Obniżki taryfy dystrybucyjnej - ile bedzie taniej?

opłata przejsciowa

Daniel Kowalczyk

Audyt  2019

obniżki opłaty przejściowej

krótka analiza oszczędności w opłatach za dystrybucję

Po dzisiejszej konferencji prasowej Premiera i zapowiedzi obniżenia opłaty przejściowej w taryfach za usługi dystrybucji energii elektrycznej przeliczyliśmy rzeczywiste oszczędności kosztów na podstawie danych rzeczywistych. Na szybko dla wyliczeń przyjęliśmy dane z terenu OSD ENEA Operator dla taryf C21 oraz B11.

Z wyliczeń (pod warunkiem braku wzrostu innych składników taryfy) wynika że w konkretnych przypadkach oszczędności wyniosą odpowiednio dla taryfy C21 - 2,83%, dla B11 - 7,83%

Taryfa B11Taryfa C21


Nie czekaj. Poznaj swoje planowane oszczędności.

Zamów audyt parametrów usługi dystrybucji energii elektrycznej dla swojej firmy