RAPORT ceny energii czerwiec 2018

Kanał publiczny / Rynek Energii

Raport TGE ceny energii czerwiec 2018

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

17. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2017 | PMEF-2017 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 0,00 0 - 1,30 - Number of Concluded Transactions 710,00 Zmiana Change Number of Concluded Transactions 631,72 Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 06-2018 05-2018 7,03 -6,94 -5 Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/toe) 0,08 Monthly OTC Volume (1000 toe) Liczba zawartych transakcji 0 1 -1 Liczba zawartych transakcji 1 -1 Średnioważona cena TP 06-2018 Średnioważona cena TP - WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,70 0,00 Page 17 from 22 0,70 1 - WAvg OTC Price (PLN/toe) Monthly OTC Volume (1000 toe) 711,20 - 05-2018 Zmiana Change 06-2018 Średnioważona cena TP 958,94 -1,30 05-2018 0 Number of Concluded Transactions 1 Zmiana Change 1 6 Miesięczny wolumen TP (1000 toe) Monthly OTC Volume (1000 toe) WAvg OTC Price (PLN/toe) -247,74 Średnioważona cena TP - Monthly OTC Volume (1000 toe) 05-2018 Zmiana Change Liczba zawartych transakcji -0,02 Number of Concluded Transactions 0,02 06-2018 1 529,84

19. Czerwiec 2018 | June 2018 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantee of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Uprawnień do Emisji CO2 | Emission Allowance Market © Towarowa Giełda Energii SA RGP, RTT (zielone certyfikaty), RUE | GOR, CFIM (Green Certificates), EAM 428 155 0 Liczba zawartych transakcji - Łączne obroty miesięczne zielonymi certyfikatami | Total Monthly Green Certificates Volumes | (MWh) 0 - - 99 188 854 - 922 509 0 0 Number of Concluded Transactions 360 0 - - - Page 19 from 22 - 261 OZE_05-19 OZE_11-19 W czerwcu 2018 roku notowania instrumentów z dostawą uprawnień do emisji CO2 były zawieszone. | In June 2018 quotations of instruments with delivery of emission allowances were suspended. 0 - 0 0 1 407 848 06-2018 -0,16 OZE_11-18 0 - 0 0 -6 000 1 111 363 Change Volume Transferred to the End Users (MWh) -2 000 0 OZE_05-18 979 693 Cena średnioważona (PLN/MWh) Monthly volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - Statystyki dla kontraktów z dostawą praw majątkowych (OZE) | Statistics for Contracts with Delivery of Green Certificates - - - - - 0 0 0,39 0,55 05-2018 Miesięczny wolumen obrotu (MWh) Zmiana W czerwcu 2018 roku notowania instrumentów typu forward z dostawą praw majątkowych (OZE) były zawieszone. | In June 2018 quotations of forward instruments with delivery of green certificates were suspended. 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000 03-2017 04-2017 05-2017 06-2017 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018

21. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market 2,57 100,37 -253 080 22,71 1,96 Statystyki miesięczne 97,28 246 462 Wolumen RDBg (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Intraday Volume (MWh) Page 21 from 22 Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) 0,34 Day-Ahead Market Volume (MWh) 490 488 743 568 05-2018 4,30 Change 23,05 -44 096 23,32 Wolumen RDNg (MWh) Zmiana 99,23 22,83 0,48 06-2018 Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) Monthly statistics 97,80 290 558 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2015 2016 2017 2018 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 1-06 3-06 5-06 7-06 9-06 11-06 13-06 15-06 17-06 19-06 21-06 23-06 25-06 27-06 29-06 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

14. Czerwiec 2018 | June 2018 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMGM-2017 | PMGM-2017 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2017 | PMMET-2017 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2017 | PMEC-2017 Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register 8 541 725 940 Umorzone 0 06-2018 From the Beginning 14 123 330 8 690 Bilans 7 832 403 Blocked for redemption Wystawione Redempted 0 Zablokowane do umorzenia Od początku istnienia 0 From the Beginning 0 Balance Wystawione Od początku istnienia Page 14 from 22 Issued -6 375 611 618 Wystawione 06-2018 Od początku istnienia 354 142 090 81 172 273 Blocked for redemption Balance 1 621 287 092 Umorzone From the Beginning 1 050 206 040 16 804 010 329 21 002 674 410 Issued Wystawione Umorzone Blocked for redemption 0 Umorzone 16 796 034 452 Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia -272 969 817 06-2018 2 166 114 322 Balance Umorzone 6 613 707 844 0 886 711 919 Zablokowane do umorzenia Wystawione 467 318 477 0 06-2018 Zablokowane do umorzenia Balance Issued Bilans 145 669 052 Redempted 0 0 Wystawione Umorzone Blocked for redemption 0 19 020 440 338 Redempted 1 820 135 406 Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia Balance Balance 4 988 958 267 Wystawione Issued 19 028 272 741 4 198 664 081 Bilans 0 460 003 917 Balance From the Beginning Redempted From the Beginning 36 414 660 423 589 257 406 343 595 0 Zablokowane do umorzenia 124 397 331 817 Od początku istnienia Bilans 4 992 420 752 Redempted 0 0 0 28 628 370 402 729 092 626 0 06-2018 Bilans Blocked for redemption Issued Umorzone Bilans 153 025 702 219 From the Beginning Issued 06-2018 Zablokowane do umorzenia Redempted Issued Od początku istnienia 06-2018 0 0 From the Beginning Redempted 10 939 059 070 0 0 0 Od początku istnienia Od początku istnienia Bilans 12 618 581 163 494 121

15. Czerwiec 2018 | June 2018 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMEF | PMEF Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2017 | PMEF-2016 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans 3 965 374 Umorzone 0 0 254 720 346 70 132 166 341 599 0 Wystawione 341 599 From the Beginning Wystawione From the Beginning Blocked for redemption Issued 06-2018 06-2018 470 710 143 Umorzone 7 726 Blocked for redemption Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia 56 749 011 Bilans 3 965 374 Balance 0 Wystawione 2 323 288 477 7 726 0 Redempted 13 335 Umorzone Zablokowane do umorzenia Bilans 0 24 301 206 From the Beginning 0 0 Redempted Bilans 1 667 516 24 426 331 0 Wystawione Zablokowane do umorzenia Balance Od początku istnienia 8 284 242 Issued Od początku istnienia Blocked for redemption Issued Wystawione 707 944 376 From the Beginning Wystawione 1 667 516 24 426 331 Issued Umorzone 1 722 260 Od początku istnienia 823 298 813 Od początku istnienia 06-2018 Redempted Wystawione Issued 8 279 510 06-2018 4 732 Redempted Bilans 707 944 376 6 951 437 70 132 166 129 304 334 Balance Od początku istnienia 0 0 06-2018 06-2018 Od początku istnienia From the Beginning 2 504 262 611 2 323 288 477 Issued Umorzone 0 Zablokowane do umorzenia 0 26 023 612 Zablokowane do umorzenia 0 Balance Zablokowane do umorzenia Bilans Redempted Page 15 from 22 Umorzone Issued 7 762 675 06-2018 Umorzone Blocked for redemption Blocked for redemption 129 304 334 0 Bilans Balance Redempted 0 From the Beginning 24 301 352 Balance 1 294 008 956 4 775 467 695 7 762 675 Od początku istnienia 4 775 467 695 From the Beginning Balance Redempted 2 504 262 611 Zablokowane do umorzenia 51 881 51 881 Blocked for redemption

1. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 4,30 Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 60,11 -1,06 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 22 2,29 Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 43,94 41,65 06-2018 Średnioważone ceny Change 54,35 53,84 230,63 3,34 59,06 Monthly Peak Price (EUR/MWh) 189,15 178,42 -3,27 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 233,97 0,51 10,73 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 254,23 257,50 05-2018 Zmiana 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 06-2018 05-2018 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 110 130 150 170 190 210 230 250 270 25/12 - 31/12 01/01 - 01/01 08/01 - 14/01 15/01 - 21/01 22/01 - 28/01 29/01 - 04/02 05/02 - 11/02 12/02 - 18/02 19/02 - 25/02 26/02 - 04/03 05/03 - 11/03 12/03 - 18/03 19/03 - 25/03 26/03 - 01/04 02/04 - 08/04 09/04 - 15/04 16/04 - 22/04 23/04 - 29/04 30/04 - 06/05 07/05 - 13/05 14/05 - 20/05 21/05 - 27/05 28/05 - 03/06 04/06 - 10/06 11/06 - 17/06 18/06 - 24/06

6. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 9 284 428 01-2018 04-2018 08-2017 Liczba kontraktów Traded Contracts 3 776 5 864 646 Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity 15 252 Volume Wolumen obrotu 3 557 L. kontr. Wol. obrotu OFFPEAK LOAD TOTAL Volume MWh 841 845 20 1 698 1 842 930 Month L. kontr. Wol. obrotu 9 09-2017 Wol. obrotu Traded Contr. Volume 6 721 743 5 738 3 794 5 129 Miesiąc 810 02-2018 10-2017 07-2017 4 334 670 6 826 8 627 11-2017 4 455 14 828 354 12-2017 4 093 6 390 010 16 8 327 519 060 1 128 4 938 1 684 2 1 417 620 1 579 3 357 1 637 75 205 592 426 76 733 666 862 652 005 2 138 4 660 15 418 506 3 086 29 659 117 17 107 330 Traded Contr. MWh BASE LOAD PEAK5 LOAD L. kontr. 8 617 196 5 3 791 861 164 465 Volume 6 088 11 062 471 3 934 9 787 156 4 507 286 8 333 398 3 361 4 864 5 800 70 30 554 837 7 687 774 20 094 2 439 912 945 1 616 1 563 713 265 MWh 917 Traded Contr. 1 798 2 158 7 689 732 17 891 673 110 318 2 160 80 330 625 674 025 10 702 885 625 530 1 274 505 16 263 196 16 136 647 6 665 5 574 527 349 8 603 142 MWh 7 072 569 10 790 751 Łączne obroty miesięczne energią elektryczną | Total Monthly Electricity Volumes | (MWh) 5 658 38 412 05-2018 03-2018 81 595 685 83 341 77 450 Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) 96 Page 6 from 22 5 691 15 301 692 15 898 202 634 800 878 52 1 229 250 06-2018 2018 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

18. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2017 | PMGM-2017 Contract Kontrakt PMMET-2017 | PMMET-2017 Contract Kontrakt PMEC-2017 | PMEC-2017 Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF-2017 | PMEF-2017 Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczny wolumen (1000 toe) 9,81 05-2018 Zmiana Change Miesięczny wolumen (GWh) 0,43 Średnioważona cena 616,39 Monthly Volume (GWh) 06-2018 Miesięczny wolumen (GWh) Monthly Volume (GWh) -6,21 Miesięczny wolumen (GWh) 0,01 Zmiana Change 14,77 581,10 Średnioważona cena 113,33 06-2018 05-2018 -827,24 05-2018 05-2018 26,83 0,03 -151,40 84,26 31,05 Monthly Volume (GWh) Zmiana Change Monthly Volume (GWh) Zmiana Change -0,08 05-2018 2 525,08 -5049,66 -0,68 Weighted Average Price (PLN/MWh) Średnioważona cena 06-2018 312,14 55,71 81,71 50,66 -589,56 -4,64 06-2018 3 352,32 05-2018 Średnioważona cena 5,87 1 540,00 Zmiana Change Zmiana Change Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly Volume (1000 toe) Miesięczny wolumen (GWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) 15,71 05-2018 Miesięczny wolumen (1000 toe) Średnioważona cena 117,97 68,55 Monthly Volume (GWh) 55,79 -50,62 Weighted Average Price (PLN/toe) Page 18 from 22 1,23 06-2018 Zmiana Change 631,72 527,43 1 009,44 Miesięczny wolumen (1000 toe) Zmiana Change 06-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) Średnioważona cena 20,98 05-2018 Zmiana Change 06-2018 0,80 0,02 Monthly Volume (1000 toe) -0,74 0,01 Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/toe) Monthly Volume (1000 toe) 06-2018 05-2018 Zmiana Change Średnioważona cena 108,15 107,24 0,91 9,80 6 059,10 Weighted Average Price (PLN/toe) 06-2018 312,82 645,74 797,14 Weighted Average Price (PLN/MWh) 1,78 1,05 Miesięczny wolumen (GWh) 1 534,13 54,85 55,01 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 9,64 3,47 Monthly Volume (GWh) 06-2018 05-2018 06-2018 05-2018 586,33 Średnioważona cena 8,65 8,52 0,13 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 1 185,45 1,00 1184,45 Monthly Volume (GWh) 06-2018 05-2018 Zmiana Change Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) Zmiana Change Średnioważona cena 710,00 710,00 0,00 Weighted Average Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen (1000 toe) 1,09 0,03 1,06 Monthly Volume (1000 toe) -0,16 6,18 -58,91 Monthly Volume (GWh)

22. Czerwiec 2018 | June 2018 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes 10,73 -0,56 1,11 208,75 1,25 9,45 % Zmiana 299,16 3,50 6,50 303,05 Page 22 from 22 11,31 12,11 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 10,36 10,03 05-2018 237,20 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 03-2018 230,75 -0,66 12-2017 212,66 02-2018 228,22 -0,98 12,41 2,84 5,56 2,48 -0,43 04-2018 238,22 3,24 10,79 2,08 294,68 -0,84 -1,18 -1,37 Cena Zmiana Cena 08-2017 226,76 6,63 Zmiana % Price Change Cena 12,04 12,40 12,23 10,57 0,86 0,64 10,48 0,67 297,18 6,45 2,99 Change 1,23 -2,86 9,57 1,84 237,66 Zmiana % -3,82 10,41 7,99 1,27 273,82 -3,66 0,64 253,53 9,33 0,31 231,30 3,47 % PLN/GJ PLN/t Change Month 07-2017 289,04 6,68 09-2017 206,17 2,69 200,76 10-2017 5,78 9,64 0,59 01-2018 -0,09 9,30 0,99 223,54 Price -0,03 0,73 6,69 11-2017 10,42 9,22 256,65 1,92 -3,19 9,39 3,26 5,39 -3,45 211,41 1,27 Change PSCMI 1 Price PLN/GJ 9,52 9,83 208,45 3,89 10,62 244,66 PSCMI 2 06-2017 208,39 PLN/t Price Miesiąc Cena 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 06-2017 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

2. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market -48 182 Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 71 101 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) Wolumen OFFPEAK 05-2018 663 994 Page 2 from 22 2 133 016 Zmiana 2 095 791 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 67 606 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 1 469 022 712 177 Change 37 225 1 383 614 85 408 Statystyki miesięczne 06-2018 Average Daily Volume 3 494 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 1-06 3-06 5-06 7-06 9-06 11-06 13-06 15-06 17-06 19-06 21-06 23-06 25-06 27-06 29-06 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 25/12 - 31/12 01/01 - 01/01 08/01 - 14/01 15/01 - 21/01 22/01 - 28/01 29/01 - 04/02 05/02 - 11/02 12/02 - 18/02 19/02 - 25/02 26/02 - 04/03 05/03 - 11/03 12/03 - 18/03 19/03 - 25/03 26/03 - 01/04 02/04 - 08/04 09/04 - 15/04 16/04 - 22/04 23/04 - 29/04 30/04 - 06/05 07/05 - 13/05 14/05 - 20/05 21/05 - 27/05 28/05 - 03/06 04/06 - 10/06 11/06 - 17/06 18/06 - 24/06 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

16. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2017 | PMGM-2017 Contract Kontrakt PMMET-2017 | PMMET-2017 Contract Kontrakt PMEC-2017 | PMEC-2017 Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 06-2018 6 32 Miesięczny wolumen TP (GWh) Monthly OTC Volume (GWh) 05-2018 0 -16 0 Zmiana Change WAvg OTC Price (PLN/MWh) Number of Concluded Transactions Średnioważona cena TP 9,22 107,22 0,94 06-2018 05-2018 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 9,81 Liczba zawartych transakcji 309,80 300,25 9,55 Liczba zawartych transakcji 2 0 Zmiana Change 108,15 Miesięczny wolumen TP (GWh) 20,71 0 Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions Monthly OTC Volume (GWh) 14 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions - Number of Concluded Transactions 05-2018 318,75 17 06-2018 Number of Concluded Transactions 7,67 Liczba zawartych transakcji - Zmiana Change - Number of Concluded Transactions 0 Zmiana Change Liczba zawartych transakcji 383,35 502,77 Miesięczny wolumen TP (GWh) 0 -119,42 Monthly OTC Volume (GWh) 06-2018 117,87 Zmiana Change Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 1 000,00 0,00 0,00 9,80 Miesięczny wolumen TP (GWh) 29,93 -8 1 0,01 26 6 1141,23 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 0 Zmiana Change 59 Średnioważona cena TP -1 - 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) -0,24 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 0,00 - - Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji Miesięczny wolumen TP (GWh) 56,00 Liczba zawartych transakcji Zmiana Change 63,38 05-2018 2 140,14 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 05-2018 - 05-2018 Monthly OTC Volume (GWh) 1 234,89 06-2018 Number of Concluded Transactions 0,00 0,24 9 0 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) 2,13 05-2018 399 0 05-2018 1 Monthly OTC Volume (GWh) 06-2018 - - WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) 5 487,61 -4487,61 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 05-2018 - 0,00 Zmiana Change 16 06-2018 Średnioważona cena TP 96,42 0,00 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 06-2018 -311,08 -905,26 33,05 0,00 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) 6 Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji 0 06-2018 Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP Page 16 from 22 Miesięczny wolumen TP (GWh) Zmiana Change Number of Concluded Transactions - Średnioważona cena TP 0 120,00 06-2018 1 05-2018 8,65 340 - 0,00 0,00 1 141,23 -

9. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMGM-2017 | PMGM-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 256 856 KGMX - MAX 83 560 173 050 118,08 - 110,66 16 030 03-2018 Continuous Trading Volume Miesiąc Month Volume Śr. waż. cena 10-2017 94 121 - Monthly Total Volume (MWh) Wolumen w notowaniach ciągłych Continuous Trading Volume 108,14 245 151 83 560 - 01-2018 12-2017 43 047 0 Śr. waż. cena 19 165 107,96 106,37 40 784 09-2017 08-2017 - - - 117,63 117,75 297 640 107,37 157 350 MWh PMGM-2018 Wolumen miesięczny (MWh) 144 072 285 099 - - 11-2017 04-2018 8 356 455 004 07-2017 Volume Auction Volume 125 252 117,34 02-2018 116,95 5 885 - 116,07 117,14 05-2018 0 117,23 290 792 06-2018 151 856 PLN/MWh - PMGM-2017 116,52 PLN/MWh 112 685 12 935 70 625 - - -37 649 0,77 107,90 Monthly High KGMX Index KGMX - MIN w tym / including: 119,27 Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly High KGMX Index Zmiana Change Monthly Total Volume (MWh) 107,37 MWh Wolumen 118,55 Monthly Low KGMX Index 144 072 KGMX - MAX 108,14 0,38 106,89 108,29 297 640 05-2018 Monthly Low KGMX Index 06-2018 Wolumen w notowaniach ciągłych 116,48 Wolumen na Fixingu w tym / including: Wolumen na Fixingu Cena średnioważona (PLN/MWh) Auction Volume 18 820 128 605 115,88 - WAvg Price Wolumen WAvg Price 54 627 Sesje PMGM-2018 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM- 2018 contract - Volumes and KGMX Index Sesje PMGM-2017 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM-2017 contract - Volumes and KGMX Index 3 135 107,93 1,05 Wolumen miesięczny (MWh) - KGMX - MIN 110,66 Weighted Average Price (PLN/MWh) 06-2018 Page 9 from 22 19 165 05-2018 95,75 118,08 -240 826 60 512 Cena średnioważona (PLN/MWh) -7,42 0,71 -22,04 -278 475 Zmiana Change 117,79 95 100 105 110 115 120 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 5-06 7-06 12-06 14-06 19-06 21-06 26-06 28-06 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index 100,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 PMGM-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMGM-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 95 100 105 110 115 120 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 5-06 7-06 12-06 14-06 19-06 21-06 26-06 28-06 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index

8. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES TGEozebio - MIN 312,03 312,57 Miesiąc PMOZE-BIO Śr. waż. cena Wolumen Month WAvg Price Volume PLN/MWh 0 08-2017 02-2018 317,91 34 096 37 709 11-2017 316,48 34 109 12-2017 317,95 34 065 0 - - - Monthly Low TGEozebio Index Monthly Low BGX Index Wolumen na Fixingu 52 871 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio Index Sesje PMBG - Wolumen i indeks BGX | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and BGX Index - 0 - 0 10-2017 313,44 0 - - 04-2018 317,68 42 442 41 438 06-2018 313,50 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 53 240 Cena średnioważona (PLN/MWh) 315,62 - Śr. waż. cena Wolumen 05-2018 BGX - MAX 01-2018 51 782 32 861 05-2018 - Monthly Total Volume (MWh) 2 261 Wolumen miesięczny (MWh) BGX - MIN 03-2018 317,99 WAvg Price TGEozebio - MAX 315,62 - 0 316,27 316,87 -0,60 Wolumen w notowaniach ciągłych Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - 306,45 - 0 Wolumen na Fixingu 3 718 0 Auction Volume 06-2018 37 720 11 800 MWh - 49 520 Continuous Trading Volume PLN/MWh -1 457 07-2017 Monthly Total Volume (MWh) -2,12 Volume w tym / including: 0 0 Continuous Trading Volume 318,33 302,05 62 208 - w tym / including: PMBG 0 -0,54 Monthly High BGX Index Zmiana Change - 0 0 0 06-2018 0 - 0 0 Auction Volume 05-2018 Zmiana Change 51 782 41 438 10 343 Wolumen miesięczny (MWh) MWh Monthly High TGEozebio Index Cena średnioważona (PLN/MWh) 313,50 - Page 8 from 22 - 0 - - 44 319 0 09-2017 311,58 295 300 305 310 315 320 325 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 300 305 310 315 320 325 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 5-06 7-06 12-06 14-06 19-06 21-06 26-06 28-06 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio Index 300 305 310 315 320 325 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 5-06 7-06 12-06 14-06 19-06 21-06 26-06 28-06 Wolumen | Volume Indeks BGX | BGX Index

11. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEC-2017 | PMEC-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP PMEC-2017 - - Month 9,83 0 - 9,79 255 554 9,70 - 9,83 11-2017 - 01-2018 - 0 167 971 Auction Volume 8,65 KECX - MAX Cena średnioważona (PLN/MWh) 06-2018 8,52 Wolumen na Fixingu 8,52 Wolumen 09-2017 Śr. waż. cena - WAvg Price 1 000 43 223 03-2018 1 000 06-2018 Wolumen w notowaniach ciągłych 0 9,70 10-2017 - - 9,70 MWh PLN/MWh PLN/MWh - WAvg Price Volume 9,81 229 369 9,79 8,52 Śr. waż. cena 9,78 922 563 Wolumen Miesiąc Monthly Total Volume (MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 0,16 - 04-2018 8,52 9 439 12-2017 268 020 02-2018 - 0 0 0,18 43 223 w tym / including: Volume 291 199 1 528 663 571 486 05-2018 44 223 - 9,82 9,76 42 586 PMEC-2018 0 MWh Sesje PMEC-2018 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2018 contract - Volumes and KECX Index - 08-2017 9,72 436 268 Monthly High KECX Index 0 44 223 Continuous Trading Volume - 193 021 226 929 07-2017 - Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change 05-2018 KECX - MIN 8,68 8,70 44 223 Monthly Low KECX Index Monthly Low KECX Index Wolumen miesięczny (MWh) -42 586 -519 462 -562 048 Wolumen na Fixingu 9 439 9,84 Auction Volume 528 901 9,80 9,79 Monthly Total Volume (MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) 1 000 05-2018 571 486 8,68 KECX - MAX 0,13 Continuous Trading Volume Zmiana Change Monthly High KECX Index 9,68 0,05 Sesje PMEC-2017 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2017 contract - Volumes and KECX Index 9,78 Wolumen miesięczny (MWh) w tym / including: -0,10 06-2018 0 KECX - MIN Wolumen w notowaniach ciągłych 9 439 9,83 Page 11 from 22 0,04 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 5-06 7-06 12-06 14-06 19-06 21-06 26-06 28-06 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 PMEC-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEC-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 5-06 7-06 12-06 14-06 19-06 21-06 26-06 28-06 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index

10. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMMET-2017 | PMMET-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 06-2018 55,60 w tym / including: Continuous Trading Volume Monthly Low KMETX Index 0 54,85 w tym / including: PLN/MWh Wolumen 0 03-2018 11 746 - - 04-2018 55,32 23 503 Volume MWh 01-2018 07-2017 - 30 555 55,40 10-2017 - - 54,55 10 925 9 009 15 067 12-2017 55,03 - 54,56 - - 55,36 181 0,99 -1,50 9 321 0 55,40 55,71 55,31 9 644 54,00 -0,96 KMETX - MIN Miesiąc Month -167 Wolumen na Fixingu 08-2017 KMETX - MAX 0,40 Monthly High KMETX Index Weighted Average Price (PLN/MWh) 9 565 1 045 06-2018 KMETX - MAX 54,04 55,01 KMETX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) PMMET-2017 05-2018 -0,16 3 467 Wolumen 06-2018 05-2018 55,01 9 254 11-2017 24 244 - 0 96 059 54,85 55,26 09-2017 - 80 Śr. waż. cena Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume 80 Śr. waż. cena - - MWh 54,65 - WAvg Price Volume Auction Volume 167 Wolumen na Fixingu 6 178 PMMET-2018 3 467 1 226 56,49 3 467 6 098 1 226 Sesje PMMET-2018 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2018 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 55,50 05-2018 55,50 55,50 181 9 644 - - 1 226 Wolumen miesięczny (MWh) 55,00 56,00 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) Zmiana Change 0,21 Page 10 from 22 14 1 212 0 55,50 Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly High KMETX Index Monthly Total Volume (MWh) Monthly Low KMETX Index WAvg Price PLN/MWh - 02-2018 0 55,71 Sesje PMMET-2017 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2017 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 0 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5-06 7-06 12-06 14-06 19-06 21-06 26-06 28-06 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index 52 53 54 55 56 57 58 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 PMMET-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMMET-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 0 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5-06 7-06 12-06 14-06 19-06 21-06 26-06 28-06 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index

7. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 0 Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks OZEX | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and OZEX Index Wolumen 1 045 638 07-2017 WAvg Price 0 49,05 11-2017 0 0 - 71,85 - Continuous Trading Volume 31,17 38,95 Śr. waż. cena Volume 05-2018 06-2018 887 027 MWh 1 324 396 06-2018 - - 0 41,80 10-2017 - - 05-2018 04-2018 1 290 189 882 985 77,67 72,62 71,12 03-2018 1 121 727 - - 44,10 61,96 1 212 176 0 73,23 OZEX - MIN 0 - Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) 0 Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume PMOZE_A 0 0 01-2018 - 765 261 - w tym / including: Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks OZEX_A | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and OZEX_A Index PLN/MWh 12-2017 02-2018 0 -5,06 OZEX_A - MAX -1,97 38 157 OZEX_A - MIN Monthly High OZEX Index 06-2018 0 - - Cena średnioważona (PLN/MWh) 79,54 77,57 Weighted Average Price (PLN/MWh) - - Monthly Total Volume (MWh) 1 212 176 96 874 Volume 0 1 071 012 09-2017 Wolumen 0 0 1 220 835 08-2017 Śr. waż. cena 0 WAvg Price MWh 52,70 - 0 Monthly Low OZEX Index 0 OZEX - MAX - - - 0 PMOZE Miesiąc Month - 742 269 - 0 Zmiana Change 39 857 Monthly Low OZEX_A Index 68,02 05-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 1 290 189 Wolumen w notowaniach ciągłych 1 155 158 1 115 302 135 031 Continuous Trading Volume Page 7 from 22 w tym / including: 72,62 Zmiana Change 78 013 Monthly High OZEX_A Index 77,67 -5,20 44,94 PLN/MWh 1 331 697 Wolumen na Fixingu 25 35 45 55 65 75 85 0 40 80 120 160 200 240 5-06 7-06 12-06 14-06 19-06 21-06 26-06 28-06 Wolumen | Volume Indeks OZEX | OZEX Index 20 30 40 50 60 70 80 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 25 35 45 55 65 75 85 0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 240 000 5-06 7-06 12-06 14-06 19-06 21-06 26-06 28-06 Wolumen | Volume Indeks OZEX_A | OZEX_A Index

13. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2017 | PMEF-2017 Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Month 0 - 463,69 1 524 07-2017 - 11-2017 - - 832,95 2 124 - TGEef18 - MAX 424 0,00 - 730,00 710,00 PMEF-2017 Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen Wolumen miesięczny (toe) 710 Monthly Total Volume (toe) Cena średnioważona (PLN/toe) Zmiana Change 0,00 w tym / including: Wolumen miesięczny (toe) Monthly Low TGEef18 Index - 420,05 1 413 PMEF-2018 - - - 457,60 Monthly Low TGEef17 Index 404 WAvg Price WAvg Price Volume 06-2018 710,00 388 581,10 27 Page 13 from 22 01-2018 - 0 534,15 2 538 02-2018 - 0 05-2018 10-2017 - 09-2017 710,00 25 - 0 2 651 794,61 08-2017 05-2018 TGEef17 - MIN 500,00 - Wolumen w notowaniach ciągłych 388 0 17 12-2017 - w tym / including: Wolumen na Fixingu 10 Auction Volume Auction Volume Monthly High TGEef18 Index Monthly High TGEef17 Index PLN/toe toe PLN/toe toe Wolumen na Fixingu 0 0 Miesiąc 1 810 03-2018 - 0 598,49 17 710,00 710,00 0,00 Cena średnioważona (PLN/toe) 581,10 - - Weighted Average Price (PLN/toe) Weighted Average Price (PLN/toe) 0 27 0 Monthly Total Volume (toe) 710,00 06-2018 05-2018 25 363 Continuous Trading Volume Volume 476,25 Sesje PMEF-2018 - Wolumen i indeks TGEef18 | Trading Sessions for PMEF-2018 contract - Volumes and TGEef18 Index 388 8 195 04-2018 700,00 495 688,06 528 TGEef18 - MIN 25 363 Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2017 - Wolumen i indeks TGEef17 | Trading Sessions for PMEF-2017 contract - Volumes and TGEef17 Index 710,00 10 TGEef17 - MAX 690,00 - - 06-2018 27 Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change - 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 0 50 100 150 200 250 300 350 5-06 7-06 12-06 14-06 19-06 21-06 26-06 28-06 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 400 500 600 700 800 900 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 0 50 100 150 200 250 300 350 5-06 7-06 12-06 14-06 19-06 21-06 26-06 28-06 Wolumen | Volume Indeks TGEef17 | TGEef17 Index

12. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 0 Cena średnioważona (PLN/toe) 1 540,00 1 377,69 523,42 02-2018 03-2018 Śr. waż. cena Weighted Average Price (PLN/toe) 1 500,10 484 0 Wolumen Wolumen miesięczny (toe) w tym / including: Continuous Trading Volume 1 502,12 PLN/toe Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff Index PLN/toe 1 047 Auction Volume 385,56 toe 900,00 14 690 719,50 Miesiąc PMEF_F 469,13 01-2018 1 545,64 PMEF Wolumen Volume 3 513 484 829 Wolumen na Fixingu -95 Wolumen w notowaniach ciągłych 645,37 0 TGEeff - MAX -5,64 Monthly Low TGEeff Index Wolumen w notowaniach ciągłych 39,90 0 06-2018 13 956 563 1 545,64 Zmiana Change Auction Volume Śr. waż. cena WAvg Price 07-2017 Zmiana Change Monthly Low TGEef Index 715,66 -40,00 1 580,00 TGEeff - MIN 05-2018 TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) 645,37 -70,30 1 540,00 06-2018 Wolumen na Fixingu Monthly High TGEeff Index 563 1 047 Monthly Total Volume (toe) 1 540,00 484 13 956 0 - 29 9 414 16 496 1 540,00 09-2017 - Volume 34 685 WAvg Price Month 1 494,09 1 400,00 58 880 175 06-2018 10 727 489 674,99 1 047 15 11-2017 833,50 22 509 16 023 - 844,93 0 05-2018 715,66 496,27 - toe 04-2018 719 10-2017 1 240,90 290 12-2017 714,85 37 281 558,03 42 822 27 214 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX 14 690 w tym / including: 08-2017 0 521,10 722,14 Monthly High TGEef Index 05-2018 Wolumen miesięczny (toe) 3 608 11 177 Page 12 from 22 709,53 -188,43 734 Monthly Total Volume (toe) Continuous Trading Volume 10 348 Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef Index -7,46 714,68 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 5-06 7-06 12-06 14-06 19-06 21-06 26-06 28-06 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff Index 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 5-06 7-06 12-06 14-06 19-06 21-06 26-06 28-06 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef Index 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

3. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market 4,30 2,67 06-2018 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 22 25 Base Volume (MWh) -1 744 4 764 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 195,00 3 021 285,57 66,34 63,67 309,13 12,85 71,81 Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 05-2018 182 160 24,28 16 64,60 - 0 - 19 Statystki miesięczne 23 184 11 12 45,30 256,97 208 254,48 0 22 263 0 18 - 56,01 - - 0 8 9 12,60 22,91 Wol. | Volume - - 15 23,02 64,59 - Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 163 - - 0 - PLN/ MWh Godz. | Hour 278,04 3 424 73,78 - 278,07 - - - - Zmiana | Change - PLN/ MWh 0 81,06 0 Zmiana | Change Godz. | Hour - 51,69 5 - 4 17 241,09 12,41 120 222,51 EUR/ MWh 263 55,27 - 94 13 336,72 59,69 233,41 6 272,71 19,09 EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 0 78,22 14 348,93 - 2 - 59,15 582 - 353 254,61 - 21,17 27,64 20 - - - 0 - 7 12,87 21 59,12 - 7,76 Wolumen BASE (MWh) 10 0 237,91 - Weighted Average Price (EUR/MWh) 54,22 - - 14,22 Zmiana 44,23 - 0 150 175 200 225 250 275 300 325 350 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 06-2018 05-2018 0 100 200 300 400 500 600 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 100 200 300 400 500 1-06 3-06 5-06 7-06 9-06 11-06 13-06 15-06 17-06 19-06 21-06 23-06 25-06 27-06 29-06

20. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) GAS_BASE_M-07-18 GAS_BASE_W-24-18 0 Nazwa kontraktu Kurs max High Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price MWh EUR/MWh 0 PLN/MWh PLN/MWh % 97,00 L. kontr. Traded Contr. - - 336 - 23,81 0 GAS_BASE_W-23-18 GAS_BASE_W-26-18 102,45 Liczba kontraktów | Products 4,30 102,45 0 - PLN/MWh - 97,00 Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) -672 97,00 Kurs min Low Price Wolumen obrotu Volume 936 97,00 22,53 1 1 -3,35 90,64 2,94 0 2,24 170 640 23,25 23,80 23,51 - 0 - - GAS_BASE_W-25-18 97,00 - 0 59 8 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 3 005 Liczba zawartych transakcji | - 108,50 55 10 0 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Number of trades 0 MWh 1 4 336 104,00 100,07 - - 672 68 672 0 0 - 0 237 462 768 - - 97,00 758 0 - 101,19 102,49 170 640 23,25 103,30 - 22,53 Zmiana obr. Vol. Change 80 0 6 GAS_BASE_Q-3-18 0 2 98,00 - 0 12 648 9 244 285 9 240 - 0 218 0 23,31 - GAS_BASE_W-27-18 GAS_BASE_M-10-18 -2,93 0 GAS_BASE_M-08-18 100,08 104,25 18 GAS_BASE_Q-2-19 GAS_BASE_M-09-18 - - - 0 97,00 102,00 604 520 24,72 0 - - 97,26 22,59 314 496 GAS_BASE_S-W-18 109 800 Page 20 from 22 - -2,25 562 176 95,00 Łączne obroty miesięczne gazem ziemnym | Total Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) 106,40 98,00 101 473 105,26 108,04 149 24,45 GAS_BASE_S-S-19 88 92,30 753 269 122 - 103,00 GAS_BASE_Q-1-19 1 739 232 -3,75 280 - 0 365 0 GAS_BASE_Y-20 900 864 21,05 GAS_BASE_Q-4-18 55 -2,58 93,62 21,75 121 110,50 -21 960 263 25 0 0 3 197 400 - 101,50 89,90 91,50 102,00 -797 160 - 1 148 784 - 97,50 - GAS_BASE_S-W-19 563 952 - 102,45 1 680 102,50 GAS_BASE_W-29-18 GAS_BASE_Y-19 GAS_BASE_W-30-18 9 240 - 102,45 - - 97,70 1 680 43 896 - - GAS_BASE_W-28-18 - - 100,34 121 495 341 103,40 0 112,00 109 800 25,10 198 1,21 -128 064 408 - 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 07-2017 08-2017 09-2017 10-2017 11-2017 12-2017 01-2018 02-2018 03-2018 04-2018 05-2018 06-2018

4. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 4,30 8 760 0 0 0 838 82 1 - 227,50 966 240 184 20 6 705 -18,02 5 760 - 30 912 30 912 29 016 -6,80 270,00 0 - 0 222,30 351 360 110 222,30 - 0 983 005 324,00 0 0 -534 336 1 116 0 0 - - BASE_W-29-18 BASE_W-28-18 - 233,50 237,61 236,50 0 39 - 0 0 21 576 - 552 048 - 0 0 0 0 3 0 0 - - 404 247 0 BASE_M-08-18 240,00 0 261,00 0 174 825 26 208 BASE_M-09-18 310,00 - 56,43 232,78 0 - 4 536 BASE_M-07-18 BASE_W-30-18 - -11,06 - 234,50 504 56,17 232,71 504 58,88 47 040 BASE_W-27-18 -13,08 280,00 BASE_W-26-18 21 336 21 336 54,08 54,06 BASE_W-24-18 228,50 113 47 L. trans. No. of Trades 20 Miesięczne | Month - 60,39 37 170 L. kontr. | Traded Contracts 10 751 160 1 227 67 BASE_W-25-18 54,24 280 13 Roczne | Calendar 7 896 47 040 241,81 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price -3 360 265,00 BASE_W-23-18 1 476 22 15 Roczne | Calendar 259,98 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 688 479 926 466 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 402 826 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 5 258,00 -2,90 51 244 143 PLN/MWh 390 105 35 921 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 145 3 288 5 658 L. kontr. | Traded Contracts 330 Tygodniowe | Week 138 768 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 16 263 196 30 150 27 488 246,00 3 Products 205 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 3 249 947 253,47 26 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity MWh 771 825 Wolumen | Volume | (MWh) 408 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 418 846 290,00 194 0 0 -17 272 BASE_M-03-19 BASE_Q-4-18 BASE_Q-3-18 BASE_M-12-18 Kwartalne | Quarter 1 209 2 070 940 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 4 MWh % - 0 0 4 536 310,00 275,00 227,50 275,00 26 544 158 245,00 - 240,90 27 0 127 223,00 -11,49 0 - - - 242,92 240,00 633 888 15 0 852 - 0 0 - 231,50 228,00 221,50 - - - 1 9 776 160 -551 880 214,50 55,10 445 - 0 0 0 -43 800 - 214,00 0 0 1 848 096 -0,07 - - - 227,00 BASE_M-10-18 BASE_Y-21 - - - BASE_Y-20 BASE_Q-1-20 191,00 BASE_Q-1-19 - 2,76 208,00 - - - 237,17 58,93 - 0 198,75 215,25 -3,12 - - 248,40 - - - 206,65 BASE_Q-2-19 BASE_Q-4-19 BASE_Q-3-19 BASE_W-31-18 - 55,20 - - BASE_W-32-18 248,50 - 57,73 - - 50,41 222,30 - BASE_M-11-18 BASE_M-02-19 - - - 217,01 264,85 61,53 202,28 253,69 - - BASE_Y-19 - -6,64 57,70 - -1,18 48,00 -1,94 51,64 - - BASE_M-01-19 - - - - 116 46,99 15 9 0 0 0 14 400 11 175 66 45 14 2 0 275 0 554 Page 4 from 22 0 22 0 0 420 0 111 837 0

5. Czerwiec 2018 | June 2018 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 199,77 0 - - - - - - - OFFPEAK_Y-20 OFFPEAK_Q-3-19 - -6,06 OFFPEAK_M-02-19 OFFPEAK_M-03-19 180,00 PEAK5_Q-1-20 OFFPEAK_W-32-18 - OFFPEAK_W-26-18 64,44 46,41 OFFPEAK_W-29-18 - - - - 180,00 0 0 OFFPEAK_W-31-18 - - OFFPEAK_W-27-18 OFFPEAK_W-30-18 OFFPEAK_Q-4-19 OFFPEAK_Q-1-20 - - - - OFFPEAK_M-12-18 - - - OFFPEAK_M-09-18 - OFFPEAK_M-11-18 OFFPEAK_Q-4-18 0 1 023 - OFFPEAK_M-07-18 - - - PEAK5_Y-19 - - - PEAK5_Y-21 PEAK5_Q-3-19 44,60 - - PEAK5_Q-4-19 - 265,00 - - - - PEAK5_Y-20 OFFPEAK_Q-1-19 OFFPEAK_M-01-19 - OFFPEAK_M-10-18 - - - OFFPEAK_W-25-18 2 0 0 0 - - 1 023 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 193,00 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - 0 105 8 850 5 250 Zmiana obr. Vol. Change 118 0 0 0 - - 327 555 771 825 6 600 345,00 225 MWh 0 67 095 0 525 0 205 33 330 290,00 - 0 0 0 0 360,00 99 225 L. trans. No. of Trades 0 0 - 0 0 88 2 325 0 0 0 1 200 0 355,00 3 0 109 0 0 0 1 45 303 - 525 -6 525 310,00 - 275,00 307,00 0 290 880 330,00 - 0 0 0 7 0 0 0 0 35 970 216 960 0 - 70 - 270,00 0 - Kurs min Low Price Wolumen obrotu Volume 8 700 360,00 330,00 8 550 0 - L. kontr. Traded Contr. MWh - 116 6 600 - 307,00 8 700 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 0 PEAK5_W-28-18 Zmiana kursu WAvg Price Change - PLN/MWh PEAK5_W-27-18 PEAK5_W-26-18 PLN/MWh PLN/MWh 76,66 360,00 276,00 275,00 294,33 65,39 -18,24 - - 282,08 - 307,00 PEAK5_W-23-18 6,01 EUR/MWh Kurs max High Price 281,51 PEAK5_W-24-18 PEAK5_M-01-19 - PEAK5_M-11-18 73,78 PEAK5_W-32-18 -21,80 68,37 Nazwa kontraktu PEAK5_W-25-18 65,53 Products 317,61 % 330,00 PEAK5_W-31-18 PEAK5_M-07-18 - PEAK5_M-02-19 - - PEAK5_M-10-18 - 295,05 PEAK5_Q-4-18 4,00 PEAK5_Q-1-19 68,54 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price - - -4,16 - 286,01 - - 71,32 - 200,00 - - - 0 - PEAK5_Q-2-19 - - 0 - - 326,25 - PEAK5_W-29-18 PEAK5_W-30-18 - PEAK5_M-12-18 - - - - -11,82 - - 314,11 - PEAK5_M-08-18 PEAK5_M-09-18 330,00 - 192,00 0 0 0 - - - - - - PEAK5_Q-3-18 - - - - - - - PEAK5_M-03-19 -16,07 - - - - 192,00 0 2,30 - - - 72,97 - 0 - - - 41,81 - OFFPEAK_W-24-18 OFFPEAK_Q-3-18 - - 270,00 - 0 - 0 0 - - 0 - 0 288,50 0 0 - - - - 192,00 - - - - - - 0 - 190,00 0 0 0 - OFFPEAK_W-28-18 - OFFPEAK_M-08-18 - OFFPEAK_W-23-18 45,40 - - - - 195,45 - - - 186 - - - - - - -4,60 - 0 - - -3,82 OFFPEAK_Y-21 0 0 2 070 - - - 285,00 435,00 199,50 277,40 0 - - 2 070 24 960 -186 186 - - - - - - 0 - 147,00 155,94 0 - - 193,60 - - - - 44,97 0 0 OFFPEAK_Q-2-19 124 875 0 174 825 0 0 - - 198,00 35 OFFPEAK_Y-19 26 - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - 143 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 528 0 160,00 180,00 - - 0 - - - 0 5 194,00 - 0 0 - 36,23 0 14 1 20 2 - 0 0 0 0 - 0 Page 5 from 22 0 - 0 0 0 0 0 -6 320 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 35 37 186 0 0 11 0 0 0 0 4 992 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 75,79 325,00 -19,15 - - 0 48 0 - - 66,44 0 0 0 0 0 58 0 - - - 0 4 -1 800 0 0 0 0 0 0 -3 825 0 0 3 1 24 3

Widoki

 • 2347 Suma odsłon
 • 1699 Odsłon na stronie
 • 648 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 29 www.powergo.pl
 • 43 powergo.pl
 • 17 178.216.200.66:8069
 • 8 178.216.200.66