Co z cenami energii w 2019 roku?

23 lipca 2019 opublikowano rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wypłaty rekompensat

Daniel Kowalczyk


 Nowa ustawa w sprawie rozliczeń energii w 2019 roku zakłada m.in.:

  • z dniem 1 lipca większe firmy mają płacić ceny rynkowe i mogą ubiegać się o pomoc de minimis

  • ceny dla odbiorców z grupy taryfowej G przez cały 2019 r. będą miały zamrożone ceny energii

  • informację o tym, kiedy przedsiębiorstwo obrotu energią może uznać że wypełniło obowiązek do obniżki cen

  • kwota różnicy cen a rekompensat finansowa

  • nowe uprawnienie do indywidualnego określenia składowych ceny energii do rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu

  • zasady ubiegania się przez odbiorcę końcowego o dofinansowanie cen energii.


 


Pełną treść Rozporządzenia znajdziesz pod tym adresem

Udostępnij