Kanał publiczny / Rynek Energii

Raport cen energii na TGE maj 2019

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

17. Maj 2019 | May 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 0 0,00 Liczba zawartych transakcji 0 482,20 04-2019 0 Monthly OTC Volume (1000 toe) 04-2019 Zmiana Change 0 05-2019 - - Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji Number of Concluded Transactions Średnioważona cena TP Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,50 Number of Concluded Transactions 05-2019 - Zmiana Change - - 0 4 WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 04-2019 Zmiana Change 05-2019 Liczba zawartych transakcji 0 4 Number of Concluded Transactions 0,00 05-2019 Monthly OTC Volume (1000 toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) Średnioważona cena TP 386,93 Monthly OTC Volume (1000 toe) Liczba zawartych transakcji 4 0,00 - WAvg OTC Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen TP (1000 toe) 0,00 0,00 Page 17 from 22 04-2019 2,41 WAvg OTC Price (PLN/toe) 0,00 WAvg OTC Price (PLN/toe) - Średnioważona cena TP - - - 0 -2,41 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (1000 toe) 0 Zmiana Change 0,50 0,00 -4

19. Maj 2019 | May 2019 Rejestr Gwarancji Pochodzenia | Guarantee of Origin Register Dane o obrocie i transferze w Rejestrze | Register Data of Trading and Transfer Maj 2019 | May 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Maj 2019 | May 2019 Rynek Uprawnień do Emisji CO2 | Emission Allowance Market © Towarowa Giełda Energii SA RGP, RTT (zielone certyfikaty), RUE | GOR, CFIM (Green Certificates), EAM 572 0 Liczba zawartych transakcji 0,00 Łączne obroty miesięczne zielonymi certyfikatami | Total Monthly Green Certificates Volumes | (MWh) 0 0 0 0,00 234 -1 006 057 Number of Concluded Transactions 0 0,00 310 463 Volume Transferred to the End Users (MWh) 0,00 0 0 0 0 0 0,00 338 1 316 520 0,00 W maju 2019 roku notowania instrumentów typu forward z dostawą praw majątkowych (OZE) były zawieszone. | In May 2019 quotations of forward instruments with delivery of green certificates were suspended. 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Page 19 from 22 0,00 0,00 1 742 476 05-2019 -0,07 1 224 339 04-2019 518 137 Miesięczny wolumen obrotu (MWh) 0,89 Weighted Average Price (PLN/MWh) Statystyki dla kontraktów z dostawą praw majątkowych (OZE) | Statistics for Contracts with Delivery of Green Certificates 0,00 Monthly volume (MWh) Wolumen przekazany odbiorcom końcowym (MWh) 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 Cena średnioważona (PLN/MWh) Change W maju 2019 roku notowania instrumentów z dostawą uprawnień do emisji CO2 były zawieszone. | In May 2019 quotations of instruments with delivery of emission allowances were suspended. 0,82 0,00 0,00 Zmiana 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000

21. Maj 2019 | May 2019 Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze statystyki sesji | Overall Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu | Gas Day-Ahead and Intraday Market -5,83 -8,02 69,55 -698 952 17,40 537 527 Wolumen RDBg (MWh) Weighted Average Day-Ahead Price (EUR/MWh) Intraday Volume (MWh) Obroty miesięczne (MWh) i ceny średnioważone (PLN/MWh) | Monthly Volumes (MWh) and Weighted Average Prices (PLN/MWh) -1,40 Day-Ahead Market Volume (MWh) 74,63 Weighted Average Intraday Price (EUR/MWh) Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Statystyki miesięczne 16,01 504 336 Średnioważona cena RDBg (PLN/MWh) Page 21 from 22 33 191 16,18 Monthly statistics 77,57 1 128 072 1 827 024 04-2019 4,30 Change Wolumen RDNg (MWh) Zmiana 68,80 18,09 -1,91 05-2019 Średnioważona cena RDNg (PLN/MWh) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2015 2016 2017 2018 2019 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market cena RDNiBg | spot price 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 1-05 3-05 5-05 7-05 9-05 11-05 13-05 15-05 17-05 19-05 21-05 23-05 25-05 27-05 29-05 31-05 RDNg | Gas Day-Ahead Market RDBg | Gas Intraday Market

14. Maj 2019 | May 2019 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract (kWh) Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract (kWh) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMBG | PMBG Contract (kWh) Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Balance Blocked for redemption 05-2019 Umorzone Blocked for redemption Umorzone 1 074 522 481 Zablokowane do umorzenia -1 853 579 456 05-2019 0 From the Beginning 05-2019 Blocked for redemption Wystawione Redempted 121 819 632 Zablokowane do umorzenia From the Beginning Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia Bilans 0 44 003 874 0 0 50 020 120 From the Beginning Redempted 9 284 776 917 05-2019 From the Beginning 161 600 808 2 065 Bilans 7 823 713 20 273 627 684 Issued 0 -4 263 247 920 1 553 649 710 15 880 797 457 Zablokowane do umorzenia 97 754 264 479 127 229 0 19 028 272 741 Od początku istnienia Page 14 from 22 Issued 2 394 442 601 Wystawione 05-2019 Od początku istnienia Wystawione 2 233 331 282 Zablokowane do umorzenia Issued Redempted 0 Wystawione Umorzone Blocked for redemption 1 903 599 576 19 020 449 028 Redempted 0 Blocked for redemption Redempted Balance 2 654 365 760 Zablokowane do umorzenia Umorzone 05-2019 Wystawione Od początku istnienia 4 392 830 227 74 165 081 4 385 067 552 2 078 672 161 Wystawione Redempted Issued 1 903 610 781 Umorzone Od początku istnienia 05-2019 44 003 874 Od początku istnienia Od początku istnienia Balance 0 Bilans Balance Bilans 467 138 467 Balance From the Beginning From the Beginning 0 442 813 194 110 180 641 0 Balance Wystawione Bilans Blocked for redemption 2 394 442 601 7 082 030 809 Issued 0 0 0 138 922 134 828 Od początku istnienia Bilans 5 178 420 028 171 063 430 282 0 2 086 720 0 32 141 295 454 4 042 794 579 2 086 720 Redempted Issued Umorzone Bilans From the Beginning Issued Balance Zablokowane do umorzenia 11 562 058 791 Umorzone

15. Maj 2019 | May 2019 Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register Bilans praw majątkowych w Rejestrze | Register Balance by Contracts Kontrakt PMEF | PMEF Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract (0,001 toe) Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract (kWh) Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract (kWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rejestr Świadectw Pochodzenia | Certificate of Origin Register 13 307 420 25 179 168 Balance Od początku istnienia 42 060 25 482 724 29 800 68 888 969 Wystawione 121 819 632 0 Umorzone 05-2019 0 Blocked for redemption Zablokowane do umorzenia Od początku istnienia From the Beginning 05-2019 11 733 3 644 306 05-2019 Bilans Wystawione From the Beginning Blocked for redemption Redempted Bilans From the Beginning Blocked for redemption Issued Redempted 67 171 015 Bilans 1 717 954 Balance 1 423 883 043 227 199 136 25 512 524 Issued 651 085 257 Zablokowane do umorzenia Wystawione Umorzone Redempted -1 853 579 456 Od początku istnienia Blocked for redemption Issued Wystawione 50 020 120 From the Beginning Wystawione 13 307 420 25 179 168 Issued Umorzone 10 508 400 Od początku istnienia Wystawione Bilans -10 500 674 30 069 972 0 0 Od początku istnienia From the Beginning Redempted 0 0 0 78 992 431 05-2019 Blocked for redemption From the Beginning Balance 1 903 599 576 Od początku istnienia 10 500 674 3 656 039 Umorzone 05-2019 Bilans 7 082 030 809 68 484 031 Balance 05-2019 19 536 671 4 385 067 552 2 654 365 760 Zablokowane do umorzenia Zablokowane do umorzenia 2 086 720 Issued Balance Zablokowane do umorzenia -4 263 247 920 From the Beginning Wystawione 498 772 797 786 Umorzone 111 789 872 9 284 776 917 74 165 081 110 180 641 Bilans 15 880 797 457 11 562 058 791 Od początku istnienia 20 273 627 684 Umorzone Redempted Zablokowane do umorzenia Umorzone 467 138 467 4 392 830 227 5 178 420 028 Zablokowane do umorzenia Balance Redempted Page 15 from 22 Blocked for redemption Redempted Issued 2 086 720 05-2019 2 078 672 161 442 813 194 Balance Issued 1 903 610 781 Blocked for redemption Bilans

1. Maj 2019 | May 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Ceny średnioważone | Weighted Average Prices © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market 4,30 Średnioważone ceny tygodniowe | Weekly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) Średnioważone ceny miesięczne | Monthly Weighted Average Prices | (PLN/MWh) 56,13 3,91 Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh) Page 1 from 22 3,42 Weighted Average Prices Monthly Base Price (EUR/MWh) 50,03 46,61 05-2019 Średnioważone ceny Change 56,64 52,92 226,92 16,52 60,04 Monthly Peak Price (EUR/MWh) 215,05 199,87 17,39 Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby | Monthly Weighted Average Prices for particular hours | (PLN/MWh) Mies. cena BASE (PLN/MWh) 243,43 3,72 15,18 Monthly Offpeak Price (EUR/MWh) Mies. cena PEAK (PLN/MWh) 258,07 240,68 04-2019 Zmiana 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 05-2019 04-2019 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 26/11 - 02/12 03/12 - 09/12 10/12 - 16/12 17/12 - 23/12 24/12 - 30/12 31/12 - 06/01 07/01 - 13/01 14/01 - 20/01 21/01 - 27/01 28/01 - 03/02 04/02 - 10/02 11/02 - 17/02 18/02 - 24/02 25/02 - 03/03 04/03 - 10/03 11/03 - 17/03 18/03 - 24/03 25/03 - 31/03 01/04 - 07/04 08/04 - 14/04 15/04 - 21/04 22/04 - 28/04 29/04 - 05/05 06/05 - 12/05 13/05 - 19/05 20/05 - 26/05

18. Maj 2019 | May 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne oraz sesyjne | Registered OTC and Session Deals Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 659,14 Miesięczny wolumen (1000 toe) 04-2019 Monthly Volume (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Miesięczny wolumen (GWh) Monthly Volume (GWh) 05-2019 Weighted Average Price (PLN/MWh) -13,41 04-2019 Miesięczny wolumen (1000 toe) Średnioważona cena Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Miesięczny wolumen (GWh) 53,57 576,60 8,78 04-2019 Miesięczny wolumen (GWh) 05-2019 Weighted Average Price (PLN/MWh) Średnioważona cena -0,10 -25,90 -2,02 Średnioważona cena -81,04 107,92 -2,38 Monthly Volume (GWh) Zmiana Change Monthly Volume (GWh) Zmiana Change -0,10 04-2019 3 282,79 4765,82 Zmiana Change 1,59 0,03 Monthly Volume (1000 toe) 1,59 2 582,80 Zmiana Change Zmiana Change -566,79 Zmiana Change 05-2019 -25,90 3,14 Monthly Volume (1000 toe) 2,06 Miesięczny wolumen (1000 toe) 04-2019 05-2019 04-2019 -0,17 Monthly Volume (1000 toe) 05-2019 2 706,19 04-2019 Średnioważona cena 1,36 05-2019 04-2019 Zmiana Change Średnioważona cena 1 653,75 1 652,22 Miesięczny wolumen (GWh) 7 348,62 2 582,80 4765,82 Weighted Average Price (PLN/MWh) Monthly Volume (1000 toe) Średnioważona cena 8,78 8,64 0,14 -7,49 Monthly Volume (1000 toe) 1,53 Monthly Volume (GWh) 05-2019 04-2019 05-2019 04-2019 300,03 Weighted Average Price (PLN/MWh) 1,56 Średnioważona cena -1,56 Zmiana Change 22,45 143,21 Weighted Average Price (PLN/toe) 143,21 710,00 Weighted Average Price (PLN/toe) 1 653,84 90,45 55,25 Weighted Average Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen (GWh) 27,68 53,57 Monthly Volume (GWh) 05-2019 8,64 05-2019 Weighted Average Price (PLN/MWh) Zmiana Change Średnioważona cena 04-2019 7 348,62 27,68 -0,46 Średnioważona cena 05-2019 Page 18 from 22 300,49 31,40 112,44 04-2019 Weighted Average Price (PLN/toe) 29,93 Miesięczny wolumen (1000 toe) 05-2019 0,14 Średnioważona cena 3,38 Średnioważona cena Weighted Average Price (PLN/toe) Miesięczny wolumen (1000 toe) Zmiana Change 1,69 3,75 Miesięczny wolumen (GWh) 55,15 Weighted Average Price (PLN/toe) 1 653,66 2 052,74 64,53 66,91 1393,60 0,62 Zmiana Change 55,15 110,52 121,34 Monthly Volume (GWh) 55,25 52,75 111,14

6. Maj 2019 | May 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 972 5 684 MWh MW MW 4 455 14 828 354 1 128 1 229 250 75 205 592 16 263 196 3 331 08-2018 3 463 14 981 028 690 703 920 1 847 775 10 12 636 4 908 07-2018 09-2018 5 480 26 713 132 821 1 617 135 6 399 28 615 307 11-2018 3 347 17 898 120 12 735 089 01-2019 2 856 5 443 743 4 794 23 384 397 1 754 3 043 035 13 791 215 03-2019 2019 20 309 59 774 674 5 776 6 726 525 46 42 622 26 131 02-2019 3 882 12 462 005 1 458 1 326 150 8 3 060 5 348 13 662 6 556 04-2019 3 838 13 422 738 12 520 Month 10-2018 MW Traded Contr. 41 Obroty miesięczne energią elektryczną | Monthly Electricity Volumes | (MWh) Statystyki dla kontraktów notowanych w systemie aukcji | Statistics for Contracts Quoted in Auction Trading System Wol. obrotu Wol. obrotu L. kontr. Miesiąc Volume Traded Contracts 5 163 14 552 682 1 381 1 638 825 12 98 11 658 566 3 178 11 685 810 542 1 032 945 22 16 334 1 962 060 Miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Monthly Statistics for Electricity BASE LOAD PEAK5 LOAD MW 16 205 169 53 186 970 4 372 20 047 150 06-2018 66 293 058 6 614 26 720 490 15 283 149 05-2019 4 570 13 893 506 1 100 1 574 460 14 3 742 1 060 15 480 486 12-2018 OFFPEAK LOAD TOTAL 777 285 040 Volume 4 194 Volume Traded Contr. W maju 2019 roku na Rynku Terminowym Towarowym nie odbyły się żadne aukcje. | In May 2019 there were no auctions on Commodity Forward Instruments Market. Wolumen obrotu L. kontr. 1 375 957 015 57 154 416 169 039 L. kontr. Liczba kontraktów Traded Contr. Volume MWh MWh MWh Wol. obrotu 339 315 2 744 3 635 5 783 802 15 853 987 12 769 997 5 658 4 763 Obroty roczne energią elektryczną | Annual Electricity Volumes | (MWh) 66 543 821 Page 6 from 22 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 22 500 000 25 000 000 27 500 000 30 000 000 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000 175 000 000 200 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2. Maj 2019 | May 2019 Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market Wolumeny obrotu | Volumes | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Następnego | Day-Ahead Market -21 255 Wolumeny tygodniowe | Weekly Volumes | (MWh) Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) Monthly Statistics Wolumen BASE Monthly Base Volume 89 898 Wolumeny miesięczne | Monthly Volumes | (MWh) Wolumen OFFPEAK 04-2019 948 228 Page 2 from 22 2 786 837 Zmiana 2 873 647 Monthly Peak Volume Wolumen PEAK 95 788 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Monthly Offpeak Volume Średni wolumen dzienny 1 838 609 969 483 Change -86 811 1 904 165 -65 555 Statystyki miesięczne 05-2019 Average Daily Volume -5 890 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 1-05 3-05 5-05 7-05 9-05 11-05 13-05 15-05 17-05 19-05 21-05 23-05 25-05 27-05 29-05 31-05 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 fixing | Auction No. 1 2 fixing | Auction No. 2 Notowania ciągłe  |  Continuous Hourly Kontrakty blokowe | Blocks 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 26/11 - 02/12 03/12 - 09/12 10/12 - 16/12 17/12 - 23/12 24/12 - 30/12 31/12 - 06/01 07/01 - 13/01 14/01 - 20/01 21/01 - 27/01 28/01 - 03/02 04/02 - 10/02 11/02 - 17/02 18/02 - 24/02 25/02 - 03/03 04/03 - 10/03 11/03 - 17/03 18/03 - 24/03 25/03 - 31/03 01/04 - 07/04 08/04 - 14/04 15/04 - 21/04 22/04 - 28/04 29/04 - 05/05 06/05 - 12/05 13/05 - 19/05 20/05 - 26/05 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

22. Maj 2019 | May 2019 Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * PLN/t PLN/GJ © Towarowa Giełda Energii SA Indeksy Rynku Węgla Energetycznego | Steam Coal Market Indexes 300,91 -3,45 5,38 11,86 6,85 -0,85 13,01 2,76 4,85 1,96 1,07 12,11 1,68 0,47 245,38 -1,23 11,28 % Zmiana 307,81 3,22 -1,64 Change -1,58 313,02 Page 22 from 22 12,42 12,76 * Indeksy PSCMI dla poszczególnych miesięcy publikowane są z miesięcznym opóźnieniem. | PSCMI indexes for particular months are being published with one month delay. 12,53 12,46 04-2019 260,91 więcej danych z rynku węgla pod adresem | more data from coal market on website gpi.tge.pl Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego dla ostatnich 12 miesięcy | Polish Steam Coal Market Indexes for the last 12 Months * 02-2019 255,97 2,29 11-2018 250,78 01-2019 254,77 03-2019 258,14 0,85 11,91 0,17 304,62 -1,04 1,65 2,06 Cena Zmiana Cena 07-2018 241,76 -3,60 Zmiana % Price Change Cena 12,82 12,61 12,87 11,89 0,25 309,50 10,90 1,58 311,66 2,62 08-2018 248,44 4,34 238,10 09-2018 1,40 11,33 3,02 12-2018 -0,43 10,73 -0,56 303,05 Price -1,54 0,07 11,28 3,16 301,60 Zmiana % 2,84 11,10 -2,03 0,00 0,44 -2,46 10-2018 12,83 11,08 304,73 -1,64 -0,56 11,43 -1,61 2,62 2,48 243,44 -0,79 Change 297,24 -0,55 -1,31 0,94 Miesiąc Cena PSCMI 1 Price PLN/GJ 12,41 12,21 237,20 2,97 12,62 301,38 PSCMI 2 05-2018 239,42 PLN/t Price 297,23 -1,92 % PLN/GJ PLN/t Change Month 06-2018 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 05-2018 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 PSCMI 1 (PLN/t) PSCMI 2 (PLN/t) PSCMI 1 (PLN/GJ) PSCMI 2 (PLN/GJ)

16. Maj 2019 | May 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane) | Registered OTC Deals (Settled and Non-settled by CCH) Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych (transakcje pozasesyjne) | Property Rights Market (OTC) 33 2 Średnioważona cena TP 04-2019 Monthly OTC Volume (GWh) 05-2019 49 Miesięczny wolumen TP (GWh) Zmiana Change Page 16 from 22 Miesięczny wolumen TP (GWh) - Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) -1,36 -1,84 17 10,86 110,01 0,80 04-2019 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 110,80 Monthly OTC Volume (GWh) 18 WAvg OTC Price (PLN/MWh) 298,95 300,80 05-2019 142,00 8,78 05-2019 110,01 Zmiana Change 05-2019 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) 8,76 2 05-2019 Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji 1 815,15 1673,15 Monthly OTC Volume (GWh) Średnioważona cena TP Liczba zawartych transakcji Miesięczny wolumen TP (GWh) Monthly OTC Volume (GWh) Number of Concluded Transactions 19 22 11 2 Zmiana Change 8,76 0,00 9,50 3,25 04-2019 Zmiana Change Liczba zawartych transakcji 32 5493,75 - - 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) 33 - 2 0 Number of Concluded Transactions - 0,00 Monthly OTC Volume (GWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) 0,02 Zmiana Change 55,07 Number of Concluded Transactions 1 418,17 04-2019 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Zmiana Change 0 Zmiana Change 133 Średnioważona cena TP 142,00 Monthly OTC Volume (GWh) 05-2019 5493,75 Number of Concluded Transactions Średnioważona cena TP Number of Concluded Transactions Number of Concluded Transactions WAvg OTC Price (PLN/MWh) 05-2019 Średnioważona cena TP 04-2019 - 04-2019 Monthly OTC Volume (GWh) 2 077,23 05-2019 Number of Concluded Transactions 3,25 0,00 17 0 Liczba zawartych transakcji Średnioważona cena TP WAvg OTC Price (PLN/MWh) 0,80 04-2019 369 0 612,78 -18,56 1 418,17 3,25 0,00 Liczba zawartych transakcji WAvg OTC Price (PLN/MWh) 1 673,15 Miesięczny wolumen TP (GWh) Liczba zawartych transakcji 0 WAvg OTC Price (PLN/MWh) Liczba zawartych transakcji 0,00 Średnioważona cena TP Monthly OTC Volume (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) Number of Concluded Transactions Liczba zawartych transakcji 32 49 0,02 Liczba zawartych transakcji 1 Liczba zawartych transakcji 1 815,15 Miesięczny wolumen TP (GWh) 6 911,92 04-2019 11 0 0,00 04-2019 22 - - 92,44 Miesięczny wolumen TP (GWh) - 0,00 Zmiana Change 3,25 6 911,92 Zmiana Change 111,00 - WAvg OTC Price (PLN/MWh) Miesięczny wolumen TP (GWh) WAvg OTC Price (PLN/MWh) 1 464,45 Number of Concluded Transactions Miesięczny wolumen TP (GWh) 05-2019 Średnioważona cena TP 0 110,80 05-2019 0 04-2019 8,78 236 55,07

9. Maj 2019 | May 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMGM-2018 | PMGM-2018 Contract Kontrakt PMGM-2017 | PMGM-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP PMGM-2018 12-2018 - PLN/MWh 237 593 - 108,76 109,64 - 111 161 Śr. waż. cena - - -14 057 203 542 - Śr. waż. cena - PLN/MWh 245 918 PMGM-2017 195 850 10-2018 03-2019 294 936 - 04-2019 152 381 - 02-2019 05-2019 113,73 517 143 Month Volume 0 08-2018 07-2018 110,61 109,38 110,47 0 Continuous Trading Volume - 108,14 104 969 - MWh 111,97 - - - 19 165 - - 110,66 144 072 06-2018 - MWh 11-2018 471 920 308 734 - Wolumen - 112,50 110,98 01-2019 09-2018 Miesiąc - - 110,67 - 110,78 Page 9 from 22 Monthly Total Volume (MWh) 110,67 - Monthly Low KGMX Index 237 593 KGMX - MAX Wolumen w notowaniach ciągłych Continuous Trading Volume 18 911 498 232 112,94 3,48 04-2019 113,73 0,34 Zmiana Change 114,38 KGMX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) 3,06 - KGMX - MAX Wolumen WAvg Price -265 493 Sesje PMGM-2018 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM- 2018 contract - Volumes and KGMX Index Sesje PMGM-2017 - Wolumen i indeks KGMX | Trading Sessions for PMGM-2017 contract - Volumes and KGMX Index 0 Wolumen na Fixingu w tym / including: Monthly Low KGMX Index 05-2019 0 114,04 Monthly High KGMX Index w tym / including: - Monthly High KGMX Index Volume 109,47 Auction Volume Wolumen na Fixingu 4 855 Wolumen w notowaniach ciągłych 0 Auction Volume - Monthly Total Volume (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) 0 Weighted Average Price (PLN/MWh) WAvg Price KGMX - MIN 232 738 Wolumen miesięczny (MWh) 517 143 - Weighted Average Price (PLN/MWh) 05-2019 04-2019 -279 550 Cena średnioważona (PLN/MWh) - - - 0 Zmiana Change - 0 0 95 100 105 110 115 120 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 2-05 7-05 9-05 14-05 16-05 21-05 23-05 28-05 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index 100 105 110 115 120 125 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 PMGM-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMGM-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 105 107 109 111 113 115 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 2-05 7-05 9-05 14-05 16-05 21-05 23-05 28-05 30-05 Wolumen | Volume Indeks KGMX | KGMX Index

7. Maj 2019 | May 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE | PMOZE Contract Kontrakt PMOZE_A | PMOZE_A Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES 0 MWh 741 110 911 896 05-2019 - 0 Auction Volume Wolumen na Fixingu 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Sesje PMOZE - Wolumen i indeks OZEX | Trading Sessions for PMOZE contract - Volumes and OZEX Index Wolumen Volume Śr. waż. cena 10-2018 0 MWh 125,45 - PMOZE Wolumen Śr. waż. cena 0 WAvg Price - 1 290 189 - 0 - 04-2019 1 337 570 06-2018 WAvg Price 0 09-2018 OZEX_A - MAX Volume 0 1 492 250 Miesiąc Month 156,28 PLN/MWh 72,62 90,15 0 140,97 1 580 737 07-2018 153,07 - Continuous Trading Volume - Wolumen miesięczny (MWh) Monthly Total Volume (MWh) Auction Volume 96,38 02-2019 1 366 160 - - 129,30 PMOZE_A 03-2019 139,80 08-2018 - - 04-2019 118,25 133,53 1 241 739 0 0 1 205 556 134,59 0 0 05-2019 12-2018 - 884 185 - w tym / including: Sesje PMOZE_A - Wolumen i indeks OZEX_A | Trading Sessions for PMOZE_A contract - Volumes and OZEX_A Index 131,56 OZEX - MIN 0 - Wolumen miesięczny (MWh) PLN/MWh 11-2018 1,07 Cena średnioważona (PLN/MWh) 04-2019 134,59 - 0 -36 183 Monthly High OZEX_A Index Zmiana Change 0,10 133,53 Zmiana Change Weighted Average Price (PLN/MWh) Page 7 from 22 798 566 Monthly High OZEX Index 05-2019 0 - - Cena średnioważona (PLN/MWh) 135,74 135,99 Weighted Average Price (PLN/MWh) - - Monthly Total Volume (MWh) 1 241 739 106 480 Wolumen na Fixingu 0 Monthly Low OZEX Index 0 OZEX - MAX - - 0 0,25 1 205 556 Wolumen w notowaniach ciągłych 1 118 656 1 135 259 86 900 Continuous Trading Volume w tym / including: -19 580 OZEX_A - MIN -16 604 Monthly Low OZEX_A Index 131,66 1 612 513 01-2019 0 0 50 75 100 125 150 0 50 100 150 200 2-05 7-05 9-05 14-05 16-05 21-05 23-05 28-05 30-05 Wolumen | Volume Indeks OZEX | OZEX Index 50 75 100 125 150 0 50 000 100 000 150 000 200 000 2-05 7-05 9-05 14-05 16-05 21-05 23-05 28-05 30-05 Wolumen | Volume Indeks OZEX_A | OZEX_A Index 25 50 75 100 125 150 175 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 PMOZE  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMOZE_A  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

8. Maj 2019 | May 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMOZE-BIO | PMOZE-BIO Contract Kontrakt PMBG | PMBG Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla OZE | Property Rights Market for RES - - - Monthly Low TGEozebio Index Monthly Low BGX Index Wolumen na Fixingu 41 753 Sesje PMOZE-BIO - Wolumen i indeks TGEozebio | Trading Sessions for PMOZE-BIO contract - Volumes and TGEozebio Index Sesje PMBG - Wolumen i indeks BGX | Trading Sessions for PMBG contract - Volumes and BGX Index - 0 - 0 09-2018 310,31 07-2018 Śr. waż. cena Wolumen 04-2019 BGX - MAX 56 480 WAvg Price Volume PLN/MWh 0 - - 0 03-2019 30 100 0 01-2019 300,65 35 819 5 628 5 143 -0,49 05-2019 05-2019 300,36 37 077 300,05 WAvg Price TGEozebio - MAX 300,43 - 0 MWh - 42 314 06-2018 313,06 10-2018 12-2018 55 031 43 683 04-2019 - 312,66 - 0 Wolumen na Fixingu Śr. waż. cena Wolumen Month 308,39 04-2019 - 56 051 300,22 0 02-2019 300,65 0 - 0 Wolumen w notowaniach ciągłych 54 360 TGEozebio - MIN 306,16 08-2018 Miesiąc PMOZE-BIO 11-2018 300,71 301,20 BGX - MIN 38 594 Weighted Average Price (PLN/MWh) Weighted Average Price (PLN/MWh) - 300,20 Wolumen w notowaniach ciągłych Auction Volume 300,43 - Monthly Total Volume (MWh) Volume w tym / including: 0 -1 020 0 0 Continuous Trading Volume 303,03 313,50 51 782 -0,14 Monthly Total Volume (MWh) -0,21 Cena średnioważona (PLN/MWh) w tym / including: Zmiana Change - 0 - - 0 0 05-2019 0 - 0 0 Auction Volume Monthly High TGEozebio Index Cena średnioważona (PLN/MWh) Wolumen miesięczny (MWh) 0 - 0 Page 8 from 22 Wolumen miesięczny (MWh) Zmiana Change 55 031 56 051 50 908 -1 505 MWh - 49 403 Continuous Trading Volume PLN/MWh 485 Monthly High BGX Index PMBG 300,22 295 300 305 310 315 320 325 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 PMOZE-BIO  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMBG  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 295 300 305 310 315 320 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 2-05 7-05 9-05 14-05 16-05 21-05 23-05 28-05 30-05 Wolumen | Volume Indeks TGEozebio | TGEozebio Index 295 300 305 310 315 320 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 2-05 7-05 9-05 14-05 16-05 21-05 23-05 28-05 30-05 Wolumen | Volume Indeks BGX | BGX Index

11. Maj 2019 | May 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEC-2018 | PMEC-2018 Contract Kontrakt PMEC-2017 | PMEC-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP MWh PLN/MWh PLN/MWh 44 223 - - 11-2018 0,29 -731 419 w tym / including: Volume - - 06-2018 10-2018 242 591 12-2018 8,76 272 495 - - PMEC-2017 WAvg Price KECX - MIN 8,76 - Wolumen Wolumen 08-2018 Śr. waż. cena 8,81 171 153 162 119 - - 8,72 178 300 - 1 164 623 05-2019 - - 8,77 KECX - MAX 412 193 Continuous Trading Volume 109 298 9 439 Wolumen w notowaniach ciągłych MWh Sesje PMEC-2018 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2018 contract - Volumes and KECX Index 8,76 07-2018 - - Śr. waż. cena - 9,83 21 012 - 01-2019 8,65 1 143 235 - 02-2019 04-2019 436 692 24 499 0,65 w tym / including: 8,68 8,94 Wolumen na Fixingu 7,99 8,65 Miesiąc 1 164 623 1 143 612 -727 931 WAvg Price Volume Monthly Total Volume (MWh) Monthly High KECX Index 8,64 3 487 Month Cena średnioważona (PLN/MWh) Zmiana Change 04-2019 8,80 03-2019 8,49 - Auction Volume 211 062 - Wolumen na Fixingu 0 - - 8,80 0,28 Monthly Low KECX Index Wolumen miesięczny (MWh) 0 0 PMEC-2018 - 8,76 8,49 Weighted Average Price (PLN/MWh) 05-2019 - Auction Volume 0 - - Monthly Total Volume (MWh) Zmiana Change Monthly High KECX Index - - - 0 0 KECX - MIN 04-2019 05-2019 Sesje PMEC-2017 - Wolumen i indeks KECX | Trading Sessions for PMEC-2017 contract - Volumes and KECX Index - Weighted Average Price (PLN/MWh) KECX - MAX Cena średnioważona (PLN/MWh) Continuous Trading Volume 0 Wolumen w notowaniach ciągłych Wolumen miesięczny (MWh) 0 0 436 692 Monthly Low KECX Index 09-2018 159 353 8,80 - Page 11 from 22 - 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 2-05 7-05 9-05 14-05 16-05 21-05 23-05 28-05 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 PMEC-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEC-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 2-05 7-05 9-05 14-05 16-05 21-05 23-05 28-05 30-05 Wolumen | Volume Indeks KECX | KECX Index

10. Maj 2019 | May 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMMET-2018 | PMMET-2018 Contract Kontrakt PMMET-2017 | PMMET-2017 Contract MWh PLN/MWh MWh PLN/MWh Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/MWh © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych dla Kogeneracji | Property Rights Market for CHP - Wolumen na Fixingu 07-2018 Weighted Average Price (PLN/MWh) Volume - 21 528 18 459 55,13 01-2019 - 04-2019 55,25 55,16 05-2019 55,36 Monthly Low KMETX Index KMETX - MIN KMETX - MIN Cena średnioważona (PLN/MWh) KMETX - MAX 0,48 Monthly High KMETX Index - - 55,13 55,28 55,71 - - - 9 400 03-2019 - MWh - 11 625 WAvg Price Volume WAvg Price PLN/MWh 1 226 54,76 53 573 Wolumen 05-2019 35 097 12-2018 - - - MWh 06-2018 9 644 55,06 54,93 19 643 02-2019 11-2018 54,85 18 195 Wolumen Miesiąc Month 55,13 - Śr. waż. cena - - - 09-2018 14 905 10-2018 - 22 113 - - - 08-2018 Continuous Trading Volume PLN/MWh Śr. waż. cena 05-2019 55,11 0,03 w tym / including: Auction Volume Wolumen na Fixingu PMMET-2018 PMMET-2017 Monthly Low KMETX Index 55,16 KMETX - MAX Wolumen miesięczny (MWh) 55,08 55,84 Weighted Average Price (PLN/MWh) Cena średnioważona (PLN/MWh) 52 068 -33 873 55,25 -0,09 0 Sesje PMMET-2018 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2018 contract - Volumes and KMETX Index Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 4 724 04-2019 1 505 - Monthly Total Volume (MWh) -29 149 53 573 24 424 Auction Volume 6 229 0 - - 0 Zmiana Change - - Continuous Trading Volume Wolumen miesięczny (MWh) Monthly High KMETX Index Monthly Total Volume (MWh) - 0 - Page 10 from 22 04-2019 0 0 0 - Wolumen w notowaniach ciągłych - Sesje PMMET-2017 - Wolumen i indeks KMETX | Trading Sessions for PMMET-2017 contract - Volumes and KMETX Index w tym / including: - 0 0 24 424 55,17 55,21 35 613 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 0 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 2-05 7-05 9-05 14-05 16-05 21-05 23-05 28-05 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index 52 53 54 55 56 57 58 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 PMMET-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMMET-2017  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 2-05 7-05 9-05 14-05 16-05 21-05 23-05 28-05 30-05 Wolumen | Volume Indeks KMETX | KMETX Index

12. Maj 2019 | May 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF_F | PMEF_F Contract Kontrakt PMEF | PMEF Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market 72 TGEeff - MAX -0,17 Monthly Total Volume (toe) Wolumen w notowaniach ciągłych Month Cena średnioważona (PLN/toe) 3 754 Auction Volume 12-2018 1 653,84 Sesje PMEF_F - Wolumen i indeks TGEeff | Trading Sessions for PMEF_F contract - Volumes and TGEeff Index 412 Volume Wolumen miesięczny (toe) Weighted Average Price (PLN/toe) 1 653,76 1 690 620 Wolumen Miesiąc toe 1 540,00 22 448 153,20 3 754 1 631,20 826 08-2018 322,99 251,80 533,97 31,40 1 654,00 PLN/toe PMEF 1 653,51 672,16 01-2019 02-2019 Śr. waż. cena 1 520,00 1 597,45 206 04-2019 2 355 WAvg Price 06-2018 Monthly Low TGEef Index 80,11 -0,54 14 657 1 047 2 649 17 444 Page 12 from 22 9 962 1 619 397,97 Wolumen na Fixingu 12 355 WAvg Price 417 05-2019 Zmiana Change -7 435 Zmiana Change Monthly Low TGEeff Index 5 005 1 653,37 Auction Volume Śr. waż. cena Wolumen Volume -48,71 TGEeff - MIN 1 654,29 -0,39 549 05-2019 27 527 2 064 1 653,84 22 448 w tym / including: 19 711 1 635,32 Continuous Trading Volume 05-2019 Monthly High TGEeff Index Monthly Total Volume (toe) 1 653,66 44,00 16 707 645,37 443 04-2019 80,11 TGEef - MIN Cena średnioważona (PLN/toe) 1 653,75 Continuous Trading Volume Wolumen na Fixingu 1 515 3 134 1 690 Wolumen w notowaniach ciągłych 31,40 PLN/toe PMEF_F w tym / including: 14 690 90 1 653,66 8 393 27 527 13 516 23,22 3,36 -5 079 24 878 262 toe 03-2019 324 09-2018 1 612,03 999 11-2018 539,24 13 656 321,91 26,58 111,00 Monthly High TGEef Index 04-2019 Sesje PMEF - Wolumen i indeks TGEef | Trading Sessions for PMEF contract - Volumes and TGEef Index -66,99 Weighted Average Price (PLN/toe) TGEef - MAX Wolumen miesięczny (toe) 691,39 1 654,00 1 654,00 21 657 07-2018 10-2018 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 2-05 7-05 9-05 14-05 16-05 21-05 23-05 28-05 30-05 Wolumen | Volume Indeks TGEeff | TGEeff Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 2-05 7-05 9-05 14-05 16-05 21-05 23-05 28-05 30-05 Wolumen | Volume Indeks TGEef | TGEef Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 PMEF_F  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price

13. Maj 2019 | May 2019 Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów | Overall Session Statistics by Contracts Kontrakt PMEF-2018 | PMEF-2018 Contract Kontrakt PMEF-2019 | PMEF-2019 Contract toe PLN/toe toe PLN/toe Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy | Monthly Session Statistics for the Last 12 Months PLN/toe © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Praw Majątkowych | Property Rights Market Wolumen miesięczny (toe) Monthly Low TGEef18 Index PMEF-2018 26,99 PMEF-2019 Śr. waż. cena Wolumen Śr. waż. cena Wolumen Wolumen miesięczny (toe) 57 Monthly Total Volume (toe) Cena średnioważona (PLN/toe) -454 Zmiana Change TGEef18 - MIN Weighted Average Price (PLN/toe) 90,45 -30,44 w tym / including: TGEef18 - MAX - 01-2019 208,75 10 666 04-2019 - 12-2018 - 6 487 - - 717,84 05-2019 29,86 1 085 1 653,75 1 356 10-2018 09-2018 512,73 90,45 3 145 1 652,22 3 378 1 650,36 6 915 - 1 674 Monthly High TGEef19 Index Wolumen na Fixingu 56 510 TGEef19 - MIN 07-2018 - 520,00 643,17 985 - Monthly Low TGEef19 Index 1 653,75 - 382,70 -60,60 Continuous Trading Volume Sesje PMEF-2019 - Wolumen i indeks TGEef19 | Trading Sessions for PMEF-2019 contract - Volumes and TGEef19 Index 50,00 02-2019 - Month 805 11-2018 376,94 w tym / including: Wolumen na Fixingu 551 905 1 652,22 04-2019 - - 06-2018 1 356 3 378 Monthly Total Volume (toe) 123,29 Auction Volume Auction Volume Continuous Trading Volume Volume - WAvg Price -73,29 29,86 Monthly High TGEef18 Index 2 635 -1 606 388 - Weighted Average Price (PLN/toe) 05-2019 04-2019 1 085 -1 669 2 473 Wolumen w notowaniach ciągłych 1 029 PLN/toe toe PLN/toe toe Miesiąc Cena średnioważona (PLN/toe) 1 653,75 1 755 03-2019 139,04 3 415 1 653,75 645 3 145 -2 060 WAvg Price Volume Sesje PMEF-2018 - Wolumen i indeks TGEef18 | Trading Sessions for PMEF-2018 contract - Volumes and TGEef18 Index 325,88 4 403 08-2018 Page 13 from 22 710,00 - 1 557 1 651,22 2 043 1,53 2,53 0 TGEef19 - MAX 1 653,75 1 653,75 0,00 -354 05-2019 -2 022 Wolumen w notowaniach ciągłych Zmiana Change 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 2-05 7-05 9-05 14-05 16-05 21-05 23-05 28-05 30-05 Wolumen | Volume Indeks TGEef18 | TGEef18 Index 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 PMEF-2018  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price PMEF-2019  -  Cena średnioważona | Monthly WAvg Price 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 2-05 7-05 9-05 14-05 16-05 21-05 23-05 28-05 30-05 Wolumen | Volume Indeks TGEef19 | TGEef19 Index

3. Maj 2019 | May 2019 Rynek Dnia Bieżącego | Intraday Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Miesięczne ceny średnioważone dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for particular hours Statystyki miesięczne | Monthly Statistics © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Dnia Bieżacego | Intraday Market 4,30 -4,73 05-2019 Wolumeny dzienne | Daily Volumes | (MWh) Page 3 from 22 215 Base Volume (MWh) 463 6 563 Change 24 Cena średnioważona (PLN/MWh) 148,04 7 026 234,74 54,62 59,34 314,29 -19,71 73,12 Monthly Statistics Łączny wolumen dla godzin doby | Hourly Total Volumes | (MWh) 04-2019 402 668 -63,05 16 47,88 219,01 5 67,79 19 Statystki miesięczne 23 726 11 12 34,44 216,17 274 233,87 5 22 766 5 18 194,45 51,57 68,40 68,41 5 8 9 39,89 -96,56 Wol. | Volume - 53,43 15 8,12 52,75 53,48 Miesięczne średnioważone ceny dla poszczególnych godzin | Monthly Weighted Average Prices for Particular Hours | (PLN/MWh) 775 225,57 - 5 52,48 PLN/ MWh Godz. | Hour 226,71 3 17 449 -51,37 - 205,80 52,18 224,29 229,86 229,65 Zmiana | Change - PLN/ MWh 5 75,60 50,29 5 Zmiana | Change Godz. | Hour - 39,44 5 - 4 7 221,65 20,61 385 169,51 EUR/ MWh 737 43,75 - 175 13 320,14 208,29 6 254,45 87,00 EUR/ MWh 1 Wol. | Volume 5 74,48 14 324,93 - 2 - 48,64 686 50,96 713 209,06 232,13 -37,65 -80,38 20 266,51 294,00 62,01 5 54,01 -75,22 21 54,41 294,04 2,59 Wolumen BASE (MWh) 10 5 188,03 - Weighted Average Price (EUR/MWh) 48,46 - 45,24 -24,18 Zmiana -35,38 291,35 5 125 150 175 200 225 250 275 300 325 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 05-2019 04-2019 0 200 400 600 800 1 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 1-05 3-05 5-05 7-05 9-05 11-05 13-05 15-05 17-05 19-05 21-05 23-05 25-05 27-05 29-05 31-05

20. Maj 2019 | May 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu ziemnego | Overall Monthly Statistics for Natural Gas Zbiorcze miesięczne statystyki dla gazu / Overall Monthly Statistics for Gas Łączny wolumen obrotu | Total Monthly Volume | (MWh) © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy (gaz) | Commodity Forward Instruments Market (gas) MWh 501 - Products 4,30 Wolumen obrotu Volume PLN/MWh 72,50 0 - - 0 GAS_BASE_W-20-19 Nazwa kontraktu 0 L. kontr. Traded Contr. Number of trades 0 Kurs max High Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price MWh EUR/MWh - 0 21 -4,74 - -10,64 0 -17,15 11 160 14,55 - 14,43 - - - GAS_BASE_W-21-19 98,25 0 0 - 0 173 0 Zmiana kursu transakcji WAvg Price Change L. trans. No. of Trades 3 694 Liczba zawartych transakcji | 1 212 72,70 16,91 - 84 168 - Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 0 PLN/MWh 70,00 - - Zmiana obr. Vol. Change 0 0 12 058 849 0 - 0 15,63 - - 62,02 % 57,75 0 0 95,50 GAS_BASE_Q-2-20 - - 21,96 202 032 GAS_BASE_S-W-19 0 - - 147 0 GAS_BASE_Q-3-19 0 0 106 GAS_BASE_W-23-19 94,37 67,00 678 913 22,43 - 0 0 GAS_BASE_M-07-19 63,46 59 GAS_BASE_M-08-19 - - 2 385 720 338 - 92,20 GAS_BASE_Q-1-20 1 033 680 -2,76 311 - 0 -3,17 6 306 912 98,25 641 232 - - 0 GAS_BASE_S-S-20 -4,48 201 480 91,30 Obroty miesięczne gazem ziemnym | Monthly Natural Gas Volumes | (MWh) 96,42 98,50 556 665 94,13 99,47 96,18 22,38 343 101,00 Page 20 from 22 GAS_BASE_M-09-19 0,27 718 0 GAS_BASE_Y-21 494 592 - GAS_BASE_Q-4-19 74 21,90 69 94,50 89,35 1 194 624 - - 0 118 GAS_BASE_Y-20 - GAS_BASE_S-W-20 1 124 381 0 61,00 293 760 - - 0 - - 66,50 62,55 72,75 - 11 160 14,76 224 - - 0 - - - 0 15 228 960 408 - - 1 080 59,50 - 0 127 968 0 146 0 7 - - - - 104,00 0 23,14 59,00 - - - 67,20 GAS_BASE_W-25-19 0 - PLN/MWh - 73,00 Statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych | Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System Traded Contracts | (MW) -34 608 - Kurs min Low Price Liczba kontraktów | - - -8,03 273 792 GAS_BASE_M-06-19 GAS_BASE_W-24-19 - - 48 GAS_BASE_W-22-19 GAS_BASE_W-26-19 - 84 168 - GAS_BASE_W-19-19 Obroty roczne gazem ziemnym | Annual Natural Gas Volumes | (MWh) 128 712 - 0 0 0 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 17 500 000 20 000 000 06-2018 07-2018 08-2018 09-2018 10-2018 11-2018 12-2018 01-2019 02-2019 03-2019 04-2019 05-2019 0 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4. Maj 2019 | May 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market Średni miesięczny kurs EUR/PLN | EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate Zbiorcze miesięczne statystyki dla energii elektrycznej | Overall Monthly Statistics for Electricity Łączny wolumen obrotu | Liczba kontraktów | Liczba zawartych transakcji | Total Monthly Volume | (MWh) Traded Contracts Number of Trades © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 4,30 0 0 0 948 88 4 - 269,00 832 200 0 0 35 040 267,00 276,55 - - - 4 9 434 016 0 -737 856 354 2,57 BASE_W-25-19 BASE_W-24-19 - 252,54 271,61 270,00 0 219 - - - 162 936 - 606 960 - 0 0 0 0 47 8 904 0 - - 13 254 - BASE_M-07-19 294,00 0 300,00 140 160 0 25 200 BASE_M-08-19 275,50 - 63,06 247,64 0 - 12 264 BASE_M-06-19 BASE_W-26-19 - - 277,51 258,00 7 896 57,50 262,61 - 57,11 25 872 BASE_W-23-19 - 297,90 BASE_W-22-19 30 576 30 576 57,62 61,10 BASE_W-20-19 255,00 351 2 L. trans. No. of Trades 2 Miesięczne | Month 64,57 59,79 101 415 L. kontr. | Traded Contracts 10 301 256 1 173 82 BASE_W-21-19 58,76 154 0 Roczne | Calendar 336 25 872 247,13 Nazwa kontraktu Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Średnioważony kurs transakcji WAvg Price Zmiana kursu WAvg Price Change Kurs min Low Price -4 368 257,00 BASE_W-19-19 1 067 8 8 Roczne | Calendar 257,00 Typ OFFPEAK OFFPEAK type Tygodniowe | Week EUR/MWh L. trans. | No. of Trades 1 101 216 1 522 919 PLN/MWh L. trans. | No. of Trades 124 808 Miesięczne | Month Kwartalne | Quarter Kurs max High Price 6 257,00 -0,15 239 275 253 PLN/MWh 308 850 0 1 040 Tygodniowe | Week L. trans. | No. of Trades 64 4 063 5 684 L. kontr. | Traded Contracts 439 Tygodniowe | Week 135 744 Typ PEAK5 PEAK5 type L. kontr. | Traded Contracts Wolumen | Volume | (MWh) Typ BASE BASE type 15 480 486 MWh 9 240 262,00 9 910 234,00 3 Products 302 Miesięczne | Month Wolumen | Volume | (MWh) Roczne | Calendar 2 355 290 245,44 0 Miesięczne statystyki dla kontraktów notowanych w trakcie notowań ciągłych z dostawą energii elektrycznej | Monthly Statistics for Contracts Quoted in Continuous Trading System with Delivery of Electricity 63,87 1 154 955 Wolumen | Volume | (MWh) 323 Kwartalne | Quarter PLN/MWh 87 320 267,00 40 0 0 -56 758 BASE_M-02-20 BASE_Q-4-19 BASE_Q-3-19 BASE_M-11-19 Kwartalne | Quarter 0 2 610 823 Wolumen obrotu Volume Zmiana obr. Vol. Change L. kontr. Traded Contr. 0 MWh % - - 0 12 264 292,00 - 271,03 274,00 876 240 81 0 1 217 - 0 0 - 250,00 266,00 244,00 267,50 - - 147 5 58 320 - 3 720 - 24 696 24 696 162 936 - 259,00 296,17 - 274,50 68,91 240,00 260,00 25 200 150 278,25 - 264,50 73 53 182 257,00 -6,22 0 - 282,00 0 - 0,34 - - 0 258,35 - 0 781 986 305,50 0 750 720 0 0 1 485 984 - - 0 0 0 35 040 - 258,00 0 0 272,00 95 272,00 0 1 074 - - - 263,00 BASE_Y-20 - - - - 276,00 - - 250,50 - 65,83 - 271,40 60,83 - 256,56 282,95 - - 261,45 BASE_W-27-19 - 63,19 - - BASE_W-28-19 272,49 - 63,40 - - 61,91 272,00 - BASE_M-10-19 BASE_M-01-20 - - - 266,09 BASE_M-09-19 BASE_Y-22 BASE_Y-21 BASE_Q-1-21 BASE_Q-1-20 - -0,12 63,15 1,86 63,28 - - BASE_M-12-19 - - - - - -4,37 BASE_Q-2-20 BASE_Q-4-20 BASE_Q-3-20 26 73 59,69 5 53 30 0 0 3 720 58 320 86 100 40 269 0 521 Page 4 from 22 0 155 0 0 706 0 33 673 0

5. Maj 2019 | May 2019 Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market © Towarowa Giełda Energii SA Rynek Terminowy Towarowy | Commodity Forward Instruments Market 220,00 OFFPEAK_Q-1-20 - - - OFFPEAK_Q-4-20 OFFPEAK_Q-1-21 - OFFPEAK_Y-22 0 0 - OFFPEAK_Q-4-19 - 0 - 8 631 OFFPEAK_W-26-19 - OFFPEAK_M-11-19 - OFFPEAK_M-12-19 - OFFPEAK_M-08-19 - 0 - - - - - 2 610 - OFFPEAK_W-25-19 - - - 241,50 - - - - - OFFPEAK_Q-3-20 - - OFFPEAK_M-01-20 OFFPEAK_M-02-20 220,00 OFFPEAK_M-07-19 0 0 0 0 OFFPEAK_W-27-19 0 OFFPEAK_M-09-19 - - - OFFPEAK_W-21-19 - 336,00 0 0 0 0 - -3,10 0 0 - 0 PEAK5_Q-3-20 - OFFPEAK_W-19-19 54,64 - - - OFFPEAK_W-23-19 OFFPEAK_Q-3-19 OFFPEAK_M-10-19 3 4 0 - - - 0 135 150 3 375 - PEAK5_M-02-20 - PEAK5_M-11-19 - - - - - 0 0 0 - - -290 700 1 105 425 3 975 351,00 225 MWh - 31 620 - 300 0 289 41 325 307,50 0 0 - 328 675 328,00 125 550 L. trans. No. of Trades 0 0 - - 0 53 3 375 0 0 7 935 280,00 3 0 0 - 0 0 Zmiana obr. Vol. Change 2 188 - 300 225 265,00 - 291,50 315,00 0 183 300 296,00 295,00 300 - 0 4 0 93 480 47 775 0 - 150 4 330,00 L. kontr. Traded Contr. MWh 328,00 9 3 975 - 675 Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 240 Kurs min Low Price 287,00 275,00 Wolumen obrotu Volume PLN/MWh Kurs max High Price 276,22 280,00 294,00 - 66,77 68,40 287,00 270,03 % Zmiana kursu WAvg Price Change 62,83 69,22 PEAK5_W-23-19 Products Średnioważony kurs transakcji WAvg Price 76,55 - Nazwa kontraktu PEAK5_W-21-19 69,64 293,00 297,50 287,00 64,27 - 329,00 299,30 - PEAK5_W-25-19 PEAK5_W-26-19 - 332,94 - PEAK5_M-07-19 PEAK5_W-20-19 PEAK5_M-08-19 PEAK5_W-28-19 PEAK5_M-06-19 - - 297,00 - 325,00 PEAK5_M-09-19 - - 306,00 313,20 PEAK5_W-27-19 - - - PEAK5_M-12-19 - PEAK5_M-10-19 - - 318,09 - - 74,01 72,71 - PEAK5_W-19-19 - EUR/MWh PEAK5_W-24-19 - PEAK5_W-22-19 PLN/MWh PLN/MWh - 310,00 -7,79 - - 312,50 - 300,00 PEAK5_Q-1-21 OFFPEAK_W-22-19 - PEAK5_Y-20 - - - - PEAK5_Q-4-20 PEAK5_Y-21 - - 338,37 OFFPEAK_W-20-19 - - - - PEAK5_M-01-20 - 315,28 PEAK5_Q-4-19 0,08 PEAK5_Q-1-20 73,35 PEAK5_Q-3-19 - - - - - - - - - - - - 337,90 - 0 0 0 78,73 0 - - - 78,50 77,46 - - - - - 321,00 370,00 - - PEAK5_Q-2-20 - - - 335,00 - - OFFPEAK_W-24-19 0 - - 245,17 - - - - 337,38 - - - - - 0 1,65 - - 0 - - 0 - - - 312,00 - 0 - - -3,93 - - - - - - - - - - - - - - - 49 530 0,60 - - 220,00 - - - 0 - 7 398 - - - 57,04 - OFFPEAK_Q-2-20 -9 918 - - - 0 - - PEAK5_Y-22 - 234,86 - - OFFPEAK_M-06-19 OFFPEAK_W-28-19 OFFPEAK_Y-20 51,19 0 0 0 - - - 0 - 0 - - - - - OFFPEAK_Y-21 0 - 0 0 - - - 234,00 0 0 0 1 7 1 - 0 0 - - - 0 0 - - - - 1 279 0 0 0 0 - - - - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 -76 200 6 0 0 0 - 0 7 0 0 0 240,00 1 279 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 344,00 - 0 0 0 - 0 - 1 740 - 0 0 3 - 0 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 -7,90 Page 5 from 22 0 0 0 0 4 0 0 13 0 0 0 0 45 72,87 0 0 2 0 0 112 0 - - 2 0 163 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 28 2 0 - 228 0 0 0 11 - 0 0 23 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 7 935 0 240 0 250,00 -

Widoki

 • 1631 Suma odsłon
 • 1192 Odsłon na stronie
 • 439 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 20 www.powergo.pl
 • 4 178.216.200.66
 • 7 178.216.200.66:8069
 • 17 powergo.pl