Kanał publiczny / Rynek Energii

Raporty zawierające dane w następującej kolejności tematycznej: rynek energii elektrycznej (RDN, RDB i RTT), sesje na Rynku Praw Majątkowych, Rejestr Świadectw Pochodzenia, transakcje pozasesyjne na Rynku Praw Majątkowych, Rejestr Gwarancji Pochodzenia, obrót zielonymi certyfikatami na RTT, Rynek Uprawnień do Emisji CO2, obrót gazem ziemnym (RTT oraz RDNiB), Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego.

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

17. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 0,00 8 Zmiana Change 0,48 WAvg OTC Price (PLN/toe) 2,66 WAvg OTC Price (PLN/toe) - Średnioważona cena TP - - - 0 2,66 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (1000 toe) 0 05-2019 0,00 7,84 Miesięczny wolumen TP (1000 toe) WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 7,84 0,00 Page 17 from 22 Number of Concluded Transactions Średnioważona cena TP - - 05-2019 0,00 05-2019 Zmiana Change 06-2019 Liczba zawartych transakcji 8 0 Number of Concluded Transactions 0,50 06-2019 Monthly OTC Volume (1000 toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) Średnioważona cena TP 538,40 Monthly OTC Volume (1000 toe) Liczba zawartych transakcji 3 Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,98 Number of Concluded Transactions 06-2019 1 392,01 Zmiana Change 295,98 - 4 -1 WAvg OTC Price (PLN/toe) 0 Monthly OTC Volume (1000 toe) 05-2019 Zmiana Change 06-2019 Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji 0 0,00 Liczba zawartych transakcji 3 3 151,47 386,93

19. Czerwiec 2019 | June 2019 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantee of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Uprawnień do Emisji CO2 | Emission Allowance Market © Towarowa Giełda Energii SA RGP, RTT (zielone certyfikaty) | GOR, CFIM (Green Certificates) Zmiana W maju 2019 roku notowania instrumentów z dostawą uprawnień do emisji CO2 były zawieszone. | In May 2019 quotations of instruments with delivery of emission allowances were suspended. 0,88 0,00 0,00 Cena średnioważona (PLN/MWh) Change 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Monthly volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) 0,00 1 135 002 06-2019 0,06 Weighted Average Price (PLN/MWh) 0 0 1 742 476 05-2019 -607 474 Miesięczny wolumen obrotu (MWh) 0,82 Statystyki dla kontraktów z dostawą praw majątkowych (OZE) | Statistics for Contracts with Delivery of Green Certificates 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Page 19 from 22 0,00 0,00 W czerwcu 2019 roku notowania instrumentów typu forward z dostawą praw majątkowych (OZE) były zawieszone. | In June 2019 quotations of forward instruments with delivery of green certificates were suspended. 0,00 0 0 0 0 0 0,00 572 310 463 0 0,00 1 232 005 Volume Transferred to the End Users (MWh) 0,00 -327 921 542 Number of Concluded Transactions 245 0 Liczba zawartych transakcji 0,00 Łączne obroty miesięczne zielonymi certyfikatami | Total Monthly Green Certificates Volumes | (MWh) 0 0 0 0,00 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000

21. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market 49,52 16,18 -4,92 06-2019 Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) 413 616 1 128 072 05-2019 4,27 Change Wolumen RDNg (MWh) Zmiana 537 527 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) Page 21 from 22 -322 241 11,26 Monthly statistics 69,55 Statystyki miesięczne 11,61 68,80 Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) -4,40 Day-Ahead Market Volume (MWh) Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) 215 286 Wolumen RDBg (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Intraday Volume (MWh) -21,51 48,04 -714 456 16,01 -19,28 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2015 2016 2017 2018 2019 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 1-06 3-06 5-06 7-06 9-06 11-06 13-06 15-06 17-06 19-06 21-06 23-06 25-06 27-06 29-06 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

14. Czerwiec 2019 | June 2019 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register 0 -86 126 331 0 32 199 334 522 3 620 109 233 0 Redempted Issued Umorzone Bilans From the Beginning Issued Balance Zablokowane do umorzenia 6 404 054 989 Umorzone 2 521 089 483 Wystawione Wystawione 1 112 359 828 Zablokowane do umorzenia Issued 467 138 467 From the Beginning From the Beginning 86 126 331 356 686 863 341 781 316 86 126 331 Redempted 0 19 020 449 028 Balance Wystawione Bilans Blocked for redemption 1 514 069 939 7 084 178 066 Issued 0 0 0 Od początku istnienia Balance 0 Balance 140 378 165 699 Od początku istnienia Bilans 2 954 559 172 172 577 500 221 Bilans Balance Bilans -19 629 343 Od początku istnienia Wystawione Umorzone Blocked for redemption 2 226 008 113 Redempted 06-2019 Wystawione Od początku istnienia 13 934 393 223 0 Redempted Issued 4 129 618 894 Umorzone Od początku istnienia 06-2019 Od początku istnienia Page 14 from 22 Issued 58 039 068 Wystawione 06-2019 Od początku istnienia 439 500 Blocked for redemption Redempted 19 028 272 741 06-2019 From the Beginning 7 823 713 20 349 657 843 Issued 0 -9 465 532 837 1 603 236 800 6 415 264 620 Zablokowane do umorzenia 139 771 038 459 497 886 From the Beginning Redempted 4 383 559 194 0 Balance 2 949 447 130 Zablokowane do umorzenia Umorzone 1 456 030 871 2 147 257 From the Beginning 06-2019 Blocked for redemption Wystawione Redempted 76 030 159 Zablokowane do umorzenia From the Beginning Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia Bilans 69 216 433 49 587 090 232 155 413 2 065 Bilans 06-2019 Umorzone Blocked for redemption Umorzone 1 143 738 914 Zablokowane do umorzenia -2 223 860 856 06-2019 317 727 006 9 541 562 996 Balance Blocked for redemption 0

15. Czerwiec 2019 | June 2019 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMEF | PMEF Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Issued 4 129 618 894 Blocked for redemption Bilans Balance Redempted Page 15 from 22 Blocked for redemption Redempted Issued -86 126 331 06-2019 2 521 089 483 356 686 863 Balance Umorzone 467 138 467 13 934 393 223 2 954 559 172 Zablokowane do umorzenia 317 727 006 341 781 316 Bilans 6 415 264 620 6 404 054 989 Od początku istnienia 20 349 657 843 Umorzone Redempted Zablokowane do umorzenia 4 383 559 194 16 500 From the Beginning Wystawione 33 509 772 9 541 562 996 2 949 447 130 Zablokowane do umorzenia Zablokowane do umorzenia 0 Issued Balance Zablokowane do umorzenia -9 465 532 837 49 110 851 Balance 06-2019 Bilans Blocked for redemption From the Beginning Balance 2 226 008 113 Od początku istnienia 19 373 180 2 054 417 Umorzone 06-2019 Bilans 7 084 178 066 Redempted 0 86 126 331 0 78 992 431 06-2019 -2 223 860 856 Od początku istnienia Blocked for redemption Issued Wystawione 2 147 257 From the Beginning Wystawione 7 082 005 32 261 173 Issued Umorzone 29 881 580 Od początku istnienia Wystawione Bilans -19 373 180 44 206 564 0 86 126 331 Od początku istnienia From the Beginning 583 089 776 Zablokowane do umorzenia Wystawione Umorzone Redempted 849 495 561 Umorzone 100 053 056 From the Beginning Blocked for redemption Issued Redempted 76 697 775 Bilans -67 995 481 Balance 1 432 585 337 244 339 761 27 566 941 Issued Blocked for redemption 41 562 2 012 855 06-2019 Bilans 0 Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia Od początku istnienia From the Beginning 06-2019 From the Beginning 8 702 294 Wystawione 76 030 159 0 Umorzone 06-2019 Redempted Wystawione 7 082 005 32 261 173 Balance Od początku istnienia 16 998 27 495 579 71 362

1. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 220,03 215,05 16,70 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 256,15 3,42 4,98 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 274,78 258,07 05-2019 Zmiana Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 51,59 50,03 06-2019 Średnioważone ceny Change 60,06 56,64 243,43 12,72 64,42 Monthly Peak Price (EUR/MWh) Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 60,04 4,38 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 22 1,55 4,27 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 06-2019 05-2019 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 31/12 - 06/01 07/01 - 13/01 14/01 - 20/01 21/01 - 27/01 28/01 - 03/02 04/02 - 10/02 11/02 - 17/02 18/02 - 24/02 25/02 - 03/03 04/03 - 10/03 11/03 - 17/03 18/03 - 24/03 25/03 - 31/03 01/04 - 07/04 08/04 - 14/04 15/04 - 21/04 22/04 - 28/04 29/04 - 05/05 06/05 - 12/05 13/05 - 19/05 20/05 - 26/05 27/05 - 02/06 03/06 - 09/06 10/06 - 16/06 17/06 - 23/06 24/06 - 30/06

18. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 55,87 Weighted Average Price (PLN/toe) 1 477,50 139,14 49,53 64,53 -1913,60 2,26 Zmiana Change 55,87 111,14 107,92 Monthly Volume (GWh) 55,15 102,38 113,41 1,36 Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen (1000 toe) Zmiana Change 3,75 1,73 Miesięczny wolumen (GWh) 05-2019 Weighted Average Price (PLN/toe) 22,45 Miesięczny wolumen (1000 toe) 06-2019 -2,05 Średnioważona cena Średnioważona cena 06-2019 Page 18 from 22 300,03 794,35 31,40 70,44 0,04 -2,06 06-2019 8,78 06-2019 Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Średnioważona cena 18,50 Średnioważona cena 16,94 Zmiana Change 77,14 245,59 Weighted Average Price (PLN/toe) 245,59 710,00 Weighted Average Price (PLN/toe) 1 653,66 143,21 55,15 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 0,04 27,68 Monthly Volume (GWh) 05-2019 06-2019 05-2019 297,97 Weighted Average Price (PLN/MWh) 18,52 0,03 Monthly Volume (1000 toe) 06-2019 3 282,79 05-2019 Średnioważona cena 10,95 06-2019 05-2019 Zmiana Change Średnioważona cena 1 450,42 1 653,75 Miesięczny wolumen (GWh) 70,44 7 348,62 -7278,17 Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly Volume (1000 toe) Średnioważona cena 6,73 8,78 -2,05 54,70 Monthly Volume (1000 toe) -203,33 Monthly Volume (GWh) 06-2019 05-2019 18,52 7 348,62 Zmiana Change Zmiana Change -464,41 Zmiana Change 06-2019 -27,63 1,59 Monthly Volume (1000 toe) -2,03 Miesięczny wolumen (1000 toe) 05-2019 06-2019 05-2019 -176,17 Monthly Volume (1000 toe) Zmiana Change Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (1000 toe) Średnioważona cena 762,95 120,30 -15,00 Monthly Volume (GWh) Zmiana Change Monthly Volume (GWh) Zmiana Change 0,72 05-2019 1 962,25 -7278,17 0,72 -27,63 9,59 Średnioważona cena Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Miesięczny wolumen (GWh) 27,68 -1320,54 6,73 05-2019 Miesięczny wolumen (GWh) 06-2019 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Monthly Volume (GWh) 06-2019 Weighted Average Price (PLN/MWh) 12,38 05-2019 Miesięczny wolumen (1000 toe) 2 052,74 05-2019

6. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Page 6 from 22 1 326 150 8 3 060 5 348 13 791 215 28 615 307 15 853 987 4 763 4 194 Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) 80 308 832 L. kontr. Liczba kontraktów Traded Contr. Volume MWh MWh MWh Wol. obrotu 285 040 OFFPEAK LOAD TOTAL 1 458 293 058 Volume 6 399 Volume Traded Contr. W czerwcu 2019 roku na Rynku Terminowym Towarowym nie odbyły się żadne aukcje. | In June 2019 there were no auctions on Commodity Forward Instruments Market. Wolumen obrotu L. kontr. 690 703 920 41 169 039 Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity BASE LOAD PEAK5 LOAD MW 15 283 149 22 16 334 3 742 12 735 089 07-2018 53 186 970 4 372 20 047 150 15 480 486 06-2019 4 013 12 335 691 951 1 412 280 14 3 635 1 100 13 765 011 01-2019 2 856 5 443 743 777 339 315 2 744 1 032 945 14 981 028 66 Volume Traded Contracts 3 838 13 422 738 1 060 1 847 775 10 MW Traded Contr. 98 Obroty miesięczne energią elektryczną | Monthly Electricity Volumes | (MWh) Statystyki dla kontraktów notowanych w systemie aukcji | Statistics for Contracts Quoted in Auction Trading System Wol. obrotu Wol. obrotu L. kontr. Miesiąc Month 11-2018 17 040 11 685 810 5 783 802 02-2019 3 882 12 462 005 3 347 17 898 120 972 1 962 060 16 205 169 04-2019 2019 24 322 72 110 365 6 727 8 138 805 60 59 662 31 109 03-2019 5 163 14 552 682 1 381 1 638 825 12 13 662 6 556 12 636 4 908 05-2019 4 570 13 893 506 542 4 978 MWh MW MW 3 331 11 658 566 1 375 957 015 57 154 416 12 769 997 3 463 09-2018 5 480 26 713 132 821 1 617 135 1 574 460 14 12 520 5 684 08-2018 10-2018 4 794 23 384 397 1 754 3 043 035 6 614 26 720 490 12-2018 3 178 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 22 500 000 25 000 000 27 500 000 30 000 000 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 200 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

22. Czerwiec 2019 | June 2019 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes 238,10 PLN/t Price 301,38 1,40 % PLN/GJ PLN/t Change Month 07-2018 311,66 4,34 0,00 -0,55 Miesiąc Cena PLN/GJ 12,21 12,53 239,42 -1,64 12,42 301,60 PSCMI 2 06-2018 -2,46 2,62 11,33 -1,31 309,50 Zmiana % -1,92 11,86 6,85 0,44 -2,03 4,85 11-2018 12,62 11,08 1,65 300,91 -1,54 09-2018 245,38 -1,23 248,44 10-2018 0,07 11,10 -3,60 01-2019 0,94 10,90 1,58 297,23 Price 11,43 297,24 PSCMI 1 Price 304,73 1,07 12,11 1,68 313,02 2,76 3,16 -0,85 Cena Zmiana Cena 08-2018 254,77 5,38 Zmiana % Price Change Cena 12,61 12,87 12,76 11,91 0,17 -1,58 2,97 11,28 2,62 -0,56 -1,61 250,78 3,02 Change -1,64 2,06 Change 3,22 325,23 Page 22 from 22 12,82 13,01 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 12,46 12,83 05-2019 256,52 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 03-2019 258,14 -1,04 12-2018 241,76 02-2019 255,97 04-2019 260,91 1,96 13,28 3,90 -3,45 2,08 -1,68 11,83 -2,31 0,85 243,44 -0,79 11,28 % Zmiana 304,62 307,81 2,29 0,47 11,89 0,25 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 14,75 15,00 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

2. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Average Daily Volume 455 1 838 609 -49 973 Statystyki miesięczne 06-2019 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 1 788 636 948 228 Change -76 248 Wolumen OFFPEAK 05-2019 921 953 Page 2 from 22 2 710 589 Zmiana 2 786 837 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 89 898 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 90 353 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) -26 275 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 1-06 3-06 5-06 7-06 9-06 11-06 13-06 15-06 17-06 19-06 21-06 23-06 25-06 27-06 29-06 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 31/12 - 06/01 07/01 - 13/01 14/01 - 20/01 21/01 - 27/01 28/01 - 03/02 04/02 - 10/02 11/02 - 17/02 18/02 - 24/02 25/02 - 03/03 04/03 - 10/03 11/03 - 17/03 18/03 - 24/03 25/03 - 31/03 01/04 - 07/04 08/04 - 14/04 15/04 - 21/04 22/04 - 28/04 29/04 - 05/05 06/05 - 12/05 13/05 - 19/05 20/05 - 26/05 27/05 - 02/06 03/06 - 09/06 10/06 - 16/06 17/06 - 23/06 24/06 - 30/06 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

16. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 2 077,23 Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 06-2019 Średnioważona cena TP 0 113,60 06-2019 2 05-2019 9,00 369 56,00 05-2019 33 0 0,00 05-2019 -32 - - 112,73 Miesięczny wolumen TP (GWh) - 0,00 Zmiana Change -3,23 0,21 Zmiana Change 92,44 - WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) 6 911,92 0,02 0,00 Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/MWh) -1 714,28 Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji 0 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Liczba zawartych transakcji 0,00 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji -44 5 0,22 Liczba zawartych transakcji 1 Liczba zawartych transakcji 100,87 Miesięczny wolumen TP (GWh) 0,21 Średnioważona cena TP Number of Concluded Transactions Number of Concluded Transactions WAvg OTC Price (PLN/MWh) 06-2019 Średnioważona cena TP 05-2019 - 05-2019 Monthly OTC Volume (GWh) 1 074,45 06-2019 Number of Concluded Transactions 0,02 3,25 49 0 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) 2,79 05-2019 264 0 -1002,78 20,29 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) 0,22 Zmiana Change 56,00 Number of Concluded Transactions 6 911,92 05-2019 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 0 Zmiana Change -105 Średnioważona cena TP 1 815,15 Monthly OTC Volume (GWh) 06-2019 -6911,71 Number of Concluded Transactions 55,07 -1 2 Number of Concluded Transactions - 0,93 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 1 55,07 05-2019 Zmiana Change Liczba zawartych transakcji -44 -6911,71 -3,23 17,15 Miesięczny wolumen TP (GWh) Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions 20 -32 33 1 Zmiana Change 06-2019 5 Miesięczny wolumen TP (GWh) Zmiana Change 8,78 3,25 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) 8,78 1 06-2019 Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 100,87 -1714,28 Monthly OTC Volume (GWh) Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 9,00 06-2019 110,80 Zmiana Change 06-2019 06-2019 1 815,15 9,50 110,80 2,79 05-2019 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 113,60 Monthly OTC Volume (GWh) 19 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 298,51 298,95 Page 16 from 22 Miesięczny wolumen TP (GWh) 0,93 Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 7,65 -0,44 49 Monthly OTC Volume (GWh) 05-2019 -1 Średnioważona cena TP 1

9. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMGM-2017 | PMGM-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP 0 0 Continuous Trading Volume Cena średnioważona (PLN/MWh) - - - 0 Zmiana Change - 0 05-2019 - Weighted Average Price (PLN/MWh) 06-2019 WAvg Price KGMX - MIN 32 853 Wolumen miesięczny (MWh) 237 593 KGMX - MAX 5 420 Wolumen w notowaniach ciągłych 0 Auction Volume - Monthly Total Volume (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) 0 Weighted Average Price (PLN/MWh) Wolumen WAvg Price -199 885 Sesje PMGM-2018 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM- 2018 contract - Volumes and KGMX Index Sesje PMGM-2017 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM-2017 contract - Volumes and KGMX Index 0 Wolumen na Fixingu w tym / including: Monthly Low KGMX Index 06-2019 0 114,38 Monthly High KGMX Index w tym / including: - Monthly High KGMX Index Volume 112,94 Auction Volume Wolumen na Fixingu Wolumen w notowaniach ciągłych - 114,20 KGMX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) -0,83 Continuous Trading Volume 4 855 232 738 99,27 -13,67 05-2019 112,90 -0,18 Zmiana Change -199 319 - 109,64 Page 9 from 22 Monthly Total Volume (MWh) 113,73 - Monthly Low KGMX Index 38 274 KGMX - MAX - 113,73 - 109,38 111 161 - MWh 110,78 - - - - - - - 104 969 07-2018 - MWh 12-2018 517 143 294 936 - - Wolumen - 111,97 112,50 02-2019 10-2018 Miesiąc - Month Volume 0 09-2018 08-2018 110,98 110,47 110,61 - - 566 245 918 - Śr. waż. cena - PLN/MWh 195 850 PMGM-2017 152 381 11-2018 04-2019 471 920 - 05-2019 308 734 03-2019 06-2019 112,90 237 593 Śr. waż. cena PMGM-2018 01-2019 - PLN/MWh 38 274 - 110,67 108,76 - 203 542 95 100 105 110 115 120 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 4-06 6-06 11-06 13-06 18-06 25-06 27-06 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index 100 105 110 115 120 125 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 PMGM-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 90 95 100 105 110 115 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 4-06 6-06 11-06 13-06 18-06 25-06 27-06 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index

7. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 02-2019 0 0 1 501 -3,76 887 795 Wolumen w notowaniach ciągłych 808 720 1 118 656 79 075 Continuous Trading Volume w tym / including: -7 825 OZEX_A - MIN -309 936 Monthly Low OZEX_A Index 124,15 1 337 570 Page 7 from 22 1 241 739 Monthly High OZEX Index 06-2019 1 501 101,46 - Cena średnioważona (PLN/MWh) 135,99 132,23 Weighted Average Price (PLN/MWh) - 105,00 Monthly Total Volume (MWh) 1 205 556 86 900 Wolumen na Fixingu 0 Monthly Low OZEX Index 0 OZEX - MAX - 100,00 - 0 -317 761 Monthly High OZEX_A Index Zmiana Change -7,50 134,59 Zmiana Change Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 05-2019 129,47 -5,13 01-2019 - 741 110 - w tym / including: Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks OZEX_A | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and OZEX_A Index 131,66 OZEX - MIN 1 501 - Wolumen miesięczny (MWh) PLN/MWh 12-2018 1 501 1 501 06-2019 129,47 887 795 - 101,46 05-2019 96,38 134,59 1 205 556 0 0 139,80 - Continuous Trading Volume - Wolumen miesięczny (MWh) Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume 133,53 03-2019 1 612 513 - - 140,97 PMOZE_A 04-2019 118,25 09-2018 - 05-2019 884 185 07-2018 WAvg Price 0 10-2018 OZEX_A - MAX Volume 0 1 580 737 Miesiąc Month 153,07 PLN/MWh 90,15 125,45 0 156,28 1 366 160 08-2018 129,30 - PMOZE Wolumen Śr. waż. cena 0 WAvg Price - 1 492 250 - 0 0 Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks OZEX | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and OZEX Index Wolumen Volume Śr. waż. cena 11-2018 0 MWh 0 MWh 911 896 798 566 06-2019 - 50 75 100 125 150 0 50 000 100 000 150 000 200 000 4-06 6-06 11-06 13-06 18-06 25-06 27-06 Wolumen | Volume Indeks OZEX | OZEX Index 50 75 100 125 150 0 50 000 100 000 150 000 200 000 4-06 6-06 11-06 13-06 18-06 25-06 27-06 Wolumen | Volume Indeks OZEX_A | OZEX_A Index 25 50 75 100 125 150 175 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

8. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES Wolumen miesięczny (MWh) Zmiana Change 32 379 55 031 49 403 -21 460 MWh - 27 942 Continuous Trading Volume PLN/MWh -1 192 Monthly High BGX Index PMBG 297,69 Monthly High TGEozebio Index Cena średnioważona (PLN/MWh) Wolumen miesięczny (MWh) 0 - 0 Zmiana Change Page 8 from 22 - 0 - - 0 0 06-2019 0 - 0 0 Auction Volume -9,79 Monthly Total Volume (MWh) -2,54 Cena średnioważona (PLN/MWh) w tym / including: 0 0 Continuous Trading Volume 300,65 312,66 54 360 Monthly Total Volume (MWh) Volume w tym / including: 0 -22 652 Miesiąc 300,15 300,71 BGX - MIN 41 753 Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - 300,05 Wolumen w notowaniach ciągłych Auction Volume 300,22 - 09-2018 PMOZE-BIO 12-2018 30 100 WAvg Price Volume PLN/MWh 01-2019 32 379 35 819 05-2019 - 313,06 - 0 Wolumen na Fixingu Śr. waż. cena Wolumen Month 303,03 05-2019 - 55 031 297,69 0 03-2019 300,36 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 38 594 TGEozebio - MIN 308,39 4 436 5 628 -0,56 06-2019 06-2019 300,43 56 051 290,26 WAvg Price TGEozebio - MAX 300,22 - 0 MWh - 37 077 07-2018 310,31 11-2018 0 - - 0 04-2019 43 683 0 02-2019 300,65 42 314 Śr. waż. cena Wolumen 05-2019 BGX - MAX - - - Monthly Low TGEozebio Index Monthly Low BGX Index Wolumen na Fixingu 56 480 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio Index Sesje PMBG - Wolumen i indeks BGX | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and BGX Index - 0 - 0 10-2018 306,16 08-2018 295 300 305 310 315 320 325 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 285 290 295 300 305 310 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 4-06 6-06 11-06 13-06 18-06 25-06 27-06 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio Index 285 290 295 300 305 310 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 4-06 6-06 11-06 13-06 18-06 25-06 27-06 Wolumen | Volume Indeks BGX | BGX Index

11. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEC-2017 | PMEC-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP - Page 11 from 22 - 70 230 Monthly Low KECX Index 10-2018 242 591 8,76 Sesje PMEC-2017 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2017 contract - Volumes and KECX Index - Weighted Average Price (PLN/MWh) KECX - MAX Continuous Trading Volume 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Wolumen miesięczny (MWh) 0 0 05-2019 06-2019 - 0 KECX - MIN - 0 - Auction Volume 0 - - Monthly Total Volume (MWh) Zmiana Change Monthly High KECX Index - - 06-2019 8,76 Weighted Average Price (PLN/MWh) 6,72 70 230 Zmiana Change 05-2019 8,65 04-2019 8,76 - Auction Volume 1 143 235 - Wolumen na Fixingu 0 - - 8,76 -2,04 Monthly Low KECX Index Wolumen miesięczny (MWh) 0 0 PMEC-2018 -4,67 w tym / including: 8,77 8,80 Wolumen na Fixingu 8,64 8,94 Miesiąc 436 692 412 193 -366 462 WAvg Price Volume Monthly Total Volume (MWh) Monthly High KECX Index 3,96 -16 863 Month Cena średnioważona (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 7 636 KECX - MAX 62 594 Continuous Trading Volume 159 353 - Wolumen w notowaniach ciągłych MWh Sesje PMEC-2018 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2018 contract - Volumes and KECX Index 8,80 08-2018 - - Śr. waż. cena - - 24 499 - 02-2019 8,49 1 164 623 - 03-2019 05-2019 8,80 109 298 - 436 692 06-2019 - - 8,81 09-2018 Śr. waż. cena 8,80 211 062 272 495 - - -0,14 -349 600 w tym / including: Volume - - 07-2018 11-2018 162 119 01-2019 8,72 171 153 - - PMEC-2017 WAvg Price KECX - MIN 6,72 - Wolumen Wolumen MWh PLN/MWh PLN/MWh 178 300 - - 12-2018 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 4-06 6-06 11-06 13-06 18-06 25-06 27-06 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 PMEC-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 4-06 6-06 11-06 13-06 18-06 25-06 27-06 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index

10. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMMET-2017 | PMMET-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMMET-2017 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2017 contract - Volumes and KMETX Index w tym / including: - 0 0 KMETX - MAX Page 10 from 22 05-2019 0 0 0 - - - - Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly High KMETX Index Monthly Total Volume (MWh) - 0 - 0 Zmiana Change 05-2019 6 229 - Monthly Total Volume (MWh) -24 401 24 424 23 Auction Volume 0 0 - - Śr. waż. cena 06-2019 55,75 0,64 w tym / including: Auction Volume Wolumen na Fixingu PMMET-2018 PMMET-2017 Monthly Low KMETX Index 55,75 KMETX - MAX Wolumen miesięczny (MWh) 55,11 55,75 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 18 195 -18 172 55,16 0,59 0 Sesje PMMET-2018 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2018 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change -6 229 23 Wolumen Miesiąc Month 55,13 - Śr. waż. cena - - - 10-2018 19 643 11-2018 - 53 573 - - - 09-2018 Continuous Trading Volume PLN/MWh 11 625 04-2019 - MWh - 18 459 WAvg Price Volume WAvg Price PLN/MWh - 54,93 24 424 Wolumen 06-2019 35 613 01-2019 - - - MWh 07-2018 21 528 55,13 55,13 35 097 03-2019 12-2018 55,06 - - - - - 55,17 55,25 23 55,21 55,28 22 113 - 06-2019 55,84 Monthly Low KMETX Index KMETX - MIN KMETX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) -0,09 Monthly High KMETX Index 02-2019 - 05-2019 55,16 55,75 - Wolumen na Fixingu 08-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) Volume - 9 400 14 905 54,76 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 0 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 4-06 6-06 11-06 13-06 18-06 25-06 27-06 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index 52 53 54 55 56 57 58 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 PMMET-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 0 200 400 600 800 1 000 4-06 6-06 11-06 13-06 18-06 25-06 27-06 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index

12. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 06-2019 5 005 Page 12 from 22 8 393 08-2018 11-2018 44,00 Monthly High TGEef Index 05-2019 Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef Index 1 106,63 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX Wolumen miesięczny (toe) 533,97 1 654,00 1 654,00 74 487 w tym / including: 16 707 1 653,51 Continuous Trading Volume toe 04-2019 443 10-2018 1 635,32 412 672,16 21 657 251,80 26,58 -1,02 52 039 17 444 25,56 13 516 22 448 Monthly High TGEeff Index Monthly Total Volume (toe) 1 477,50 1 150,63 13 656 539,24 90 05-2019 31,40 TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) 1 653,82 Continuous Trading Volume Wolumen na Fixingu -1 488 1 646 3 754 Wolumen w notowaniach ciągłych 812,13 PLN/toe PMEF_F w tym / including: 19 711 999 63 750 14 657 3 134 321,91 02-2019 -294,23 -539 06-2019 22 448 -2 027 1 653,66 TGEeff - MIN 1 653,75 Wolumen na Fixingu 27 527 WAvg Price 1 690 06-2019 Zmiana Change 46 306 Zmiana Change Monthly Low TGEeff Index 10 738 1 359,14 Auction Volume Śr. waż. cena Wolumen Volume 780,73 5 733 05-2019 1 631,20 691,39 Monthly Low TGEef Index 31,40 0,07 12 355 826 1 477,50 1 727 1 654,00 206 09-2018 153,20 322,99 397,97 812,13 1 653,84 PLN/toe PMEF 9 962 03-2019 Śr. waż. cena 1 597,45 1 612,03 324 Miesiąc toe 1 520,00 74 487 80,11 WAvg Price 07-2018 417 12-2018 01-2019 1 653,66 Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff Index 262 Volume Wolumen miesięczny (toe) Weighted Average Price (PLN/toe) 1 653,37 3 754 81 Wolumen Wolumen w notowaniach ciągłych Month Cena średnioważona (PLN/toe) 1 727 Auction Volume 620 TGEeff - MAX -176,17 Monthly Total Volume (toe) 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 17 500 4-06 6-06 11-06 13-06 18-06 25-06 27-06 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 17 500 4-06 6-06 11-06 13-06 18-06 25-06 27-06 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

13. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 1 746 Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 551 1 653,75 3 102 1 356 Monthly Total Volume (toe) 06-2019 -291 -55,60 Sesje PMEF-2018 - Wolumen i indeks TGEef18 | Trading Sessions for PMEF-2018 contract - Volumes and TGEef18 Index 208,75 10 666 -353,75 1 755 TGEef19 - MAX 1 653,75 1 653,75 0,00 1 653,75 3 415 805 Wolumen w notowaniach ciągłych 15 706 Page 13 from 22 520,00 - 1 674 - - 07-2018 - Miesiąc Cena średnioważona (PLN/toe) 1 598,15 645 04-2019 90,45 3 145 1 652,22 3 378 1 085 16 459 WAvg Price Volume 17 543 2 037 09-2018 06-2019 05-2019 05-2019 Auction Volume Auction Volume Continuous Trading Volume Volume - WAvg Price 465,14 229,20 Monthly High TGEef18 Index 1 029 14 677 985 - Weighted Average Price (PLN/toe) Monthly High TGEef19 Index Wolumen na Fixingu 1 837 56 TGEef19 - MIN 08-2018 - 643,17 717,84 1 557 PLN/toe toe Monthly Low TGEef19 Index 1 300,00 - 139,04 199,35 Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2019 - Wolumen i indeks TGEef19 | Trading Sessions for PMEF-2019 contract - Volumes and TGEef19 Index 515,14 03-2019 - Month 2 841 12-2018 325,88 w tym / including: Wolumen na Fixingu 261 512,73 06-2019 229,20 17 543 1 598,15 3 102 w tym / including: TGEef18 - MAX Wolumen miesięczny (toe) 50,00 PLN/toe toe 11-2018 10-2018 376,94 29,86 1 085 1 653,75 1 356 1 653,75 6 487 - 6 915 4 403 - - 1 650,36 0 02-2019 382,70 2 043 05-2019 - 01-2019 TGEef18 - MIN Weighted Average Price (PLN/toe) 29,86 -6,99 Monthly Low TGEef18 Index PMEF-2018 20,00 PMEF-2019 Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen Wolumen miesięczny (toe) 27 Monthly Total Volume (toe) Cena średnioważona (PLN/toe) 1 782 Zmiana Change 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 10 500 4-06 6-06 11-06 13-06 18-06 25-06 27-06 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2019  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 10 500 4-06 6-06 11-06 13-06 18-06 25-06 27-06 Wolumen | Volume Indeks TGEef19 | TGEef19 Index

3. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market 58,94 21 68,65 - 163,28 Wolumen BASE (MWh) 10 0 261,10 - Weighted Average Price (EUR/MWh) 72,45 - - 85,94 Zmiana 130,50 - 0 309,03 6 234,74 295,52 EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 0 113,34 14 414,63 - 2 - 79,61 1 007 - 677 339,56 - 100,74 59,51 20 - - - 0 - 7 307,60 100,10 52 268,00 EUR/ MWh 141 61,22 - 60 13 483,41 64,63 0 Zmiana | Change Godz. | Hour - 62,83 5 - 4 17 736 133,95 - 339,75 - - - - Zmiana | Change - PLN/ MWh 0 97,21 Wol. | Volume - - 15 89,70 87,21 - Miesięczne średnioważone ceny dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 670 - - 0 - PLN/ MWh Godz. | Hour 371,98 3 103 641 145,27 16 79,66 - 0 - 19 Statystki miesięczne 23 332 11 12 58,18 275,68 124 292,82 0 22 303 0 18 - 72,12 - - 0 8 9 98,49 73,07 180 Base Volume (MWh) -2 001 7 026 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 248,15 5 024 370,11 86,77 54,62 609,81 135,37 142,97 Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 05-2019 32,16 06-2019 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 22 4,27 125 175 225 275 325 375 425 475 525 575 625 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 06-2019 05-2019 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 250 500 750 1 000 1 250 1-06 3-06 5-06 7-06 9-06 11-06 13-06 15-06 17-06 19-06 21-06 23-06 25-06 27-06 29-06

20. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) - 33 GAS_BASE_W-27-19 GAS_BASE_W-31-19 - 0 - GAS_BASE_W-24-19 Obroty roczne gazem ziemnym | Annual Natural Gas Volumes | (MWh) 57 288 - 0 0 - -15,71 -114 816 GAS_BASE_M-07-19 GAS_BASE_W-29-19 - GAS_BASE_W-30-19 0 - PLN/MWh - - Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) 0 38,00 Kurs min Low Price Liczba kontraktów | 38,00 30 576 390 5 75 - - - - 96,00 21 960 21,66 55,50 - - - 56,64 1 53,00 74 400 - - 0 - - 65,00 57,43 59,25 - 125 280 12,30 172 - - 0 - - - 0 174 -54 312 100 - - 525 54,70 - 0 46 128 80 20,01 161 91,00 81,40 -553 392 97,47 97,00 0 155 - -1 225 995 92,00 Page 20 from 22 1 159 725 216 GAS_BASE_M-10-19 -7,11 655 30 576 GAS_BASE_Y-21 379 776 19,15 GAS_BASE_Q-4-19 GAS_BASE_Y-20 GAS_BASE_S-W-20 - 7 -9,31 5 753 520 92,00 1 712 880 80,95 82,20 2 GAS_BASE_S-S-20 -5,77 324 120 86,75 Obroty miesięczne gazem ziemnym | Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) 88,56 95,00 395 123 85,36 92,40 92,83 21,77 275 0 GAS_BASE_M-08-19 52,47 20 GAS_BASE_M-09-19 - 22,85 - 86,00 GAS_BASE_Q-1-20 1 357 800 -3,48 492 192 0 GAS_BASE_Q-3-19 0 0 33 GAS_BASE_W-28-19 88,92 59,00 1 074 036 20,76 - 0 90,50 GAS_BASE_Q-2-20 - - 20,85 1 071 648 GAS_BASE_S-W-19 21 960 % 43,00 672 98,65 - 0 56,00 - 8,91 Zmiana obr. Vol. Change 0 4 11 747 913 0 - 0 13,28 - - 61,45 - 0 77 4 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 2 756 Liczba zawartych transakcji | 1 092 - - - 0 - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 0 PLN/MWh - - GAS_BASE_W-26-19 88,60 0 38,00 0 0 -8,15 81,66 -16,12 0 -7,40 125 280 13,46 - 14,41 - 0 L. kontr. Traded Contr. Number of trades 0 Kurs max High Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price MWh EUR/MWh GAS_BASE_W-25-19 Nazwa kontraktu 0 - - - 0 MWh 0 - Products 4,27 Wolumen obrotu Volume PLN/MWh - 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 06-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 0 226 0 499 Page 4 from 22 0 90 0 0 478 0 30 655 127 59,30 104 0 0 0 0 108 000 0 123 9 3 2 -0,47 63,58 -0,08 63,54 - - BASE_M-01-20 - - - - - -2,82 BASE_Q-2-20 BASE_Q-4-20 BASE_Q-3-20 260,23 BASE_W-32-19 - 62,34 - - BASE_W-33-19 270,51 - 63,42 - - 62,77 271,00 - BASE_M-11-19 BASE_M-02-20 - - - 267,75 BASE_M-10-19 BASE_Y-22 BASE_Y-21 BASE_Q-1-21 BASE_Q-1-20 - -0,37 263,00 BASE_Y-20 - - - - 272,50 - - 250,00 - 64,47 - 271,20 61,01 - 252,93 274,97 - - - 0 0 0 0 - 258,00 0 0 271,00 56 271,00 0 974 - - 255,00 272,00 30 912 184 267,00 - 266,00 5 0 13 259,50 -2,42 0 - - 0 - -1,41 - - 0 263,00 - 0 777 568 277,50 0 -39 744 0 0 1 446 240 - - 266,60 284,00 610 824 0 0 821 - 0 0 - 269,00 269,00 249,00 - - - 259 150 0 - 49 680 - 43 512 43 512 89 280 -2,07 265,50 - - 290,03 - 68,00 1 021 095 Wolumen | Volume | (MWh) 337 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 80 771 261,50 37 0 0 -6 549 BASE_M-03-20 BASE_Q-4-19 BASE_Q-3-19 BASE_M-12-19 Kwartalne | Quarter 186 798 755 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 1 MWh % - - 0 840 273,50 258,55 11 097 238,00 1 Products 267 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 2 304 579 252,01 1 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity MWh 13 035 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 105 3 410 4 978 L. kontr. | Traded Contracts 440 Tygodniowe | Week 141 792 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 13 765 011 Roczne | Calendar 264,47 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 808 104 1 091 672 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 189 844 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 2 260,00 -2,42 96 268 221 PLN/MWh 324 840 1 841 158 137 L. trans. No. of Trades 73 Miesięczne | Month - 62,01 53 310 L. kontr. | Traded Contracts 9 081 216 1 034 103 BASE_W-26-19 63,19 242 2 Roczne | Calendar 23 016 40 656 265,68 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price 10 752 267,50 BASE_W-24-19 1 044 9 9 4 959 23 016 BASE_M-09-19 293,50 -4,26 62,51 256,19 0 - - BASE_M-07-19 BASE_W-31-19 - -0,21 - 270,00 672 62,29 258,42 - 59,08 31 752 BASE_W-28-19 -1,45 269,00 BASE_W-27-19 2 184 2 184 60,06 60,59 BASE_W-25-19 257,00 BASE_W-30-19 BASE_W-29-19 - 269,50 265,90 260,00 0 120 - - - 85 560 - 447 888 - 0 0 0 0 4 0 0 - - -4 418 - BASE_M-08-19 - 0 - -341 640 266,50 276,00 - - - 4 8 555 616 0 -878 400 352 0,62 0 0 0 788 49 4 - 273,00 490 560 0 0 35 040 4,27

5. Czerwiec 2019 | June 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 11 - 0 0 18 0 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0 5 670 0 209 0 228,50 - - 0 0 - 230,00 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 - 72 0 186 0 0 0 12 0 0 0 0 76 0 71,81 0 0 0 0 0 72 0 - - 0 196 0 22 6 930 43 14 0 13 0 0 0 2,24 Page 5 from 22 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 342,00 - 0 0 0 - 0 - 798 - 0 0 -130 050 1 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 0 -3 810 2 186 0 0 - 0 9 0 0 0 241,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -1 279 0 0 0 0 - - - - 1 0 - 0 - - - 239,00 0 0 1 0 9 0 - 0 0 - - - OFFPEAK_Y-21 0 - 0 4 959 0 0 - - - 0 - 0 - - - - - PEAK5_Y-22 - 240,11 - - OFFPEAK_M-07-19 OFFPEAK_W-33-19 OFFPEAK_Y-20 - 2 466 - - 215,00 53,57 - OFFPEAK_Q-2-20 4 959 - - - 0 - - - 308,00 - 0 - - -4,96 50,41 - - - - - 53,92 - - - - - - - - 45 720 -0,06 - 215,00 - - - - 0 - PEAK5_Q-2-20 - - - 334,50 - - OFFPEAK_W-29-19 0 - - 228,50 - 230,00 - - 340,00 - - - - - 0 0,78 - - 0 - - 0 - - - - - - - - 340,00 - 0 0 0 79,29 0 - - 230,00 79,71 74,19 - - - - - 314,00 322,00 - - 975 375 PEAK5_Q-1-21 OFFPEAK_W-27-19 - PEAK5_Y-20 - - - - PEAK5_Q-4-20 PEAK5_Y-21 - - 338,18 OFFPEAK_W-25-19 - - 339,41 - PEAK5_M-02-20 - 310,64 PEAK5_Q-4-19 -1,47 PEAK5_Q-1-20 72,83 PEAK5_Q-3-19 - - - - - - - PEAK5_W-24-19 -3,33 EUR/MWh PEAK5_W-29-19 335,00 PEAK5_W-27-19 PLN/MWh PLN/MWh - - -3,70 - - - - - - 316,43 - PEAK5_M-08-19 PEAK5_W-25-19 PEAK5_M-09-19 PEAK5_W-33-19 PEAK5_M-07-19 - 337,04 292,00 - 321,00 PEAK5_M-10-19 - 79,02 306,00 306,30 PEAK5_W-32-19 - - - PEAK5_M-01-20 - PEAK5_M-11-19 - - 313,06 - - 73,40 - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price - 1,15 Nazwa kontraktu PEAK5_W-26-19 68,74 300,00 - 319,10 66,85 -3,01 - 293,20 - PEAK5_W-30-19 PEAK5_W-31-19 Zmiana kursu WAvg Price Change 70,55 - PEAK5_W-28-19 Products PLN/MWh Kurs max High Price 285,11 300,00 302,10 - 74,82 70,83 327,00 300,92 % 0 - L. kontr. Traded Contr. MWh - 74 375 - 5 550 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 0 Kurs min Low Price 292,00 280,00 Wolumen obrotu Volume 1 500 254 - - 450 273,00 - 292,00 - 0 247 650 304,00 - 0 - 0 0 0 40 710 64 350 0 - L. trans. No. of Trades 0 0 - - 0 5 4 320 0 0 5 670 311,00 10 0 0 - 6 930 0 Zmiana obr. Vol. Change 24 375 311,00 750 MWh - -48 360 - 0 0 255 32 775 295,00 0 0 - 118 5 550 315,00 77 190 0 0 OFFPEAK_W-24-19 56,30 - - - OFFPEAK_W-28-19 OFFPEAK_Q-3-19 OFFPEAK_M-11-19 5 40 0 - - - 0 83 1 800 4 560 - PEAK5_M-03-20 - PEAK5_M-12-19 - - - - - 0 0 0 - - OFFPEAK_Q-3-20 - - OFFPEAK_M-02-20 OFFPEAK_M-03-20 - OFFPEAK_M-08-19 0 0 0 0 OFFPEAK_W-32-19 0 OFFPEAK_M-10-19 - - - OFFPEAK_W-26-19 - 340,00 0 0 0 0 - - - 0 - 0 PEAK5_Q-3-20 - - OFFPEAK_Q-4-19 - 0 - 11 097 OFFPEAK_W-31-19 - OFFPEAK_M-12-19 - OFFPEAK_M-01-20 - OFFPEAK_M-09-19 - 0 - - 215,00 - - 798 - OFFPEAK_W-30-19 - - - 228,50 - - - - - - OFFPEAK_Q-1-20 - - - OFFPEAK_Q-4-20 OFFPEAK_Q-1-21 - OFFPEAK_Y-22 0 0

Widoki

 • 1579 Suma odsłon
 • 1168 Odsłon na stronie
 • 411 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 23 www.powergo.pl
 • 8 178.216.200.66
 • 6 178.216.200.66:8069
 • 11 powergo.pl