Dostawa energii elektrycznej dla GPW na lata 2020-2021