Dostawa energii elektrycznej dla GPW na lata 2022-2024