Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Certyfikacja ORed w trybie podstawowym

przez
Daniel Kowalczyk
on 13.03.2019, 10:27 895 odsłony

Na czym polega certyfikacja uczestników usługi DSR tzw. ORed - Obiektów Redukcji?


0

  1. jest przeprowadzana w celu umożliwienia jak największej liczbie odbiorców świadczenia spółce Polskie Sieci Elektroenergetycznym S.A. (PSE S.A.) pełniącej na terenie kraju funkcję operatora sytemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), odpłatnej usługi redukcji zapotrzebowania
    na polecenie OSP (zwanej „usługą DSR”)*, polegającej na zmniejszeniu lub przesunięciu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej;

  2. dotyczy odbiorców podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów określającym szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (tj. odbiorców o mocy umownej powyżej 300kW);

  3. jest realizowana przez operatorów systemów elektroenergetycznych, do których przyłączeni
    są ww. odbiorcy

  4. polega na weryfikacji czy urządzenia odbiorcy, zwane Obiektami Redukcji w skrócie „ORed”, spełniają kryteria techniczne umożliwiające świadczenie usługi DSR.

Usługa DSR wykorzystywana jest przez OSP w celu niedopuszczenia do wprowadzenia ograniczeń w dostarczeniu i poborze energii elektrycznej, zatem dotyczy wyjątkowych sytuacji w systemie elektroenergetycznym i jedynie wybranych godzin doby (np. godzin szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną)


Bądź na bieżąco

Na temat tej społeczności

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Przeczytaj wytyczne

Narzędzia do pytań

1 obserwujący

Statystyki

Spytał/a: 13.03.2019, 10:27
Oglądano: 895 razy
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2019, 10:29