Mój Prąd

dofinansowanie dla prosumentów do budowy własnej instalacji fotowoltaicznej

Daniel Kowalczyk


Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dofinansowanie dla prosumentów inwestujących w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Budżet programu o nazwie Mój Prąd, wyniesie 1 miliard złotych.Program Mój prąd, opracowany przez Ministerstwo Energii i Ministerstwo Środowiska, zakłada przyznanie dofinansowania dla osób fizycznych inwestujących w domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW.

Jaka będzie forma finansowania programu Mój Prąd?

Dofinansowanie ma być udostępniane w formie dotacji, której maksymalna wysokość wyniesie do 5 tys. zł na mikroinstalację i nie możne przekroczyć poziomu 50 proc. kosztu kwalifikowanego.

Jakie korzyści finansowe przyniesie program Mój Prąd?

Program zakłada finansowanie instalacji w maksymalnej kwocie 5000 PLN. Oznacza to,  dopłatę do sfinansowania budowy 1 kW instalacji. Czy to dużo czy mało? Przy instalacji 2 kW - będzie to stanowiło ok 50% kosztów - przy 10 kW - 10% inwestycji. . 

Beneficjenci programu Mój prąd będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej, uwzględniając w niej jednak tylko wydatki pomniejszone o dotację.

Czy można już zacząć budowę instalacji fotowoltaicznej?

W zasadzie tak. Inwestycja dofinansowana z programu Mój prąd nie będzie mogła zostać zakończona przed ogłoszeniem konkursu, ale musi być zakończona na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Nauczeni jednak bardzo częstą zmianą "zasad gry", przy uchwalaniu przepisów, stosowaną w naszym Parlamencie,  zalecamy racjonalną dozę ostrożności, mając w pamięci finalne efekty prac i różnice pomiędzy założeniami a rozporządzeniami do ustaw.  

Kiedy ruszy program Mój Prąd?

Dla programu Mój Prąd ma zostać przygotowana tzw. „szybka ścieżka” obejmująca złożenie wniosku, podpisanie umowy i wniosek o płatność. Będziemy monitorować postępy prac i informować na bieżąco o szczegółach. 


Rząd liczy na powstanie ok. 1000 MW mocy zainstalowanej w 200 tys. nowych mikroinstalacji  i ocenił, że dzięki wsparciu instalacja PV zwróci się w 3-5 lat.

Na razie nie są znane szczegółowe zasady programu Mój prąd. Można mieć nadzieje, że niepowodzenie programu Czyste Powietrze da w efekcie proste i logiczne zasady przyznawania nowej dotacji.

200 000 + Rząd zakłada że tyle nowych instalacji powstanie w ramach programu

Dołącz do grona zadowolonych właścicieli instalacji.