-2018 0 - - 55,13 54,85 21 528 09-2018 96 059 0 3 467 55,71 54,76 Volume - 08-2018 0 - - 30 555 Wolumen na Fixingu 02-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 0 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 4-12 6-12 11-12 13-12 18-12 20-12 27-12 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index 52 53 54 55 56 57 58 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 PMMET-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMMET-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 4-12 6-12 11-12 13-12 18-12 20-12 27-12 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index

13. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2017 | PMEF-2017 Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 12-2018 - Weighted Average Price (PLN/toe) 0 - - TGEef17 - MAX - - - - 1 674 - WAvg Price Volume 07-2018 520,00 985 Wolumen w notowaniach ciągłych 3 962 -56,46 PLN/toe toe PLN/toe toe Miesiąc Cena średnioważona (PLN/toe) - - 10-2018 512,73 6 915 - - 6 487 -2 084 Continuous Trading Volume Volume 598,49 Sesje PMEF-2018 - Wolumen i indeks TGEef18 | Trading Sessions for PMEF-2018 contract - Volumes and TGEef18 Index 4 403 0 0 11-2018 376,94 0 0 0 Monthly Total Volume (toe) 421,62 Monthly High TGEef17 Index Wolumen na Fixingu 441 360 TGEef17 - MIN 0 06-2018 710,00 w tym / including: Wolumen na Fixingu 0 Auction Volume Auction Volume Page 13 from 22 - 11-2018 688,06 528 01-2018 - 2 538 0 25 - 495 - 02-2018 1 810 - - 0 794,61 Monthly Low TGEef17 Index - 0 717,84 -51,07 Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2017 - Wolumen i indeks TGEef17 | Trading Sessions for PMEF-2017 contract - Volumes and TGEef17 Index 350,00 09-2018 03-2018 700,00 12-2018 325,88 4 403 - - 05-2018 04-2018 710,00 388 581,10 27 - 08-2018 643,17 1 557 11-2018 - 376,94 6 487 - - 81 Zmiana Change TGEef18 - MIN Weighted Average Price (PLN/toe) w tym / including: TGEef18 - MAX 12-2018 WAvg Price -71,62 325,88 Monthly High TGEef18 Index 6 127 -2 165 0 534,15 Wolumen miesięczny (toe) Monthly Low TGEef18 Index PMEF-2018 278,54 PMEF-2017 Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen Wolumen miesięczny (toe) 335 Monthly Total Volume (toe) 8 195 Cena średnioważona (PLN/toe) Month 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 4-12 6-12 11-12 13-12 18-12 20-12 27-12 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 0 50 100 150 200 250 300 350 4-12 6-12 11-12 13-12 18-12 20-12 27-12 Wolumen | Volume Indeks TGEef17 | TGEef17 Index

7. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 08-2018 0 0 -16,40 -1,71 1 212 176 884 185 Wolumen w notowaniach ciągłych 805 395 1 246 047 78 789 Continuous Trading Volume Page 7 from 22 w tym / including: 153,07 -12 734 OZEX_A - MIN Monthly High OZEX Index 12-2018 0 - - Cena średnioważona (PLN/MWh) 162,71 161,00 Weighted Average Price (PLN/MWh) - - Monthly Total Volume (MWh) 1 337 570 91 524 Wolumen na Fixingu 0 Monthly Low OZEX Index 0 OZEX - MAX - - - 0 -453 386 Monthly High OZEX_A Index Zmiana Change 11-2018 156,28 Zmiana Change Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 07-2018 - 1 492 250 - w tym / including: Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks OZEX_A | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and OZEX_A Index 151,60 OZEX - MIN 0 - Wolumen miesięczny (MWh) PLN/MWh 06-2018 Wolumen 0 0 -3,21 02-2018 Śr. waż. cena 0 WAvg Price - 765 261 - 0 -440 651 Monthly Low OZEX_A Index 135,20 PLN/MWh 49,05 61,96 0 77,67 1 324 396 0 153,07 1 612 513 0 0 884 185 1 366 160 12-2018 - - - 11-2018 129,30 156,28 1 337 570 90,15 - Continuous Trading Volume - Wolumen miesięczny (MWh) Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume 140,97 09-2018 882 985 - - 71,12 PMOZE_A 10-2018 125,45 03-2018 MWh 71,85 - PMOZE - 11-2018 1 290 189 01-2018 WAvg Price 0 04-2018 OZEX_A - MAX Volume 0 887 027 Miesiąc Month 72,62 0 Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks OZEX | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and OZEX Index Wolumen Volume Śr. waż. cena 05-2018 0 1 580 737 MWh 12-2018 0 100 110 120 130 140 150 160 170 0 40 80 120 160 200 240 280 4-12 6-12 11-12 13-12 18-12 20-12 27-12 Wolumen | Volume Indeks OZEX | OZEX Index 100 110 120 130 140 150 160 170 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 240 000 280 000 4-12 6-12 11-12 13-12 18-12 20-12 27-12 Wolumen | Volume Indeks OZEX_A | OZEX_A Index 25 50 75 100 125 150 175 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

3. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market -43,37 21 55,39 - -85,50 Wolumen BASE (MWh) 10 0 242,75 - Weighted Average Price (EUR/MWh) 77,07 - - -161,88 Zmiana -151,76 - 0 330,67 6 432,09 -42,05 EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 0 61,00 14 269,88 - 2 - 69,61 164 - 122 298,62 - -217,47 -104,14 20 - - - 0 - 7 328,05 -10,62 125 225,95 EUR/ MWh 224 56,58 - 147 13 261,69 66,95 0 Zmiana | Change Godz. | Hour - 52,67 5 - 4 17 248 -336,08 - 237,99 - - - - Zmiana | Change - PLN/ MWh 0 62,91 Wol. | Volume - - 15 -209,52 69,58 - Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 92 - - 0 - PLN/ MWh Godz. | Hour 298,52 3 169 256 -180,60 16 55,47 - 0 - 19 Statystki miesięczne 23 206 11 12 49,27 287,24 210 237,64 0 22 260 0 18 - 76,46 - - 0 8 9 15,08 23,24 319 Base Volume (MWh) -1 933 4 475 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 211,38 2 542 271,89 63,38 100,44 301,48 -160,19 70,27 Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 11-2018 -37,06 12-2018 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 22 4,29 200 250 300 350 400 450 500 550 600 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 12-2018 11-2018 0 200 400 600 800 1 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 250 500 750 1 000 1 250 1-12 3-12 5-12 7-12 9-12 11-12 13-12 15-12 17-12 19-12 21-12 23-12 25-12 27-12 29-12 31-12

20. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) 0 2 - -2,67 287 147 GAS_BASE_M-01-19 999 264 Obroty roczne gazem ziemnym | Annual Natural Gas Volumes | (MWh) 103,21 GAS_BASE_W-03-19 - - GAS_BASE_W-04-19 527 108,00 PLN/MWh 25,27 116,30 Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) 75 096 - Kurs min Low Price Liczba kontraktów | 101,57 23,67 160 105,00 0 12 23 8 92 400 - 105,00 - 100,00 101 016 23,31 105,50 24,40 - 25,69 111,85 176 23,57 7 98,00 32 1 063 176 98,00 867 240 - 2 189 25 200 - 0 108,00 1 628 616 - 103,00 94 080 105,00 110,20 115,00 111,80 118,00 103,21 23 776 26,21 577 113,00 104,50 0 - -0,99 -193 248 102,95 Obroty miesięczne gazem ziemnym | Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) 101,58 106,25 2 208 101,11 100,00 94 080 123 704 GAS_BASE_M-04-19 - 359 0 GAS_BASE_Y-20 1 245 743 25,72 GAS_BASE_Q-2-19 38 257 712 48 105,00 98,45 GAS_BASE_Q-3-19 676 368 -2,26 1 -1,57 0 -0,06 3 144 840 110,75 52 704 - 28 77 GAS_BASE_Y-19 - GAS_BASE_S-S-20 131 040 118 108,75 115,50 0 GAS_BASE_S-W-19 106,37 24,79 -26 352 GAS_BASE_S-S-19 -1 998 360 Page 20 from 22 - - -1,71 108,00 118,50 2 208 23,68 3 864 GAS_BASE_M-02-19 112,47 267 GAS_BASE_M-03-19 25,05 1 11 GAS_BASE_Q-1-19 5 0 393 GAS_BASE_W-02-19 0 100,00 GAS_BASE_Q-4-19 - - 118,50 108,00 - Zmiana obr. Vol. Change -629 565 0 104,80 - 150 465 696 8 945 087 92 400 - 56 26,07 - 105,00 111,96 - - GAS_BASE_W-01-19 GAS_BASE_W-05-19 103,00 385 056 108,41 GAS_BASE_W-50-18 104,67 0 1 487 9 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 9 033 Liczba zawartych transakcji | 1 241 115,25 26,86 108,50 385 056 - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 44 PLN/MWh 0 0 105,00 550 560 25 200 107,00 107,48 GAS_BASE_W-52-18 - 11 33 1,16 110,34 -2,66 23 -3,19 23 776 26,06 24,06 26,10 - 0 L. kontr. Traded Contr. Number of trades GAS_BASE_W-51-18 88 536 Nazwa kontraktu Kurs max High Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price MWh EUR/MWh 0 - 24,06 3 864 MWh 2 292 -7,32 Products 4,29 Wolumen obrotu Volume PLN/MWh % 106,00 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 21 13 0 453 Page 4 from 22 0 1 0 0 202 0 2 660 187 67,89 2 0 0 0 0 2 972 0 49 0 0 0 - - -3,10 65,54 -1,90 62,77 - - BASE_M-07-19 - - - - - 62,28 0,34 BASE_Q-4-19 BASE_Q-2-20 BASE_Q-1-20 - BASE_W-06-19 - 63,76 - - BASE_W-07-19 280,00 - 65,27 - - 64,16 269,30 - BASE_M-05-19 BASE_M-08-19 - 267,20 - 275,24 BASE_M-04-19 BASE_Y-21 BASE_Y-20 BASE_Q-3-20 BASE_Q-3-19 - 1,37 269,00 BASE_Y-19 - - - 292,64 - 265,00 264,00 - 287,50 - 63,65 - 281,17 68,21 - 291,25 273,07 - 0 0 0 17 520 - 288,00 0 75 106 262,00 222 276,00 0 867 - - 1,66 164,00 191,45 22 512 134 - - - 0 0 0 263,00 2,83 0 - - 34 278,00 -3,88 - - 0 295,00 -2,02 0 48 048 278,50 0 759 968 0 0 1 424 940 22 - - 263,00 264 864 0 0 356 - 0 0 -12,35 - 280,00 203,00 - - - 128 4 0 - 2 972 - 20 496 21 504 672 - 238,00 - - 266,00 62,00 836 250 Wolumen | Volume | (MWh) 194 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 8 832 308,00 4 0 0 -35 328 BASE_M-09-19 BASE_Q-2-19 BASE_Q-1-19 BASE_M-06-19 Kwartalne | Quarter 1 488 0 489 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 4 MWh % - 0 0 0 280,00 244,50 4 856 227,50 0 Products 222 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 1 556 926 237,61 2 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity MWh 6 765 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 45 2 343 3 742 L. kontr. | Traded Contracts 351 Tygodniowe | Week 166 488 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 12 735 089 Roczne | Calendar 256,16 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 268 508 361 205 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 106 991 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 0 248,00 0,18 13 89 137 PLN/MWh 183 330 2 1 005 20 137 L. trans. No. of Trades 71 Miesięczne | Month - 59,71 6 600 L. kontr. | Traded Contracts 9 693 888 1 106 44 BASE_W-52-18 - 592 16 Roczne | Calendar 23 016 99 456 179,58 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price 20 160 262,00 BASE_W-50-18 720 4 3 9 990 20 496 BASE_M-03-19 269,00 -12,88 - 230,09 0 - 0 BASE_M-01-19 BASE_W-05-19 - -6,42 - - 0 41,86 - 0 55,38 98 112 BASE_W-02-19 - 278,00 BASE_W-01-19 0 0 53,63 - BASE_W-51-18 - BASE_W-04-19 BASE_W-03-19 - - 273,53 - 0 1 - 0 0 672 - 261 144 - 0 30 926 0 0 0 0 0 - - 39 312 0 BASE_M-02-19 - 0 - -544 608 0 0 271,50 295,00 - - - 17 7 594 920 0 -6 315 960 0 0 0 786 203 16 - 285,50 1 950 048 148 920 4,29

5. Grudzień 2018 | December 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16 0 Page 5 from 22 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 0 131 82,66 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 382,00 0 0 0 89 2 0 - 222,00 - 3 0 4 0 - 0 0 0 0 - 0 212,00 0 0 0 -3 720 0 0 0 0 0 0 0 -87 975 0 0 0 0 0 0 - - - - 2 0 - 0 - - - 212,00 0 0 0 0 0 0 0 2,42 0 0 - 0 - - 0 - - - - OFFPEAK_Y-20 0 9 990 0 0 - - - 0 - 0 - - - - - -1 214 - - 222,00 - - OFFPEAK_Q-4-19 -164 835 - OFFPEAK_Y-19 - - - - - 0 - - 355,64 - - - - - 0 0 -0,91 51,75 - - - - - - - - - - - - - - 26 775 1 488 0 - - - 0 - - 0 - - 0 -3,33 - - 0 - - 0 - - - - - 0 0 - - - - - 0 335,00 363,50 - - - 0 - - 2,03 - - - - - - 361,50 210,00 0 0 0 84,46 1 488 - - PEAK5_Q-4-19 - - - 349,00 207,19 - - - 82,90 PEAK5_Q-3-20 OFFPEAK_W-01-19 - PEAK5_Y-19 - 48,29 - - PEAK5_Q-2-20 PEAK5_Y-20 - - 362,33 OFFPEAK_W-51-18 - - - PEAK5_M-08-19 - - PEAK5_Q-2-19 - PEAK5_Q-3-19 - PEAK5_Q-1-19 - - - - - - 82,41 - - PEAK5_M-07-19 - PEAK5_M-05-19 - - - - - - - PEAK5_W-50-18 -0,82 EUR/MWh PEAK5_W-03-19 - PEAK5_W-01-19 PLN/MWh PLN/MWh PEAK5_Y-21 PEAK5_M-09-19 PEAK5_W-04-19 PEAK5_W-05-19 - PEAK5_M-06-19 - - - - - - - 353,55 - PEAK5_M-02-19 PEAK5_W-51-18 PEAK5_M-03-19 PEAK5_W-07-19 PEAK5_M-01-19 - - 339,00 - - PEAK5_M-04-19 - - - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price - - Nazwa kontraktu PEAK5_W-52-18 - 354,63 Products 286,49 % 305,00 PEAK5_W-06-19 - - - 224,10 64,33 - - - - - - Zmiana kursu WAvg Price Change 66,78 - PEAK5_W-02-19 PLN/MWh Kurs max High Price 276,00 3,54 - - 276,00 312,10 - - - 52,24 72,75 235,00 0 - L. kontr. Traded Contr. MWh - 1 0 - 60 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 0 Kurs min Low Price 210,00 276,00 Wolumen obrotu Volume 1 755 194 - 0 1 200 279,50 - - - 0 183 330 315,00 - 0 0 0 0 0 6 600 117 180 0 - 37 - 0 0 - - 20 60 - 0 L. trans. No. of Trades 0 0 - 0 0 0 2 775 0 0 0 290,00 29 0 0 17 1 0 - - - 0 0 1 755 2 775 Zmiana obr. Vol. Change 39 0 0 0 - - -907 365 809 475 0 361,00 2 175 MWh 0 0 0 0 0 215 5 940 - 0 0 0 0 OFFPEAK_W-06-19 0 OFFPEAK_M-04-19 - - - OFFPEAK_W-52-18 207,00 350,00 0 0 0 0 - - 0 - 0 PEAK5_Q-1-20 - OFFPEAK_W-50-18 49,42 - - - OFFPEAK_W-02-19 - - - - - OFFPEAK_Q-1-19 OFFPEAK_W-03-19 OFFPEAK_M-05-19 - 212,00 - - OFFPEAK_M-01-19 OFFPEAK_W-07-19 - OFFPEAK_W-04-19 - - - - - - - - OFFPEAK_Q-1-20 - 0,45 OFFPEAK_M-08-19 OFFPEAK_M-09-19 - OFFPEAK_M-02-19 0 - - - OFFPEAK_Q-2-19 - 0 - 4 856 OFFPEAK_W-05-19 - OFFPEAK_M-06-19 - OFFPEAK_M-07-19 - OFFPEAK_M-03-19 - 0 - - 222,00 - 0 - 0 - OFFPEAK_Q-3-19 - - - OFFPEAK_Q-2-20 OFFPEAK_Q-3-20 - OFFPEAK_Y-21 0 -4 959

Widoki

 • 2428 Suma odsłon
 • 1833 Odsłon na stronie
 • 595 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 17 www.powergo.pl
 • 18 178.216.200.66:8069
 • 9 178.216.200.66
 • 24 powergo.pl