Power Line Communication (PLC)

Kanał publiczny / Rozwiązania techniczne

Power Line Communication (PLC) Huawei

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

1. Power Line Communication (PLC) PLC Central Controller (CCO) l   Brak potrzeby kabli RS485, obni ż enie kosztów instalacji l   Szybka instalacja bez potrzeby kabli komunikacyjnych l   Stabilna komunikacja l   Ma ks . pr ę dko ść transmisji danych 115.2kbps Zalety dla klienta AC Combiner AC Combiner Transformer SmartLogger Smart Array Controller Box PLC CCO PLC Solution Network PLC Station Module Inside SUN2000 PLC Station Module Inside SUN2000 PLC Station Module Inside SUN2000 PLC Station Module Inside SUN2000 info.energyeu@huawei.com inverter@huawei.com Tel.: 49 911 255 22 3053 Tel.: 800 0889977 solar.huawei.com sales@photomate.eu www.photomate.eu

2. Power Line Communication (PLC) Specyfikacje techniczne PLC Central Controller (CCO) Zarz ą dzanie urz ą dzeniami Ma ks. ilo ść urz ą dze ń 80 Ma ks. pr ę dko ść transmisji danych 115.2 kbps Wy ś wietlacz LED 2 LEDs Ogólne dane Zasilacz 100 V - 240 VAC, 50 Hz / 60 Hz P obór energii Typ owy : 2 W, Ma ks. : 4 W Rozmiary ( Szer. / Wys. / G ł . ) 169 × 100 × 39 mm (6.7 × 3.9 × 1.5 inch) Waga 550 g (1lb) Zakres temperatury roboczej -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ +158°F ) Wilgotno ść wzgl ę dna ( bez kondensacji ) 5 - 95% Stopie ń ochrony IP20 Warianty instalacji Blaty monta ż owe , szyny monta ż owe Zgodno ść z normami Bezpiecze ń stwo / EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 SmartLogger AC Breaker CCO Z łą cza Uwaga: Rozwi ą zanie PLC mo ż e by ć zastosowane tylko w instalacjach pod łą czonych do sieci ś redniego napi ę cia. Always Available for Highest Yields sales@photomate.eu Huawei dis T ribu T or for cen T ral and eas T ern e urope

Widoki

 • 1521 Suma odsłon
 • 1113 Odsłon na stronie
 • 408 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 14 www.powergo.pl
 • 5 178.216.200.66:8069
 • 17 powergo.pl
 • 6 178.216.200.66