5000 PLN dopłaty w programie Mój Prąd

szczegóły programu dopłat do instalacji fotowoltaicznych Mój Prąd

Daniel Kowalczyk

  Szczegóły programu Mój Prąd

   

  Budżet:

  1 miliard złotych

  Beneficjenci:

  Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

  Forma dofinansowania:

  Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

  Terminy i sposób składania wniosków:

  Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania środków.Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.

  Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

  1. Wniosek o dofinansowanie. Wniosek musi być złożony w formie papierowej.  Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW. Wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji),

  2. Faktura za zakup i montaż instalacji PV

  3. Dowód zapłaty faktury,

  4. Dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej,

  5. Oświadczenie od OSD,

  6. Informacje dotyczące RODO.

  oferta gotowych zestawów fotowoltaicznych

  Mój Prąd 2kW 1F POLI

  Pakiet falownik + moduły

  PLN 6319,74

  cena brutto
  • 8 x Moduł fotowoltaiczny JAP60S03-280/SC
  • 1 x falownik Falownik Zewersolar ZS-2000S
  • moc DC zestawu: 2,24 kWp
  • instalacja 1 fazowa
  • bezpłatne konsultacje i dobór instalacji

  Mój Prąd+ 3kW 3F MONO

  Pakiet falownik + moduły

  PLN 12092,87 

  cena brutto
  • 10 x Moduł fotowoltaiczny JAM60S03-325/PR
  • 1 x Falownik Hueawei SUN 2000-3KTL-M0
  • moc DC zestawu: 3,25 kWp
  • instalacja 3 fazowa
  • bezpłatne konsultacje i dobór instalacji

  Mój Prąd+ 4kW 3F MONO

  Pakiet falownik + moduły

  13678,95 PLN

  cena brutto
  • 12 x Moduł fotowoltaiczny JAM60S03-325/PR
  • 1 x Falownik Hueawei SUN 2000-4KTL-M0
  • moc DC zestawu: 3,9 kWp
  • instalacja 3 fazowa
  • bezpłatne konsultacje i dobór instalacji

  Nabór wniosków trwa do 20-12-2019 lub wyczerpania środków!

  Decyduje kolejność zgłoszeń