transformacja energetyczna w firmach

jak firmy czerpią korzyści z energii słonecznej

Daniel Kowalczyk

Świat energii się zmienia. Systemy fotowoltaiczne stają się coraz bardziej powszechne na dachach budynków w miastach, a także na obszarach przemysłowych i wiejskich, a tym samym przyspieszają transformację energetyczną. Coraz więcej firm korzysta z systemów fotowoltaicznych, aby uzyskać niezależność od przedsiębiorstw elektroenergetycznych i uniknąć stale rosnących kosztów energii. Firmy aktywnie przyczyniają się do ochrony klimatu, wykorzystując własną energię elektryczną. Każda firma, która wciąż ma miejsce na dachu lub na swoim terenie, nie powinna przegapić tej okazji.

Jako użytkownicy systemów fotowoltaicznych firmy przechodzą transformację od zwykłego odbiorcy energii do producenta energii. Pozwala im to zaoszczędzić na wysokich kosztach, jakie przynoszą szczyty obciążenia,i uniezależniać się od rosnących cen energii. Obecnie technologie cyfrowe umożliwiają już prawie całkowite przejście z dostaw energii na energię odnawialną. Dzięki rozwiązaniom powerGO przejście na energię słoneczną jest szczególnie łatwe i szybkie do wdrożenia dla przedsiębiorstw komercyjnych.

Produkuj energię słoneczną i wykorzystuj ją efektywnie!

Korzystne ekonomicznie i ekologicznie godne uznania a wręcz naśladowania - dzięki własnym systemom fotowoltaicznym firmy mogą szczególnie łatwo, w sposób zrównoważony i długoterminowy obniżyć koszty energii. Energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej bezpośrednio zasila podłączone urządzenia, maszyny i odbiorniki energii. Zapewnia to niezależność od przedsiębiorstwa energetycznego i zapewnia większe bezpieczeństwo planowania pod względem kosztów energii elektrycznej. Jednocześnie nie ma w rzeczywistości nadwyżki energii traktowanej jako koszt niepożądany, ponieważ firmy mogą wykorzystać nadwyżkę wytworzonej energii słonecznej do uzyskania dodatkowych korzyści:

 • Oddawać nadwyżkę energii w systemach do 50kWp do sieci przedsiębiorstwa energetycznego jako "Prosument" i korzystać z mechanizmu netmeteringu
 • Generować przychody ze sprzedaży bezpośredniej na aukcjach OZE lub korzystając z cen referencyjnych.
 • Zintegrować system magazynowania baterii, który gromadzi energię słoneczną i udostępnia ją w razie potrzeby - w ciągu dnia w okresach szczytowego obciążenia, w nocy lub nawet w przypadku awarii zasilania (zobacz wiecej „Przechowuj energię słoneczną i używaj jej elastycznie”).

Nadaje to zrównoważonemu znaczenie. Firmy z systemem fotowoltaicznym na pokazują, że działają w sposób zrównoważony, aktywnie angażując się w transformację energetyczną. Umożliwia im to budowę wizerunku oraz zdobywanie "punktów" wśród klientów, pracowników, mieszkańców i, oczywiście klimatu.

Korzyści

 • Zaoszczędź do 30% na kosztach energii
 • Ochrona przed rosnącymi cenami energii
 • Dodatkowe dochody z zasilania sieciowego
 • Możliwa szczególnie wysoka wydajność i szybki zwrot z inwestycji (zwrot z inwestycji)
 • Korzyści podatkowe poprzez odliczenie nakładów inwestycyjnych i specjalnej amortyzacji
 • Budowanie wizerunku firmy poprzez demonstrację zaangażowania w ochronę klimatu i ochronę zasobów naturalnych


Produkuj energię słoneczną i wykorzystuj ją efektywnie!
Odoo blok zdjęcia i tekstu

Magazynuj energię elektryczną i korzystaj z niej elastycznie

Korzystaj z energii słonecznej, nawet gdy słońce nie świeci: szczyty obciążenia to prawdziwy problem dla małych i średnich firm, supermarketów, hoteli i przedsiębiorstw rolnych. Firmy mogą uniknąć kosztownych szczytów obciążenia, stosując wysoce wydajne systemy przechowywania energii w akumulatorach. Baterie przechowują energię słoneczną przez okresy wymagający dużego zużycia energii elektrycznej i wykorzystują ją w razie potrzeby. Zmniejsza to koszty operacyjne w perspektywie długoterminowej i zapewnia dostawę energii elektrycznej nawet w przypadku awarii zasilania, co oznacza, że obwody krytyczne również otrzymują niezawodne zasilanie przez cały czas.

Korzyści

 • Obniżenie kosztów energii nawet o 40%
 • Maksymalne odciążenie szczytów poprzez wykorzystanie zmagazynowanej energii słonecznej w razie potrzeby
 • Zwiększenie własnego zużycia energii słonecznej: najbardziej opłacalne wykorzystanie
 • Zoptymalizowane wykorzystanie taryf energii opartej na czasie i wydajności
 • Wydajność nawet do 18%  
 • Ciesz się niezawodnym zasilaniem, nawet w przypadku awarii sieci
 • Ochrona przed wzrostem cen energii

Przełącz wszystko na energie słoneczną

Systematyczne i inteligentne zarządzanie energią: zintegruj systemy chłodzenia, wentylację, oświetlenie i obciążenia produkcyjne, aby stworzyć kompletny system. Inteligentny menedżer energii analizuje wszystkie elementy systemu i przepływy energii 24/7. Umożliwia to wdrożenie konkretnych działań w celu bardziej wydajnego wykorzystania energii. W przyszłości będzie to nawet w pełni zautomatyzowane: inteligentny menedżer energii połączy wszystkie przepływy energii na terenie firmy, aby stworzyć inteligentny system i kontrolować je zgodnie z wymaganiami. Aby to zrobić, wykorzystuje internetowe prognozy pogody i indywidualny profil obciążenia do tworzenia codziennych prognoz zapotrzebowania. Szczytów obciążenia można uniknąć, uruchamiając różne odbiory energii w różnym czasie lub ustawiając je tak, że zaczną one działać tylko wtedy, gdy dostępna będzie wystarczająca ilość energii słonecznej. System magazynowania energii może również zoptymalizować zasilanie w okresach szczytowego obciążenia. 

Korzyści

 • Obniż koszty energii nawet o 50%
 • Zwiększ zużycie własnej energii słonecznej dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią
 • Unikaj szczytowych obciążeń
 • Dostarczanie energii energii z jednego źródła
Odoo blok tekstu i zdjęcia 
Odoo blok zdjęcia i tekstu

Tankuj samochody energią słoneczną

Napędzaj samochód słońcem zamiast ropą. Dzięki pojazdom elektrycznym użytkownicy dróg mogą obniżyć koszty mobilności swoich pojazdów flotowych a ich użytkowanie ma uzasadnienie zarówno ekologiczne jak i finansowe. Samochody służbowe, pojazdy użytkowe i pojazdy transportowe można wygodnie ładować w obiektach firmowych za pomocą własnej energii słonecznej. W tym celu inteligentny menedżer energii integruje pojazdy elektryczne z systemem energetycznym poprzez system ładowania i równoważy wytwarzanie i popyt na energię elektryczną. Tankowanie nie może być łatwiejsze, czystsze ani bardziej opłacalne.

Korzyści

 • Zmniejsz koszty mobilności
 • Zyskaj potencjał do optymalizacji
 • Mobilność przyjazna dla klimatu i zasobów - bez paliw kopalnych

.

Ogrzewaj swoje pomieszczenia za pomocą energii słonecznej

Przyjazne dla klimatu i ekonomiczne ogrzewanie: energochłonne systemy grzewcze, takie jak pompy ciepła, elektrociepłownie i kotły, mogą być dobrze zintegrowane z dostawami ciepła do firmy i zasilane energią słoneczną bezpośrednio z dachu lub z magazynu energii. Ponadto systemy magazynowania ciepła mogą kumulować nadmiar energii słonecznej, który można następnie wykorzystać do ogrzewania lub podgrzewania wody. Zwiększa to również zużycie własne energii słonecznej. Przedsiębiorstwa potrzebują wtedy mniej paliw kopalnych (węgiel, gaz, olej opałowy), a tym samym mogą znacznie obniżyć swoje całkowite koszty energii.

Korzyści

 • Zaoszczędź do 50% na kosztach energii
 • Zwiększ zużycie własne energii słonecznej dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią
 • Ogrzej swoje pomieszczenia w ekologiczny sposób bez paliw kopalnych i nigdy więcej nie płać za rachunki za gaz lub olej
 • Zintegruj ogrzewanie, a także wytwarzanie i zużycie energii, aby stworzyć integralny system energetyczny
Odoo blok tekstu i zdjęcia 
Odoo blok zdjęcia i tekstu

Wykorzystaj słońce w walce z wysokimi kosztami operacyjnymi

Dzięki systemom zarządzania energią dostarczanych przez producentów rozwiązań, przedsiębiorstwa komercyjne mogą natychmiast i trwale obniżyć koszty energii - wykorzystując energię ze słońca. System fotowoltaiczny umożliwia szybkie i bezpłatne generowanie przyjaznej dla środowiska energii słonecznej, co daje niezależność od przedsiębiorstwa energetycznego i sprawia, że frustracja przy wysokich cenach energii i szczytowych obciążeniach odejdzie w zapomnienie.