Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Podstawowe definicje w usłudze DSR

przez
Daniel Kowalczyk
on 13.03.2019, 12:30 987 odsłony

Jakie są podstawowe definicje?


0

ORed - Obiekt Redukcji 

DSR - ang. Demand Side Response, usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

Usługa DSR -usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej (OSP) 

IP DSR  - System informatyczny OSP, dedykowany usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

OSDp - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową OSP 

OSDn - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową OSP

Tryb podstawowy - uproszczony tryb certyfikacji ORed, przeprowadzany przez OSD w terminie 4 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Prezesa URE zmian IRiESP – Bilansowanie wprowadzony Kartą aktualizacji CB/19/2018 (tj. od 29.10.2018 r. do 1.03.2019 r.), bez konieczności składania przez Odbiorców wniosków o wydanie Certyfikatu dla ORed. Tryb podstawowy obejmuje wszystkie ORed Odbiorców podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów określającym szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, wydanym na podstawie art. 11 ustawy Prawo energetyczne.

Tryb dodatkowy - tryb certyfikacji ORed przeprowadzany na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiot przez niego upoważniony 

Certyfikat dla Obiektu Redukcji – dokument wydawany przez właściwego OSD. Certyfikat wydany w trybie podstawowym rejestrowany jest ze statusem  „ORed nieaktywny” jako zanonimizowany z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Certyfikat wydany w trybie dodatkowym rejestrowany jest ze statusem  „ORed aktywny” umożliwia ORed uczestniczyć w usłudze DSR.

Bądź na bieżąco

Na temat tej społeczności

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Przeczytaj wytyczne

Narzędzia do pytań

1 obserwujący

Statystyki

Spytał/a: 13.03.2019, 12:30
Oglądano: 987 razy
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2019, 12:31