Inteligentna stacja energetyczna

Stacja transformatorowa z magazynem energii, przyłączami do źródeł OZE oraz ładowarkami do pojazdów elektrycznych.

udostępnij:

AXPO

5192 Widoki

AXPO