Kanał publiczny / Rynek Energii

Ceny energii - raport TGE 12.2019

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

14. Grudzień 2019 | December 2019 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantee of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantees of Origin Register 0 Volume Transferred to the End Users (MWh) 12-2019 11-2019 Zmiana Change Cena średnioważona (PLN/MWh) 0,30 - - Weighted Average Price (PLN/MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) 0 0 1 524 566 Monthly volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) Energia elektryczna wytworzona w kogeneracji Zmiana Weighted Average Price (PLN/MWh) Energia elektryczna wytworzona w OZE 0,97 Miesięczny wolumen obrotu (MWh) 1,05 Page 14 from 17 472 363 1 996 929 12-2019 -0,08 656 328 11-2019 698 151 2 173 664 Number of Concluded Transactions Cena średnioważona (PLN/MWh) Change Łączne obroty miesięczne zielonymi certyfikatami | Total Monthly Green Certificates Volumes | (MWh) 2 871 815 Volume Transferred to the End Users (MWh) 328 Liczba zawartych transakcji Miesięczny wolumen obrotu (MWh) 14 335 0 14 335 Monthly volume (MWh) Liczba zawartych transakcji 4 0 4 Number of Concluded Transactions 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000

13. Grudzień 2019 | December 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Monthly Volume (ktoe) 7,31 12,71 -5,52 Średnioważona cena -0,96 1 685,95 Page 13 from 17 11-2019 Średnioważona cena 1 642,21 4,40 1 705,41 12-2019 55,99 Zmiana Change Miesięczny wolumen (ktoe) 58,53 -1,91 42,66 Średnioważona cena 128,94 302,45 142,54 300,54 Weighted Average Price (PLN/MWh) 12-2019 Zmiana Change 2,07 43,73 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) 1 649,41 11-2019 0,24 Monthly Volume (ktoe) Weighted Average Price (PLN/toe) Weighted Average Price (PLN/toe) Zmiana Change Monthly Volume (GWh) 1113,59 Miesięczny wolumen (ktoe) 12-2019 12-2019 1 694,03 1 635,50 12-2019 1 565,92 11-2019 Zmiana Change Monthly Volume (ktoe) Weighted Average Price (PLN/toe) 43,62 Zmiana Change 9,38 Miesięczny wolumen (ktoe) 11-2019 2 679,52 4,16 -13,60 11-2019 Miesięczny wolumen (GWh) Średnioważona cena Średnioważona cena 18,23

12. Grudzień 2019 | December 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 134,43 Number of Concluded Transactions 953,62 -17,13 0,57 11-2019 236 2,00 0,15 11-2019 0,00 0,00 0 Page 12 from 17 - - Monthly OTC Volume (GWh) 0,00 - Miesięczny wolumen TP (GWh) Number of Concluded Transactions 0,00 Średnioważona cena TP - Miesięczny wolumen TP (GWh) 695,31 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) Zmiana Change Liczba zawartych transakcji 9,94 1 689,82 12-2019 Liczba zawartych transakcji 0 0,05 Monthly OTC Volume (ktoe) 12-2019 0 0,20 5,77 0,00 Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) 0 -1 Miesięczny wolumen TP (GWh) 0,00 18 Średnioważona cena TP 298,70 Zmiana Change 8,12 1 2 12-2019 0 299,27 0 Liczba zawartych transakcji 11-2019 218 - WAvg OTC Price (PLN/toe) 1 0 Zmiana Change Number of Concluded Transactions 0,00 - - Zmiana Change 11-2019 2 Zmiana Change WAvg OTC Price (PLN/MWh) Liczba zawartych transakcji Miesięczny wolumen TP (ktoe) 11-2019 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 9 - Liczba zawartych transakcji 0,00 Zmiana Change 0,00 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (ktoe) WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (GWh) Średnioważona cena TP 97,80 1 641,55 - 117,30 Monthly OTC Volume (ktoe) 0 Number of Concluded Transactions Monthly OTC Volume (ktoe) 6,12 WAvg OTC Price (PLN/toe) Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji Liczba zawartych transakcji Monthly OTC Volume (GWh) Zmiana Change Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions 0 1 Średnioważona cena TP 11-2019 1 739,35 133,13 Miesięczny wolumen TP (ktoe) 12 1 556,69 1 648,93 12-2019 3 12-2019 4,17 11-2019 Średnioważona cena TP Number of Concluded Transactions 12-2019 12-2019

16. Grudzień 2019 | December 2019 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market 2 165 544 1 849 752 11-2019 4,27 Change 12-2019 Monthly statistics Statystyki miesięczne 16,24 740 319 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) Page 16 from 17 3 054 16,48 75,89 69,40 17,70 Intraday Volume (MWh) -1,21 Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Wolumen RDNg (MWh) Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) -0,94 Day-Ahead Market Volume (MWh) Zmiana -4,30 -5,46 70,42 315 792 17,19 73,69 743 373 Wolumen RDBg (MWh) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 2016 2017 2018 2019 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000 1.12 3.12 5.12 7.12 9.12 11.12 13.12 15.12 17.12 19.12 21.12 23.12 25.12 27.12 29.12 31.12 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

11. Grudzień 2019 | December 2019 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMEF | PMEF Contract (mtoe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (mtoe) Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract (mtoe) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Umorzone From the beginning Issued 57 081 922 Bilans 6 519 169 Issued Redempted Issued Umorzone Bilans From the beginning 88 360 12-2019 From the beginning 0 0 Issued 0 From the beginning From the beginning 7 382 148 Wystawione 19 020 890 593 Balance 12-2019 Wystawione Balance 32 163 953 499 0 1 874 915 475 0 Blocked for redemption Wystawione 5 917 285 904 181 101 397 445 0 7 670 957 220 1 196 642 422 Redempted Od początku istnienia 12-2019 1 196 642 422 57 170 282 1 447 025 038 Wystawione 12-2019 Od początku istnienia Redempted 19 028 272 741 Blocked for redemption Bilans 0 4 323 361 148 937 443 946 Od początku istnienia Bilans 288 040 Umorzone Balance Bilans 0 Redempted Blocked for redemption Blocked for redemption Redempted 0 0 Zablokowane do umorzenia Od początku istnienia Od początku istnienia Balance 0 Issued Zablokowane do umorzenia 16 752 260 0 0 0 Zablokowane do umorzenia Bilans Od początku istnienia Wystawione Umorzone Blocked for redemption 0 Umorzone 440 148 772 Redempted 52 000 Balance 43 041 210 0 0 Bilans 0 58 484 880 355 665 401 Wystawione Issued 4 323 361 0 Zablokowane do umorzenia Zablokowane do umorzenia 9 803 157 Wystawione Page 11 from 17 Zablokowane do umorzenia 420 038 58 484 880 From the beginning 12-2019 Blocked for redemption 0 44 624 217 Od początku istnienia 1 091 359 637 Issued 125 112 16 752 260 Redempted Balance 7 237 529 Balance 1 434 766 703 12-2019 Umorzone Blocked for redemption Umorzone 0 Zablokowane do umorzenia 44 624 217 12-2019 From the beginning

10. Grudzień 2019 | December 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market - Weighted Average Price (PLN/toe) Monthly high TGEef19 lndex TGEef19 - MIN 10 666 - WAvg Price 1 685,95 9 380 WAvg Price - PLN/toe 2 043 Wolumen miesięczny (toe) 3 240 10-2019 Wolumen na Fixingu 2 401 90,45 1 650,00 1 650,36 03-2019 02-2019 1 755 3 378 01-2019 PLN/toe toe Monthly low TGEef19 index Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen 43,73 - - 208,75 0 3 415 1 652,22 12-2019 - - 12-2019 30,18 7 312 216 2 969 29,86 Volume Cena średnioważona (PLN/toe) 1 685,95 - Page 10 from 17 Zmiana Change 1 642,21 9 380 2 068 Monthly Total Volume (toe) 2 186 Auction Volume 1 718,92 68,92 11-2019 1 852 5 127 - 1 599,28 2 876 toe Volume 1 660,18 1 356 - Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2019 - Wolumen i indeks TGEef19 | Trading Sessions for PMEF-2019 contract - Volumes and TGEef19 index 09-2019 645 Month 6 979 06-2019 08-2019 - 1 630,00 1 653,75 Wolumen w notowaniach ciągłych 382,70 139,04 1 333,08 07-2019 - Miesiąc w tym / including: TGEef19 - MAX 1 506,68 - 11-2019 1 642,21 2 068 1 543,25 05-2019 04-2019 229,20 1 085 1 653,75 3 145 17 543 1 598,15 3 102 7 937 PMEF-2018 PMEF-2019 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 10 500 3.12 5.12 10.12 12.12 17.12 19.12 24.12 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 11-2019 12-2019 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2019  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 3.12 5.12 10.12 12.12 17.12 19.12 24.12 31.12 Wolumen | Volume Indeks TGEef19 | TGEef19 index

1. Grudzień 2019 | December 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market -31,49 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 184,80 -7,56 -37,46 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 203,35 234,84 11-2019 Zmiana Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 34,80 43,41 12-2019 Średnioważone ceny Change 148,66 186,13 43,25 50,82 217,90 -33,10 47,60 Monthly Peak Price (EUR/MWh) Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 54,77 -7,17 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 17 -8,61 4,27 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 12-2019 11-2019 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 130 150 170 190 210 230 250 270 290 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 04/08 05/08 - 11/08 12/08 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 01/09 02/09 - 08/09 09/09 - 15/09 16/09 - 22/09 23/09 - 29/09 30/09 - 06/10 07/10 - 13/10 14/10 - 20/10 21/10 - 27/10 28/10 - 03/11 04/11 - 10/11 11/11 - 17/11 18/11 - 24/11 25/11 - 01/12 02/12 - 08/12 09/12 - 15/12 16/12 - 22/12 23/12 - 29/12

6. Grudzień 2019 | December 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market W grudniu 2019 roku na Rynku Terminowym Towarowym nie odbyły się żadne aukcje. | In December 2019 there were no auctions on Commodity Forward Instruments Market. Wolumen obrotu L. kontr. 1 458 1 326 150 8 12-2019 2 819 10 370 220 911 1 746 360 2 Miesiąc 12 7 035 6 305 18 665 443 12 MW 2 856 5 443 743 339 315 2 12 335 691 4 570 13 893 506 1 100 1 574 460 Month 05-2019 MWh 13 662 16 205 169 13 791 215 1 412 280 14 473 354 23 841 272 66 413 5 OFFPEAK LOAD TOTAL 1 312 12 636 Volume 6 556 Volume Traded Contr. 6 312 MW 777 3 635 5 348 L. kontr. Liczba kontraktów Page 6 from 17 12 831 802 1 092 3 732 1 088 19 508 683 16 092 418 09-2019 5 667 20 519 725 1 554 3 319 545 4 981 194 990 459 6 177 Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) 07-2019 5 199 Traded Contr. Volume MWh MWh Wol. obrotu Traded Contr. 21 417 MW 26 070 118 14 17 040 4 978 13 765 011 01-2019 14 12 520 Obroty miesięczne energią elektryczną | Monthly Electricity Volumes | (MWh) 1 620 135 21 2 565 990 08-2019 MWh 10 3 060 Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity 12 122 757 BASE LOAD PEAK5 LOAD Volume Traded Contracts 5 116 22 831 324 1 291 3 226 710 7 12 462 005 Wol. obrotu Wol. obrotu L. kontr. 744 Statystyki dla kontraktów notowanych w systemie aukcji | Statistics for Contracts Quoted in Auction Trading System MW 10-2019 2019 52 331 171 919 242 13 975 22 962 840 107 108 377 2 002 7 226 12 084 6 414 11-2019 4 227 17 163 388 951 5 684 15 480 486 5 783 802 3 882 03-2019 5 163 14 552 682 1 381 1 638 825 2 345 295 0 0 5 315 02-2019 04-2019 3 838 13 422 738 1 060 1 847 775 4 908 15 283 149 06-2019 4 013 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 22 500 000 25 000 000 27 500 000 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 11-2019 12-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 200 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

17. Grudzień 2019 | December 2019 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes 300,91 Price Change 11,86 Miesiąc Cena 313,80 2,76 03.2019 258,14 0,85 PLN/GJ 12,82 12,61 12.2018 254,77 PSCMI 1 Price 3,90 -1,04 Zmiana % 4,85 307,81 -3,45 % PLN/GJ PLN/t 241,76 PSCMI 2 PLN/t Price Price Change Cena Zmiana Zmiana -2,31 6,85 5,38 02.2019 260,00 12,10 1,60 2,08 -0,85 11,91 -1,64 2,06 255,97 07.2019 -3,60 11,10 -2,03 311,66 -2,11 1,96 13,28 11,89 325,23 313,02 -1,42 1,73 260,91 1,07 11,83 0,17 304,62 1,10 -3,77 12,11 Page 17 from 17 13,00 12,93 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 12,87 12,76 11.2019 266,35 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 09.2019 263,36 -0,22 06.2019 263,75 08.2019 05.2019 13,01 -0,15 312,97 258,89 1,01 12,17 0,58 0,08 12,87 12,88 11,91 -0,42 312,07 1,25 0,25 10.2019 266,03 0,39 12,81 -1,60 0,27 -0,93 0,12 12,15 -0,16 -1,68 Change -0,85 Change -0,43 11,91 0,00 04.2019 2,29 11,96 307,08 Month 01.2019 % 3,22 308,22 308,91 -1,56 2,82 0,47 1,68 Cena Zmiana Cena % 256,52 12,98 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 14,75 15,00 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 12.2018 01.2019 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019 07.2019 08.2019 09.2019 10.2019 11.2019 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

8. Grudzień 2019 | December 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 300,92 0 302,84 - Cena średnioważona (PLN/MWh) w tym / including: Wolumen miesięczny (MWh) 300,92 0 36 229 Continuous Trading Volume Zmiana Change TGEbg - MIN 11-2019 Monthly high TGEbg index Wolumen na Fixingu Monthly Total Volume (MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) Page 8 from 17 - 0 - - 0 0 12-2019 0 - 0 0 Auction Volume -1,38 0 -6 730 Miesiąc PMOZE-BIO - 300,65 - - -2,22 Continuous Trading Volume 0 Śr. waż. cena Wolumen PLN/MWh 1 715 0 - 301,45 303,67 Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly high TGEozebio index Cena średnioważona (PLN/MWh) PLN/MWh PMBG 0 Month 297,69 TGEozebio - MAX -1 508 12-2019 303,31 57 078 32 721 11-2019 300,22 06-2019 55 031 WAvg Price Volume -5 223 MWh - 31 007 300,19 51 056 0 - 0 3 223 - 301,57 Auction Volume - 03-2019 Monthly Total Volume (MWh) Volume w tym / including: 39 452 0 0 MWh - 35 294 01-2019 300,36 05-2019 07-2019 300,65 35 819 292,74 0 Wolumen miesięczny (MWh) 32 721 09-2019 302,53 -1,92 Zmiana Change 302,84 12-2019 04-2019 300,43 02-2019 37 077 Śr. waż. cena Wolumen 11-2019 TGEbg - MAX 39 452 WAvg Price 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 42 314 TGEozebio - MIN Wolumen w notowaniach ciągłych - - 0 10-2019 32 379 0 08-2019 299,50 38 842 - - - Monthly low TGEozebio index Monthly low TGEbg index Wolumen na Fixingu 56 051 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio index Sesje PMBG - Wolumen i indeks TGEbg | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and TGEbg index - 290 295 300 305 310 315 320 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 11-2019 12-2019 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 285 290 295 300 305 310 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 3.12 5.12 10.12 12.12 17.12 19.12 24.12 31.12 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio index 285 290 295 300 305 310 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 3.12 5.12 10.12 12.12 17.12 19.12 24.12 31.12 Wolumen | Volume Indeks TGEbg | TGEbg index

7. Grudzień 2019 | December 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES Continuous Trading Volume w tym / including: 94 994 TGEozea - MIN 64 978 Monthly low TGEozea index 144,91 0 159 972 Monthly high TGEozea index Zmiana Change -2,10 149,02 Zmiana Change Weighted Average Price (PLN/MWh) 1 205 556 Page 7 from 17 08-2019 0 147,01 TGEoze - MIN 0 - Wolumen miesięczny (MWh) PLN/MWh 07-2019 149,71 w tym / including: 11-2019 12-2019 -0,56 1 030 588 Monthly high TGEoze index 0 - - - Monthly Total Volume (MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 147,56 -1,46 Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks TGEozea | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and TGEozea index 147,56 137,70 09-2019 1 241 739 - - 133,53 05-2019 1 501 Wolumen MWh 0 0 1 030 588 Weighted Average Price (PLN/MWh) - 0 150,27 870 616 61 360 12-2019 - Cena średnioważona (PLN/MWh) Monthly low TGEoze index 0 TGEoze - MAX - - - Wolumen w notowaniach ciągłych 874 233 809 255 156 355 TGEozea - MAX Volume 0 911 896 Miesiąc Month 129,47 PLN/MWh 139,80 118,25 0 134,59 798 566 0 Wolumen na Fixingu 0 Śr. waż. cena 0 Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume PMOZE_A 11-2019 Śr. waż. cena PMOZE 0 WAvg Price - 741 110 - - 951 708 06-2019 0 101,46 887 795 01-2019 WAvg Price 0 04-2019 149,02 870 616 0 0 993 803 10-2019 130,99 MWh 812 957 779 295 12-2019 - 96,38 - 02-2019 0 130,80 - - - 11-2019 03-2019 - 132,04 Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks TGEoze | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and TGEoze index Wolumen Volume 75 100 125 150 175 0 40 000 80 000 120 000 160 000 3.12 5.12 10.12 12.12 17.12 19.12 24.12 31.12 Wolumen | Volume Indeks TGEoze | TGEoze index 75 100 125 150 175 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 220 000 240 000 3.12 5.12 10.12 12.12 17.12 19.12 24.12 31.12 Wolumen | Volume Indeks TGEozea | TGEozea index 25 50 75 100 125 150 175 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 11-2019 12-2019 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

2. Grudzień 2019 | December 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Average Daily Volume 6 686 1 830 017 222 438 Statystyki miesięczne 12-2019 Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 2 052 454 3 106 446 Zmiana 2 805 646 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 975 630 Change 300 800 Wolumen OFFPEAK 11-2019 1 053 992 Page 2 from 17 93 522 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 100 208 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) 78 363 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 150 000 1.12 3.12 5.12 7.12 9.12 11.12 13.12 15.12 17.12 19.12 21.12 23.12 25.12 27.12 29.12 31.12 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 150 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 21/07 22/07 - 28/07 29/07 - 04/08 05/08 - 11/08 12/08 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 01/09 02/09 - 08/09 09/09 - 15/09 16/09 - 22/09 23/09 - 29/09 30/09 - 06/10 07/10 - 13/10 14/10 - 20/10 21/10 - 27/10 28/10 - 03/11 04/11 - 10/11 11/11 - 17/11 18/11 - 24/11 25/11 - 01/12 02/12 - 08/12 09/12 - 15/12 16/12 - 22/12 23/12 - 29/12 0 250 000 500 000 750 000 1 000 000 1 250 000 1 500 000 1 750 000 2 000 000 2 250 000 2 500 000 2 750 000 3 000 000 3 250 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

9. Grudzień 2019 | December 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 66 648 178 812,13 w tym / including: 14 657 1 572,90 1 608,45 toe 74 487 322,99 27 527 1 384,21 1 635,09 44,18 -11 643 12 905 Wolumen miesięczny (toe) 22 448 02-2019 05-2019 3 329 Page 9 from 17 1 678,44 Monthly high TGEef index 11-2019 80,11 61,56 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX 16 235 Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef index 12-2019 Zmiana Change -8 935 1 679,27 52,26 Monthly Total Volume (toe) Wolumen w notowaniach ciągłych 1 690 04-2019 1 653,84 1 362 352 4 592 3 970 08-2019 1 740,00 56,27 -2 708 11-2019 1 477,50 153,20 TGEeff - MIN 1 690,00 49,84 495 12-2019 16 235 4 009 Monthly low TGEef index 1 645,21 1 651,53 Monthly high TGEeff index Monthly Total Volume (toe) 1 703,79 Cena średnioważona (PLN/toe) 4 201 Auction Volume 1 645,21 TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) 1 790,00 Continuous Trading Volume Wolumen na Fixingu 3 514 3 692 Zmiana Change Monthly low TGEeff index 622 1 693,40 Auction Volume Śr. waż. cena Wolumen Volume 193 Wolumen w notowaniach ciągłych 1 701,48 PLN/toe PMEF_F w tym / including: 9 962 1 727 Continuous Trading Volume Wolumen na Fixingu 17 635 100,00 TGEeff - MAX Month 06-2019 1 653,66 1 703,79 29 372 412 10-2019 12 355 WAvg Price 1 475 12-2019 Volume 251,80 3 754 11-2019 Weighted Average Price (PLN/toe) 1 643,56 193 510 Wolumen 4 201 1 478,26 262 03-2019 1 558,94 1 513,95 31,40 1 701,48 1 626,52 PLN/toe PMEF 15 07-2019 1 651,53 Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff index 47 063 09-2019 Śr. waż. cena 1 654,00 1 654,00 417 Miesiąc toe 1 654,00 4 592 1 606,69 WAvg Price 01-2019 227 Wolumen miesięczny (toe) 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 3.12 5.12 10.12 12.12 17.12 19.12 24.12 31.12 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 3.12 5.12 10.12 12.12 17.12 19.12 24.12 31.12 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 11-2019 12-2019 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

3. Grudzień 2019 | December 2019 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market 181,90 -41,48 Wolumen BASE (MWh) 10 4 132 173,69 -29,30 Weighted Average Price (EUR/MWh) 50,55 -24,07 25,58 -12,77 Zmiana -42,28 187,05 2 193 222,46 -41,02 EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 2 378 46,27 14 191,53 -78,28 2 -95,68 47,28 6 982 25,66 6 925 202,01 140,39 -13,50 -13,39 20 158,77 182,91 37,16 32,86 7 Zmiana | Change -19,05 21 213,35 -47,73 6 673 169,81 EUR/ MWh 5 888 40,65 -42,07 4 538 2 473 215,95 6 42,98 Godz. | Hour 192,97 29,25 124,95 114,37 114,23 Zmiana | Change -73,54 PLN/ MWh 1 641 47,72 2 254 -47,45 39,75 5 -80,59 4 17 7 748 -39,67 44,83 Wol. | Volume -70,39 26,74 15 -44,36 45,20 26,77 Miesięczne średnioważone ceny dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 6 271 109,46 -62,46 3 046 25,62 PLN/ MWh Godz. | Hour 193,10 3 13 197,68 -54,61 5 928 6 877 -41,10 16 45,17 109,64 2 926 43,78 19 Statystki miesięczne 23 7 569 11 12 34,84 203,87 6 076 183,63 2 020 22 7 243 5 121 18 109,28 49,94 42,81 42,58 2 154 8 9 -26,43 -17,17 3 111 Base Volume (MWh) 84 012 28 155 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 148,84 112 166 180,53 42,25 51,88 191,44 -41,93 44,81 Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 11-2019 -9,62 12-2019 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 17 4,27 100 120 140 160 180 200 220 240 260 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 12-2019 11-2019 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 8 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 1.12 3.12 5.12 7.12 9.12 11.12 13.12 15.12 17.12 19.12 21.12 23.12 25.12 27.12 29.12 31.12

15. Grudzień 2019 | December 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) 0 GAS_BASE_W-04-20 - GAS_BASE_W-05-20 61,00 61 992 80,17 GAS_BASE_W-50-19 - - 369 -0,85 14,39 61,50 74,37 GAS_BASE_M-01-20 61,00 0 0 GAS_BASE_W-03-20 1 239 - GAS_BASE_W-02-20 2 921 816 - 0 24 GAS_BASE_W-51-19 - 78,50 - EUR/MWh Liczba kontraktów | Nazwa kontraktu MWh L. kontr. Traded Contr. 77,00 PLN/MWh 18,76 85,00 Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) 146 664 70,00 Kurs min Low Price 21 504 GAS_BASE_W-01-20 - 70,00 11 897 255 - - - - 61,00 - % - 16,38 GAS_BASE_M-03-20 - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 375 0 69,28 - - 255 411 81,00 796 GAS_BASE_M-04-20 - 0 124 584 0 82,00 50 0 - - 63,50 8 400 82,00 -10,63 397 416 GAS_BASE_M-02-20 73,76 28 977 17,26 273 -12,40 402 0 GAS_BASE_Y-21 1 737 668 217 17 987 168 -170 352 218 0 516 906 0 15 179 1 206 114 39 72,00 19,93 63,50 28 977 452 63,00 61,50 64,50 -9,39 210 Page 15 from 17 89,00 70 656 67,75 674 520 67,50 Obroty miesięczne gazem ziemnym | Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) Obroty roczne gazem ziemnym | Annual Natural Gas Volumes | (MWh) -10,83 3 531 168 79,20 85,16 88,50 781 872 15,45 123 75,00 - 589 680 24 - -5,71 GAS_BASE_Q-1-20 1 65 880 84,00 88,00 GAS_BASE_S-W-20 5 15,86 74,00 77 280 14,45 1 900 920 -4,48 35 5 83,50 60,70 1 625 040 - 20,04 178 GAS_BASE_S-S-20 74,78 - 81,30 61,00 GAS_BASE_Q-3-20 -8,53 65,99 85,62 60,00 GAS_BASE_Q-4-20 -21 960 0 217 - 17,32 - - 61,50 546 17,50 - 0 571 77 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 6 028 Liczba zawartych transakcji | 1 804 75,31 17,63 84,00 61 992 20,24 GAS_BASE_Q-2-20 GAS_BASE_Y-20 GAS_BASE_S-S-21 -5,57 Kurs max High Price MWh Number of trades Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 8 400 - 21 504 PLN/MWh 70,00 0 5 19 128 16,21 61,50 70,00 -15,16 86,48 -10,88 17,41 14,28 16,68 3 600 - 71,28 64,50 61,74 42 - 7 056 158 424 GAS_BASE_W-52-19 Products 4,27 Wolumen obrotu Volume 36 PLN/MWh 943 84,00 Zmiana obr. Vol. Change 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 11-2019 12-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4. Grudzień 2019 | December 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 58 63 0 270 Page 4 from 17 0 91 0 0 393 0 40 408 39 60,06 18 0 1 0 0 23 033 0 40 30 4 2 BASE_W-06-20 - 54,37 - - BASE_W-07-20 231,28 - 54,13 - - 59,56 253,75 - BASE_M-05-20 BASE_M-08-20 - 237,69 - - - - 221,17 - 51,77 - - -6,00 BASE_Q-4-20 BASE_Q-2-21 - - -236 520 0 0 - 242,14 57,22 - 256,60 229,35 - - 55,63 56,68 -5,38 59,39 - 244,48 - -4,65 - - -2,83 BASE_Q-1-21 BASE_M-04-20 BASE_Y-22 BASE_Y-21 BASE_Q-3-21 BASE_Q-3-20 - -3,39 251,00 BASE_Y-20 5 551 488 - 53,68 - 223,80 234,00 - 253,00 201 019 249,50 257,50 - 254,45 BASE_M-07-20 - 156,00 160,00 21 336 127 235,00 - 222,00 7 2 69 224,50 -6,12 0 - 245,00 91 243,00 -2,56 - - 0 262,00 -2,92 0 -390 757 0 0 241,50 0 - 245,00 - - 238,25 73 200,00 - - 248,00 - - 78 840 - 171,00 244 14 448 14 448 101 616 -4,07 239,51 163 800 236,75 0 - - 0 890 664 - 195,00 - - - 220,00 493 272 0 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 99 360 250,00 45 0 0 33 120 BASE_M-09-20 BASE_Q-2-20 BASE_Q-1-20 BASE_M-06-20 Kwartalne | Quarter 0 0 431 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 0 MWh % - 226,00 225,00 1 176 241,00 214,00 86 31 0 1 218 205,00 0 Products 400 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 1 354 843 206,85 1 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity MWh 1 528 455 Wolumen | Volume | (MWh) 136 8 100 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 66 2 568 3 732 L. kontr. | Traded Contracts 202 Tygodniowe | Week 69 048 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 12 122 757 Roczne | Calendar 209,81 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 617 921 840 502 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 118 411 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 0 204,00 -4,40 142 94 340 PLN/MWh 129 150 1 789 257 49 L. trans. No. of Trades 25 Miesięczne | Month 57,35 49,11 80 655 L. kontr. | Traded Contracts 8 328 408 949 61 BASE_W-52-19 54,19 67 0 Roczne | Calendar 8 232 11 256 157,68 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price 1 848 218,00 BASE_W-50-19 619 1 1 4 959 21 000 BASE_M-03-20 224,00 -6,14 53,67 176,88 0 - 1 176 BASE_M-01-20 BASE_W-05-20 - -5,98 245,00 237,00 672 36,91 201,15 - 48,42 10 920 BASE_W-02-20 -7,16 BASE_W-01-20 11 592 11 592 41,40 47,08 BASE_W-51-19 BASE_W-04-20 BASE_W-03-20 231,50 232,27 220,00 0 146 - - - 84 216 - 148 056 - 0 -11 045 0 0 4 336 0 - - 58 968 - 0 16 346 - 229,29 0 0 663 - 0 BASE_M-02-20 - 0 639 480 0 -6 087 312 75 0 0 0 523 205 61 - 258,30 2 137 440 0 0 0 632 4,27

5. Grudzień 2019 | December 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 0 0 0 -30 240 10 17 0 0 18 - 0 0 27 0 0 0 0 23 30 0 0 0 0 0 5 400 0 291 0 - - - 0 0 - - 0 6 0 4 0 0 0 13 4 0 - 120 14 0 0 0 0 34 19 0 0 - 213,00 49,86 65,58 0 0 0 0 0 4 9 -6,83 - 4 67 0 7 1 980 0 0 -434 340 0 0 0 0 286,00 16 320 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 292,00 0 0 1 218 0 - -202 725 0 - 0 0 0 0 0 0 230,00 - - - 0 - 0 - 0 1 0 0 0 - 0 Page 5 from 17 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 - 0 - - - 0 - - 0 0 - 0 0 - 1 53,83 - - 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - 0 4 959 1 218 0 - - - OFFPEAK_Q-2-21 OFFPEAK_Q-3-21 - 213,00 0 OFFPEAK_Q-1-21 - OFFPEAK_Y-20 - - - - - 0 - 0 OFFPEAK_Y-21 - - 4 959 0 - - 0 - OFFPEAK_Y-22 - - - 230,00 300,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - PEAK5_Q-4-20 66,27 -3,21 - 274,90 - 274,00 OFFPEAK_W-03-20 0 - - - - - - - - - - 0 - - 0 283,12 - - 303,00 - - 64,87 - 300,46 - 298,00 129 540 -6,19 1 311 975 275,00 293,00 0 - - - -1,24 - - - - PEAK5_Q-1-21 - OFFPEAK_W-50-19 -1,77 - - - - 9 900 0 66,03 0 - 286,00 - 70,22 PEAK5_W-50-19 -3,43 - 286,60 PEAK5_M-04-20 268,00 - PEAK5_M-08-20 290,70 278,80 PEAK5_Q-2-20 -4,49 PEAK5_Q-3-20 65,26 PEAK5_Q-1-20 - - - - - - PEAK5_M-07-20 - PEAK5_M-05-20 - - - -3,64 269,00 277,14 - - - Nazwa kontraktu PEAK5_W-52-19 58,34 - 272,86 - 270,00 - PEAK5_M-03-20 PEAK5_W-07-20 PEAK5_M-01-20 - 267,29 268,00 - 220,00 242,07 -9,03 49,15 56,66 210,00 - 218,33 - 249,23 PEAK5_W-04-20 PEAK5_W-05-20 62,56 279,37 -3,98 65,39 L. kontr. Traded Contr. 0 Kurs max High Price Zmiana kursu WAvg Price Change Products % EUR/MWh PLN/MWh Średnioważony kurs transakcji WAvg Price PLN/MWh PLN/MWh Kurs min Low Price Wolumen obrotu Volume - 63,20 -6,67 - MWh - 6 1 560 - 360 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 238,00 270,00 210,00 270,00 600 210,00 215,00 Zmiana obr. Vol. Change 9 104 - 525 3 750 - - 240,00 280,00 0 98 280 245,00 270,00 0 - 0 7 0 70 245 75 600 0 - MWh - L. trans. No. of Trades 0 0 - - 0 26 0 0 0 8 100 - 62 0 0 36 3 4 650 - PEAK5_W-51-19 -6 510 - 525 0 343 49 770 280,00 0 0 - 223 120 283,00 4 650 3 960 8 0 0 0 14 400 - - 285,00 PEAK5_W-02-20 270,00 0 - -2,91 - PEAK5_W-03-20 PEAK5_W-06-20 OFFPEAK_Q-4-20 OFFPEAK_M-02-20 0 - - - 0 5 405 - PEAK5_M-09-20 - PEAK5_M-06-20 68,04 - - -1,01 - 0 0 0 - - 1 560 2 310 0 - - - PEAK5_M-02-20 - - 0 86 940 0 0 - - 0 0 302,00 0 - - 280,20 270 - OFFPEAK_W-02-20 OFFPEAK_Q-1-20 OFFPEAK_M-05-20 OFFPEAK_M-08-20 OFFPEAK_M-09-20 51,10 PEAK5_W-01-20 - - 63,87 - - 266,00 PEAK5_Q-3-21 OFFPEAK_W-01-20 - PEAK5_Y-20 PEAK5_Y-22 0 - 0 0 0 0 OFFPEAK_M-01-20 OFFPEAK_W-07-20 0 - 0 - - - OFFPEAK_Q-2-20 288,00 - OFFPEAK_W-52-19 - 297,00 - - - - PEAK5_Q-2-21 PEAK5_Y-21 70,33 - 282,09 OFFPEAK_W-51-19 - 230,00 0 - 0 OFFPEAK_W-05-20 - OFFPEAK_M-06-20 - OFFPEAK_M-07-20 - OFFPEAK_M-03-20 - 0 - - 213,00 - - 0 - OFFPEAK_W-04-20 - - - - - OFFPEAK_W-06-20 0 OFFPEAK_M-04-20 - - - - OFFPEAK_Q-3-20

Widoki

 • 998 Suma odsłon
 • 713 Odsłon na stronie
 • 285 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 7 powergo.pl
 • 9 178.216.200.66
 • 10 www.powergo.pl
 • 6 178.216.200.66:8069