4-letni spadek mocy wynosi tylko 2,05%

moduły Astronergy - potwierdzona najwyższa jakość

Daniel Kowalczyk

Kilka dni temu firma Astronergy otrzymała certyfikat "Leader" dla szybkości degradacji modułów fotowoltaicznych wydanych przez CTC. Seria wysokowydajnych modułów fotowoltaicznych Astronergy AstroHalo przeszła 4 lata naturalnego testu starzenia się w bazie demonstracyjnej CTC Hainan. Wyniki pokazują, że w porównaniu z początkową zmierzoną mocą, skumulowane spadek w wysokowydajnych modułach Astronergy w ciągu pierwszych 4 lat wynosi tylko 2,05%, który jest znacznie niższy niż współczynnik w branży, który wynosi zazwyczaj 4,6% (najczęściej deklarowany poziom 2,5% spadek w pierwszym roku i 0,7% rocznie).

Wynik ten wskazuje, że moduły Astronergy mają doskonałą odporność na degradacje PID jak i degradację związaną ze starzeniem się modułów.

AstroHalo - certyficat CTC